T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Advent na sjeveru

Zbog najave lošeg vremena, "Advent na sjeveru" u svom prvom izdanju održat će se u subotu, 16. prosinca u Starom gradu Buzetu, na Šetalištu Vladimira Gortana, popularnom Loparu.

Za sve posjetitelje osigurano je besplatno parkiranje u Mašimovoj škuji. Osiguran je i besplatan kombi prijevoz od Trga Fontana do Starog grada.

Program "Advent na sjeveru" otvara se u subotu, u 17 sati Adventskim sajmom na Loparu, uz kuhano vino i fritule, cimet i jabuke, božićne loptice i lampice, a u 17 sati započinje i predstava za djecu "Djed Božićnjak u Istri" u organizaciji Istra Inspirita. U 18 sati očekuje se dolazak Djeda Božićnjaka, a mališani će se moći fotografirati, te njemu i vilenjacima na Veloj Lozeti upisati adventsku želju. U 18.30 sati kreće glazbeni program uz Duo Stand By, The Blondes i Livia Morosina. U 20.30 sati na Velim vratima puštati će se adventski baloni s led lampicama i privezanim dječjim željama, a zabavni program se nastavlja uz Xmass DJ-a.

 

SATNICA:

17,00 Adventski sajam na Loparu

Kuhano vino i fritule, cimet i jabuke, božićne loptice i lampice, čestitke i  borove grančice

17,00 Predstava za djecu Djed Božičnjak u Istri

Što će se dogoditi kada se djedu Božičnjaku polome saonice i on padne u ponor Pazinske jame u božićnoj noći kada treba svoj djeci podijeliti poklone? Tko će mu pomoći, a tko pripremiti veliku spačku? Možda orko ili Veli Jože, možda vile, macmalići ili štrige?!                  

18,00 Dolazak Djeda Božičnjaka

Upiši adventsku želju s Djedom Božičnjakom i vilenjacima na Veloj Lozeti

18,30 Zabavni glazbeni program: Duo Stand by (Martina i Neno)

 

19,30 The Blondes acoustic duo

Dvije žene, dvije gitare, dva glasa i ista strast prema glazbi

20,15 Puštanje adventskih balona na Velim vratima

Zaveži želju, upali svijetlo i pošalji je visoko!

20,30 Livio Morosin

Koncert istarske glazbene legende koji je što kao autor, što kao izvođač – kreirao takvu diskografsku nisku da se malo tko može s njome mjeriti

21,30 Zabavni glazbeni program: Duo Stand By (Martina i Neno), Xmass DJ

Uz božićne hitove zabava se nastavlja do kasno u noć

Bodovne liste za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2017./2018. godinu

Sukladno članku 5. st. 1. i 3. i članku 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine Grada Buzeta", broj 3/13., pročišćeni tekst 6/15.) te sukladno Zaključku o broju i visini mjesečnog iznosa stipendije za školsku/akademsku 2017./2018. godinu ("Službene novine Grada Buzeta", broj 7/17.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je na sjednici održanoj 4. prosinca 2017. godine donijelo Bodovne liste prvenstva za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2017./2018. godinu.

Pravo na stipendiju ostvarilo je ukupno 69 studenata, od toga 31 student bez ponavljanja natječajnog postupka, 21 student za zanimanja prirodnih i tehničkih znanosti te 17 studenata za zanimanja društvenih i humanističkih znanosti.  

LISTA STUDENATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA STIPENDIJU BEZ PONAVLJANJA NATJEČAJNOG POSTUPKA

LISTA STUDENATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA STIPENDIJU ZA ZANIMANJA DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

LISTA STUDENATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA STIPENDIJU ZA ZANIMANJA  PRIRODNIH I TEHNIČKIH ZNANOSTI

III. ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Buzeta

Na temelju članka 94. i članka 96. stavka 3. i 4. , a u svezi s člankom. 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17), Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ br. 3/2014) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buzeta o utvrđivanju Prijedloga plana za III. ponovnu javnu raspravu Klasa: 350-01/17-01/111; Urbroj: 2106/01-03-01-17-2 od 30. studenog  2017., Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta objavljuje

 

III. PONOVNU JAVNU RASPRAVU O

PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

ZA III. PONOVNU JAVNU RASPRAVU

 

            javni uvid: od 11.prosinca 2017. do 18. prosinca 2017.

            javno izlaganje: 14. prosinca 2017. (četvrtak) u 17:00 sati

 

III. ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta za ponovnu raspravu provest će se u trajanju od 8 dana u razdoblju od 11. prosinca 2017. do 18. prosinca 2017. godine.

Za vrijeme trajanja III. ponovne javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta za III. ponovnu raspravu biti će izložen na javni uvid svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, utorkom srijedom i četvrtkom od 7:00 do 17:00 u sali za sastanke Grada Buzeta, II. istarske brigade 11/ II. kat u Buzetu.

U skladu s ovom objavom III. ponovne javne rasprave, Prijedlog plana za III. ponovnu javnu raspravu će biti dostupan i na službenim web stranicama Grada Buzeta i u informacijskom sustavu prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Javno izlaganje izmijenjenog Prijedloga plana za III. ponovnu raspravu, radi obrazloženja predloženih rješenja i smjernica održati će se u četvrtak, 14. prosinca 2017. godine u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Narodnog doma u Buzetu, Ul. II istarske brigade 2/prizemlje.

Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju, III. ponovna rasprava ponavlja se jer se Prijedlog plana zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi ili iz drugih razloga promijenio:

- tako da su novim rješenjima promijenjene granice građevinskog područja i odredbe za provođenje i novim se promjenama utječe na vlasničke odnose i

- zbog usklađenja s mišljenjem Zavoda za prostorno planiranje Istarske županije Klasa: 350-02/14-04/07; Urbroj: 2163/1-20-01/9-17-16 od 13. ožujka 2017. ishođenog prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju na Konačni prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta nakon provedene 2. ponovne javne rasprave (u dijelu izmjena novoplaniranih turističkih zona, zona sportsko-rekreativne namjene, zona društvene namjene i sl.).

 

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog plana za III. ponovnu raspravu mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima Prijedloga plana za III. ponovnu raspravu koji su u odnosu na prethodne Prijedloge Plana izmijenjeni.

 

Mišljenja, prijedloge i primjedbe može se dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja Prijedloga plana za III. ponovnu raspravu ili pisanim putem najkasnije do 18. prosinca 2017. godine na slijedeću adresu za dostavu: Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, Ulica II istarske brigade 11, 52 420 Buzet.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u navedenom roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navedenu adresu podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

                                                                                                          GRAD BUZET                                          

                                                                            Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Klasa: 350-01/17-01/111

Urbroj: 2106/01-04-01-17-3

Buzet, 30. studeni 2017.

 

DOKUMANTACIJA ZA III. PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Kreće s realizacijom Poduzetnički inkubator Verzi

Početkom rujna započeo je s provođenjem projekt „Poduzetnički inkubator Verzi” kojemu je vodeći partner Grad Buzet, partner na projektu Plzet d.o.o. Buzet, a suradnici na projektu su Istarska razvojna agencija, Istarska regionalna energetska agencija te Politehnika Pula – Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti. Na konferenciji za medije projekt su predstavili buzetski gradonačelnik Siniša Žulić, voditeljica projekta Ornela Rumen te direktorica tvrtke Plzet d.o.o. Vedrana Gregorović Hrvatin.

Ornela Rumen istaknula je da je ukupna vrijednost projekta „Poduzetnički inkubator Verzi” 4.156.833,49 kn, od kojih se 97% sufinancira bespovratnim sredstvima strukturnih fondova Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dobivenima uspješnom aplikacijom na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Razvoj poslovne infrastrukture” (KK.03.1.2.01). Projekt se provodi od 1. rujna ove godine do 1. rujna 2020. godine. Projektne aktivnosti koje provodi vodeći partner Grad Buzet obuhvaćaju građevinske radove rekonstrukcije palače Verzi u buzetskoj starogradskoj jezgri i njeno opremanje za pružanje usluga Poduzetničkog inkubatora. Uz potpunu rekonstrukciju starogradske palače u njezinim će se prostorima urediti višenamjenska multifunkcionalna dvorana, prostorija za sastanke, prostor za djelovanje novoosnovanih poduzeća u inkubatoru, te poslovni prostori u prizemlju zgrade.

Direktorica Plzeta d.o.o, Vedrana Gregorović Hrvatin predstavila je projekte aktivnosti koje će tijekom naredne tri godine provesti partner na projektu. Plzet će biti zadužen za uspostavu sustava upravljanja poduzetničkim inkubatorom i to izradom plana upravljanja i marketing plana inkubatora, Internet stranice poduzetničkog inkubatora te drugim aktivnostima vezanima uz promociju i vidljivost projekta.

Gradonačelnk Grada Buzeta Siniša Žulić izrazio je veliko zadovoljstvo što je projekt Poduzetničkog inkubatora Verzi uspješno apliciran na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Ovaj će projekt doprinijeti daljnjem razvoju poduzetničke infrastrukture na području Grada Buzeta, a uz postojeće mjere i značajne potpore kojima posljednjih nekoliko godina Grad Buzet potpomaže razvoj buzetskog gospodarstva, uslugama koje će pružati poduzetnički inkubator „Verzi” posebno će se poduprijeti mlade poduzetnike kojima će se uz osiguravanje povoljnijih poslovnih prostora, pružiti mogućnost i popratnih programa i edukacija. Uz navedeni projekt, u 2017. godini Grad Buzet je za razvoj buzetskog gospodarstva iz gradskoga proračuna izdvojio ukupno 1.850.000,00 kuna od kojih je 918.000,00 kuna namijenjeno subvencijama i ostalim poticajima za poduzetnike, obrtnike i poljoprivredu, a 932.000,00 kn za komunalno uređenje poduzetničkih zona.

Javna rasprava o prijedlogu Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 23. studenoga 2017. godine donijelo je Zaključke o prihvaćanju Prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu te upućivanje navedenog prijedloga u javnu raspravu.

Javna rasprava otvorena je od 24. studenog do 8. prosinca 2017. godine. U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje. Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2018.

Prijedlog proračuna sa svim popratnim programima i obrazloženjima dostupan je OVDJE.

Obilježena 30. obljetnica bratimljenja Grada Buzeta i Mestne občine Koper

Dana 21. studenoga 2017. godine u koparskoj dvorani sv. Franje Asiškoga, prigodnom je svečanošću obilježena 30. obljetnica potpisivanja Povelje o bratimljenju između Mestne občine Koper i Grada Buzeta. Prije trideset godina, 10. svibnja 1987. u Kopru te 3. rujna 1987. u Buzetu su tadašnji predjsednik Skupštine općine Koper Janko Kosmina i Skupštine općine Buzet Ivan Klarić, potpisivanjem Povelje o bratimljenju dodatno učvrstili višestoljetne prijateljske, gospodarske i obiteljske veze koje povezuju ova dva pogranična grada. Prigodnim govorima današnji župan Kopra Boris Popovič i buzetski gradonačelnik Siniša Žulić prisjetili su se svih važnijih događanja i zajedničkih  projekata te izrazili želju za daljnjom suradnjom.

U kulturnom programu nastupili su buzetska klapa Pinguentum i koparski glazbenik Rudi Bučar.

Održana radionica u sklopu projekta Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu

Dana 14. studenoga 2017. i 18. studenoga 2017. održani su terenski posjeti u sklopu projekta „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu“ LAG-a „Sjeverna Istra“ u suradnji s Veleučilištem u Rijeci i Poljoprivrednim odjelom u Poreču. Projekt je financiran sredstvima Istarske županije iz Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu.

Dana 14. studenoga 2017. u Korenikima je s početkom u 12:00 sati održana 1. terenska radionica na temu „Ključni elementi odabira, uspostave i održavanja međurednog prostora u vinogradu s pokrovnim usjevima koji su ciljano zasijani“. Radionicu je otvorila dr.sc. Melita Zec Vojinović teorijskim predavanjem naziva „Gospodarenje međurednim biljnim pokrovom u vinogradima u uzgojnim uvjetima Istre“ nakon čega je prepustila riječ domaćinu. Moreno Coronica je podijelio svoje iskustvo korištenja i održavanja pokrovnih usjeva sa sudionicima. Nakon predavanja sudionici su se, predvođeni domaćinom, zaputili prema vinogradima gdje su vidjeli kako izgleda zatravljen vinograd. Domaćin je pripremio zakusku za vrijeme koje se nastavilo pričati o usjevima i dugogodišnjem iskustvu i radu Morena Coronice te su sudionici imali prilike postaviti mu sva pitanja koja su ih zanimala. Domaćin je zatim sudionike uputio u svoje podrume gdje su kušali vina.

Dana 18. studenoga 2017. u Kostanjici je s početkom u 13:00 sati održana 2. terenska radionica na temu “Ključni elementi uspostave i održavanja zatravljenog međurednog prostora u vinogradu s prirodnom vegetacijom vinograda“. Vlasnik vinograda Franco Dešković predstavio je razloge korištenja metode zatravljivanja međurednog prostora prirodnom vegetacijom kao i dobrobiti koje takva vrsta zatravljivanja donosi u vinogradima. Uz raspravu sudionika sa vlasnikom vinograda degustiralo se nekoliko vrsta vina. U vinogradima su sudionici mogli vidjeti vrste koje samoniklo rastu u međurednom prostoru i kako su održavane. Vlasnik vinograda prezentirao je način održavanja zatravljenog dijela i razloge takvog održavanja te je odgovarao na pitanja sudionika.

Kao završna aktivnost projekta planira se izrada vodiča sa smjernicama za primjenu metode zatravljivanja međurednog tla u vinogradu. Vodič će, osim u tiskanom izdanju, zainteresiranim skupinama biti dostupan za preuzimanje putem web stranice LAG-a „Sjeverna Istra“.

Buzetu Povelja najakcija Grada prijatelja djece 2017.

Gradu Buzetu je 21. studenoga 2017. godine dodijeljena Povelja za najakciju grada prijatelja djece 2017. za projekt "100lica", koji se provodio u travnju ove godine. Povelju je preuzela Sanja Pernić voditeljica Poludnevnog boravka Buzet, inicijatora i organizatora ove hvalevrijedne akcije u koju su se uključili brojni građani Buzeštine, javne ustanove, udruge i tvrtke i na taj način zajedno proslavili 10. rođendan buzetskog Poludnevnog boravka.

Ovo je priznanje dodatni poticaj da zajedničkim idejama i snagama dalje razvijamo Buzet - grad prijatelj djece.

Sufinanciranje nabave udžbenika prema socijalnom kriteriju

Gradonačelnik Grada Buzeta donio je Odluku kojom se utvrđuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u školskoj 2017./18. godini prema socijalnom kriteriju za učenike Osnovne škole Vazmoslava Gržalje Buzet koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava sukladno ovoj Odluci imaju učenici bez obaju roditelja, učenici s posebnim obrazovnim potrebama te učenici čija kućanstva udovoljavaju uvjetima prihoda sukladno članku 21. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/14.).

Za učenike s posebnim obrazovnim potrebama nije ograničen iznos sufinanciranja nabave udžbenika, ukoliko korisnik ispunjava uvjet prihoda iz članka 21.Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, br. 7/14).

Uvjet prihoda (sukladno čl. 21.Odluke o soc.skrbi Grada Buzeta) ispunjava korisnik s prihodom za:

- dvočlano kućanstvo do 3.000,00 kn, 

- tročlano kućanstvo do 3.700,00 kn,

- četveročlano kućanstvo do 4.900,00 kn.

Ako kućanstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog dodatnog člana uvećava se za 500,00 kn.

Za jednoroditeljske obitelji cenzus prihoda po svakom članu kućanstva uvećava se za dodatnih 500,00 kn.

Obitelj koja ima dijete s poteškoćama u razvoju cenzus prihoda uvećava se za 1.000,00 kuna.

 

Ova potpora ne odnosi se na kupnju udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za predmete izborne nastave te obvezne udžbenike koji su bili uključeni u razmjenu početkom školske 2017./18. godine.

Zahtjev za ostvarivanje prava temeljem ove Odluke dostavlja se na obrascu koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte ili s mrežne stranice Grada Buzeta.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. studenoga 2017. godine.

ZAHTJEV

ODLUKA

Međunarodni dan Palčića

Grad Buzet se i ove godine uključio u obilježavanje Međunarodnog dana svjesnosti o prijevremenom rođenju pa će tim povodom buzetski Stari grad ponovno obasjati ljubičasta boja - boja Palčića. Članovi Kluba roditelja nedonoščadi "Palčići" Pula i ove godine u Buzetu na sam Dan Palčića 17. studenoga organiziraju zanimljiv program s kazališnom predstavom za djecu te prigodnom prodajnom izložbom, a sva prikupljena sredstva namijenjena su odjelu Neonatologije i intenzivnog liječenja KBC-a Rijeka. Palčići pozivaju sve svoje sugrađane da 17. studenoga obuku nešto ljubičasto, dođu u Narodni dom, pruže im podršku, druže se s njima i njihovim obiteljima te sudjeluju u prigodnom programu.

Podignimo palac za palčiće!

PROGRAM:

 - 16.30 okupljanje ispred Narodnog doma i fotografiranje "na spomeniku" sa ljubičastim starim gradom u pozadini

 - 17:00  - Narodni dom - predstava Teatra Naranča "Hrvatska bajkovnica" + prodajna izložba sa promo materijalima kluba "Palčići" te proizvodima lokalnih opg-ova, obrta i tvrtki

 - 18:00 puštanje 50 ljubičastih balona sa kružnog toka kod Narodnog doma

 - 18:20 zakuska u Hotelu Fontana za palčiće, njihove obitelji i prijatelje

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Buzet i Pazin, te općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća devet jedinica lokalne samouprave i to gradove Buzet i Pazin, te općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Buzet u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), proveo je prethodnu javnu raspravu Projekta od 13.03.2017. do 12.04.2017.

Datum otvaranja rasprave: 8.11.2017.

Datum zatvaranja rasprave: 8.12.2017.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.buzet@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI BUZET) zaključno do 8.12.2017. u 14 sati.

Dokumentacija je dostupna OVDJE.

Predavanje za roditelje

U Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet dana 14.11.2017. godine s početkom u 17:00 sati održat će se predavanje za roditelje djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

Temu predavanja „Epidemija agresivnosti i emocionalnih teškoća – uzroci i što možemo učiniti?“ prezentirat će Sanja Ivanušević Grgas, dipl. psiholog, terapeut igrom i osnivačica Centra za terapiju igrom (www.ceti.hr).

Ulaz je besplatan.

LETAK

Bodovne liste za učenike koji ostvaruju pravo na stipendiju

Sukladno članku 5. st. 1. i 2. i članku 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine Grada Buzeta", broj 3/13., pročišćeni tekst 6/15.) te sukladno Zaključku o broju i visini mjesečnog iznosa stipendije za školsku/akademsku 2017./2018. godinu ("Službene novine Grada Buzeta", broj 7/17.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta na sjednici održanoj 30. listopada 2017. godine donosi Bodovne liste za učenike Srednjih škola koji ostvaruju pravo na stipendiju Grada Buzeta za školsku 2017./2018. godinu.

BODOVNA LISTA - za učenike koji se školuju izvan Grada Buzeta za sva četverogodišnja usmjerenja, izuzev gimnazijskih usmjerenja,

BODOVNA LISTA - za učenike koji se školuju izvan Grada Buzeta za trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja,

BODOVNA LISTA - za učenike gimnazijskog usmjerenja koji pohađaju Srednju školu u Buzetu,

BODOVNA LISTA - za učenike koji se školuju u Srednjoj školi Buzet za strukovna četverogodišnja usmjerenja (tehničari za električne strojeve s primijenjenim računalstvom),

BODOVNA LISTA - za učenike trogodišnjih obrtničkih zanimanja koji se školuju u Srednjoj školi Buzet,

BODOVNA LISTA- za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Grada Buzeta, za usmjerenje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege,

ZAKLJUČAK Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Buzeta o ostvarivanju prava na učeničku stipendiju bez ponavljanja natječajnog postupka.

Poznati Buzećani

U Buzetu su rođene ili su živjele i djelovale brojne značajne ličnosti i svojim aktivnostima značajno pridonijeli razvoju i prepoznatljivosti Buzeštine.

Subvencioniranje troškova prijevoza i smještaja učenicima srednjih škola

Gradonačelnik Grada Buzeta donio je Odluku o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova prijevoza odnosno smještaja redovitim učenicima srednjih škola u razdoblju za školsku godinu 2017./18.

Pravo na subvenciju troškova temeljem ove Odluke ostvaruju redoviti učenici srednjih škola koji imaju najmanje godinu dana prebivalište na području Grada Buzeta, a koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske i Odluke o provođenju odluke Vlade u Istarskoj županiji.

Zahtjev za ostvarivanje prava temeljem ove Odluke dostavlja se na obrascu koji se može preuzeti u nadležnom upravnom tijelu ili OVDJE.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017. godine.

ODLUKA

Potpore u obrazovanju učenika prvih razreda Srednje škole Buzet

Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 6. listopada 2017. godine donio Odluku o potpori u obrazovanju za učenike prvih razreda Srednje škole Buzet u školskoj godini 2017./18., za razdoblje od rujna 2017. do lipnja 2018. godine. Potporu u obrazovanju ostvaruju svi redoviti učenici prvih razreda Srednje škole Buzet, neovisno o tome imaju li ili nemaju prebivalište ili boravište na području Grada Buzeta. Obavještavaju se učenici da će im obrasci zahtjeva biti dostavljeni putem Srednje škole Buzet, te da je iste potrebno ispunjene vratiti u tajništvo škole, zajedno s pripadajućim prilozima, do 17. listopada 2017. godine.

ODLUKA

Projekt “Poduzetnički inkubator Verzi” započeo s provedbom

Naziv projekta: Poduzetnički inkubator Verzi

Korisnik: Grad Buzet

Partneri: Plzet d.o.o.

Suradnici na projektu: Istarska razvojna Agencija, Istarska Regionalna Energetska Agencija, Politehnika Pula- Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2017. – 01.09.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 4.156.833,49 kn

Bespovratna sredstva: 3.912.971,00 kn, postotak sufinanciranja iznosi 97%.

Kratak opis projekta:

Projektom će se provesti građevinski radovi rekonstrukcije zgrade Palače Verzi i potom opremiti prenamijenjenu zgradu opremom za pružanje usluga Poduzetničkog inkubatora.

Poduzetnički inkubator Verzi će omogućiti će povećanje broja prostorno-funkcionalnih smještajnih jedinica za poduzetnike i broj usluga koje poduzetnička infrastruktura omogućava. Poduzetnički inkubator će biti na raspolaganju novoosnovanim poduzetnicima i onima koji su aktivni više od 3 godine.

 

Ciljevi i očekivani rezultati:

Opći cilj: Razvoj poduzetničke infrastrukture, proizvoda i usluga namijenjenih MSP-u na području Grada Buzeta s ciljem rasta i razvoja

Specifični ciljevi:

 1. Povećati poslovno-smještajne kapacitete za poduzetnike u fazi inkubacije i akceleracije na području grada Buzeta
 2. Povećati broj gospodarskih subjekata koji koriste usluge poduzetničkog inkubatora
 3. Osigurati popunjenost kapaciteta u cilju održivog razvoja poduzetničkog inkubatora

Rezultati:

 1. Izgrađen i opremljen poduzetnički inkubator sa smještajnim kapacitetima
 2. Kapacitete infrastrukture koriste gospodarski subjekti koji su u fazi inkubacije i u fazi akceleracije
 3. PPI koji upravlja i koristi infrastrukturu Poduzetničkog inkubatora te svojim djelatnostima doprinosi popunjenosti infrastrukture

 

Kontakt osoba: Voditeljica projektnog tima - Ornela Rumen

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Isključenje odgovornosti: „Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost korisnika Grada Buzeta“

Koncesija za dimnjačare tvrtki Caminus j.d.o.o.

Na javnom natječaju za nadmetanje za obavljanje dimnjačarskih poslova za područje Grada Buzeta najpovoljniju ponudu dala je tvrtka Caminus j.d.o.o. iz Varaždina. 

Informacije o novom koncesionaru:

CAMINUS j.d.o.o. - poduzeće za dimnjačarske usluge i sanaciju dimnjaka

Janka Jurkovića 5, 42000 Varaždin

Tel/Fax: 042/330-002

Mobitel tehničara zaduženog za područje Grada Buzeta: 091/54 67 421 (Josip)

Radionica “Odabir, uspostava i održavanje pokrovnih usjeva”

LAG "Sjeverna Istra" organizira radionicu "Odabir, uspostava i održavanje pokrovnih usjeva". Radionica će se održati u četvrtak 28. rujna 2017. u 17.00 sati u vijećnici Općine Grožnjan (Umberta Gorjana 3, Grožnjan).

Prijave na radionicu primaju se na tel: (052) 255 932 

Potpredsjednica Vlade RH Martina Dalić posjetila Grad Buzet

Povodom potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. za projekt uređenja poduzetničkog inkubatora "Verzi", potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske, ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta dr. sc. Martina Dalić posjetia je danas Grad Buzet. Uz potpisivanje ugovora održan je i sastanak na kojem su u pratnji potpredsjednice sudjelovali Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ivan Bubić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Zvonimir Novak, pomoćnik ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ivana Gereci, savjetnica ministrice Dalić. Sastanku su prisustvovali i Siniša Žulić, gradonačelnik Grada Buzeta, njegova zamjenica Ana Pernić, predsjednik Gradskog vijeća Dejan Jakac, Ornela Rumen, pročelnica upravnog odjela za financije i gospodarstvo te članovi Odbora za gospodarstvo i razvoj Grada Buzeta. Sastanku su nazočili i predstavnici buzetskih tvrtki koje provode projekte financirane sredstvima EU putem natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), kojega je raspisalo Ministartsvo gospodartsva, poduzetništva i obrta i to Irena Pastorčić članica uprave Drvoplast-a d.d., Mladen Merlić direktor tvrtke Vilstroj d.o.o. te Dražen Horvat direktor tvrtke Delicija d.o.o.

Potpredsjednica Dalić čestitala je Gradu Buzetu i izrazila zadovoljstvo što su i male jedinice lokalne samouprave uspješno aplicirale projekte poduzetničkih inkubatora.

Gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić izrazio je zadovoljstvo zbog sufinanciranja projekta uređenja Poduzetničkog inkubatora “Verzi” koji će, osim daljnjeg razvoja poduzetništva u Buzetu, doprinijeti i potpunoj rekonstrukciji jedne od ljepših zgrada u buzetskoj starogradskoj jezgri. Uz značajne potpore koje je Grad Buzet proteklih godina isplaćivao svojim poduzetnicima, ovim će se projektom poduprijeti mlade i kreativne ljude koji tek ulaze u poduzetničke izazove, a kojima će se u poduzetničkom inkubatru “Verzi” osigurati poslovni prostor, ali i popratni programi i edukacije.

Projekt "Poduzetnički inkubator Verzi" uspješno je apliciran na natječaj „Razvoj poslovne infrastrukture“ (KK.03.1.2.01) Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, koji se financira sredstvima strukturnih fondova Europske unije. Za palaču Verzi osigurano je tako 3.912.971,10 kuna EU sredstava, što predstavlja 97,4 posto sufinanciranja. Uz potpunu rekonstrukciju ove drevne starogradske palače u njezinim će se prostorima urediti višenamjenska multifunkcionalna dvorana, prostorija za sastanke, prostor za djelovanje novoosnovanih poduzeća u inkubatoru, te poslovni prostori u prizemlju zgrade.

Prilikom posjete Gradu Buzetu potpredsjednica Dalić obišla je i pogon Istarske pivovare u povodu obilježavanja 40. obljetnice pivarstva u Istri te buzetsku tvrtku Drvoplast d.d. koja ove godine obilježava 50. obljetnicu rada.

Oglas Hrvatskih autocesta

U tijeku je dodatni postupak izvlaštenja u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za nastavak izgradnjue autoceste Istarski iplsilon. Sukladno tome Hrvatske autoceste objavljuju oglas kojim se pozivaju vlasnici čestica u K.O. Hum da se jave na otvorenu ponudu.

OGLAS 

Ovoga vikenda 36. Buzetski dani

Više od 200 natjecatelja u službenoj konkurenciji za vikend stiže na super brzo buzetsko brdo! Na rasporedu su još jedni, 36. u nizu Buzetski dani – Europsko prvenstvo brdskih auto utrka. Oktanski spektakl koji svake godine budi interes brojnih domaćih i inozemnih vozača, i ove će godine na stazi dužine 5001 metar od Mosta do Peničići ugostiti natjecatelje i natjecateljice iz Francuske, Italije, Slovenije, Austrije, Češke, Slovačke, Bugarske, Poljske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova, Švicarske i Hrvatske.

Iako je poredak u kategoriji 2 Prvenstva Europe „skrojen“ na predzadnjoj utrci u slovenskoj Ilirskoj Bistrici, u Buzet stiže nikad jača konkurencija – krema europskog automobilizma! Čak desetu titulu prvaka Europe u kotlini podno Ćićarije će proslaviti Talijan Simone Faggioli, ujedno i rekorder buzetskog brda s vremenom 2.11,661 i prosječnom brzinom od 137 kilometara na sat. Prijavu je poslao i njegov sunarodnjak Christian Merli s kojim se za zlatno postolje borio gotovo do samoga kraja Prvenstva. Na adresu kluba organizatora AK Buzet stigle su i prijave ostalih 10-ak najboljih formulaša Starog kontinenta: Andree Bormolinija (ITA), Dan Michlea (CZE), Stefana Crespia (ITA), Marca Capuccia (ITA), Vladimira Vitvera (CZE).... Velika će se borba voditi u kategoriji 1 (sportska vozila) u kojoj je sa 179 bodova trenutno prvoplasirani austrijski vozač Erich Weber - Tessitore s „bijesnim“ Audioem R8 LMS. Slijedi ga Tomas Vavrinec (CZE) sa 156 bodova. Još su prijavljeni Jan Milon, Lukas Vojacek i Martin Jerman. Riječ je o najboljoj „petorki“ Prvenstva Europe u kategoriji 1.

Žestoka borba za postolje vodit će se i u Prvenstvu Hrvatske. U kategoriji 1 prijavljeni su Domagoj Pereković (AKK Zanatlija, 53 boda), Mario Jurišić (AK RI Autosport, 39 bodova), Istvan Kavecz (AKK Dubrovnik Racing,38 bodova), Bojan Juranić (AKK Petar Klepac, 36 bodova). Dolazak se očekuje i svihovogodišnjih natjecatelja kategorije 2 Prvenstva Hrvatske: Laszla Szasza (AK Dubrovnik Racing, 50 bodova), Igora Cosseta (AKK Zanatlija, 34 boda), Petra Dajaka (AK Solin, 20 bodova), Zoltana Balatincza (AK Dubrovnik racing, 16 bodova) i Branimira Radića (AK Učka Sport, 8 bodova).

 

PROGRAM

Petak, 15. rujna

17:00 Peta Parada vozila, Trg Fontana

Subota, 16. rujna

09.30 - 12.30 Trening I

13.30 - 16.30 Trening II

NEDJELJA, 17. rujna 2017.

9.00 Vožnja I

13.15 Svečano otvaranje utrke

13.30 Vožnja II

18.00 Svečana dodjela nagrada

Ulaz na Paradu je slobodan. Cijena ulaznice za samu utrku je 40,00 kn i vrijedi za oba dana. Zbog održavanja utrke dionica ceste od Mosta do Svih svetih i Peničića bit će zatvorena u subotu i nedjelju od 8 do 18 sati.  

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Po proteku natječajnog roka, za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik za financijsko knjigovodstvo u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta, povjerenstvo za provedbu natječaja oglašava poziv za testiranje kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja na pisano testiranje i intervju, koje će se održati dana:


19. rujna 2017. godine (utorak) u zgradi gradske uprave u Buzetu, II. istarske brigade 11 (dvorana za sastanke) s početkom u 8,00 sati.


Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe.

 

Cjelokupni tekst Poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Projekti Doma za starije osobe Buzet

U buzetskom Domu za starije osobe u tijeku je provedba nekoliko projekata.

Projekt „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe Buzet 2017.“ provodi se od svibnja 2017. do travnja 2018. godine, a za njegovu je provedbu osigurano 64.000,00 kn Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku putem Poziva za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici. Sufinanciraju ga partneri Grada Buzet i Općine Lanišće na čijem se području i provodi. Projektom je održan kontinuitet provedbe dosadašnjeg pružatelja tih usluga, odnosno njime se osigurava dodatni standard usluga i aktivnosti za osobe starije od 65 godina sa ciljem sprječavanja njihove institucionalizacije. Sredstva Ministarstva prvenstveno će se utrošiti na zapošljavanje stručnog suradnika-fizioterapeuta koji će svakodnevno provoditi sportsko rekreativne aktivnosti u buzetskom Domu za starije, dva puta tjedno u MO Vrh i Roč te jednom tjedno na području Općine Lanišće. Voditeljica projekta je Goranka Črnac koja će organizirati i provoditi kreativne,edukacijske i informativne, kulturne i zabavne aktivnosti. Poseban je naglasak dan na jačoj suradnji sa lokalnim organizacijama : udrugama umirovljenika s buzetskog područja prvenstveno MUH-a Podružnice Buzet te OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet , POU Augustin Vivoda i drugima. Cilj suradnje je da se u aktivnosti i život zajednice uključi što veći broj starijih osoba, a trenutno je u neku uključeno njih 125.

Projekt „Doma je najljepše 2017.“ sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije za 2017. potporom od 86.241,76 kn te sredstvima partnera Grada Buzeta . Osiguranim sredstvima pokriti će se troškovi zapošljavanja gerontodomaćice i ostali troškovi . Gerontodomaćica će pružati usluge organiziranja prehrane i dostave obroka, obavljanja kućanskih poslova, održavanja osobne higijene, prijevoza korisnika, psihosocijalne podrške te pomoći u rješavanju administrativnih i sličnih poslova, a obavljati će i zamjene ostalih radnika tima tijekom godišnjih odmora i bolovanja. Korisnici su većinom osobe starije životne dobi, iznimno mlađi, teže narušenog zdravstvenog ili socijalnog stanja. Glavni cilj projekta koji se provodi od lipnja do prosinca 2017. je zadržati dosadašnju razinu usluge pomoći u kući na području Grada Buzeta i Općine Lanišće, a korisnicima će se osigurati pravovremena i adekvatna usluga , spriječiti će se socijalna isključenost i osigurati dulji ostanak u vlastitom domu. Voditeljica projekta je Sanja Rupena, a u provedbu će biti uključeni i drugi djelatnici Doma te volonteri buzetske Podružnice MUH-a.

Treći projekt koji se također provodi od lipnja do prosinca 2017. je „Dom Buzet-dodatne mjere zdravstvene zaštite za 2017. godinu“. Voditeljica projekta koji se sa 14.950,00 kn također sufinancira iz proračuna Istarske Županije za 2017. godinu je Maja Ivaniš. Glavni cilj projekta, koji se sufinancira i iz vlastitih sredstava, je postizanje kvalitete zdravstvene zaštite korisnika Doma . Planira se posjet liječnika specijalista internista, psihijatra, neurologa ,oftalmologa i radiologa, radi obavljanja specijalističkih pregleda i dijagnostičkih pretraga kako bi se poboljšalo ili očuvalo zdravstveno stanje korisnika, osigurao kontinuitet u praćenju nezaraznih bolesti i osigurao njihov kvalitetniji život. Postići će se veća kvaliteta života korisnika radi boljeg zdravstvenog stanja, sprječavanja komorbiditeta bolesti koje mogu dovesti do invaliditeta te oslobađajući korisnike dodatnih napora putovanja u udaljene centre na preglede. U projekt će biti uključeno svih 50 korisnika usluge smještaja Doma, a kriterij za odabir specijalističkih pregleda ovisiti će o njihovim specifičnim zdravstvenim poteškoćama.

Odluka o produženju radnog vremena

 Na temelju članka 9., stavka 3., podstavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 85/15, 121/16), članka 4., stavka 2. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Grada Buzeta, broj 8/09) i članka 94. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/17., pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Buzeta je dana 6. rujna 2017. godine donio Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata povodom organizacije manifestacija u sklopu obilježavanja Dana Grada Buzeta, „Subotina 2017“ i Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ povodom organizacije proslave Dana Grada Buzeta „Subotina 2017.“

ODLUKA - OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA

ODLUKA - UGOSTITELJSKI OBJEKTI

Izmjenjen program Subotine 2017

Od 8. do 10. rujna u Buzetu održava se niz manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Buzeta. Zbog najave cjelodnevnih pljuskova primorani smo otkazati Subotinu po starinski koja se trebala održati u nedjelju 10. rujna 2017.

U petak, 8. rujna od 21.30 u Buzetu će se održati rock festival na kojemu nastupaju Atheist Rap i Let 3. Za navedenu manifestaciju izmjenjena je lokacija, tako da će se najavljeni koncert održati na Trgu Fontana, umjesto prethodno najavljene Mašimove škuje.

Subotnji program bit će organiziran po planiranom rasporedu na Trgu Fontana s početkom u 16.30 sati.

Ispričavamo se svim sudionicima, suorganizatorima te posjetiteljima zbog izmjena programa i zahvaljujemo na razumijevanju.

IZMJENJENI PROGRAM SUBOTINE 2017:

PETAK, 8. rujna 2017.

 

18.00 Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Buzeta (Buzet, Narodni dom, velika dvorana)

 

21.30 Rock Festival: Atheist Rap, Let 3 (Buzet, Trg Fontana)

 

SUBOTA, 9.rujna 2017.

 

16.30 Svečani mimohod lovaca (Buzet, Trg Fontana)

 

17.00 Svečana sjednica u povodu obilježavanja 70 godina djelovanja Lovačkog društva “Mirna” Buzet (Buzet, Narodni dom, Velika dvorana)

 

17.00 Mini Subotina (Buzet, Trg Fontana)

 

19.30 Priprema fritode od 2017 jaja s tartufima (Buzet, Trg Fontana, ispred trgovine Zigante tartufi)

 

21.00 Večernji zabavni program “Noć od Subotine”: Alen Vitasović, Šajeta, Elio Pisak (Buzet, Trg Fontana)

 

NEDJELJA, 10. rujna 2017.

 

Subotina po starinski - OTKAZUJE SE

Predstavljen program ovogodišnje Subotine

U naredna tri vikenda stanovnike i posjetitelje Buzeta očekuje bogat kulturni, zabavni i sportski program, organiziran u povodu obilježavanje Dana Grada Buzeta. U popratnom programu nalaze se satnice svih događanja ovogodišnje Subotine:

Radionica “Uvod u primjenu pokrovnih usjeva u vinogradima“

LAG Sjeverne Istre poziva Vas na besplatnu radionicu „Uvod u primjenu pokrovnih usjeva u vinogradima“ koja će se održati dana 11. rujna 2017. godine s početkom u 18:00 u Zajednici Talijana Vižinada.

Radionica je sastavni dio projekta „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradima“ koji je sufinanciran sredstvima Istarske županije u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu.

Poziv i ostale informacije o radionici možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.lag-sjevernaistra.hr/vazno-poziv-1-radionicu-uvod-primjenu-pokrovnih-usjeva-vinogradima/.

Anketni upitnik na temu upravljanja pokrovnim usjevima u vinogradu

Lokalna akcijska grupa (LAG) „Sjeverna Istra“, u suradnji s Veleučilištem u Rijeci i Poljoprivrednim odjelom u Poreču, započela je s provedbom projekta „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu“. Naime, u svibnju 2017. godine LAG-u „Sjeverna Istra“ dodijeljena su sredstva Istarske županije u sklopu Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. za provedbu spomenutog projekta.

 

Riječ je o projektu čiji je glavni cilj upoznavanje vinara i vinogradara LAG područja s metodama pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog tla u vinogradima.

 

LAG upravo započinje s prvom aktivnošću projekta, odnosno anketiranjem vinara i vinogradara koji djeluju na području LAG-a „Sjeverna Istra“ kako bi se utvrdila opća informiranost o temi projekta te razina interesa i spremnosti za korištenjem navedenih metoda.

 

Kako bi projekt bio što uspješniji potrebno je sudjelovanje vinara i vinogradara te stoga molimo za ispunjavanje anketnog upitnika kojeg možete pronaći na sljedećem linku: http://www.lag-sjevernaistra.hr/anketni-upitnik-temu-upravljanja-pokrovnim-usjevima-vinogradu/

Obavijest o razmjeni udžbenika za školsku 2017./18. godinu

Obavještavamo sve učenike Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet i njihove roditelje da će se razmjena udžbenika za novu školsku 2017./2018. godinu odvijati prema sljedećem rasporedu:

UTORAK, 29. kolovoza 2017. godine

Područna škola Vrh 14:30 – 16:30 sati (za sve razrede)

Područna škola Roč 14:30 – 16:30 sati (za sve razrede)

SRIJEDA, 30. kolovoza 2017. godine

Matična škola Buzet

1.- 4. razred 15:30 - 17:00 sati

5. i 6. razred 15:30 - 16:30 sati

7. i 8. razred 16:30 - 17:30 sati

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Buzet u petak 11.kolovoza 2017. godine organizira akciju dobrovoljnog davanja krvi. Kako bi se osigurale dovoljne količine doza krvi potrebnih za normalan i redoviti rad zdravstvenih ustanova tijekom ljetnih mjeseci, važan je stalni odaziv građana na redovite organizirane akcije davanja krvi te molimo da se darivatelji odazovu. Akcija će se održati od 08 do 12 sati u prostorijama Srednje škole u Buzetu.

Korina Zugan potvrdila mjesto u reprezentaciji

Korina Zugan, članica Kickboxing kluba Fighter iz Buzeta predanim je radom i izvrsnim rezultatima potvrdila drugu godinu za redom mjesto u reprezentaciji Hrvatske u kickboxingu. Obranivši zlato na Prvenstvu Hrvatske osigurala je put na Europsko prvenstvo u Skoplje koje se održava od 2. Do 9.rujna.

Korina je kao i prošle godine član reprezentacije u juniorskoj konkurenciji light contacta u kategoriji do 60 kg. Sportašica koja ima 17 godina, ali svojim stavom, upornošću i predanošću onome što radi reklo bi se da je starija.

„Volim trenirati, a prošlogodišnje prvenstvo u Dublinu bila mi je motivacija da i ove godine postanem član reprezentacije. To je velika čast, ali i odgovornost. Motivirana sam i bez obzira što je ponekad teško guram dalje. Dobar je osjećaj kad na treningu napreduješ, kad pobjeđuješ sam sebe. Dati ću sve od sebe, ali nemam strah. Znam da ako dam sve od sebe kakav god rezultat bude i ja, ali i svi oko mene biti će zadovoljni. Želim se zahvaliti svima na podršci; roditeljima i obitelji, klubu, Gradu Buzetu i svim ostalim sponzorima koji su me podržali prošle godine, a koji će vjerujem i ove godine biti uz mene. Veselim se još jednom velikom prvenstvu. Navijajte za mene!“ rekla je mlada sportašica koja pršti energijom i entuzijazmom.

„Korina je zaista predani sportaš. Kada trenira radi to sa 110% volje i kapaciteta. I ja osjećam koliko se ona dobro osjeća u dvorani i lijepo je što sve ostale obaveze ne zapostavlja kako bi trenirala i posvetila se svojoj prvoj ljubavi. Nama trenerima je zaista bitno da je sve u školi super, a onda možemo govoriti o sportu. Klubu je ponos imati člana reprezentacije, Korina je zrela, i kad je trebala odrađivati sama treninge zbog moje odsutnosti njoj to nije padalo teško i nije negodovala. Sve je odrađivala po dogovoru. U muci se zaista poznaju junaci. Prošla sam s njom i lom nosa na državnom prvenstvu, zaista je put do zlata bio trnovit. Ali i tada smo dokazale da se uz podršku i u tim teškim situacijama gura dalje. I eto, sad Korina ubire plodove i putuje u Makedoniju.“ nadovezala se trenerica Iva Jeletić Prodan.

Korina će dio priprema odraditi u Rijeci s kolegama iz reprezentacije, a nakon priprema kreće spremanje za put. Prvenstvo se održava početkom rujna, a očekuju se najbolji borci iz cijele Europe.

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija

Obavještavamo sve učenike i studente da je dana 31. srpnja 2017. godine gradonačelnik Grada Buzeta raspisao Natječaj za dodjelu stipendija za obrazovanje za školsku-akademsku 2017./2018. godinu (KLASA: 602-01/17-01/25, 2106/01-03-01-17-3).

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti sveučilišnih (preddiplomskih i diplomskih) ili stručnih studija, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Buzeta, najmanje posljednjih pet godina, ako imaju status redovnog učenika ili studenta,  a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit po drugoj osnovi.

U školskoj/akademskoj 2017/18. godini Grad Buzet dodijeliti će 59 novih stipendija, od toga:

- 21 stipendija za učenike srednjih škola (6 stipendija za učenike buzetske Srednje škole i 15 stipendija za učenike koji se školuju izvan područja Grada Buzeta),

- 38 stipendija za studente sveučilišnih (preddiplomskih i diplomskih) ili stručnih studija (21 stipendija za zanimanja prirodnih i tehničkih znanosti i 17 stipendija zanimanja društvenih i humanističkih znanosti.

Novost u ovogodišnjem stipendiranju biti će utvrđivanje deficitarnih zanimanja, a to su medicinske sestre. Tako će se dodijeliti dodatno do četiri stipendije za učenike koji se školuju za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege i studente koji se školuju za zanimanje prvostupnik/ca sestrinstva, stručna prvostupnica sestrinstva, sveučilišna prvostupnica sestrinstva, magistra sestrinstva i diplomirana medicinska sestra.

Kao i svake školske godine i  u novoj školskoj 2017/18. godini će Grad Buzet dodijeliti potpore u obrazovanju, u visini od 500,00 kuna mjesečno, učenicima s većim teškoćama u razvoju, čije se srednjoškolsko obrazovanje obavlja u posebnim ustanovama što dokazuju odgovarajućom potvrdom škole, a udovoljavaju općim uvjetima iz Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. i pročišćeni tekst 6/15.).

Visina stipendija ista je kao prethodnih godina i iznosi 250,00 kuna mjesečno za učenike koji se školuju u Srednjoj školi Buzet, dok visina stipendije za učenike, polaznike srednjih škola izvan područja Grada Buzet iznosi 500,00 kuna mjesečno. Studenti će ostvarivati pravo na stipendiju u visini od 700,00 kuna mjesečno. Učenici koji upišu deficitarno srednjoškolsko zanimanje dobivati će 700,00 kuna stipendija, a studenti deficitarnih zanimanja 1.000,00 kuna mjesečno.

Učenici ostvaruju pravo i na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka, u okviru programa za koji su stipendirani, ako prethodnu nastavnu godinu završe najmanje prosječnom ocjenom 4,50, a studenti ako prethodnu akademsku godinu završe najmanje prosječnom ocjenom 3,50 i ako su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova.

Zamolbe za dodjelu stipendije podnose se na propisanom obrascu koji izdaje Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta u vremenu:

za učenike: od 1. kolovoza do 15. rujna tekuće godine,

za studente: od 1. rujna do 15. listopada tekuće godine.

Tekst cijelog natječaja možete pogledati ovdje.

Obrasci su dostupni na sljedećem linku: 

OBRAZAC 1: ZAMOLBA

OBRAZAC 2: IZJAVA

Četiri milijuna kuna za Palaču Verzi

Grad Buzet uspješno je aplicirao projekt "Poduzetnički inkubator Verzi" na natječaj „Razvoj poslovne infrastrukture“ (KK.03.1.2.01) Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, koji se financira sredstvima strukturnih fondova Europske unije. Za palaču Verzi osigurano je tako 3.912.971,10 kuna EU sredstava, što predstavlja 97,4 posto sufinanciranja. Uz potpunu rekonstrukciju ove drevne starogradske palače u njezinim će se prostorima urediti višenamjenska multifunkcionalna dvorana, prostorija za sastanke, prostor za djelovanje novoosnovanih poduzeća u inkubatoru, te poslovni prostori u prizemlju zgrade.
- Izuzetno smo sretni što nam je odobren novac za ovaj projekt, koji će, osim daljnjeg razvoja poduzetništva u našem gradu, doprinijeti i potpunoj rekonstrukciji jedne od ljepših zgrada u našoj starogradskoj jezgri. Uz značajne potpore koje smo proteklih godina izdvajali za osnivanje i početak rada malih poduzetnika, ovim projektom ćemo to nadopuniti osiguravanjem prostora onima koji se odluče otisnuti u poduzetničke vode - naglasio je buzetski gradonačelnik Siniša Žulić.
S obzirom na značajan broj prijavljenih kvalitetnih projekata, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao nadležnim tijelom za upravljanje EU fondovima, uz početnih 380 milijuna namijenjenim razvoju poduzetničke infrastrukture, osiguralo je prošlog tjedna dodatnih 260 milijuna kuna, čime će se u konačnici financirati više od 45 projekata, u ukupnom iznosu od 640 milijuna kuna. Najniži iznos potpore koju je bilo moguće dodijeliti iznosi 200.000,00 kuna, dok je najveći iznos 20.000.000,00 kuna.

Tri medalje ostaju u Ročkom Polju

Svečanošću otvaranja i natjecanjima u bližanju i izbijanju u krug te štafetnom izbijanju započelo je u Ročkom Polju juniorsko prvenstvo Hrvatske u boćanju. Državno prvenstvo na kojemu nastupa pedesetak mladih boćarica i boćara osim na jogima u Ročkom Polju održavati će se u Lupoglavu i Roču. Prigodom samog otvaranja gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić istaknuo je kako se boćarski klub “Istra Aluminij” iz Ročkog Polja, inače domaćin ovoga natjecanja, u gotovo četiri desetljeća svoga postojanja značajan rad i trud uložio upravo u razvoj mladih boćara te čestitao na uspješnoj organizaciji još jednog državnog natjecanja.

Boćari domaćeg “Istra Aluminija” iz Ročkog polja imali su najviše uspjeha među juniorima prvoga dana juniorskog prvenstva Prvenstva u boćanju, koji se do kraja tjedna održava na boćalištima u Ročkom Polju, Lupoglavu i Roču. Vedran Glavić (Istra Aluminij) u prvoj je održanoj disciplini bližanja i izbijanja u krug bio premoćan pred konkurencijom te u finalu turnira slavio pred Lovrom Šipekom (Sv. Jakov) rezultatom 26:11, ne dozvolivši protivniku niti u jednom trenutku rezultatsko približavanje. Iako su brojni gledatelji koji su se u finalnim ogledima okupili oko joga na Ročkom Polju očekivali medalju Vedrana Glavića, pravo iznenađenje bila je bronca drugoga domaćeg boćara Karla Pavletića. Pavletić je u susretu za treće mjesto rezultatski zaostajao za iskusnijim Karlom Šabanom (Sv. Jakov) do tri kruga prije kraja, kada je uspio preokrenuti rezultat i u posljednjem krugu, uslijed lošijeg Šabanovog izbijanja stići do trećega mjesta. U natjecanju štafetnog izbijanja domaćini su ponovno stigli do medalje. Vedran Glavić i puljanin u redovima domaćina Filip Šarić (Istra Aluminij) sa 37 pogodaka u finalnoj seriji osvojili su drugo mjesto i srebrnu medalju. Bolji od njih bili su Istrani u dresu riječkoga Vargona Mateo Načinović iz Čepića i Dario Juričić rodom također iz Ročkog Polja sa 44 pogođene boće u finalu natjecanja.

IVS i Istarski vodovod “povukli” 51,5 milijuna kuna EU sredstava

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu operacije 7.2.1. ”Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”, koji je bio raspisan od 5. rujna do 5. listopada 2016. godine.
Komunalne tvrtke sa sjedištem u Buzetu, Istarski vodozaštitni sustav (IVS) i Istarski vodovod imali su iznimnog uspjeha na tom natječaju s obzirom da im je za financiranje odobreno svih deset prijavljenih projekata. IVS je za devet prijavljenih sustava dobio potporu od 48,8 milijuna kuna, od čega i za kanalizacijski sustav Ročkog Polja, dok je Istarski vodovod kandidirao vodovodni ogranak Perci - Črnica u vrijednosti 2,7 milijuna kuna.
- Izuzetno mi je drago da će na području Grada Buzeta graditi dva sustava ukupne vrijednosti 9,2 milijuna kuna, čime ćemo značajno unaprijediti komunalni standard prvenstveno mještana Črnice i Ročkog Polja - naglasio je gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić na konferenciji za novinare.
Župan Istarske županije Valter Flego dodao je kako su komunalna poduzeća s područja Istre "povukla" gotovo 20 posto ukupno dodijeljenih sredstava, čime se potvrđuje kako se spremnim projektima i doprim planiranjem mogu ostvariti i odlični rezultati.

Direktori IVS-a Daniel Maurović i Istarskog vodovoda Mladen Nežić, također su naglasili zadovoljstvo uspješnim kandidaturama, najavivši kako i za slijedeći natječaj koji se očekuje u rujnu, također imaju spremnih desetak projekata za kandidiranje.

Najavljen program Buzz@teen-a

U Buzetu će se od 19. do 23. srpnja održati peti po redu Buzz@teen obiteljski filmski festival, koji će i ove godine publici predstaviti motovunske pretpremijere te “super” filmove za mlade. Na konferenciji za medije ovogodišnji program predstavili su Igor Mirković direktor Motovun film festivala te buzetski gradonačelnik Siniša Žulić.

Igor Mirković istaknuo je da je ovogodišnji festivalski program za mlade izuzetno atraktivan, a za razliku od prošlih godina naglasak je stavljen na vrlo uspješne domaće filmove. Tri filma su rad hrvatskih autora. Na Buzz@teenu bit će prikazan animirani film “Ježeva kuća” Eve Cvijanović koji je svoju premijeru imao na ovogodišnjem Berlinskom festivalu, zatim “Uzbuna na zelenom vrhu” Čejena Černića na čijoj će projekciji sudjelovati i redateljica te troje mladih glumaca, a u Buzetu će biti održana i hrvatska premijera češko-hrvatskog filma “Neparožderi” Galina Miklinova koji je najgledaniji dječji film u Češkoj svih vremena.

Uz navedene filmove u festivalskom programu biti će i španjolski film “Zip i Zap na kapetanovu otoku”, islandski “Licem u lice”, brazilski “Na kotačima”, francuski “Brailleovo srce” te australski “Crveni pas: početak”.

Uz motovunske pretpremijere te film kojim će se otvoriti i ovogodišnji Motovun film festival, na buzetskom kinu Pjacalet biti će prikazan i tridesetak godina stari film “Ta divna stvorenja” koji je izuzetan uspjeh među publikom doživio i na skrivenim projekcijama u Zagrebu.

Novina ovogodišnjeg festivala je nulti dan s projekcijom dokumentarno - igranog filma “Je letrika ubila štrige” u kojem se među kazivačima nalaze i pojedini stanovnici Buzeštine.

Gradonačelnik Žulić istaknuo je kako je ovogodišnje buzetsko filmsko ljeto započelo još proteklog tjedna filmskim radionicama POP UP Filma koju su vodili filmski producenti i režiseri iz udruge “Put” iz Labina. Radionice je pohađalo dvadesetero mladih Buzećana. Kratkomteražni filmovi koji su snimljeni na navedenim radionicama svoje će premijere imati u okviru Buzz@teena u petak 21. srpnja u Kinu Muzej u 20.00 sati.

Projekcije filmova u Kinu Muzej te film prikazan u nultome danu su besplatni, dok se ulaznice za ostale projekcije mogu nabaviti na festivalskoj blagajni u uredu Turističke zajednice Grada Buzeta za trajanje Festivala od 17 sati nadalje.

Ovogodišnji festivalski program dodatno je obogaćen glazbenim sadržajima u kojima će posjetitelji moću uživati tijekom petka i subote, nakon filmskih projekcija, na buzetskom Loparu.

PROGRAM

Kreditni program „Poduzetnik Istarska županija 2017.”

Istarska županija i ove godine nastavlja poticanje poduzetništva sufinanciranjem dijela kamata na kredite za nove investicije i trajna obrtna sredstva, u suradnji sa poslovnim bankama IKB Umag d.d., RBA d.d., PBZ d.d. i ERSTE BANK d.d.

Kreditni program „Poduzetnik Istarska županija 2017.“ će operativno provoditi Istarska razvoja agencija IDA d.o.o., na čijim je internetskim stranicama objavljen Oglas i potrebni obrasci.

Detaljne informacije i obrasci dostupni su na sljedećem linku: http://www.ida.hr/index.php?id=607

Održane POP UP filmske radionice u Buzetu

Filmski stručnjaci iz Udruge PUT održali su od 10. do 13. srpnja filmske radionice za djecu i mlade u Buzetu.

Bianca Dagostin, magistrica filma i filmska producentica, i Goran Načinović, redatelj, direktor fotografije i montažer, kroz četverodnevnu radionicu dali su polaznicima uvid u filmski proces i ono što se nalazi iza kamere – tko sve radi na filmu, koja se oprema koristi na snimanju filmskih hitova i kako nastaje finalni audiovizuali sadržaj koji gledamo na velikom platnu. Polaznici su imali priliku naučiti osnovne tehnike snimanja te sami realizirati kratkometražni uradak uz profesionalnu opremu i asistenciju voditelja radionice.

Projekcija kratkometražnih filmova planirana je u sklopu Buzz@teena u petak 21. srpnja u 20 sati u Kino Muzeju. Ulaz je besplatan.

Projekt filmskih radionica POP-UP FILM 2017. sufinancirali su Hrvatski audiovizualni centar i Grad Buzet.
 

Radni sastanak europskog projekta LIFE SEC Adapt

Dana 5. i 6. srpnja, u pulskoj Komunalnoj palači održan je radni sastanak europskog projekta LIFE SEC Adapt, na kojem je sudjelovalo 50-ak sudionika iz Italije, Španjolske i Grčke, zemalja koje uz Hrvatsku sudjeluju u realizaciji projekta. U uvodnom dijelu zamjenik gradonačelnika Robert Cvek pozdravio je okupljene sudionike projekta, istaknuvši da je u visoko centraliziranom sustavu u državi poput Hrvatske otežano djelovati u rješavanju problema klimatskih promjena koje su u posljednje vrijeme postale globalni fenomen i nažalost naša realnost.

Grad Buzet je od 2011. godine supotpisnik europske inicijative Sporazuma gradonačelnika u sklopu kojeg se europski gradovi uključuju u borbu protiv klimatskih promjena i primjenu mjera energetske učinkovitosti i ostvarivanje projekata obnovljivih izvora energije kojima će se u konačnici do 2020. godine smanjiti emisije CO2 za više od 20 posto, a u skladu s europskom energetsko-klimatskom politikom.

Projekt „LIFE Climate Change Adaptation“ (Life Sec Adapt) prijavljen je na natječaj Life Climate Action Programa Life 2014-2020. i nastavak je projekta CITY SEC putem kojeg su se istarski gradovi uključili u međunarodnu mrežu potpisnika "Sporazuma gradonačelnika" (Covenant of Mayors - CoM) kao odgovor na izazove globalne promjene klime. U projektu sudjeluju četiri članice Europske unije: Italija, Hrvatska, Grčka i Španjolska. Nositelj projekta je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche te 12 gradova navedene pokrajine: Ancona, Pesaro, Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Offida, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova. Partner iz Španjolske je Grad Bullas, a iz Grčke Grad Patras. Partneri iz Hrvatske jesu Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., kao koordinator projekta, Istarska županija te šest istarskih gradova: Pula, Rovinj, Poreč, Buzet, Labin, Pazin. Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta uključenih gradova u svrhu pravovremenog i uspješnog rješavanja nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama te nadopuna postojećih SEAP-a smjernicama neophodnim za prilagodbu nadolazećim klimatskim promjenama.

Predstavljen Plan revitalizacije starogradske jezgre


U prostorijama Zavičajnog muzeja Grada Buzeta djelatnici Instituta za turizam iz Zagreba koji su ujedno i autori Integriranog plana revitalizacije starogradske jezgre, predstavili su ovaj dokument koji se izrađuje u sklopu projekta Restaura financiranim sredstvima Europske unije.

Integrirani plan revitalizacije strateški je dokument koji objedinjuje sve aktivnosti vezane uz revitalizaciju starogradske jezgre, a svojim prijedlozima i idejama u izradu ovog strateškog dokumenta aktivno su se uključili predstavnici tvrtki i ustanova koje djeluju na području Staroga grada, predstavnici Mjesnog odbora i sami mještani.

Zahvaljujući zajedničkom angažmanu, izrađene su smjernice s ciljem rješavanja problema identificiranih na dosadašnjim radionicama i javnoj tribini te pokretanja novih projekata u infrastrukturi, kulturi i turizmu koji će dati dodanu vrijednost i povećati kvalitetu života u starogradskoj jezgri.

Nacrt Integriranog plana revitalizacije starogradske jezgre dostupan je na sljedećem LINKU

Završena škola za neplivače

Gradsko društvo Crvenog križa Buzet organiziralo je od 19. lipnja do 4. srpnja školu plivanja  u Istarskim toplicama za polaznike drugih razreda osnovne škole. U programu je sudjelovalo četrnaestero djece neplivača koji su kroz jedanaest dana prošli 33 sata škole plivanja i stekli diplomu plivača početnika. Voditelji škole plivanja bili su Darko Černeka, Kristina Jurić i Nikola Šverko, a projekt je financiran od strane Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa. Projekt su pomogli volonteri te Rukometni i klub Buzet i Osnovna škola. Kao poseban poticaj da nastave vježbati i unaprijeđivati svoje vještine polaznici su od Istarskih toplica na dar dobili dvomjesečno besplatno korištenje bazena.

Podjeli završnih diploma nazočila je i zamjenica gradonačelnika Ana Pernić.

Udruge

Način predaje obrazaca:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrasci:

Opisni obrazac za polugodišnje izvješće 
Opisni obrazac za završno godišnje izvješće
Obrazac za završno financijsko izvješće 

Odgovorne službe:

Grad Buzet  ■  Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Helena Šćulac Jerman, mag.oec
Stručna suradnica za društvene djelatnosti
Telefon: 052/662-726 (interni 108)
E-mail: helena.sculac-jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 28

Obavijest o razmjeni udžbenika

Obavještavamo sve učenike Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“  Buzet te njihove roditelje da će razmjena udžbenika za novu školsku 2017./2018. godinu biti organizirana krajem kolovoza 2017. godine. Točan raspored bit će objavljen na web stranicama Grada Buzeta i Osnovne škole tijekom mjeseca kolovoza.

Od strane Grada Buzeta u razmjeni će učenici dobiti besplatno na korištenje udžbenike koji su navedeni u popisu koji slijedi.

Popis udžbenika koje osigurava Grad Buzet i daje u razmjenu:

        1. razred : 1) New building blocks 1 (Engleski jezik)

               2) Pogled u svijet 1 (Priroda i društvo)

               3) Razigrani zvuci 1 (Glazbena kultura)

       2.     razred : 1) New building blocks 2 (Engleski jezik)

                             2) Pogled u svijet 2 (Priroda i društvo)

                             3) Razigrani zvuci 2 (Glazbena kultura)

                             4) Zlatna vrata 2 (Hrvatski jezik)

       3.     razred : 1) New building blocks 3 (Engleski jezik)

                             2) Pogled u svijet 3 (Priroda i društvo)

                             3) Razigrani zvuci 3 (Glazbena kultura)

                             4) Zlatna vrata 3 (Hrvatski jezik)

       4.     razred :  1) Pogled u svijet 4 (Priroda i društvo)

                              2) Allegro 4 (Glazbena kultura)

                              3) Zlatna vrata 4 (Hrvatski jezik)            

       5.     razred: 1) Matematika 5 - 1. Dio (Matematika)

                             2) Matematika 5 - 2 Dio (Matematika)

                             3) Allegro 5 (Glazbena kultura)

                             4) Snaga riječi 5 (Hrvatska čitanka)

                             5) Hrvatski jezik 5 (Hrvatski jezik)

                             6) Priroda 5 (Priroda)      

                             7) Gea 1 (Geografija)

                             8) Vremeplov 5 (Povijest)

                             9) Moje boje 5 (Likovna kultura)

                           10) Tehnička kultura 5 (Tehnička kultura)

       6.     razred: 1) Matematika 6 - 1. Dio (Matematika)

                             2) Matematika 6 - 2 Dio (Matematika)

                             3) Allegro 6 (Glazbena kultura)

                             4) Snaga riječi 6 (Hrvatska čitanka)

                                5) Hrvatski jezik 6 (Hrvatski jezik)

                               6) Priroda 6 (Priroda)    

                               7) Geografija 6 (Geografija)

                               8) Tragom prošlosti 6 (Povijest)

                               9) Moje boje 6 (Likovna kultura)

                               10) Tehnička kultura 6 (Tehnička kultura)

        7.    razred: 1) Matematika 7 - 1. Dio (Matematika)

                            2) Matematika 7 - 2. Dio (Matematika)

                            3) Glazbena sedmica (Glazbena kultura)

                            4) Snaga riječi 7 (Hrvatska čitanka)

                            5) Hrvatski jezik 7 ( Hrvatski jezik)

                            6) Geografija Europe 7 (Geografija)

                            7) Vremeplov 7 (Povijest)                    

                            8) Čudesni svijet tehnike 7 (Tehnička kultura)

                            9) Way to go 4 plus (Engleski jezik)

                         10) Fizika oko nas 7 (Fizika)

                         11) U svijetu kemije 7 (Kemija)

                         12) Biologija 7 (Biologija)

                         13) Moje boje 7 (Likovna kultura)

         8.   razred: 1) Matematika 8 - 1. Dio (Matematika)

                            2) Matematika 8 - 2. Dio (Matematika)

                            3) Glazbena osmica (Glazbena kultura)

                            4) Snaga riječi 8 (Hrvatska čitanka)

                            5) Hrvatski jezik 8 (Hrvatski jezik)

                            6) Geografija 8 (Geografija)

                            7) Tragom prošlosti 8 (Povijest)         

                            8) Čudesni svijet tehnike 8 (Tehnička kultura)

                            9) Way to go 5 plus (Engleski jezik)

                          10) Fizika oko nas 8 (Fizika)

                          11) U svijetu kemije 8 (Kemija)

                          12) Biologija 8 (Biologija)

                          13) Moje boje 8 (Likovna kultura)

Udžbenici engleskog jezika za 4.,5. i 6. razred osnovne škole (New building blocks, Sparks 1 i Sparks2) NISU  u razmjeni u novoj školskoj 2017./18. godini, budući  da se koriste kao radni udžbenici!

Udžbenici koji nisu navedeni u popisu i koji se koriste u nastavi kao radni udžbenici te radne bilježnice, roditelji imaju obavezu kupiti sami.

Roditelji učenika koji ove školske godine polaze u 1. razred osnovne škole automatizmom ulaze u postupak razmjene udžbenika.

Ukoliko učenik do sada nije sudjelovao u postupku razmjene, a od sljedeće se školske godine želi priključiti razmjeni i preuzeti udžbenike, može to učiniti uz uvjet dolaska u nadležni Odjel te donošenje udžbenika korištenih u prethodnoj školskoj godini.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica slobodno nam se možete obratiti putem e-maila: helena.sculac-jerman@buzet.hr  ili na broj telefona 662 – 726, int. 108 (Helena Šćulac Jerman).

Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Buzeta

Odbor za javna priznanja poziva sve ovlaštene predlagatelje (vijećnike, gradonačelnika i zamjenicu gradonačelnika, članove radnih tijela, političke stranke, mjesne odbore, škole, ustanove, udruge, trgovačka društva i građane) da predlože kandidate za javna priznanja Grada Buzeta u 2017. godini.

Redovita javna priznanja Grada Buzeta su:

 • Zlatni grb Grada Buzeta,
 • Godišnja nagrada Grada Buzeta, te
 • Pohvalnica Grada Buzeta.

Javna priznanja Grada Buzeta koja se mogu dodijeliti za cjelokupno životno postignuće su:

 • Nagrada Grada Buzeta za životno djelo,
 • Proglašavanje počasnim građaninom Grada Buzeta.

 

Obrazloženi pisani prijedlozi se mogu dostaviti Odboru za javna priznanja na adresu:

Grad Buzet, „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja“,

Buzet, II. Istarske brigade 11

odnosno na e-mail adresu info@buzet.hr

najkasnije do 24. srpnja 2017. godine.

JAVNI POZIV

OBRAZAC PRIJEDLOGA KANDIDATA

OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

Javni poziv za kandidranje članova Savjeta mladih

Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Grada Buzeta poziva sve ovlaštene predlagatelje (udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentske zborove, pomlatke političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih) da predlože kandidate za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Buzeta.

Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Buzeta, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života i koji nisu članovi ili zamjenici članova savjeta mladih druge jedinice lokalne samouprave.

Prijedlog kandidata sa prilozima podnosi se na propisanom obrascu u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Buzet, Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove

52420 Buzet, II. Istarske brigade 11

 s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih“

najkasnije do 18. srpnja 2017. godine.

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJEDLOG KANDIDATA

IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

Formula Driver: Buzećanima ekipno slavlje

Članovi auto kluba “Buzet autosport” ekipni su pobjednici ovogodišnjeg izdanja automobilističke utrke “Signum max Formula Driver - Memorijal Mladen Žulić i Moreno Komar” koja se održala na stazi most Svi Sveti pored Buzeta. Buzećani su slavili zahvaljujući pobjedama u svojim klasama Manuela Kodelje (klasa 4), Patrika Vivode (klasa 3) i Vjekoslava Čička (klasa 6), ispred AMK Skok Racing iz Brtonigle i trećeplasiranog auto kluba Opatija.

U konkurenciji 140 automobilista iz Slovenije, Austrije, Italije i Hrvatske ukupnu je pobjedu odnio talijanski automobilist Christian Da Ros s prototipom VST. Da Ros je u dvije održane vožnje postigao vrijeme od 4.32,458 ostvarivši najbolja vremena u obje održane vožnje. Drugo je vrijeme natjecanja imao Petar Dajak iz Splita u formuli glorija, koji je za pobjednikom zaostajao 3,619 sekundi, dok se na treće mjesto plasirao talijan Enrico Da Martin u prototipu kawasaki.

U hrvatskoj službenoj konkurenciji očekivano najbolji bio je zagrepčanin Vjekoslav Čičko (Buzet Autosport) sa svojim prerađenim fiatom 500 i vremenom 4.58,314 što je ujedno bilo i šesto najbolje vrijeme ukupnog poretka. Od buzetskih automobilista najbolji plasman ostvario je Patrik Vivoda u peugeotu 106 ostvarivši 15. mjesto ukupnog poretka i pobjedu u klasi 3.

Konstituirano Gradsko vijeće Grada Buzeta

U srijedu 21. lipnja 2017. godine u Buzetu je održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Buzeta. Za predsjednika vijeća jednoglasno je izabran Dejan Jakac s koalicijske liste IDS-HSU, dok su za potpredsjednike izabrani Elvis Černeka (IDS-HSU) i Damir Kajin (kandidacijska lista grupe birača nositelja Damira Kajina).

Gradonačelnika Sinišu Žulića, nositelja liste IDS-HSU, koji zbog nespojivosti dužnosti ne može obnašati dužnost gradskog vijećnika, u vijeću je zamijenio Denis Muzica, a Michelu Blagonić, također s liste IDS-HSU, koja je svoj mandat iz osobnih razloga stavila u mirovanje, zamijenio je dosadašnji predsjednik vijeća Damir Sirotić. Tako će novi saziv Gradskog vijeća Grada Buzeta činiti Dejan Jakac, Elvis Černeka, Damir Sirotić, Nina Majer, Kristijan Majcan, Enisa Marinac, Denis Muzica i Đani Soldatić s liste IDS-HSU, Damir Kajin, Zdravko Ćurić, Dubravka Črnac Dujanić i Sandi Črnac s kandidacijske liste grupe birača nositelja Damira Kajina, te Vedran Majcan i Vlatko Mrvoš s liste SDP - HNS. Sjednici su opravdano izostali Mirta Ćaleta (HDZ) i Zdravko Ćurić (nezavisni) koji će svoj mandat verificirati na sljedećoj sjednici vijeća.

Novoizabrani predsjednik Gradskog vijeća Grada Buzeta Dejan Jakac zahvalio se svima koji su podržali njegovu kandidaturu i dali mu svoj glas. Poručio je kako se nada kvalitetnom i konstruktivnom radu gradskog vijeća, donošenju odluka i drugih akata koji će osigurati uvjete za nastavak razvoja Buzeštine i biti od interesa za opće dobro svih njenih stanovnika.

Gradonačelnik Siniša Žulić čestitao je svim vijećnicima novog saziva buzetskog Gradskog vijeća i poželio im uspješan i kvalitetan rad. Izrazio je spremnost na suradnju i prihvaćanje svih prijedloga koji će podignuti kvalitetu života svojih sugrađana te rekao kako se nada da će se i u nadolazećem mandatu nastaviti s dosadašnjim projektima i aktivnostima koji će garantirati kvalitetniji život naših sugrađana te kao i dosad da Grad Buzet po mnogim parametrima bude među najuspješnijim sredinama u našoj zemlji. Sjednicu je do izbora radnih tijela i predsjednika vijeća, temeljem ovlaštenja otvorila Iva Vitasović, voditeljica Službe za opću upravu i društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Istarskoj županiji.

Polaganje cvijeća povodom Dana antifašističke borbe

Delegacije Grada Buzeta,  udruge antifašista Grada Buzeta te društva Josip Broz Tito položile su povodom Dana antifašističke borbe Republike Hrvatske vijence i zapalili svijeće na centralnom križu buzetskog gradskog groblja te pred centralnim spomenikom u buzetskom Spomen parku.  Prisjećajući se na sve one koji su za slobodu naše zemlje položili svoje živote u drugom svjetskom ratu,  ali i domovinskom ratu,  istaknuto je kako je narodnooslobodilačka borba jedna od najsvjetlijih događaja u povijeti Grada Buzeta,  cijele Istre ali i Republike Hrvatske.  Stotinjak Buzećana povodom Dana antifašističke borbe sudjelovati će na centralnoj proslavi u šumi Brezovica pored Siska,  gdje će izaslanik predsjednice Republike Hrvatske biti istarski župan Valter Flego. 

Vilma Jeletić ponovno predsjednica Zajednice sportskih klubova

Vilam Jeletić ponovno je na izbornoj skupštini Zajednice sportskih udruga Grada Buzeta izabrana za njezinu predsjednicu. Za njenog zamjenika izabran je Branko Bašić, dok Izvršni odbor čine i Igor Gržinić, Elvis Vivoda i Franko Bernobić. Nadzorni odbor Zajednice činiti će Damir Rupena, Ornela Rumen i Muhamed Muratagić.

Predstavnici Zajednice izrazili su zadovoljstvo prošlogodišnjim rezultatima i činjenicom da je Buzet bio proglašen Europskim gradom sporta. U raspravi o radu upozoreno je i na konstantno neprisustvovanje sjednicama određenih predstavnika klubova, čime se otežava rad Zajednice i donošenje odluka.

Filmske radionice POP-UP FILM 2017. u Buzetu

Zanimaš se za film? Imaš neku ideju koju bi volio vidjet na velikom platnu?

Dođi od 10. do 13. srpnja 2017. godine na besplatne filmske radionice POP-UP FILM za djecu (10-14 godina) i mlade (15-18 godina) i otkri kako se snimaju filmski hitovi, što se to radi na filmskom setu, koji se specijalni efekti najčešće koriste i tko su svi oni ljudi s odjavne špice.

Polaznici radionice snimit će i zajednički film, baš kao pravi filmaši, uz profesionalnu opremu i vodstvo. Premjera filmića planirana je na velikom platnu u sklopu filmskog festivala Buzz@teen u Buzetu.

Broj polaznika je ograničen stoga je potrebna prijava putem e-maila drustvoput@gmail.com ili telefona 0916194164.

Radionice organizira Udruga "PUT" uz financijsku podršku Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Buzeta.

Taekwon-do „Buzet“ i Kickboxing „Fighter“ održali Klubsku olimpijadu

U petak 9.lipnja Taekwondo klub „Buzet“ i Kickboxing klub „Fighter“ obilježili su kraj školske godine prigodnim sportskim druženjem i održana je „Klubska olimpijada“.

Sudjelovali su članovi kluba, ali i neki roditelji koji su se htjeli uključiti u igre i zabavu s ostatkom ekipe. Svi prisutni bili su podijeljeni u dvije ekipe koje su se natjecale u nekoliko različitih igara. Tako se na primjer igralo povuci-potegni (povlačenje konopa), spretnost na poligonu, activity, križić-kružić, lov na bizone, ali interesantno je bilo upravo to što je u svim igrama bilo bitno biti brz, spretan, točan, a što je najbitnije stići na cilj kako bi ekipa što bolje na kraju prošla. Svim sudionicima podijeljene su medalje bez obzira na uspjeh jer najveći je uspjeh trenirati cijelu godinu i brinuti o svom zdravlju.

Nakon više od dva sata igre i zabave slijedila je zajednička večera, a roditelji su se pobrinuli za desert.

Predsjednica klubova Vilma Jeletić zahvalila se svim prisutnima, te zaželjela da se i na jesen trenira u što većem broju bez obzira o kojim generacijama je riječ.

Krajem svibnja Kickboxing klub sudjelovao je na jakom međunarodnom turniru Alpe Adria Open u Puli gdje je klub zauzeo visoko 4.mjesto od 31 klubova iz 4 zemalja. Osvojeno je ukupno 25 medalja u različitim kategorijama. U ligt contactu klub je osvojio 2.mjesto u poretku klubova, a u point fightingu ukupno 4.mjesto u poretku klubova.

Bilo je ovo posljednje natjecanje prije kraja sezone, a treninzi opet kreću na jesen s početkom nove školske godine.

U parku osmaša dva nova stabla

Već jedanaestu godinu zaredom buzetski osmaši, učenici matične škole Vazmoslava Gržalje Buzet, završetak osnovnoškolskog obrazovanja obilježili su simboličnom gestom - sadnjom stabala breze i nešpule u Parku osmaša. Park osmaša, koji od danas broji 22 stabla, stasao je na inicijativu komunalnog poduzeća "Park" d.o.o. iz Buzeta u suradnji s buzetskom osnovnom školom i Gradom Buzetom. Osmaše i nihove razrednike Natašu Medica i Nedžada Isakagića pozdravio je i buzetski gradonačelnik Siniša Žulić, poželjevši učenicima puno uspjeha u srednješkolskom obrazovanju te ih pozvao da se vraćaju Parku osmaša koji čuva uspomenu na sve generacije buzetskih učenika. 

Večeras zaprašivanje komaraca u Valicama

Dana 8. lipnja 2017. godine (četvrtak) će se tijekom noći obavljati radovi adulticidnog tretmana protiv komaraca toplim zamagljivanjem na potezu ceste između rijeke Mirne i jezera Butoniga (područje oko naselja Valice). Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini te da tokom zamagljivanja zatvore vrata i prozore. Također, skrećemo pozornost pčelarima da za vrijeme radova drže pčele zatvorene u košnicama. Molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Unaprijed zahvaljujemo.

Povrat udžbenika_obavijest za roditelje

Grad Buzet u suradnji sa Osnovnom školom „Vazmoslav Gržalja“ Buzet organizira povrat korištenih udžbenika u školskoj 2016./17. godini.

Povrat udžbenika predviđen je prema sljedećem rasporedu:

1.) Matična škola Buzet – 14.6.2017. godine (srijeda)

1. i 5. razred od 15:00 do 16:00 sati

2. i 6. razred od 16:00 do 17:00 sati

3. i 7. razred od 17:00 do 18:00 sati

4. i 8. razred od 18:00 do 19:00 sati

Povrat udžbenika odvijat će se u dvije učionice Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet u prizemlju.

 

2.) Područna škola Roč i Područna škola Lanišće – 13.6.2017. (utorak)

za sve razrede od 15:00 do 16:30 sati

Povrat udžbenika odvijat će se u prostorijama Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet – Područnoj školi Roč.

 

3.) Područna škola Vrh i Područna škola Livade – 13.6.2017. (utorak)

za sve razrede od 15:00 do 16:30 sati

Povrat udžbenika odvijat će se u prostorijama Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet – Područnoj školi Vrh.

Natječaj: Stručni suradnik za društvene djelatnosti

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), članka 22. stavak 2. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 10/15., 06/16.,11/16. i 01/17.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2017. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 01./17.), Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte na radno mjesto:

Stručni suradnik za društvene djelatnosti - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte.

1. Stručni i drugi uvjeti:

 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne, ekonomske ili druge društvene struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

2. Uvjet sveučilišnog prvostupnika, odnosno stručnog prvostupnika struke određenog točkom 2. ovog Natječaja na temelju odredbe članka 35. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10. i 125/14.), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.

3. Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. uvodno citiranog Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

4. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. uvodno citiranog Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu ZSN).

5. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

6. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

7. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

8. Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim natječajem (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Kandidati prilažu uz prijavu skenirane originale dokumenata, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu predočit će se izvornik. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima, dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

9. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

10. Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu pisanu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

11. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na javni natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

12. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

13. Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme – stručni suradnik za društvene djelatnosti“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

14. Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

15. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

TEKST NATJEČAJA

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE )

Posjet ministra Gorana Marića Buzetu

Povodom uspješnog rješenja problema s tvrtkom Cimos, koja je pred desetak dana prešla u ruke talijanskog fonda Palladio Finanziaria, ministar državne imovine Goran Marić posjetio je danas Grad Buzet. Uz izražavanje zadovoljstva na odrađenom poslu vezanog uz vrlo značajan gospodarski subjekt sjeverne Istre, ministar Marić je na sastanku sa županom Istarske županije Valterom Flegom, saborskim zastupnicima Borisom Miletićem i Tuliom Demetlikom te gradonačelnikom Grada Buzeta Sinišom Žulićem i njegovom zamjenicom Anom Pernić, najavio ubrzano stavljanje u funkciju državnih objekata na području cijele Republike Hrvatske. Čelnici istarskih gradova i županije upoznali su ministra s prioritetnim zahtjevima, koji bi neiskorištenu državnu imovinu mogli staviti u funkciju razvoja, a tu prednjače bivši vojni objekti koji bi u vrlo kratko vrijeme mogli pridonijeti značajnijem turističkom rastu našega poluotoka. Prilikom posjeta Cimosu ministar Marić izrazio je zadovoljstvo što su stvoreni temelji za daljnji kontinuirani nastavak proizvodnje u Cimosu, kazavši kako se nada da se u tom proizvodnom pogonu neće održati samo postojeća, već i stvoriti nova radna mjesta. Na pomoći u rješavanju problema predstavnicima državne, regionalne i lokalne vlasti zahvalio je Gerd Rosendahl, član uprave Cimosa, kazavši kako je to izuzetna prilika da se na zahtjevnom svjetskom automobilskom tržištu Cimos pozicionira kao još kvalitetniji partner i dobavljač.

Na pitanje novinara, hoće li u Cimosu u procesu restrukturiranja doći do smanjivanja radnih mjesta Rosendahl je odgovorio kako je ova slovenska kompanija s pogonima u Buzetu, Roču i Labinu u fazi pribavljanja novih kupaca te kako se nada da će Cimos u vrlo skoro vrijeme povratiti povjerenje onih dobavljača koje je u posljednje vrijeme izgubio. Gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić istaknuo je kako je prema godišnjim financijskim izvješćima buzetskih gospodarskih subjekata vidljivo kako su buzetske tvrtke u posljednjih nekoliko godina značajno ulagale u rast i razvoj, a među njima je prednjačio upravo Cimos, što prema njegovim riječima garantira nova radna mjesta u narednim mjesecima.
 

E-savjetovanje: Pravilnik o javnoj nabavi

Cilj javne rasprave je prikupiti mišljenje građana i zainteresirane javnosti o predloženom tekstu nacrta Pravilnika, a kojom će se utvrditi pravila, uvjeti i postupci za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta.

Javna rasprava o nacrtu Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta (u daljnjem tekstu: Pravilnik), trajat će od 1. lipnja do 30. lipnja 2017. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u nacrt Pravilnika u Gradu Buzetu, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen nacrt Pravilnika s obrazloženjem i tekstom važećeg Pravilnika.

Link na E- SAVJETOVANJE

Delegacija Občine Žalec u posjetu Buzetu

Delegacija slovenske općine Žalec posjetila je jučer Buzet gdje su goste iz Slovenije primili gradonačelnik Siniša Žulić, dogradonačelnica Ana Pernić te gradski pročelnici. Načelnik Općine Žalec Janko Kos izjavio je tom prigodom da ih zanimaju primjeri dobre prakse Grada Buzeta, posebice u segmentu turizma koji se može razvijati i ako si udaljen od priobalja, a cilj je bio i obići Istarsku pivovaru.

Outdoor i hmelj

- Žalec nema mora, ali ima odličnu outdoor ponudu. Upravo se u tom segmentu moguće povezivati neovisno o granici. Želja nam je također da suradnju temeljimo na hmelju, s obzirom da je naš kraj nadaleko poznat po proizvodnji hmelja, temeljnom za proizvodnju piva, a Buzet ima Istarsku pivovaru. Proslavili smo se i po tome što smo izgradili prvu fontanu piva na svijetu, izjavio je načelnik općine Žalec.

Fontana piva spomen je hmeljarskom nasljeđu Savinjske doline i Žalca, koje je središte hmeljarstva u Sloveniji. Slovenija je, kaže Janko Kos, peti najveći proizvođač hmelja na svijetu, 109 proizvođača godišnje proizvede do tri tisuće tona hmelja, od toga 80 posto upravo u općini Žalec u kojoj živi oko 22.000 stanovnika. Žalec je sedamnaesta najveća općina u Sloveniji, treća u regiji pored Velenja i Celja i središte je subregije Spodnje Savinjske doline.

- S obzirom na sve veće mogućnosti financiranja međugranične suradnje, želja nam je okupiti što veći broj partnera. Žalec je dobar primjer valorizacije prirodne baštine u turističke svrhe, a sviđa mi se projekt fontane piva pa možda nije nemoguće da Buzet bude drugi grad na svijetu koji će imati pivsku fontanu, izjavio je gradonačelnik Buzeta Siniša Žulić.

Zeleno zlato

Fontana piva "Zeleno zlato" postavljena je u parku u gradskom središtu, a u dva polukruga koji simboliziraju hmelj smještene su dvije fontane, jedna pivska, a druga vodena. Cilj je promovirati kulturu konzumiranja piva, a nepunih godinu dana otkako je otvorena, fontana je postala prava turistička atrakcija, Žalec se zahvaljujući fontani našao na turističkoj mapi Europe. Moguće je kupiti posebnu čašu s mikročipom te uliti po decilitar piva iz svake od šest različitih slavina. (preuzeto: glasistre.hr - Napisala: G. ČALIĆ ŠVERKO)

Održana 8. Obiteljska olimpijada

U Buzetu koji se ponosi titulom grada prijatelja djece kao i Europskog grada sporta, međunarodni Dan obitelji osmu godinu za redom obilježili su Obiteljskom olimpijadom koja je u Sportskoj dvorani okupila trideset obitelji. Natjecali su se roditelji s djecom starijom od četiri godine do četvrtog razreda osnovne škole. Prvoplasirane obitelji u jedanaest igara ukupno su osvojile 32 medalje s logom buzetske olimpijade, a svi sudionici idu na zajednički nagradni izlet u Karlovac, Aquatiku i Stari grad Dubovac. Natjecateljskom ugođaju doprinijele su Lupoglavske mažoretkinje iz Udruge "Mali veliki mikrofon".

U kategoriji djece predškolskog uzrasta u igri Loptice prva je bila obitelj Laković Agapito, druga Medica, a treća obitelj Roberta Nežića. U igri Nizanje kuglica, najbolja je bila obitelj Robija Jermaniša, drugoplasirana je obitelj Greblo, a trećeplasirana Drljača. U igri Proljetna slagalica iskazala se obitelj Medica, na drugom je mjestu obitelj Robija Jermaniša, a trećem Greblo. U igri Pripremi voćnu salatu, pobijedila je obitelj Drljača, druga je Dobrović, a treća Krbavčić Ratoša. Igra "O+B+I+T+E+LJ - Slovo po slovo" pobjedu je donijela obitelji Elvisa Ravnića, a na drugom je mjestu obitelj Laković Agapito.

U kategoriji djece školskog uzrasta u igri Pločice i krugovi, pobijedila je obitelj Rupena, druga je obitelj Divjak, a treća obitelj Alena Ravnića. U igri "Slovo po slovo…riječ po riječ…znak po znak = rečenica", pobijedila je obitelj Tirello, druga je obitelj Alena Ravnića, a treća obitelj Klarić. U igri Traži, traži pa ćeš naći, prva je obitelj Tirello, druga Vučić, a treća Rupena. Igra Vezivanje konopa pobjedu je donijela obitelji Nenada Jermaniša, druga je obitelj Mustafić, a treća Paro. U igri Znam koji je sport! najuspješnija je bila obitelj Roberta Nežića, druga obitelj Paro, a treća Krančić Golojka, dok se u igri Gledaj, pamti piši, na prvo mjesto plasirala obitelj Prodan, drugo Krančić Golojka, a treće Černeha.

Kada je pokrenuta, Obiteljska olimpijada bila je jedinstvena takve vrste u Hrvatskoj, a sada je doživjela svoje osmo izdanje. Organizator je Grad Buzet, a suorganizatori: Dječji vrtić "Grdelin", Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja",Turistička zajednica, Zajednica sportskih udruga, Društvo "Naša djeca", Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda", Udruga "Mali veliki mikrofon" i Srednja škola Buzet.

- Cilj i ideja Obiteljske olimpijade je da roditelji i djeca provedu zajedničko poslijepodne, da ih okupimo i povežemo u igri, izjavila je gradska pročelnica Elena Grah Ciliga. - Sretna obitelj temelj je sretne zajednice, poručio je otvarajući olimpijadu gradonačelnik Siniša Žulić.

(Preuzeto iz Glasa Istre. Tekst i fotografije: Gordana Čalić Šverko)

Promoviran pretisak Buzetskog statuta iz 1435.

"Statuti su zbirke propisa što ih u okviru svoje autonomije donose stanovnici naselja na višem stupnju razvoja. Oni ne sadrže samo odredbe za budućnost, već su kodificirani oblik postojećeg običajnog prava, odnosno registracija načina na koji su se do tada rješavali određeni sporovi. Mješavina su lokalnog i mletačkog prava, istaknuo je citirajući dr. Danila Klena mr. sc. Jakov Jelinčić na promociji pretiska najstarijeg sačuvanog rukopisa "Buzetskog statuta" iz 1435. godine, 4. knjige u ediciji "Kolana od Statuti", održanoj u buzetskom Zavičajnom muzeju. Projekt "Kolana od Statuti" inicirala je i provodi Istarska županija, a Grad Buzet četvrti je grad u Istri uključen u njegovu realizaciju.

- Buzet i njegovi stanovnici mogu biti ponosni što se mogu pohvaliti da je pretisak Statuta što su ga njihovi preci donijeli 1435. godine ugledao svjetlo dana. Dokazali su time ujedno da znaju cijeniti svoju prošlost. Dok je Amerika bila sakrivena očima Europe, Buzet je kao i mnogi naši gradovi imao ne samo Statut nego mnoge druge knjige i isprave, naglasio je Jelinčić, koji je sudjelovao u pripremi prethodnih izdanja objavljenih u ediciji "Kolana od Statuti". Zahvalio se Istarskoj županiji koja financijski pomaže ovaj projekt od samog početka, gradovima čiji su statuti tiskani i Državnom arhivu u Pazinu koji je odobrio skeniranje Buzetskog statuta i objavljivanje pretiska.

Talijanskim plesom Saltarello iz 15. stoljeća, pulska skupina za ranu glazbu Trobadorz uvela je u ugođaj vremena u kojem je nastao rukopis "Buzetskog statuta".

- Izuzetno mi je drago da se Buzet pridružio zajednici gradova koji su odlučili objaviti pretiske svojih najstarijih pisanih statuta, istaknuo je uvodno gradonačelnik Buzeta Siniša Žulić.

Župan Valter Flego pozvao je i ostale istarske gradove ili općine koji to još nisu učinili da se pridruže ovoj kompoziciji, ediciji "Kolana od Statuti".

- Od same ideje kada je Grad Buzet prihvatio prijedlog i inicijativu dr. Nevena Budaka i županijskog pročelnika Vladimira Torbice da "Buzetski statut" nakon dvigradskog, vodnjanskog i novigradskog, postane sljedeći kamen u dragocjenoj kolani istarskih statuta, do njezine realizacije prošlo je gotovo pet godina, istaknula je resorna gradska pročelnica Elena Grah Ciliga.

Povjesničar Josip Banić autor studije "Buzet; Nepokolebljivi bastion kontinentalne Istre" objavljene u pretisku Buzetskog statuta, govorio je o vremenu u kojem je nastajao Buzetski statut, o povijesnom aspektu Buzeštine od ranog srednjeg vijeka do ranog novog vijeka. Branka Poropat govorila je o svojoj ulozi u zahtjevnom projektu, a ta je bila prepisati Buzetski statut (Statuta Pinguenti ili Statuta castri Pinguenti) iz 15. stoljeća i tekst prirediti za objavljivanje po suvremenim načelima egdotike.

Treću uvodnu studiju pravnog karaktera "Zrcalni odrazi: Buzetski statut, njegovi uzori i pravni srodnici" napisala je Nella Lonza. Autorica je bila spriječena nazočiti promociji, pa je njen tekst pročitala urednica prvog statuta iz Kolane Tajana Ujčić.

- Prihvaćen od strane buzetskog Velikog vijeća i sudaca kao predstavnika buzetske zajednice 31. kolovoza 1435. godine, "Buzetski statut" ostao je na snazi kroz čak 350 godina sve dok pod naletima Napoleona nije propala Mletačka država. Postao je snažan, neosporni biljeg domaćeg identiteta. Bez obzira što je donesen u vrijeme kada je kaštel bio dio mletačkih posjeda u Istri i što bez daljnjega nosi i mletački i akvilejski pečat, u njemu se ponajprije regulira ono što je bitno za zajednicu stanovnika neovisno o tome koja je vrhovna vlast tada upravljala gradom, prenijela je Ujčić te citirala zapis iz Buzetskog statuta koji za Buzet kaže da je - "sveopće utočište" i "majka svojih građana". Naravno, mnoga rješenja u kasnosrednjovjekovnom Buzetu bila su drugačija od današnjih; bilježniku koji bi se drznuo sastaviti lažnu ispravu trebalo je odsjeći desnicu, a psovača koji nije mogao platiti globu za svoj pogani jezik, trebalo je u odjeći tri puta baciti u izvor Sv. Ivan.

Izdavač pretiska Buzetskog statuta je Grad Buzet, urednik Neven Budak, recenzenti prof. dr. sc. Dalibor Čepulo i prof. dr. sc Ivan Jurković. Reprezentativno izdanje velikog formata koja obuhvaća petstotinjak stranica tiskano je u firmi Denona Zagreb. (Preuzeto iz Glasa Istre. Napisala Gordana Čalić Šverko)

Objava upisa djece u Dječji vrtić “Grdelin”

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), Statuta i Pravilnika o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Grdelin» Buzet, a nakon prethodne suglasnosti Osnivača, Upravno vijeće na 30. sjednici održanoj 10.5.2017. godine donijelo je Odluku o prijavi za upis djece u Dječji vrtić «Grdelin» Buzet za pedagošku 2017./18. godinu.

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

 

Dječji vrtić «Grdelin» Buzet zaprimat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi za djecu od navršene godine dana (do 31. kolovoza 2017. godine) u:

1.10-satni jaslički program (6:30 - 16:30 sati)

            – djeca rođena do 31.8.2016.                                                                   12 djece

 

2.10-satni vrtićki program (6:30 - 16:30 sati)

          -  djeca od 3. do 7.  godine života                                                               42 djece

 

3.Program predškole - u trajanju od minimalno 250 sati godišnje                    20 djece

 

II. OBVEZATNA DOKUMENTACIJA

Roditelj/skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću:

 1. Popunjen i potpisan Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić - preuzima se na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića www.grdelin-buzet.hr (u rubrici „Upisi“)  ili u Dječjem vrtiću
 2. Rodni list djeteta koje se upisuje u vrtić, kao i ostale djece u obitelji
 3. Potvrda o zaposlenju oba roditelja/staratelja - evidencija o radnom stažu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti
 4. Uvjerenje o dužini prebivanja oba roditelja na području Grada Buzeta - Uvjerenje o prebivalištu
 5. Dokaz o ostvarenju prioriteta za upis  - rješenje, potvrda ili preporuka ovlaštenog tijela ili službe

- djeca roditelja žrtava invalida Domovinskog rata

- djeca s teškoćama u razvoju

- djeca samohranih roditelja ili skrbnika

- djeca u udomiteljskim obiteljima

- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

- djeca roditelja koji primaju dječji doplatak

- djeca iz obitelji težeg socijalnog i zdravstvenog stanja (invaliditet roditelja, drugo dijete s teškoćama u razvoju, teža bolest u obitelji)

- djeca iz obitelji s dvoje, troje ili više djece – preslika rodnih listova ostale djece

- djeca obitelji s prebivalištem na području Grada Buzeta

      6. Preslika osobne iskaznice roditelja/staratelja

 

III. OBJAVA REZULTATA PRIJAVE ZA UPIS

 

Rezultati prijave za upis djece bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića «Grdelin» Buzet i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića www.grdelin-buzet.hr  i Grada Buzeta www.buzet.hr, od 19.6.2017. godine nadalje.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o ostvarenim bodovima i pravu na upis imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

 

IV. UPISI ZA DJECU RODITELJA/ SKRBNIKA IZ DRUGIH OPĆINA I GRADOVA

Roditelji/skrbnici  iz drugih općina i gradova mogu upisati svoju djecu pod istim uvjetima samo uz priloženu suglasnost svoje Općine ili Grada o sufinanciranju sukladno uvjetima Osnivača Vrtića ili na način da sami plaćaju punu ekonomsku cijenu vrtića.

 

V. UPIS DJECE

Roditelji/skrbnici djece koja ostvaruju pravo na upis u Vrtić slijedom pisane obavijesti o datumu upisa djeteta, sklopit će Ugovor o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Grdelin» Buzet.

 

VI. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS

Prijave za upis djeteta za 2017./18. pedagošku godinu dostavljaju se

isključivo poštom od 12.5. do 27.5.2017. godine

na adresu Vrtića:

DJEČJI VRTIĆ «GRDELIN» BUZET

II. ISTARSKE BRIGADE 19

52420 BUZET

s naznakom „PRIJAVA ZA UPIS“

 

KLASA: 601-05-17-01/31

UR BROJ: 2106-01-22-01-17-4

Buzet, 10.5.2017.                 

                                                    PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA                     

                                                                        Sanja Krulčić

Posjet delegacije Mestne Občine Koper Gradu Buzetu

U buzetskoj gradskoj upravi gradonačlenik Grada Buzeta Siniša Žulić i zamjenica Ana Pernić upriličili su danas svečani prijem za delegaciju pobratimljene Mestne občine Koper, koju je predvodio dogradonačelnik Peter Bolčič i direktorica gradske uprave Sabina Mozetič. U trideset godina od kako su povelju o bratimljenju potpisali tadašnji župan Občine Koper Janko Kosmina i predsjednik Skupštine Općine Buzet Ivan Klarić, oba su se grada promijenila, razvijala se i danas postali moderni i uspješni gradovi u kojima je ugodno živjeti i raditi. Koper je u poslijeratnom razdoblju postao dom mnogih obitelji s područja Buzeta, a ulaskom Hrvatske u EU dodatno su se poboljšali odnosi i sve je veći broj i Buzećana u posjetima Kopru, ali i Koparčana Buzetu. Posebno tu treba naglasiti odličnu suradnju udruga i ustanova iz oba grada koja se njeguje kroz ovih 30 godina, od obrtničkih udruženja, vatrogasnih postrojbi, preko kulturnih i sportskih događanja koja povezuju stanovnike oba područja pa do suradnje srednjih škola koja je iznjedrila razmjenu znanja, ideja i kreativnosti. Važno je istaknuti i Cimos kao vrlo značajan gospodarski subjekt oba grada koji je u ovih trideset godina predstavljao most između Kopra i Buzeta neovisno govorimo li o protoku ljudi koji u njemu rade, znanja i informacija, ali i političke i šire gospodarske suradnje koja iz njega proizlazi. 

Grad Buzet i Mestna Občina Koper bili su partneri na osam europskih projekata uspješno realiziranih u sklopu prekograničnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. - 2013. te Europa za građane, a zajednički projekti spremaju se i za apliciranje na natječaj Interreg Slovenija – Hrvatska 2014. - 2020. Prilikom svečanog prijema bilo je riječi o nastavku dosadašnje uspješne suradnje, prije svega na realizaciji projekata financiranim iz Europskih fondova, te načinu obilježavanja 30-te godišnjice bratimljenja u koji je cilj tijekom godine uključiti što veći broj udruga, organizacija i društava.

Realiziran projekt “Poskoči, potrči, pobijedi”

Eko udruga "Buzetska margerita" u suradnji s Osnovnom školom "Vazmoslav Gržalja" prvi je puta provela projekt "Poskoči, potrči, pobijedi", koji je završen podjelom priznanja. Osnovci su dobili pedometre, spravicu koja se zatakne za pojas ili drži u džepu, a koja mjeri prijeđene korake te ih pretvara u kilometre. U projekt su bili uključeni četvrti razredi matične škole u Buzetu te treći i četvrti razredi područnih škola u Vrhu i Roču, ukupno 61 učenik. Od devet pedometra, dva je eko udruzi donirao Decathlon Zagreb. Učenici u Buzetu su dobili šest, u Roču dva i u Vrhu jedan pedometar i svakodnevno se izmjenjivali. Ujutro su učiteljice zapisale koliko koraka, odnosno kilometara je prešao učenik koji ga je nosio prethodnog dana. Na završnici projekta svim učenicima uručene su zlatne medalje, a školi prijelazni pehar jer je inicijativa da ovaj projekt postane tradicionalan.

- Prije nekoliko godina čula sam da je jedna škola u Hrvatskoj provela sličan projekt i činio mi se kao dobra ideja. Cilj projekta bio je izvući djecu iz kuće da budu što aktivnija i da se međusobno druže, izjavila je predsjednica Eko udruge "Buzetska margerita" Zlata Markežić.

Ovo je prvi projekt takve vrste, a buzetska eko udruga uspješno ga je kandidirala na natječaj za udruge kojeg je Grad Buzet, sukladno uredbi Vlade o financiranju organizacija civilnog društva, raspisao drugu godinu za redom. Suorganizator je Matica umirovljenika Hrvatske - Udruga Buzet s obzirom su volonterke Kreativne radionice izradile bukete papirnatog cvijeća i grančice s leptirima za učiteljice i učitelje koji su sudjelovali u projektu. Nakon osnovaca u akciju će se uključiti i članovi Poludnevnog boravka Buzet koji djeluje u sklopu Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre s ciljem da se i njih motivira da što više vremena provedu u prirodi na svježem zraku.

Preuzo iz Glasa Istre. Tekst i fotografija Gordana Čalić Šverko

Milenijskom fotografijom obilježen Dan međugeneracijske solidarnosti

Petstotinjak Buzećana svih uzrasta, 9. svibnja 2017. godine, na nogometnom stadionu u Buzetu, oblikovalo je Buzetsku naušnicu i kroz objektiv poznatog hrvatskog fotografa Šime Strikomana postalo dio prve buzetske milenijske fotografije. Na taj je način, na inicijativu Matice umirovljenika Hrvatske - udruge Buzet, a uz pomoć Grada Buzeta, Dječjeg vrtića "Grdelin", buzetske osnovne i srednje škole, udruga te stanovnika Buzeštine, u Buzetu obilježen Dan međugeneracijske solidarnosti. Buzet je tako postao 192 "milenijski grad", a Buzetska naušnica 559 Strikomanova milenisjka fotografija.

Lokalni izbori 2017.: Liste pravovaljanih kandidatura i izvješća

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Buzeta objavljuje liste pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Buzeta te izbor članova Gradskog vijeća Grada Buzeta za Lokalne izbore 2017. godine.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BUZETA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA

 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Buzeta objavljuje 

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Predavanje za iznajmljivače

TZ Grada Buzeta u suradnji s tvrtkom Interligo d.o.o. u subotu, 06.05.2017. s početkom u 18.00 sati organizira predavanje za sve iznajmljivače s područja Buzeštine. Predavanje će se održati u prostorijama ročkom Domu kulture.

Teme radionice/predavanja su:

Uređenje objekta

- obuhvaća primjere uređenja koji utječu na povećanje broja rezervacija

(imamo posebnu edukaciju o povećanju broja zvjezdica)

Prezentacija objekta

- primjeri fotografija - što istaknuti, kako izraditi fotografiju da dobijete više rezervacija

Oglašavanje

- turističke agencije, portali, društvene mreže, web prednosti i nedostatci svakog od navedenih načina oglašavanja i prodaje

Komunikacija s gostima

- komunikacija prije dolaska gosta i za vrijeme njegovog boravka

- "lažni" upiti, "atraktivni" portali, internetske prevare u privatnom smještaju

Komentari gostiju kao najvažniji kanal prodaje

- kako do većeg broja komentara

- kako iskoristiti negativne komentare

- kako reagirati kad nas gost ucjenjuje komentarima

Trajanje edukacije je 2,5 sata.

Za prijave molimo da se javite u TZ Grada Buzeta (mail tzg-buzeta@pu.t-com.hr ili tel. 052662-343).

10 obljetnica Poludnevnog boravka Buzet

U srijedu 3. svibnja 2017. godine, u 10.00 sati održat će se svečanost u povodu 10 obljetnice osnivanja Poludnevnog boravka Buzet koji djeluje u okrilju Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre te pete obljetnice preseljenja u prostorije u Naselju Verona. Poludnevni boravak poziva sve sugrađane na prigodni program i druženje s korisnicima koje će se održati u njihovom prostoru u Veroni.

E-obrasci - Financije

Izvod iz poslovnih knjiga o stanju potraživanja i obveza prema Gradu Buzetu

Izdavanje izvatka iz poslovnih knjiga o stanju potraživanja i obveza u različite svrhe za potrebe građana, pravnih i fizičkih osoba registriranih za obavljanje gospodarske djelatnosti, poduzetničke revizije (usklađivanje stanja potraživanja i obveza, IOS), odvjetničkih ureda, tijela državne uprave, sudova, sudskog vještačenja, u svrhu pribavljanja ažurnog stanja potraživanja i obveza po poslovnim subjektima radi sklapanja financijskih ugovora i prijeboja te u svrhu drugih dokazivanja

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom:

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za izdavanje izvatka iz poslovnih knjiga

Odgovorne službe:
Grad Buzet ■ Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Ornela Rumen, dipl. ing.
Pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo
Telefon: 052/662-726
E-mail: financije-gospodarstvo(at)buzet.hr
Broj sobe: 27

 

 

Izdavanje potvrde o ostatku duga za prijevremenu otplatu stana

Izdavanje potvrde o ostatku duga za prijevremenu otplatu stana po ugovoru o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo, sklopljenom po odgovarajućoj pravnoj osnovi, utvrđenog uvidom u poslovne knjige Grada Buzeta na određeni dan, koja sadrži saldo dospjelog duga za mjesečne obroke i obračunatu zakonsku zateznu kamatu, te revalorizirani saldo nedospjelog duga.
Zahtjev može podnijeti kupac stana, hipotekarni dužnik iz ugovora o prodaji stana ili opunomoćena osoba.

Pristojba: 20,00 kn

Način predavanja zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za financije i gospodarstvo
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Zahtjev za izdavanje potvrde o ostatku duga za prijevremenu otplatu stana

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Ornela Rumen, dipl. ing.
Pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo
Telefon:052/662-726
E-mail: financije-gospodarstvo(at)buzet.hr
Broj sobe: 27

E-obrasci - Gospodarenje prostorom

Izdavanje brisovnog očitovanja

Izdavanje brisovnog očitovanja u svrhu brisanja založnog prava (hipoteke) kod Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Pazinu, Stalna služba u Buzetu

Temelj za rješavanje je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.) i Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja

Potrebni dokumenti:

 • ugovor o kupoprodaji nekretnina
 • vlasnički list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
 • potvrda banke o otplaćenom dugovanju (original)

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Zakup zemljišta

a) Zakup zemljišta - montažne građevine za stanovanje

Zakup zemljišta radi korištenja zemljišta za potrebe postojeće privremene montažne građevine koja se koristi u svrhu stanovanja

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

b) Zakup zemljišta - koje graniči s vlasništvom druge osobe

Zakup zemljišta radi uređenja i korištenja zemljišta koje graniči sa zemljištem/nekretninom u vlasništvu druge osobe, a nalazi se izvan građevne čestice na kojoj je izgrađena građevina.

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci

c) Zakup zemljišta – otvoreni skladišni prostor

Zakup zemljišta radi uređenja i korištenja zemljišta za prodajnu namjenu - otvoreni skladišni prostor

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

d) Zakup zemljišta - parkirališni prostor

Zakup zemljišta radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

e) Zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

f) Zakup zemljišta radi postave infrastrukturnih objekata

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci

g) Zakup zemljišta radi uređenja građevne čestice

Zakup zemljišta radi uređenja građevne čestice na kojoj postoji izgrađena građevina

Potrebni dokumenti:

 • važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana
 • kopija katastarskog plana s označenim zemljištem koje je predmet zahtjeva - ne starija od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci

 

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 20,00 kn

Obrazac: Zahtjev za zakup zemljišta

Način predaje zahtjeva:

- poštom:

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Kupnja zemljišta/nekretnine

a) Kupnja zemljišta radi formiranja građevne čestice nove građevine - formiranje gradilišta

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci ili izvadak iz knjige položenih ugovora
 • važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana

b) Kupnja zemljišta - formiranje okućnice

Kupnja zemljišta radi formiranja građevne čestice postojeće građevine - formiranje okućnice.

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci ili izvadak iz knjige položenih ugovora
 • važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana

c) Kupnja zemljišta - zgrade/nekretnine za stanovanje/korištenje

Kupnja zemljišta radi formiranja odnosno otkupa zgrade/nekretnine za stanovanje odnosno korištenje.

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci
 • važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana

 

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Obrazac: Zahtjev za kupnju zemljišta/nekretnine

Pristojba: 20 kn

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Osnivanje prava građenja

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za osnivanje prava građenja

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci
 • pravomoćna lokacijska dozvola
 • geodetski elaborat

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Osnivanje prava služnosti

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za osnivanje prava služnosti

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica - ne starije od 6 mjeseci
 • posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci
 • izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u vlasništvu podnositelja zahtjeva - ne stariji od 6 mjeseci
 • pravomoćna lokacijska dozvola
 • geodetska skica izmjere površine zemljišta na kojem se traži osnivanje prava služnosti

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

E-obrasci - Poslovni prostor

Sudjelovanje na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.) i Odluka o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 1/10. i 1/11.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Prijava za sudjelovanje na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora

Potrebni dokumenti:

 • dokumentacija iz objavljenog natječaja

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

Raskid ugovora o zakupu

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Raskid ugovora o zakupu

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.) i Odluka o visini početne cijene zakupnina za nekretnine u vlasništvu Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 1/10. i 1/11.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Prijava za sudjelovanje na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora

Potrebni dokumenti:

 • dokumentacija iz objavljenog natječaja

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Raskid ugovora o zakupu

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Raskid ugovora o zakupu

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

E-obrasci - Komunalna djelatnost

Izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu

Temelj za rješavanje je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04. 110/04., 178/04., 38/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.) i Odluka o komunalnom doprinosu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.)

Pristojba: 50,00 kn

Način predavanja zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu

Potrebni dokumenti:

 • jedan primjerak projektne dokumentacije

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Mario Hreljak, ing. građ.
Stručni suradnik za prostorno planiranje
Telefon: 052/662-726
E-mail: mario.hreljak(at)buzet.hr
Broj sobe: 16

 

 

Utvrđivanje lokacije pokretne naprave

Utvrđivanje lokacije pokretne naprave (pokretna radnja, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park i slično)

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.) i Odluke o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavljanje pokretne naprave

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu - ne starija od 6 mjeseci
 • nacrt, tehnički opis i fotomontaža reklamnog predmeta na mjestu postavljanja
 • dokaz o pravu vlasništva (ne stariji od 6 mjeseci), suglasnost odnosno drugi akt kojim se dokazuje pravo na postavljanje predmeta na zemljište, građevinu ili drugi objekt ili predmet
 • za svjetleće predmete: opis priključka na elektromrežu i atest elektroinstalacije
 • druge suglasnosti sukladno posebnim propisima

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Korado Rehak
Komunalni redar i referent za stambeni i poslovni prostor
Telefon: 052/662-726
E-mail: korado.rehak(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Utvrđivanje lokacije reklamnog predmeta

Utvrđivanje lokacije reklamnog predmeta (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, manji reklamni pano, sandwich pano, reklamni logo, reklamna tenda…)

Temelj za rješavanje je Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavu reklamnog predmeta

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu - ne starija od 6 mjeseci
 • nacrt, tehnički opis i fotomontaža reklamnog predmeta na mjestu postavljanja
 • dokaz o pravu vlasništva (ne stariji od 6 mjeseci), suglasnost odnosno drugi akt kojim se dokazuje pravo na postavljanje predmeta na zemljište, građevinu ili drugi objekt ili predmet
 • za svjetleće predmete: opis priključka na elektromrežu i atest elektroinstalacije
 • druge suglasnosti sukladno posebnim propisima

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Korado Rehak
Komunalni redar i referent za stambeni i poslovni prostor
Telefon: 052/662-726
Fax: 052/662-676
E-mail: korado.rehak(at)buzet.hr
Broj sobe:18

 

 

Utvrđivanje lokacije za postavu privremenog objekta

Utvrđivanje lokacije kioska ili montažnog objekta na zemljištu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe

Temelj za rješavanje je Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj 8/09.) i Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavu privremenog objekta

Potrebni dokumenti:

 • izvadak iz zemljišne knjige za zemljište na koje se odnosi zahtjev - ne stariji od 6 mjeseci
 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu - ne starija od 6 mjeseci
 • nacrt i tehnički opis objekta s naznakom planirane namjene privremenog objekta

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Denis Jerman, dipl. iur.
Samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 052/662-726
E-mail: denis.jerman(at)buzet.hr
Broj sobe:18

 

 

Prekop javne površine

Temelj za rješavanje je Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za prekop javne površine

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu (ne starija od 6 mjeseci)

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Korado Rehak
Komunalni redar i referent za stambeni i poslovni prostor
Telefon: 052/662-726
Fax: 052/662-676
E-mail: korado.rehak(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

 

 

Korištenje javne površine

Temelj za rješavanje je Odluka o komunalnom redu („Službene novine Grada Buzeta“ broj 3/06.)

