T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

III. ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Buzeta

Na temelju članka 94. i članka 96. stavka 3. i 4. , a u svezi s člankom. 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17), Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ br. 3/2014) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buzeta o utvrđivanju Prijedloga plana za III. ponovnu javnu raspravu Klasa: 350-01/17-01/111; Urbroj: 2106/01-03-01-17-2 od 30. studenog  2017., Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta objavljuje

 

III. PONOVNU JAVNU RASPRAVU O

PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

ZA III. PONOVNU JAVNU RASPRAVU

 

            javni uvid: od 11.prosinca 2017. do 18. prosinca 2017.

            javno izlaganje: 14. prosinca 2017. (četvrtak) u 17:00 sati

 

III. ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta za ponovnu raspravu provest će se u trajanju od 8 dana u razdoblju od 11. prosinca 2017. do 18. prosinca 2017. godine.

Za vrijeme trajanja III. ponovne javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta za III. ponovnu raspravu biti će izložen na javni uvid svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, utorkom srijedom i četvrtkom od 7:00 do 17:00 u sali za sastanke Grada Buzeta, II. istarske brigade 11/ II. kat u Buzetu.

U skladu s ovom objavom III. ponovne javne rasprave, Prijedlog plana za III. ponovnu javnu raspravu će biti dostupan i na službenim web stranicama Grada Buzeta i u informacijskom sustavu prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Javno izlaganje izmijenjenog Prijedloga plana za III. ponovnu raspravu, radi obrazloženja predloženih rješenja i smjernica održati će se u četvrtak, 14. prosinca 2017. godine u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Narodnog doma u Buzetu, Ul. II istarske brigade 2/prizemlje.

Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju, III. ponovna rasprava ponavlja se jer se Prijedlog plana zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi ili iz drugih razloga promijenio:

- tako da su novim rješenjima promijenjene granice građevinskog područja i odredbe za provođenje i novim se promjenama utječe na vlasničke odnose i

- zbog usklađenja s mišljenjem Zavoda za prostorno planiranje Istarske županije Klasa: 350-02/14-04/07; Urbroj: 2163/1-20-01/9-17-16 od 13. ožujka 2017. ishođenog prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju na Konačni prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta nakon provedene 2. ponovne javne rasprave (u dijelu izmjena novoplaniranih turističkih zona, zona sportsko-rekreativne namjene, zona društvene namjene i sl.).

 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog plana za III. ponovnu raspravu mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima Prijedloga plana za III. ponovnu raspravu koji su u odnosu na prethodne Prijedloge Plana izmijenjeni.

 

Mišljenja, prijedloge i primjedbe može se dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja Prijedloga plana za III. ponovnu raspravu ili pisanim putem najkasnije do 18. prosinca 2017. godine na slijedeću adresu za dostavu: Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, Ulica II istarske brigade 11, 52 420 Buzet.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u navedenom roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navedenu adresu podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

                                                                                                          GRAD BUZET                                          

                                                                            Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Klasa: 350-01/17-01/111

Urbroj: 2106/01-04-01-17-3

Buzet, 30. studeni 2017.

 

DOKUMANTACIJA ZA III. PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Korisni linkovi

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter kako biste primali novosti i informacije vezane uz Grad Buzet