Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Buzet

Gradske tvrtke i ustanove

Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe, Grad Buzet osnovao je javne ustanove za kulturu, sport i tjelesnu kulturu, socijalnu skrb i druge djelatnosti u skladu sa zakonom, odnosno trgovačka društva za obavljanje djelatnosti komunalnog gospodarstva.

Turistička zajednica Grada Buzeta je pravna osoba koja je ustrojena i djeluje kao dio sustava županijske i državne turističke zajednice radi jačanja i promicanja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba, u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti.

Osnovana je za područje Grada Buzeta s ciljem:

unaprjeđivanja općih uvjeta boravka turista i to osobito podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva na području Grada Buzeta,
promocije turističkog proizvoda područja Grada Buzeta, sukladno sustavu promicanja turizma i njegovim posebnim i općim zadaćama, a radi uključivanja u europske i svjetske turističke tijekove,
razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša.

Djelovanje TZ Grada Buzeta temelji se na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Dom za starije i nemoćne osobe Buzet je ustanova kojoj je osnovna djelatnost skrb o starijim osobama sa smještajem, pružanje usluga pomoći u kući, dostava toplog obroka u kuću starijih osoba i organiziranje poludnevnog boravka za starije osobe.

Jedini osnivač Doma je Grad Buzet, a započeo je s radom 1. veljače 2007. godine. Zgrada u kojoj su smješteni korisnici Doma izgrađena je kroz 2005. i 2006. godinu, a njegov je trenutni kapacitet oko 40 korisnika.

Grad Buzet subvencionira dio troškova smještaja za sve korisnike Doma koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta.

Za više informacija o Domu za starije i nemoćne osobe Buzet, predlažemo Internet stranicu: www.dombuzet.hr

Trgovačko društvo "Park" d.o.o. Buzet, za obavljanje komunalnih poslova, sa sjedištem u Buzetu, Sportska ulica 1, čiji je jedini osnivač i vlasnik Grad Buzet, osnovano je kao društvo koje za potrebe lokalne zajednice obavlja poslove održavanja atmosferskih voda, održavanja čistoće i uređenja javnih površina, održavanja javnih i zelenih površina, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja groblja i pružanja pogrebnih poslova, te niza drugih poslova komunalnog gospodarenja.

Trgovačko društvo "Plzet" d.o.o. Buzet, za izgradnju, trgovinu i upravljanje nekretninama, sa sjedištem u Buzetu, II. istarske brigade 13, čiji je jedini osnivač i vlasnik Grad Buzet, osnovano je početkom 2007. godine kao društvo koje za potrebe Grada obavlja poslove upravljanja stambenim zgradama, etažiranja stambenih zgrada, izvršavanja geodetskih poslova, izrađivanja katastra nekretnina, izvršavanja računovodstvenih poslova, usluga najma, te konzalting usluga.

Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet je jedina profesionalna ustanova u kulturi na području Grada Buzeta. Sjedište je Učilišta u Narodnom domu. Osnovano je 1955. godine kao Narodno sveučilište Buzet, tj. kulturno - prosvjetno središte koje je tijekom prvih dvadesetak godina djelovanja imalo izuzetno važnu ulogu i zadaću u opismenjivanju i educiranju žitelja Buzeštine.

Od osamostaljenja Srednje škole Buzet (koja je ustanovljena upravo u okviru Učilišta 1974. godine), Učilište je usmjerilo svoje djelatnosti prema širenju kulturnih programa te ponudi popularno-obrazovnih programa, uglavnom neverificiranih tečajeva i kreativnih radionica.

Od 1994. godine osnivačka prava nad ustanovom preuzima Grad Buzet.

Osim o Narodnom domu, Učilište vodi brigu i o Palači Bigatto u kojoj je smješten Zavičajni muzej te o nekoliko etno radionica koje, dislocirane, djeluju u sklopu Muzeja (pekara, kovačnica, češljara).

Učilište obuhvaća sljedeće djelatnosti:

bibliotečno-informatičku (Narodna knjižnica i čitaonica Buzet)
muzejsko-izložbenu (Zavičajni muzej Buzeštine)
glazbeno-scensku (kazalište, koncerti, smotre, susreti...)
odgojno-obrazovnu (glazbeni tečaj, tečajevi jezika, kreativne radionice...)
izdavačku.

Uz navedeno, u okviru Učilišta tijekom 2008. godine djeluju Buzetski pučki teatar i Likovna radionica Buzet.

Temeljem ugovora Grada Buzeta i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na području Grada Buzeta i Općine Lanišće provodi se program „Pomoć u kući i dnevni boravak starijih osoba“ kojim se dopunjuje sustav podrške i pomoći građanima starije životne dobi. Navedeni program formalno djeluje kao odjel unutar Doma za starije i nemoćne osobe Buzet. Osnovna mu je zadaća obilazak korisnika u mjestu stanovanja radi pružanja medicinske i druge pomoći, te organiziranje aktivnosti u sklopu dnevnog boravka vanjskih korisnika u zgradi Doma za starije i nemoćne.

Program je započeo je s 2007. godine i već treću godinu se uspješno provodi.

Temeljem Zakona o vatrogastvu, Gradsko poglavarstvo Grada Buzeta 2000. godine donijelo je Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Buzeta. Zajednička profesionalna vatrogasna jedinica osnovana je za područje Grada Buzeta i Općine Lanišće i djeluje na ukupnoj površini od 311 km2.

Javna vatrogasna postrojba Grada Buzeta je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru svoje djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svojem području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Jednako tako, pored gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pod vatrogasnom djelatnošću podrazumijeva se i pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama te ekološkim i inim događajima kao što je pretovar opasnih tvari iz jednog prijevoznog sredstva u drugo, neutralizacija djelovanja opasnih tvari prilikom nesreća, crpljenje vode iz niže potopljenih razina prilikom poplava, prijevoz vode usred elementarnih nepogoda te drugih sličnih slučajeva.

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet