T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Plan javnih natječaja udruga za 2019. godinu

Na temelju članka 14. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br. 12/15), sukladno Proračunu Grada Buzeta za 2019. godinu (Službene novine Grada Buzeta br. 11/18) i članka 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/17. - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Buzeta dana 28. prosinca 2018. godine donosi

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD BUZET KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

 

Članak 1.

U Proračunu Grada Buzeta za 2019. godinu za sufinanciranje programa i projekata organizacija civilnog društva osigurana su sredstva u sveukupnom iznosu od 980.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. namijenjena su za sufinanciranje sljedećih prioritetnih područja:

1. Razvoj civilnog društva – u iznosu od 165.000,00 kuna

2. Djeca i mladi – u iznosu od 85.000,00 kuna

3. Kultura – u iznosu od 275.000,00 kuna

4. Sport i rekreacija – u iznosu od 300.000,00 kuna

5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja - u iznosu od 155.000,00 kuna.

 

Članak 3.

Dio sredstava iz članka 1. u iznosu do 33.000,00 kuna dodijelit će se u iznimnim slučajevima sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br. 12/15) i to za sufinanciranje prioritetnih područja:

1. Razvoj civilnog društva – sredstva u iznosu do 5.000,00 kuna

2. Djeca i mladi – sredstva u iznosu do 5.000,00 kuna

3. Kultura – sredstva u iznosu do 8.000,00 kuna

4. Sport i rekreacija – u iznosu do 10.000,00 kuna

5. Socijalna skrb i zaštita zdravlja - u iznosu do 5.000,00 kuna.

Članak 4.

Javni natječaj objavit će se sukladno kalendaru iz tablice 1. koja je prilog ovome godišnjem planu i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

Za provedbu natječaja nadležna su radna tijela koja će zaključkom utvrditi gradonačelnik, a poslove koordiniranja aktivnosti za potrebe radnih tijela provodit će Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta.

Članak 6.

Svaka eventualna izmjena osiguranih sredstava iz članka 1. i 2. ovoga plana tijekom proračunske 2019. godine regulirat će se sukladno izmjenama proračuna.

Članak 7.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenim novinama Grada Buzeta i na mrežnim stranicama Grada Buzeta.

KLASA: 007-01/18-01/82

URBROJ: 2106/01-03-01-18-2

U Buzetu, 28. prosinca 2018. godine

Gradonačelnik Siniša Žulić

 

Plan javnih poziva i kalendar za udruge 2019

Korisni linkovi

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet