Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Potpore

Potpore u poduzetništvu

Na temelju Programa poticanja poduzetništva Grada Buzeta u 2023. godini KLASA: 311-01/23-01/2, URBROJ: 2163-03-06-01-23-2, od 24. travnja 2023. godine, Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora
za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta
u 2023. godini

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2023. godini kroz sljedeće mjere:

 1. POTPORE PODUZETNICIMA - POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO (Obrazac 1),
 2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE I CERTIFICIRANJE (Obrazac 2),
 3. POTPORE PODUZETNICIMA - INOVATORIMA ZA UVOĐENJE INOVACIJE U PROIZVODNJU (Obrazac 3),
 4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE (Obrazac 4A, Obrazac 4B)
 5. SUBVENCIJA TROŠKOVA POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA U OBRTNIŠTVU (Obrazac 5),
 6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA  NEZAPOSLENIH OSOBA (Obrazac 6),
 7. KAPITALNE POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI (Obrazac 7),
 8. KAPITALNE POTPORE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA GOSPODARSKE  OBJEKTE (Obrazac 8),
 9. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIPREME NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE NA FONDOVE EU (Obrazac 9),
 10. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM (Obrazac 10),
 11. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA REKLAME I PROMIDŽBE SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST NA PODRUČJU ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE (Obrazac 11)

DODATNI OBRASCI:
DODATNI PODACI O PONUDITELJU
IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

PROGRAM poticanja poduzetništva Grada Buzeta u 2023. godini (pdf)

JAVNI POZIV (pdf)

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10, 77/11, 25/13 i 85/15), Grad Buzet kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Buzet objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada Buzeta. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Buzeta, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet