Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu obiteljskih kuća

18.02.2022.

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije u sklopu javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća, KLASA: 351-01/21-01/16, URBROJ: 2106/01-03-01-21-1 od 24. prosinca 2021. godine, Gradonačelnik Grada Buzeta raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije u sklopu javnog poziva

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije u sklopu javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Javni poziv provodi Grad Buzet (u tekstu: Provoditelj).

Poziv  je otvoren od 24. prosinca 2021. do 21. veljače 2022. godine. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Provoditelja može ostvariti fizička osoba na postojećem objektu koji se nalazi na području grada Buzeta, a koji je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).

OPRAVDANI TROŠKOVI

Provoditelj će subvencionirati troškove izrade projektne dokumentacije koja uključuje sljedeće mjere:

  1. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće;
  2. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).

VISINA SUBVENCIJE I BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 30.000,00 kuna, a osiguran je kroz sredstva Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu.

Opravdani troškovi bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od:

 - maksimalno 1.000,00 kuna za mjeru 1. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće

i

- maksimalno 2.000,00 kuna za mjeru 2. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).

Iznos subvencije u cijelosti će biti sufinanciran iz sredstava Grada Buzeta.

Sufinanciranje će se odobravati do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Buzeta za 2021. godinu, po principu pravovremene prijave sa potpunom dokumentacijom, s time da prednost ostvaruje podnositelj prijave čija je prijava pristigla ranije. Grad Buzet zadržava pravo povećati iznos osiguranih sredstava za predmetne subvencije.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac (Prilog 1);

2. Potpisana i cjelovito popunjena Izjava da se osnovni podaci o Podnositelju prijave objave na službenoj Internet stranici Provoditelja te u drugim izvještajima  (Prilog 2);

3. Presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA);

4. Račun za opravdane troškove sukladno točki 2. ovog Poziva;

5. Dokaz o uplati kojim se dokazuje izvršeno plaćanje za opravdane troškove iz točke 2. ovog Poziva;

6. Dokaz o prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća (elektronička pošta obavijesti o uspješnom podnošenju prijave na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-2/21), sa datumom podnošenja i evidentiranim rednim brojem prijave).

Podnositelj prijave ne smije imati dugovanja prema Gradu Buzetu po bilo kojoj osnovi. Provjera o dugovanju/nedugovanju izvršit će se uvidom u službenu evidenciju Grada Buzeta.

Sve podnesene Prijave predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata. Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, te podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

NAČIN PRIJAVE, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava na javni poziv se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave na adresu Provoditelja Natječaja:

Grad Buzet

Upravni odjel za gospodarenje prostorom

II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, 

uz naznaku:

Ne otvaraj – prijava na javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Zadnji rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2022. godine. Prijave se mogu podnijeti osobno putem Pisarnice Grada Buzeta do 15:00 h, odnosno putem pošte na način da je vidljiv datum i sat podnošenja.

OSTALE INFORMACIJE

Tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascima (Prilog 1 i Prilog 2) objavljen je na oglasnoj ploči Grada Buzeta i službenoj Internet stranici Grada Buzeta.

Dostavljanjem dokumentacije, korisnik sredstava daje odobrenje Provoditelju natječaja da osnovne podatke o Podnositelju prijave objavi na službenoj Internet stranici Provoditelja te u drugim izvještajima (Prilog 2).

JAVNI POZIV

Obrazac_Prilog 1.

Obrazac_Prilog 2.

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet