Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Gradska uprava

Mjesni odbori

Na području Grada djeluju i vijeća mjesnih odbora kao oblik mjesne samouprave. Mjesni odbori predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana za više međusobno povezanih manjih naselja.

Mjesni odbor Buzet osnovan je za područje naselja:

 • Buzet (osim Starog grada),
 • Mala Huba (Huleti, Mandalenići, Srnegla i Šakori).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednica: Vlasta Šimek
 • Nenad Kujundžić
 • Vedran Majcan
 • Dražen Božić
 • Saša Vujović

Pravila mjesnog odbora Buzet 
 

Sjedište: Naselje Goričica 10, 52420 Buzet

Mjesni odbor Buzet - Stari grad osnovan je za područje Starog grada (sve ulice iznad groblja).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Ferid Mačković
 • Darko Jakac
 • Emil Prodan
 • Dubravko Bošnjaković
 • Rosa Ivanić

Pravila mjesnog odbora Buzet - Stari grad

Sjedište: Ede Nemarnika 2, 52420 Buzet

Mjesni odbor Krušvari je osnovan za područja naselja:

 • Krušvari (Kortina, Pašutići i Urihi),
 • Juradi  (Čabranija, Čuhrija, Donji Kontići i Gornji Kontići),
 • Kosoriga,
 • Martinci (Bakar, Dobrovica i  Racari),
 • Račice (Jezer),
 • Račički Brijeg i
 • Rimjak (Zabrda).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Denis Kontić
 • Igor Gržinić
 • Larisa Jurada
 • Tamara Kontić
 • Miljenko Prodan

Pravila mjesnog odbora Krušvari 

Sjedište: Krušvari bb, 52420 Buzet

Mjesni odbor Roč osnovan za područja naselja:

 • Roč,
 • Benčići (Grki),
 • Blatna Vas (Breg, Brul, Glistonija, Kuhari, Martinačići, Mejari, Šćaveti, Štuparija),
 • Brnobići (Brda, Breg, Grabri, Grozdani, Kortina, Podpećina, Ravnići, Zubalići),
 • Čiritež (Ilići, Strnadi),
 • Duričići (Iveći, Kavci),
 • Erkovčići (Bartuli, Benečići, Buraj, Marčibreg, Smrekovac, Stancija, Stanica Hum, Škrinjari),
 • Forčići (Birićija, Latini, Rauši, Šavki, Tomičići),
 • Gornja Nugla (Donja Nugla, Mištrići, Nemarniki),
 • Hum (Brižac, Ćuharija, Malinci, Mućan),
 • Kompanj (Klančići, Klobasi, Kosići, Krulčići, Pernići, Špilići),
 • Kotli (Podkrog),
 • Kras (Črnehi, Klanac, Mikci),
 • Krkuž (Grondari, Hrbatija),
 • Ročko Polje (Benčići, Bortulasi, Bršćak, Draga, Fabriši, Kebri, Krbavci, Pahari, Pavletići, Premci, Žulići),
 • Stanica Roč (Hlaji, Jakomasi),
 • Šušići (Puški, Verbanci),
 • Rim (Bujavci, Grgurinčići, Kolinasi, Stražnjak).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Renis Gržinić
 • Kristina Bernobić
 • Toni Pavletić
 • Luka Grabar
 • Leonarda Lea Bašić

Pravila mjesnog odbora Roč

Sjedište: Roč bb, 52425 Roč

Mjesni odbor Sovinjak osnovan je za područja naselja:

 • Sovinjak (Jermanija),
 • Bartolići (Črnehov Brijeg, Puhi, Šimeći, Švikarija, Zugani),
 • Krti (Dršćari, Hrvatini, Klarići, Sušani, Sv. Kirin,  Valice, Valari),
 • Pračana (Beneži, Brnozi, Lokvice, Majeri,  Pigini),
 • Sirotići (Tuki),
 • Sovinjska Brda (Drobežija, Krtov Breg, Majeri),
 • Sovinjsko Polje (Cunjci, Srgobani).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Mario Sirotić
 • Tomica Marušić
 • Jasmina Vivoda Rušnjak
 • Samanta Sirotić
 • Mirjan Černeka

Pravila mjesnog odbora Sovinjak 

Sjedište: Sovinjak bb, 52420 Buzet

Mjesni odbor Sveti Ivan osnovan je za područja naselja:

 • Sveti Ivan (Brežac, Korta, Mejica, Praščari, Pintori, Pod Baštion, Sveti Ivan - Dol),
 • Cunj,
 • Selca ( Nežići ),
 • Strana ( Brgad, Mavrići, Podbreg).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Nenad Stoković
 • Robert Pernić
 • Goran Sirotić
 • Ivan Šterpin
 • Dino Jermaniš

Pravila mjesnog odbora Sveti Ivan 

Sjedište: Sveti Ivan 20/A, 52420 Buzet

Mjesni odbor Sveti Martin osnovan je za područja naselja:

 • Sveti Martin (Kružići, Majcani, Mandaši, Stupari),
 • Krbavčići (Rumeni ),
 • Počekaji (Finderli, Željeznička stanica Buzet).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Nenad Kajin
 • Denis Božić
 • Dorijana Sinčić
 • Sandi Rušnjak
 • Jan Počekaj

Pravila mjesnog odbora Sveti Martin 

Sjedište: Sveti Martin 53, 52420 Buzet

Mjesni odbor Svi Sveti osnovan je za područja naselja:

 • Juričići (Brtonjica, Jagodići, Lokarija, Komušćica, Maruškići i Most),
 • Marinci (Vidaci),
 • Pengari,
 • Peničići (Kegji, Kozari) ,
 • Podkuk (Mikolići),
 • Podrebar (Petohlebi),
 • Prodani (Korta),
 • Sveti Donat (Brnkali, Bržendi, Čela i Jurcanija).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Alen Brženda
 • Marin Krančić
 • Kristijan Klarić
 • Emil Flego
 • Enisa Marinac Prodan

Pravila mjesnog odbora Svi Sveti 

Sjedište: Sveti Donat bb, 52420 Buzet 

Mjesni odbor Štrped osnovan je za područja naselja:

 • Štrped (Črnci, Jermaniši, Mažinjica i Sveti Duh),
 • Baredine (Abrami,  Mišini),
 • Črnica (Postaje, Požane),
 • Kajini,
 • Perci (Podrečak,  Šantići),
 • Salež (Jurati),
 • Škuljari,
 • Seljaci (Banici, Hrib),
 • Ugrini (Confi, Goričica,  Jakci, Konti,  Mlini),
 • Zonti (Opatija, Rušnjak, Trkusi).

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Valentino Flego
 • Martin Jermaniš
 • Melisa Piuti
 • Leo Jermaniš
 • Edo Podreka

Pravila mjesnog odbora Štrped 

Sjedište: Štrped bb, 52420 Buzet

Mjesni odbor Veli i Mali Mlun osnovan je za područje naselja:

 • Mali Mlun (Pruhari) i
 • Veli Mlun.

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Damir Kodelja
 • Dalibor Jakac
 • Mladen Flego
 • Deni Katarinčić
 • Ines Flego

Pravila mjesnog odbora Veli i Mali Mlun 

Sjedište: Veli Mlun bb, 52420 Buzet

Mjesni odbor Vrh osnovan je za područja naselja:

 • Vrh (Glavići),
 • Barušići (Brižac, Gregorići, Luskići),
 • Klarići (Dobrova , Dol,  Šimići),
 • Marčenegla (Sladetija, Marčeneško Polje),
 • Medveje,
 • Negnar (Kjeka) ,
 • Paladini,
 • Senj (Matiško),
 • Šćulci.

Članovi vijeća mjesnog odbora:

 • Predsjednik: Kristijan Majcan
 • Kristijan Jermaniš
 • Valentina Buršić
 • Oliver Pastorčić
 • Dalibor Petohleb

Pravila mjesnog odbora Vrh 

Sjedište: Vrh bb, 52420 Buzet

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet