Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Natječaji i javne nabave

E-obrasci - Zdravstvo i socijalna skrb

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

Grad Buzet želi dobrodošlicu svojim najmlađim sugrađanima uz jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od:

 • za prvo i drugo dijete – 400,00 eura
 • za treće i četvrto dijete – 800,00 eura
 • za peto i svako slijedeće dijete – 1.400,00 eura

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete  ostvaruje roditelj koji ima prebivalište na području Grada Buzeta minimalno godinu dana, za novorođeno dijete s prijavljenim prebivalištem na području Grada Buzeta u 2023. godini.  Pod istim uvjetima pravo na jednokratnu novčanu pomoć za dijete ostvaruje i posvojitelj za dijete koje ima prijavljeno prebivalište na području Grada Buzeta.

Temelj za rješavanje je Zaključak o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete koji donosi gradonačelnik na godišnjoj razini.

Pristojba:  Oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9., stavak 2., točka 15. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/2016).

Način predaje zahtjeva:

- osobno putem pisarnice gradske uprave
- elektroničkim putem na mail adresu pisarnica@buzet.hr
- poštom  na adresu:

GRAD BUZET
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Obrazac: Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete i

Suglasnost za uključivanje u preventivne programe i obradu osobnih podataka Savjetovališta pri GDCK Buzet

Uz popunjeni obrazac zahtjeva prilaže se: 
1. preslika osobne iskaznice jednog od roditelja ili uvjerenje o prebivalištu, 
2. uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete, 
3. uvjerenje o prebivalištu za stariju djecu,
4. preslika akta o posvojenju

Odgovorne službe:
Grad Buzet  -  Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Kontakt:

Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
Telefon: 052/662-726 (interni 107)
E-mail: pisarnica@buzet.hr
Broj sobe: 13

Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

Prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Buzet, uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava i pomoći te korisnici definirani su u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 7/14.).

Podnositelj može podnijeti zahtjev za:

 • pravo na naknadu za troškove stanovanja,

 • stalnu mjesečnu novčanu pomoć,

 • jednokratnu novčanu pomoć,

 • ostala prava i oblike pomoći sukladno Odluci.

Pristojba: Oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9., stavka 2., točke 15. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/2016).

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

Uz popunjeni obrazac zahtjeva prilaže se:

 1. potvrda o primanjima podnositelja zahtjeva,

 2. potvrda o primanjima supružnika,                                

 3. potvrde o primanjima ostalih članova domaćinstva,

 4. potvrda o primanjima djece koja ne žive u zajedničkom domaćinstvu s podnositeljem zahtjeva,

 5. ostalo

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa: 
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Helena Šćulac Jerman, mag.oec
Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti
Telefon: 052/662-726 (interni 252)
Fax: 052/662-676
E-mail: helena.sculac-jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 31

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet