Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Vijesti
31.01.17. 11:04

Sufinanciranje prijevoza i smještaja srednjoškolcima

Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 26. siječnja 2017. donio Odluku o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova prijevoza odnosno smještaja redovitim učenicima srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine („Službene novine Grada Buzeta“, br. 1/17).

Pravo na subvenciju troškova temeljem ove Odluke ostvaruju redoviti učenici srednjih škola koji imaju najmanje godinu dana prebivalište na području Grada Buzeta, a koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske i Odluke o provođenju odluke Vlade u Istarskoj županiji.

Pozivamo učenike koji se školuju izvan područja Grada Buzeta da u nadležni odjel dostave zahtjev za subvencioniranje troškova smještaja. Zahtjev za ostvarivanje prava temeljem ove Odluke dostavlja se na obrascu koji se može preuzeti u nadležnom upravnom tijelu ili s web stranice Grada Buzeta.

Učenicima koji ostvaruju pravo na subvencioniranje troškova prijevoza u Srednju školu Buzet obrazac zahtjeva dostavljen je putem srednje škole.

Učenici koji su ostvarivali pravo na subvencioniranje troškova temeljem Odluke o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova prijevoza odnosno smještaja redovnim učenicima srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2016. godine („Službene novine Grada Buzeta“, br. 11/16) dostavljaju samo ispunjeni obrazac zahtjeva, a ostale priloge samo ukoliko je došlo do izmjene činjeničnog stanja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 24. veljače 2017. godine.

ODLUKA

ZAHTJEV