Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Gradska uprava

Uprava

Grad Buzet je jedinica lokalne samouprave u kojoj građani odlučuju o svojim potrebama i interesima lokalnog značaja neposredno ili preko izabranih tijela.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svojeg samoupravnog djelokruga, a ti poslovi su uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i šport, zaštita potrošača, zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštitu, promet na svojem području, te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima.

Njegov ustroj se propisuje statutom, najvišim pravnim aktom kojeg Grad može donijeti. Statutom se podrobnije uređuju najvažnija pitanja vezana za rad samouprave jednog grada.

Grad Buzet ima Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana koje ima 13 članova, gradonačelnika kao izvršno tijelo, te upravne odjele koji obavljaju upravne, stručne i tehničke poslove za predstavničko i izvršno tijelo.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00 sati
utorak: 7.00 - 16.00 sati
petak: 7.00 - 14.00 sati

Uredovno vrijeme službenika za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak: 8,00 do 12,00 sati
utorak: 12,00 do 16,00 sati.
Četvrtak nije dan za rad sa strankama.

Kontinuirano poboljšanje kvalitete života i rada ljudi u Gradu Buzetu. Svrha cjelokupne gradske uprave, gradskih ustanova i poduzeća je učinkovitim, pravodobnim, racionalnim i kvalitetnim djelovanjem razvijati grad kao ugodnu, sigurnu i poželjnu životnu i radnu sredinu. Gradska uprava nastojat će putem pružanja javnih usluga, odgovornim upravljanjem javnim dobrima i efikasnim i transparentnim radom omogućiti brži razvoj grada, stvoriti pozitivno okruženje za razvoj gospodarstva s ciljem zadovoljstva svih njegovih žitelja.

Buzet je suvremeni grad  zadovoljnih ljudi  s konkurentnim gospodarstvom,  atraktivnom prirodnom i kulturnom baštinom, koji svoj razvoj  temelji na tradicijskim vrijednostima i održivom razvoju. 

OBUZETI BUZETOM !

- održivi raznoliki ekonomski razvoj, izgrađen na konkurentnoj industriji, ruralnom turizmu, poljoprivredi i uslugama,

- razvoj komunalne infrastrukture,

- razvoj ljudskih resursa putem obrazovanja usklađenog sa potrebama tržišta,

- porast zapošljavanja kroz poticaje malom i srednjem poduzetništvu,

-porast životnog standarda kroz razvoj prometne, komunalne i socijalne infrastrukture,

-povećanje aktivnosti privatnog sektora,

- uspostava sustava odgovornog, kontroliranog i strateškog upravljanja javnim rashodima i kontrola namjenskog trošenja javnih prihoda.

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet