T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Potpore

Potpore u poduzetništvu

Na temelju Programa poticanja poduzetništva Grada Buzeta u 2018. godini (''Službene novine Grada Buzeta'', broj 2/18.), Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora
za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta
u 2018. godini

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2018. godini kroz sljedeće mjere:


1. POTPORE PODUZETNICIMA - POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU OBRT/TRGOVAČKO DRUŠTVO, (Obrazac 1)
2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE I CERTIFICIRANJE, (Obrazac 2)
3. POTPORE PODUZETNICIMA - INOVATORIMA ZA UVOĐENJE INOVACIJE U PROIZVODNJU, (Obrazac 3)
4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE (Obrazac 4 A) I SAMOZAPOŠLJAVANJE (Obrazac 4 B),
5. SUBVENCIJA TROŠKOVA POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA U OBRTNIŠTVU, (Obrazac 5)
6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA, (Obrazac 6)
7. KAPITALNE POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI, (Obrazac 7)
8. KAPITALNE POTPORE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA GOSPODARSKE OBJEKTE, (Obrazac 8)
9. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM, (Obrazac 9)
10. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA REKLAME I PROMIDŽBE SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST NA PODRUČJU ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE, (Obrazac 10),
11. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE OPREME I DIDAKTIČKOG MATERIJALA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE DJELATNOST DADILJA OBAVLJAJU KAO OBRTNICI. (Obrazc 11)

Obrazac DODATNI PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE - OBRT - TVRTKA 

Obrazac IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 

Obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

PROGRAM

JAVNI POZIV

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10, 77/11, 25/13 i 85/15), Grad Buzet kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Buzet objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada Buzeta. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Buzeta, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

Korisni linkovi

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter kako biste primali novosti i informacije vezane uz Grad Buzet