Pristupačnost / a / A

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Dokumenti

Pravo na pristup informacijama

Svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo tražiti i dobiti bilo koju informaciju koju posjeduje Grad Buzet, osim informacija koje su zaštićene posebnim zakonskim odredbama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) i Odlukom o ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Buzet („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/14.).

 Podnošenje zahtjeva

Pisani zahtjev može se podnijeti putem pošte na adresu: Grad Buzet, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet, može se dostaviti neposredno u pisarnicu Grada na istoj adresi ili se može poslati na e-adresu: info(at)buzet.hr.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela kojem se podnosi zahtjev, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Pisani zahtjev može se podnijeti na obrascu za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu zakona.

 Odlučivanje o podnesenom zahtjevu

O zahtjevu za pravo na pristup informaciji službenik za informiranje odlučit će u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva sukladno zakonskim odredbama.

Davanje informacije korisniku može biti ostvareno neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu dokumentaciju te na drugi prikladan način.

 Službenica za informiranje:

Roberta Kalčić Savatović

Tel. 052/662-854, fax: 052/662-676, e-mail: ured.gradonacelnika(at)buzet.hr adresa: Buzet, II. istarske brigade 11

Izvješća

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU (pdf.) (csv.)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU (pdf.) (csv.)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU (pdf.) (csv.)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU (pdf.) (csv.)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU (pdf.) (csv.)

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet