Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Dokumenti

Pravo na pristup informacijama

AKTI

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 85/15)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 69/22)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije 
Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Buzet
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju zamjenice službenice za informiranje

Svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo tražiti i dobiti bilo koju informaciju koju posjeduje Grad Buzet, osim informacija koje su zaštićene posebnim zakonskim odredbama.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) i Odlukom o ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Buzet („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2 /14.).

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Pisani zahtjev može se podnijeti putem pošte na adresu: Grad Buzet, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet, može se dostaviti neposredno u pisarnicu Grada na istoj adresi ili se može poslati na e-adresu: info(at)buzet.hr .
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela kojem se podnosi zahtjev, podatke koji su važni za prepoznavanje traženih informacija, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Pisani zahtjev može se podnijeti na obrascu za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Obrazac za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac za ponovnu uporabu informacija

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama, niti je obvezan pozvati se na primjenu zakona.

ODLUČIVANJE O PODNESENOM ZAHTJEVU

O zahtjevu za pravo na pristup informacijama službenika za informiranje odlučit će se u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva u skladu sa zakonskim odredbama.
Davanje informacija korisniku može biti ostvareno neposrednim davanjem informacija, davanjem informacija pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu dokumentaciju te na drugi način.

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Roberta Kalčić Savatović

Tel. 052/662-854, fax: 052/662-676, e-mail: pisarnica@buzet.hr adresa: Buzet, II. istarske brigade 11

ZAMJENICA SLUŽBENICE ZA INFORMIRANJE

Mikela Zimerman

Tel. 052/662-726, fax: 052/662-676, e-mail: mikela.zimerman@buzet.hr, adresa: Buzet, II. istarske brigade 11

OTVORENI PODACI

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013. i 85/2015.) objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti te načinu pristupa.
Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.
Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista)  Grada Buzeta xlsx
Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Grada Buzeta pdf

IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu ( pdf. ) ( csv. )
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu ( pdf ) ( csv. )
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu ( pdf.) ( csv.)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu ( pdf. ) ( csv.)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu ( pdf.) ( csv.)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu ( pdf.) ( csv.)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu ( pdf.) ( csv.)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu ( pdf.) ( csv.)

APLIKACIJA iTRANSPARENTNOST

Transparentan uvid u poslovanje Grada Buzeta putem platforme iTransparentnost koja je dostupna OVDJE.

Transparentan uvid u poslovanje (isplatu sredstava) Javne vatrogasne postojbe Buzet dostupno je OVDJE.

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet