Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Što učiniti ako ste pozitivni na koronavirus ili ste bliski kontakt

06.11.2020.

Što učiniti ako ste pozitivni na koronavirus ili ste bliski kontakt?

Kratke upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

Dobio sam pozitivan nalaz na COVID-19
o Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana. Dodatne informacije o
kućnoj izolaciji tijekom bolesti COVID-19 možete naći ovdje
o Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (npr. ako su
preopterećene telefonske linije, ako je vikend i Vaš liječnik ne radi i sl.). Liječnik će
vam dati upute o izolaciji te po potrebi otvoriti bolovanje.
o Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i
nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavca odnosno nadležni COVID-19
tim ustanove u kojoj radite, koji će potom kontaktirati teritorijalno nadležnog
epidemiologa radi procjene potrebe daljnjeg postupanja unutar kolektiva.
o Ostanite u izolaciji 10 dana, pri čemu je datum obolijevanja nulti dan, a drugi dan
bolesti je prvi dan izolacije. Nakon 10 dana izolacije osoba nije zarazna za okolinu i ne
treba se ponovno testirati na COVID-19 (izuzetak su teški klinički oblici COVID-19 i
imunokompromitirani bolesnici).
o Obavijestite  svoje bliske kontakate o svojoj bolesti odnosno pozitivnom nalazu
na COVID-19 te ih uputite da se jave svojem izabranom liječniku radi karantene
(samoizolacije). Trebaju biti u karanteni 10 dana od zadnjeg kontakta s Vama, npr.
ako ste sa osobom bili u kontaktu 5. listopada, tada je osoba u karanteni do 15.
listopada, te 16.listopada osoba nastavlja svoje uobičajene svakodnevne aktivnosti
(posao, škola i dr.) pod uvjetom da tijekom karantene nije razvila nikakve simptome
bolesti.
o Bliski kontakti su sve osobe s kojima ste bili u kontaktu unutar 48 sati prije pojave
prvih simptoma bolesti (odnosno od uzimanja brisa ako nemate nikakve simptome
bolesti, a nalaz brisa je pozitivan na SARS-CoV-2) pa sve do trenutka Vašeg odlaska
u izolaciju.
o Pripremite popis bliskih kontakata za poslati nadležnoj epidemiološkoj službi
(nabolje e-mailom) ako joj zatreba.
Podaci o bliskom kontaktu:
 ime i prezime, adresa, kontakt telefon/mobitel
 opis kontakta (datum, mjesto, vrsta i  trajanje kontakta)
 radno mjesto/zanimanje (posebno važno ako se radi o zaposlenima u sustavu
zdravstva ili socijalne skrbi tj. Domovima za starije i nemoćne).

Prijatelj ili kolega s posla mi je javio da ima COVID-19 i da sam njegov bliski kontakt
o Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.
o Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (npr. ako su
preoptrećene telefonske linije, ako je vikend i Vaš liječnik ne radi i sl.).

o Vaš će liječnik uzeti osnovne podatke o oboljeloj osobi sa COVID-19 čiji ste bliski
kontakt radi provjere (uvidom u informatički sustav ili direktnim kontaktiranjem
epidemiologa) i po potrebi otvoriti bolovanje.
o Ostanite u karanteni (samoizolaciji) 10 dana od zadnjeg kontakta s oboljelom
osobom, pri čemu se dan kada ste zadnji put bili u kontaktu računa kao nulti dan, a
sljedeći dan je prvi dan karantene. Npr. ako ste sa oboljelom osobom bili u kontaktu 5.
listopada, zadnji dan karantene je 15. listopada, te 16. listopada možete nastaviti sa
svojim uobičajenim svakodnevnim aktivnostima (posao, škola i dr.) pod uvjetom da
tijekom karantene/ samoizolacije niste razvili nikakve simptome bolesti.
o Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i
nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavca odnosno nadležni COVID-19
tim ustanove u kojoj radite o tome da ste bili u kontaktu za zaraznom osobom te da
morate u karantenu na 10 dana.

UPUTE U PDF-u

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet