T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Natječaj za popunu radnog mjesta u okviru projekta KulTERRA

Temeljem odredbi Zakona o radu, Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „AUGUSTIN VIVODA“ BUZET

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

KULTURNO-UMJETNIČKI KOORDINATOR U SKLOPU PROJEKTA KulTERRA

·         jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, od 01. ožujka 2018. do 01. lipnja 2019. godine

za rad u stopostotnom radnom vremenu na projektu KulTERRA kojega sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Uvjeti:

·         VSS društvenog, humanističkog ili umjetničkog usmjerenja

·         2 godine radnog iskustva na poslovima vezanim uz organizaciju kulturnih djelatnosti

·         dobro poznavanje engleskog i najmanje još jednog stranog jezika

·         odlično poznavanje rada na računalu

·         vozačka dozvola B kategorije

·         organizacijske i komunikacijske sposobnosti

Opis poslova:

·         vođenje projekta KulTERRA za i u ime POU „Augustin Vivoda“

·         komunikacija i koordinacija s vodećim i ostalim projektnim partnerima

·         koordinacija sastanaka s vanjskim stručnjacima

·         provođenje aktivnosti u sklopu organizacije manifestacija iz projekta KulTERRA

·         osmišljavanje i kreiranje kulturnih događanja u Kaštelu Pietrapilosa u sklopu projekta KulTERRA

·         organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, izložbenih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih programa

·         suradnja sa svim subjektima u kulturi na području Grada Buzeta i šire

·         Djelatnik će u sklopu projekta KulTERRA biti odgovoran za upravljanje,  implementaciju i provođenje projektnih aktivnosti i cjelokupno vođenje projekta za i u ime Poslodavca.

·         Djelatnik će obavljati i druge poslove u skladu s definiranim aktivnostima projekta KulTERRA i pravilima provedbe projekata koji se sufinanciraju iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

 

Sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

·         životopis

·         dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

·         dokaze o stručnoj spremi

·         dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

·         uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa, predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet, 2. istarske brigade 2, 52420 BUZET ili osobno predati s naznakom “Prijava na Natječaj za popunu radnog mjesta“.

Urednom prijavom smatrat će se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova na radnom mjestu za koje se primaju. Intervju će se održati dana 19. veljače 2018. godine u dvorani za sastanke na 2. katu Narodnog doma u Buzetu (Buzet, II istarske brigade 2) u 10.00 sati. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

TEKST NATJEČAJA

Korisni linkovi

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter kako biste primali novosti i informacije vezane uz Grad Buzet