Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Potpore

Potpore u poljoprivredi

Na temelju Odluke o subvencijama u poljoprivredi u 2023. godini, KLASA: 320-02/23-01/4, URBROJ: 2163-03-03-01-23-6, od 24. travnja 2023. godine, Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija
u poljoprivredi na području Grada Buzeta u 2023. godini

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poljoprivrede dodijelit će potpore male vrijednosti u vidu nepovratnih novčanih sredstava – subvencija za poljoprivrednu proizvodnju u 2023. godini za sljedeće namjene:

 1. SUFINANCIRANJE NABAVE SADNOG MATERIJALA (Obrazac 1)
 2. PREMIJE OSIGURANJA BILJNE I STOČARSKE PROIZVODNJE, PLASTENIKA I STAKLENIKA (Obrazac 2)
 3. TROŠKOVA ISHOĐENJA SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA / PRATITELJA ŽIVOTINJA (Obrazac 3)
 4. TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU (Obrazac 4)
 5. TROŠKOVE NADZORA I SUSTAVA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ I INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI (Obrazac 5)
 6. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE (Obrazac 6)
 7. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE (Obrazac 7)
 8. NABAVA NOVIH KOŠNICA I PČELARSKE OPREME (Obrazac 8)
 9. ZAŠTITA NASADA I STOKE OD DIVLJAČI (Obrazac 9)
 10. SUFINANCIRANJE NABAVE AUTOMATA ZA IZRAVNU PRODAJU   MLIJEKA (MLJEKOMATA) (Obrazac 10)
 11. NABAVA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME (Obrazac 11)
 12. OSTALE MJERE RURALNOG RAZVOJA (Obrazac 12)
 13. POTPORA PROJEKTU IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PUTEM INTERNETA (Obrazac 13)
 14. TEKUĆA DONACIJA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE I LEGALIZACIJU GOSPODARSKIH OBJEKATA  NAMIJENJENIH SMJEŠTAJU STOKE TE SKLADIŠTENJU I PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (Obrazac 14)
 15. SUFINANCIRANJE NABAVE SADNOG MATERIJALA ZA UZGOJ TARTUFA (Obrazac 15)

OBRASCI:
DODATNI PODACI O PONUDITELJU
IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

MIŠLJENJE MIN. POLJOPRIVREDE O USKLAĐENOSTI PRIJEDLOGA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI (pdf)
ODLUKA o subvencijama u poljoprivredi u 2023. godini (pdf)
JAVNI POZIV (pdf)

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10, 77/11, 25/13 i 85/15), Grad Buzet kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Buzet objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada Buzeta. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Buzeta, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet