Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Natječaji

3. Natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Buzeta

2. Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Buzeta

1. Natječaj za zakup javnih površina u vlasništvu Grada Buzeta

Javna nabava - 2017. godina

Plan nabave za 2017. godinu

JAVNA NABAVA - OBJAVE

/04/2017 IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 10.03.2017. do 12.00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

/03/2017 DOKUMENTACIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA BAGATELNE NABAVE KONZULTANTSKIH USLUGA IZRADE INTEGRIRANOG PLANA REVITALIZACIJE STAROGRADSKE JEZGRE GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije:15.03.2017. u 12.00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Izmjene dokumentacije za nadmetanje

Odgovor na upit gospodarskog subjekta o predmetu nabave

 

/02/2017 IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 01.03.2017. do 12.00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Odluka o poništenju

 

/01/2017 IZGRADNJA PUSTOLOVNOG PARKA "BUZET OUTDOOR ADVENTURE"

Rok za predaju dokumentacije: 03.03.2017. do 11.00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

 

05/2016 SANACIJA CRKVE SV. MARIJE MAGDALENE (KAŠTEL PETRAPILOSA)

Rok za predaju dokumentacije: 03.10.2016. do 10.00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

04/2016 IZVOĐENJE RADOVA ASFALTIRANJA NA
PODRUČJU GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 15.06.2016. do 12.00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

03/2016 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE GRADSKE UPRAVE GRADA BUZETA – ZAMJENA PEĆI NA LOŽIVO ULJE SA PEĆI NA PELET

Rok za predaju dokumentacije: 30.05.2016. do 12.00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Grafički prikaz

Troškovnik

I. izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje

Odluka o odabiru

 

02/2016 KONZULTANTSKE USLUGE ZA RAZRADU PROJEKTA "RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA, PRIHVATLJIVOG ZA FINANCIRANJE IZ EU STRUKTURNIH FONDOVA, ZA PODRUČJE GRADOVA BUZET I PAZIN TE OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LANIŠĆE, LUPOGLAV, MOTOVUN, SVETI PETAR U ŠUMI U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA"

Rok za predaju dokumentacije: 09.05.2016. u 12.00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

I. izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje

II. izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje

Obavijest o odabiru

 

01/2016 USLUGE ORGANIZACIJE STRUČNIH SAVJETOVANJA, EDUKACIJA I OKRUGLIH STOLOVA TE ANALIZE STRATEŠKIH DOKUMENATA I IZRADE AKCIJSKOG PLANA RAZVOJA GOSPODARSTVA GRADA BUZETA ZA POTREBE PROJEKTA InCITY

Rok za predaju dokumentacije: 07.03.2016. u 10.00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Odluka o odabiru

 

09/2015 NASTAVAK NUŽNIH RADOVA SANACIJE KROVA ODMARALIŠTA U VRSARU

Rok za predaju dokumentacije: 14.12. 2015. do 10.00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

08/2015 SANACIJA KAMENIH ZIDINA STAROGRADSKE JEZGRE GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 03.12.2015. u 10.00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

07/2015 IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE - GORIČICA DONJA

Rok za predaju dokumentacije: 11.11. 2015. u 10.00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Situacija

Uzdužni pregled

Odluka o odabiru

 

06/2015 IZGRADNJA SEMAFORIZIRANOG RASKRIŽJA (II. ISTARSKE BRIGADE)

Rok za predaju dokumentacije: 28.10.2015 u 10.00 sati

Dokumenatacija za nadmetanje

Troskovnik

Projekt raskrižja

Obavijest o odabiru

 

05/2015 REKONSTRUKCIJA ODMARALIŠTA U VRSARU (PREKRIVANJE KROVA I UREĐENJE S-I FASADE)

Rok predaje dokumentacije: 27.10.2015 do 10 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Obavijest o odabiru

 

04/2015 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SANACIJE ODLAGALIŠTA GRIŽA

Rok predaje dokumentacije: 02.10.2015 do 10 sati.

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka o odabiru

 

03/2015 SANACIJA ZIDINA KAŠTELA PETRAPILOSA (VII. FAZA)

Rok predaje dokumentacije: 11.09.2015. u 10 sati.

Izmjena dokumentacije za nadmetanje:

Stavak 4.1.3. u Dokumentaciji za nadmetanje briše se.

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Obavijest o prihvaćanju


02/2015 SANACIJA ZIDINA - ISPOD VELIH VRATA

Rok predaje dokumentacije: 20.08.2015. u 10 sati.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Pozicija sanacije

Pozicija sanacije (detaljni prikaz)

Poprečni presjek zidina

 

01/2015 SANACIJA ZIDINA - GROBLJE STARI GRAD

Rok predaje dokumentacije: 06.02.2015. u 12 sati

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Skica

 

Javna nabava - 2016. godina

Plan nabave za 2016. godinu

I. izmjene Plana nabave za 2016. godinu

II. izmjene Plana nabave za 2016. godinu

III. izmjene Plana nabave za 2016. godinu

IV izmjene Plana nabave za 2016. godinu

 

Javna nabava - 2015. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu

5. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

4. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

3. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

2. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

1. Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

 

 

Javna nabava - 2014. godina

Registar ugovora za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu


1. izmjene Plana nabave za 2014. godinu

2. izmjene Plana nabave za 2014. godinu

3. izmjene Plana nabave za 2014. godinu

4. izmjene Plana nabave za 2014. godinu

Javna nabava - 2013. godina

1. izmjene Plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Registar sklopljenih ugovora 2012/2013. godina

2. izmjena Plana nabave za 2013. godinu

3. izmjena Plana nabave za 2013. godinu

Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010 godini.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini.

Plan nabave za 2012. godinu

I izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

II izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

III izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

IV izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

V izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu

Članak 5.C Zakona o javnoj nabavi - zabrana sklapanja ugovora

GRAD BUZET kao javni naručitelj objavljuje gospodarske subjekte s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, iz razloga utvrđenih u članku 5.c  stavku 1. Zakona o javnoj nabavi:

-AG Ruris d.o.o., Naselje Verona 15, Buzet

Javna nabava - objave u Narodnim novinama

Objave u Narodnim novinama o natječajima Grada Buzeta možete pogledati na web stranici  Objava javne nabave.

Na On-line popisu objava u desnom uglu ekrana kliknite na "TRAŽILICA" i u rubrici Naručitelj upišite Grad Buzet kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja.