T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Dokumenti

Proračun Grada Buzeta

JAVNA RASPRAVA - Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu

Javna rasprava otvorena je od 29. studenog do 11. prosinca 2018. godine. U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje. Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2019.
Zaključak

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu 
Obrazloženje Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu

>> PRORAČUN ZA GRAĐANE <<

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zašti te vatrogastvu za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu
Prjedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu
Prijedlog Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu
 

PRORAČUN
Proračun Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (PDF)
Proračun Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (EXCEL)
Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu 
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2019. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu
Program javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu
Program projekta "RESTAURA" za 2019. godinu
Program održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu

I. IZMJENE PRORAČUNA

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (PDF)

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Excel)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2019. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu

I. izmjene Programa projekta ''RESTAURA'' za 2019. godinu

Program projekta ''KulTourSpirit'' za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu

JAVNA RASPRAVA - Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

Javna rasprava otvorena je od 24. studenog do 8. prosinca 2017. godine. U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje. Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2018.

Zaključak

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2018. godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu 
Obrazloženje odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

Obrazloženje Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zašti te vatrogastvu za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
Prjedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu
Prijedlog Programa projekta "RESTAURA" za 2018. godinu
Prijedlog Programa projekta „KulTourSpirit“ za 2018. godinu
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Prijedlog Programa projekta „Life SEC Adapt“ za 2018. godinu 
Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu
Prijedlog Programa projekta Poduzetnički inkubator "Verzi" za 2018. godinu

<<PRORAČUN ZA GRAĐANE>>

Proračun Grada Buzeta za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu
Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2018. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu 
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2018. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
Program javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu
Program projekta "RESTAURA" za 2018. godinu
Program projekta „KulTourSpirit“
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Program projekta „Life SEC Adapt“ za 2018. godinu 
Program projekta "Poduzetnički inkubator Verzi" za 2018. godinu
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu

I. IZMJENE PRORAČUNA
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Excel)
I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2018. godinu
I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2018. godinu
I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu
I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu
I. izmjene Programa projekta "RESTAURA" za 2018. godinu
I. izmjene Programa projekta „KulTourSpirit“
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
I. izmjene Programa projekta „Life SEC Adapt“ za 2018. godinu 
I. izmjene Programa projekta "Poduzetnički inkubator Verzi" za 2018. godinu
Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna (PDF)
Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna (excel)
Obrazloženje uz polugodišnje izvješće Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu
Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za siječanj - lipanj 2018. godine
Realizacija Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za siječanj - lipanj 2018. godine

II. IZMJENE PRORAČUNA 
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (excel)
II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2018. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
II. izmjene javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu
II. izmjene Programa projekta Poduzetnički inkubator-Verzi
II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Program projekta 'InCITY+'
Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu 

III. IZMJENE PRORAČUNA 
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (excel)
III. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu
III. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
III. izmjene javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
III. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu
I. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu
I. izmjene Programa projekta 'InCITY+'
II. izmjene Programa projekta „KulTourSpirit“
II. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu 

IV. IZMJENE PRORAČUNA 
IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)
IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (excel)
IV. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Excel)

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2018.

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
Proračun Grada Buzeta za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2017. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
Obrazloženje Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2017. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu
Program javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2017. godinu
Program projekta "RESTAURA" za 2017. godinu
Program projekta „KulTourSpirit“
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program projekta „Life SEC Adapt“ za 2017. godinu
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2017. godini

>> Proračun za građane (Proračun u malom) <<

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2017. godinu
I. izmjene i dopune javnih potreba u civilnoj zaštiti i vatrogastvu za 2017. godinu
I. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu
I. izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu
I. izmjene i dopune javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
I. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
I. izmjene programa RESTAURA za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
II. izmjene javnih potreba u civilnoj zaštiti i vatrogastvu za 2017. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu
II. izmjene javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
I. izmjene javnih potreba u sportu za 2017. godinu
I. izmjene programa projekta KulTourSpirit 
Program - Buzet-grad tartufa
Program - Poduzetnički inkubator-Verzi
II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu (PDF)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu (Excel)
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2017.
Izvješće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Upute za izradu proračuna
Model financijskog plana
Proračun Grada Buzeta za 2016. godinu
Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2016. godini
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2016. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
Program javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2016. godinu
Program projekta Life SEC Adapt za 2016. godinu
Program projekta InCITY za 2016. godinu
Program projekta Stand UP za 2016. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2016. godini
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
I. izmjene plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2016. godinu
I. izmjene programa projekta Life SEC Adapt za 2016. godinu
I. izmjene programa projekta InCITY
Program projekta REN
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
Program projekta RESTAURA
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
Polugodišnje izvješće o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
FINA - potvrda o preuzetom polugodišnjem izvještaju 2016.
FINA - obrasci za polugodišnji obračun 2016.
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
III. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu
III. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
III. izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2016. godinu
I. izmjena Programa projekta Stand UP za 2016. godinu
II. izmjena Programa projekta InCITY za 2016. godinu
I. izmjena Programa projekta RESTAURA za 2016. godinu
III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
III. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Obrazloženje ostvarenja Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Proračun Grada Buzeta za 2015. godinu
Odluka o izvršavanju proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2015. godini
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2015. godinu
Program mjavnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi za 2015. godinu
Program javnih potreba u školstvu za 2015. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
Program projekta REVITAS II za 2015. godinu
Program projekta REN za 2015. godinu
Program projekta Think-UP za 2015. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2015. godini
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede
za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa projekta REVITAS II za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa projekta Think-UP za 2015. godinu
Polugodišnji obračun Grada Buzeta za 2015. godinu
Obrazloženje Polugodišnjeg obračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program projekta „InCITY“ za 2015. godinu
Program projekta Life SEC Adapt za 2015. godinu
Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
Obrazloženje ostvarenja Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu

Korisni linkovi

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet