Pristupačnost / a / A

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Dokumenti

Proračunski korisnici

2019.

GRAD BUZET

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (PDF)

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Excel)

Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu 

FINA- referentna stranica GFI 2019

Grad Buzet - konsolidirana financijska izvješća (PDF)

Grad Buzet - konsolidirana financijska izvješća (Excel)

FINA - razina 23 referentna stranica GFI 2019

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2019. godinu

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Izvješće proračunskog korisnika 2019. (PDF)

Izvješće proračunskog korisnika 2019. (Excel)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - FINA

MJESNI ODBORI 

MO Buzet
MO Buzet Stari grad
MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Izvješće za 2019. godinu (PDF)

Izvješće za 2019. godinu (Excel)

2018.

GRAD BUZET
Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)
Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Excel)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu 
FINA - referentna stranica GFI 2018

Grad Buzet - konsolidirana financijska izvješća (PDF)

Grad Buzet - konsolidirana financijska izvješća (Excel)

FINA - razina 23 referentna stranica GFI 2018

Bilješke uz konsolidirani financisjki izvještaj za 2018. godinu


 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Izvješće proračunskog korisnika 2018. 
Bilješke

MJESNI ODBORI

MO Buzet
MO Buzet Stari grad
MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Izvješće za 2018. godinu

2017.

GRAD BUZET

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu (PDF)
Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu (Excel)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu

Grad Buzet - Konsolidirana financijska izvješća 2017 (PDF)
Grad Buzet - Konsolidirana financijska izvješća 2017 (Excel)
Grad Buzet - Blješke uz konsolidirane financijske izvještaje 2017 (PDF)

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Izvješće proračunskog korisnika 2017.

MJESNI ODBORI

MO Buzet
MO Buzet Stari grad
MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Izvješće za 2017. godinu

2016.

GRAD BUZET

Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. godinu

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

Izvješće proračunskog korisnika 2016.

MJESNI ODBORI

MO Buzet
MO Buzet Stari grad

MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh

 

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Izvješće za 2016. godinu

2015.

GRAD BUZET

Referentna stranica - Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2015.
Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2015.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2015.

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

1. Izvješće proračunskog korisnika 2015.
2. Bilješke uz financijsko izvješće 2015.

 

MJESNI ODBORI

MO Buzet
MO Buzet Stari grad
MO Krušvari
MO Roč
MO Sovinjak
MO Sveti Martin
MO Sveti Ivan
MO Svi Sveti
MO Štrped
MO Veli i Mali Mlun
MO Vrh
 

2014.

GRAD BUZET

1. Referentna stranica - Financijski izvještaj Proračuna Grada Buzeta za 2014.
2. Financijski izvještaji Proračuna Grada Buzeta za 2014.
3. Bilješke uz financijska izvješća za 2014.


JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BUZET

1. Izvješće proračunskog korisnika 2014.
2. Izvješće o obvezama 2014.
3. Bilanca 2014.
4. Izvješće o promjenama u vrijednosti 2014.
5. Izvješće o prihodima i rashodima 2014. - prvi dio
6. Izvješće o prihodima i rashodima 2014. - drugi dio
7. Bilješke 2014.
8. Krediti i zajmovi 2014.

 

DJEČJI VRTIĆ "GRDELIN"

1. Izvješće proračunskog korisnika 2014.
2. Izvješće o obvezama 2014.

3. Bilanca 2014.
4. Izvješće o promjenama u vrijednosti 2014.
5. Izvješće o prihodima i rashodima 2014. - prvi dio
6. Izvješće o prihodima i rashodima 2014. - drugi dio
7. Bilješke 2014.
8. Krediti i zajmovi 2014.

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet