T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Objava upisa djece u Dječji vrtić “Grdelin”

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), Statuta i Pravilnika o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Grdelin» Buzet, a nakon prethodne suglasnosti Osnivača, Upravno vijeće na 30. sjednici održanoj 10.5.2017. godine donijelo je Odluku o prijavi za upis djece u Dječji vrtić «Grdelin» Buzet za pedagošku 2017./18. godinu.

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

 

Dječji vrtić «Grdelin» Buzet zaprimat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi za djecu od navršene godine dana (do 31. kolovoza 2017. godine) u:

1.10-satni jaslički program (6:30 - 16:30 sati)

            – djeca rođena do 31.8.2016.                                                                   12 djece

 

2.10-satni vrtićki program (6:30 - 16:30 sati)

          -  djeca od 3. do 7.  godine života                                                               42 djece

 

3.Program predškole - u trajanju od minimalno 250 sati godišnje                    20 djece

 

II. OBVEZATNA DOKUMENTACIJA

Roditelj/skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću:

  1. Popunjen i potpisan Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić - preuzima se na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića www.grdelin-buzet.hr (u rubrici „Upisi“)  ili u Dječjem vrtiću
  2. Rodni list djeteta koje se upisuje u vrtić, kao i ostale djece u obitelji
  3. Potvrda o zaposlenju oba roditelja/staratelja - evidencija o radnom stažu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti
  4. Uvjerenje o dužini prebivanja oba roditelja na području Grada Buzeta - Uvjerenje o prebivalištu
  5. Dokaz o ostvarenju prioriteta za upis  - rješenje, potvrda ili preporuka ovlaštenog tijela ili službe

- djeca roditelja žrtava invalida Domovinskog rata

- djeca s teškoćama u razvoju

- djeca samohranih roditelja ili skrbnika

- djeca u udomiteljskim obiteljima

- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

- djeca roditelja koji primaju dječji doplatak

- djeca iz obitelji težeg socijalnog i zdravstvenog stanja (invaliditet roditelja, drugo dijete s teškoćama u razvoju, teža bolest u obitelji)

- djeca iz obitelji s dvoje, troje ili više djece – preslika rodnih listova ostale djece

- djeca obitelji s prebivalištem na području Grada Buzeta

      6. Preslika osobne iskaznice roditelja/staratelja

 

III. OBJAVA REZULTATA PRIJAVE ZA UPIS

 

Rezultati prijave za upis djece bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića «Grdelin» Buzet i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića www.grdelin-buzet.hr  i Grada Buzeta www.buzet.hr, od 19.6.2017. godine nadalje.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o ostvarenim bodovima i pravu na upis imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

 

IV. UPISI ZA DJECU RODITELJA/ SKRBNIKA IZ DRUGIH OPĆINA I GRADOVA

Roditelji/skrbnici  iz drugih općina i gradova mogu upisati svoju djecu pod istim uvjetima samo uz priloženu suglasnost svoje Općine ili Grada o sufinanciranju sukladno uvjetima Osnivača Vrtića ili na način da sami plaćaju punu ekonomsku cijenu vrtića.

 

V. UPIS DJECE

Roditelji/skrbnici djece koja ostvaruju pravo na upis u Vrtić slijedom pisane obavijesti o datumu upisa djeteta, sklopit će Ugovor o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Grdelin» Buzet.

 

VI. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS

Prijave za upis djeteta za 2017./18. pedagošku godinu dostavljaju se

isključivo poštom od 12.5. do 27.5.2017. godine

na adresu Vrtića:

DJEČJI VRTIĆ «GRDELIN» BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

52420 BUZET

s naznakom „PRIJAVA ZA UPIS“

 

KLASA: 601-05-17-01/31

UR BROJ: 2106-01-22-01-17-4

Buzet, 10.5.2017.                 

                                                    PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA                     

                                                                        Sanja Krulčić

Korisni linkovi

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter kako biste primali novosti i informacije vezane uz Grad Buzet