Pristojba: 20,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za korištenje javne površine

Potrebni dokumenti:

 • kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom na koju se odnosi zahtjev (ne starija od 6 mjeseci) - nije obavezno

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Korado Rehak
Komunalni redar i referent za stambeni i poslovni prostor
Telefon: 052/662-726
Fax: 052/662-676
E-mail: korado.rehak(at)buzet.hr
Broj sobe: 18

E-obrasci - Zdravstvo i socijalna skrb

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

Grad Buzet želi dobrodošlicu svojim najmlađim sugrađanima uz jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od:
-  za prvo dijete - 2.000,00 kuna,
-  za drugo i svako sljedeće dijete - 2.500,00 kuna,
-  za blizance, trojke, četvorke - 3.000,00 kuna po djetetu.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete imaju roditelji/posvojitelji s prebivalištem na području Grada Buzeta za novorođeno dijete koje ima prijavljeno prebivalište na području Grada Buzeta u 2017. godini.

Temelj za rješavanje je Zaključak o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2017. godini ("Službene novine Grada Buzeta", broj 1/17)

Pristojba:  Oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9., stavak 2., točka 15. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/2016).

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete

Uz popunjeni obrazac zahtjeva prilaže se: 
1. preslika osobne iskaznice jednog od roditelja ili uvjerenje o prebivalištu, 
2. uvjerenje o prebivalištu za dijete, 
3. uvjerenje o prebivalištu za stariju djecu,

4. preslika akta o posvojenju,

5. broj tekućeg računa roditelja koji podnosi zahtjev.

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Helena Šćulac Jerman, mag.oec
Stručna suradnica za društvene djelatnosti
Telefon: 052/662-726 (interni 108)
E-mail: helena.sculac-jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 28

 

Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

Prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Buzet, uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava i pomoći te korisnici definirani su u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 7/14.).

Podnositelj može podnijeti zahtjev za:

 • pravo na naknadu za troškove stanovanja,

 • stalnu mjesečnu novčanu pomoć,

 • jednokratnu novčanu pomoć,

 • ostala prava i oblike pomoći sukladno Odluci.

Pristojba: Oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9., stavka 2., točke 15. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/2016).

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

Uz popunjeni obrazac zahtjeva prilaže se:

 1. potvrda o primanjima podnositelja zahtjeva,

 2. potvrda o primanjima supružnika,                                

 3. potvrde o primanjima ostalih članova domaćinstva,

 4. potvrda o primanjima djece koja ne žive u zajedničkom domaćinstvu s podnositeljem zahtjeva,

 5. ostalo

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa: 
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Helena Šćulac Jerman, mag.oec
Stručna suradnica za društvene djelatnosti
Telefon: 052/662-726 (interni 108)
Fax: 052/662-676
E-mail: helena.sculac-jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 28

E-obrasci - Razno

Odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta

Temelj za rješavanje je Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Grada Buzeta", broj 8/09.).
 

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Zahtjev za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta

 

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za društvene djelatnosti i razvojne projekte

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Helena Šćulac Jerman, mag.oec
Stručna suradnica za društvene djelatnosti
Telefon: 052/662-726 (interni 108)
E-mail: helena.sculac-jerman(at)buzet.hr
Broj sobe: 28

 

Pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 172/93.) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Ured gradonačelnika
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

- E-mailom: ured.gradonacelnika(at)buzet.hr

Obrazac: Zahtjev za pristup informacijama

Odgovorne službe:
Grad Buzet-upravna tijela Grada

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Roberta Kalčić Savatović,
Viša savjetnica za pravne poslove
Telefon: 052/662-854
Fax: 052/662-676
E-mail: roberta.kalcic@buzet.hr
Broj sobe: 22

 

 

Dodjela stipendije

Temelj za rješavanje je Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Buzeta  („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/10.)

Način predaje zahtjeva:

- poštom:

GRAD BUZET
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

OBRAZAC 1: Zamolba

OBRAZAC 2: Izjava

Uz zahtjev se podnosi sljedeća dokumentacija:

 • izjava da se za školovanje ne prima stipendija niti kredit po drugoj osnovi,
 • životopis,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • preslika domovnice,
 • preslika zadnje svjedodžbe ili indeksa uz predočenje izvornika,
 • preslike svih svjedodžbi srednje škole (samo za studente koji upisuju prvu godinu preddiplomskog ili stručnog studija),
 • uvjerenje o redovitom upisu u školu (za učenike), odnosno uvjerenje o prijepisu ocjena i ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (za studente),
 • uvjerenje o upisu za iznova upisanu još jednu srednju školu pored redovne druge srednje škole (samo za učenike),
 • preslika isprave ili dokumentacije o postignutim rezultatima na natjecanjima,
 • uvjerenje o upisu u školu ili na visoko učilište (sveučilište, fakultet i umjetničku akademiju, veleučilište ili visoku školu) za ostale članove kućanstva koji se redovno školuju izvan ili u mjestu prebivališta,
 • druge potvrde ili izjave koje su nužne za uredno provođenje postupka za dodjelu stipendija

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Helena Šćulac Jerman, mag.oec
Stručni suradnik za društvene djelatnosti
Telefon: 052/662-726
Fax: 052/662-676
E-mail: helena.sculac-jerman@buzet.hr
Broj sobe: 28

 

 

Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom

Temelj za rješavanje je Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom („Službene novine Grada Buzeta“, broj 11/11.)

Pristojba: 50,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom

Potrebni dokumenti:

 • suglasnost Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet da su ispunjeni uvjeti na priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Mario Hreljak, ing. građ.,
Stručni suradnik za prostorno planiranje
Telefon: 052/662-726
E-mail: mario.hreljak(at)buzet.hr
Broj sobe: 16

 

 

Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta

Temelj za rješavanje je Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 11/11.)

Pristojba: 50,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom: 

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac:
Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta

Potrebni dokumenti:

 • odluka o dozvoli priključenja građevine na sustav javne odvodnje isporučitelja usluge javne odvodnje

Odgovorne službe:
Grad Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom  

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Mario Hreljak, ing. građ.,
Stručni suradnik za prostorno planiranje
Telefon: 052/662-726
E-mail: mario.hreljak(at)buzet.hr
Broj sobe: 16

 

 

Dodjela nepovratnih sredstava za financiranje uređenja pročelja ili sanaciju krovišta

Temelj za rješavanje je Odluka o sufinanciranju pročelja i sanaciju krovišta objekata u starim jezgrama Buzeta, Roča i Huma („Službene novine Grada Buzeta“, broj 10/10.)

Pristojba: 50,00 kn

Način predaje zahtjeva:

- poštom:

GRAD BUZET
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

- ili osobno putem pisarnice gradske uprave

Obrazac: Dodjela nepovratnih sredstava za financiranje uređenja pročelja/sanaciju krovišta

Potrebni dokumenti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici):

 • vlasnički list ne stariji od 3 mjeseca
 • dokaz o podmirenim svim dospjelim obvezama prema Gradu Buzetu
 • posebne uvjete Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli
 • stručno mišljenje ovlaštenog inženjera građevinske struke o opsegu i veličini potrebnih radova (imenuje ga Grad)
 • izvješće ovlaštenog inženjera građevinske struke da su radovi izvedeni u skladu sa njegovim stručnim mišljenjem
 • račun/e za nabavljeni materijal ili izvršene radove

Odgovorne službe:
Buzet  ■  Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Adresa:
II. istarske brigade 11
52420 BUZET

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00

Osoba za kontakt:
Mario Hreljak, ing. građ.,
Stručni suradnik za prostorno planiranje
Telefon: 052/662-726
E-mail: mario.hreljak(at)buzet.hr
Broj sobe: 16

E-obrasci

Poštovani,

Grad Buzet svojim građanima i svim korisnicima ove web stranice omogućuje blagodati elektroničkog poslovanja i brzog informiranja koristeći suvremene informatičke tehnologije. Krajnji nam je cilj svakom građaninu omogućiti jednostavan i brz pristup svim podacima i uslugama koje pruža Grad.

On-line usluge temelj su buduće e-uprave. U skoroj budućnosti građani će moći svoje zahtjeve i podneske gradskoj upravi predavati, preuzimati i pratiti putem Interneta. 

Obrasci za podnošenje zahtjeva građana izrađeni su u elektroničkom (PDF) formatu te ih je moguće popunjavati podacima izravno putem osobnog računala (on-line). 

Na ovim stranicama mogu se dobiti informacije o nazivu upravnog tijela, kontakt osobe, brojevi telefona, radno vrijeme, adrese, svrha, potrebni dokumenti, obrasci i slično.

U izborniku sa desne strane možete odabrati pojam:

Razno:

Odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta
Subvencioniranje troškova prijevoza i smještaja
Pristup informacijama
Dodjela stipendije
Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom
Izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta
Dodjela nepovratnih sredstava za financiranje uređenja pročelja ili sanaciju krovišta

Zdravstvo i socijalna skrb:

Jednokratna novčanu pomoć za novorođeno dijete
Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi
Ostvarenje prava iz socijalne skrbi – pravo na jednokratnu pomoć
Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi – pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć
Sufinanciranje troškova nabave udžbenika

Komunalna djelatnost:

Izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu
Utvrđivanje lokacije za postavu pokretne naprave
Utvrđivanje lokacije za postavu reklamnog predmeta
Utvrđivanje lokacije za postavu privremenog objekta
Prekop javne površine
Korištenje javne površine

Poslovni prostor:

Sudjelovanje na natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora
Raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora/poljoprivrednog zemljišta

Gospodarenje prostorom:

Izdavanje brisovnog očitovanja
Zakup zemljišta
Kupnja zemljišta/nekretnine
Osnivanje prava služnosti
Osnivanje prava građenja

Financije - gradski porezi:

Izvod iz poslovnih knjiga o stanju potraživanja i obveza prema Gradu Buzetu
Izdavanje potvrde o stanju duga za prodani stan

Udruge

Opisni obrazac za polugodišnje izvješće 
Opisni obrazac za završno godišnje izvješće
Obrazac za završno financijsko izvješće

Potpore u poljoprivredi

Na temelju Odluke o subvencijama u poljoprivredi u 2017. godini (''Službene novine Grada Buzeta'', broj 01/17.), Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje


JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi na području Grada Buzeta u 2017. godini


Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poljoprivrede dodijelit će potpore male vrijednosti u vidu nepovratnih novčanih sredstava – subvencija za poljoprivrednu proizvodnju u 2017. godini za sljedeće namjene:

1. SUFINANCIRANJE NABAVE SADNOG MATERIJALA (Obrazac 1)
2. PREMIJE OSIGURANJA BILJNE I STOČARSKE PROIZVODNJE, PLASTENIKA I STAKLENIKA (Obrazac 2)
3. TROŠKOVA ISHOĐENJA SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA/PRATITELJA ŽIVOTINJA (Obrazac 3)
4. TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU (Obrazac 4)
5. TROŠKOVE NADZORA I SUSTAVA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ I INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI (Obrazac 5)
6. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE (Obrazac 6)
7. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE (Obrazac 7)
8. NABAVA NOVIH KOŠNICA I PČELARSKE OPREME (Obrazac 8)
9. ZAŠTITA NASADA I STOKE OD DIVLJAČI (Obrazac 9)
10. SUFINANCIRANJE NABAVE AUTOMATA ZA IZRAVNU PRODAJU MLIJEKA (MLJEKOMATA) (Obrazac 10)
11. NABAVA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME (Obrazac 11)
12. OSTALE MJERE RURALNOG RAZVOJA (Obrazac 12)
13. POTPORA PROJEKTU IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PUTEM INTERNETA (Obrazac 13)
14. TEKUĆA DONACIJA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE I LEGALIZACIJU GOSPODARSKIH OBJEKATA NAMIJENJENIH SMJEŠTAJU STOKE TE SKLADIŠTENJU I PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (Obrazac 14)
PROGRAM
MIŠLJENJE


ODLUKA
JAVNI POZIV


Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10, 77/11 i 25/13), Grad Buzet kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Buzet objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada Buzeta. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Buzeta, a u svrhu radi koje su prikupljeni.


Obrazac IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
Obrazac DODATNI PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

Potpore u poduzetništvu

Na temelju Programa poticanja poduzetništva u 2017 godini (''Službene novine Grada Buzeta'', broj 01/17.), Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta u 2017. godini

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2017. godini kroz sljedeće Mjere:

1. POTPORE PODUZETNICIMA - POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO (Obrazac 1),
2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE I CERTIFICIRANJE (Obrazac 2),
3. POTPORE PODUZETNICIMA - INOVATORIMA ZA UVOĐENJE INOVACIJE U PROIZVODNJU (Obrazac 3),
4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE (Obrazac 4-A i 4-B),
5. SUBVENCIJA TROŠKOVA POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA O STRUČNOJ
OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA U OBRTNIŠTVU (Obrazac 5),
6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA
NEZAPOSLENIH OSOBA (Obrazac 6),
7. KAPITALNE POTPORE  ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI (Obrazac 7),
8. KAPITALNE POTPORE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA GOSPODARSKE
OBJEKTE (Obrazac 8),
9. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA
MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM (Obrazac 9),
10. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA REKLAME I PROMIDŽBE
SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST NA PODRUČJU
ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE (Obrazac 10) I
11. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE OPREME I DIDAKTIČKOG
MATERIJALA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE DJELATNOST DADILJA OBAVLJAJU
KAO OBRTNICI (Obrazac 11).

DODATNI PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE - OBRT - TVRTKA (Obrazac 12.

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI (Obrazac 13.)

PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA u 2017. GODINI

Zelena čistka i ove godine na Buzeštini

Grad Buzet prepoznao je važnost kampanje „Zelena čistka“ kao važnog koraka u promjeni odnosa građana prema primarnom svrstavanju otpada i saniranju postojećih odlagališta pa će se tako i ove godine uključiti u kampanju koja se organizira u sklopu svjetske akcije Let's do it World!

Zelena čistka zajednička je jednodnevna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada te najveći ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj. Prošlogodišnja akcija provedena je sa preko 55.500 volontera, a skupljeno je 4.600 tona otpada.

Ove godine „Zelena čistka“ će se održati u subotu, 22. travnja 2017. godine s najvećim brojem uključenih volontera ikad u Hrvatskoj.

Glavni cilj kampanje je podizanje svijesti građana o potrebi preuzimanja odgovornosti u stvaranju i načinu primarnog odlaganja otpada i saniranje postojećih divljih odlagališta otpada.

U Buzetu akcije će se odvijati od 9:00 do 12:00 sati na slijedećim lokacijama:

1. BUZET - mjesto okupljanja kod Crkvice Sv. Ane u 9h
2. BUZET- STARI GRAD - mjesto okupljanja ''dječji vrtić kod fontanice'' u 9h
3. SVETI IVAN – mjesto okupljanja ispred Doma u Sv. Ivanu u 9h
4. SVETI MARTIN – mjesto okupljanja ispred Doma u Sv. Martinu u 9h
5. SVI SVETI - mjesto okupljanja ispred Crkve Svi Sveti u 9h
6. VRH – mjesto okupljanja ispred Doma na Vrhu u 9h
7. VALICE – mjesto okupljanja na igralištu u Valicama u 9h
8. HUM – mjesto okupljanja na parkiralištu u Humu u 9h
9. VELI I MALI MLUN – mjesto okupljanja boćalište (zjogo) Veli Mlun u 9h
10. KRUŠVARI – mjesto okupljanja ispred Doma u Krušvarima u 9h (29.4.2017.)
11. SOVINJAK – mjesto okupljanja ispred Doma u Sovinjaku u 9h (29.4.2017.

Svim sudionicima akcije bit će osigurani topli obrok i piće u 12 sati!

U sklopu Zelene čistke 2017., Eko udruga Margerita će u subotu 22. travnja 2017., od 11 do 15 sati ispred Hotela Fontana održati akciju prikupljanja sitnog elektronskog otpada (starih mobitela, telefona, radija, foto aparata i baterija)

PLAKAT ZELENA ČISTKA

PLAKAT EKO UDRUGA MARGERITA

Uskršnja čestitka gradonačelnika

Poštovane Buzećanke i Buzećani,

u nadi da ćete uskršnje praznike provesti u miru i veselju sa svojim najbližima, želim da najveći kršćanski blagdan u svima probudi nadu, mir i međusobno povjerenje.
Vama i Vašim obiteljima želim sretan i blagoslovljen Uskrs!

Siniša Žulić
Gradonačelnik Grada Buzeta

Lokalni izbori 2017

Gradsko izborno Povjerenstvo Grada Buzeta objavilo je Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije na predstojećim redovnim izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017.

OBAVIJEST

Produženje radnog vremena ugostiteljima tijekom uskršnjih blagdana

Na temelju članka 9. stavka 3. podstavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 85/15, 121/16) i članka 94. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), gradonačelnik Grada Buzeta je dana 14. travnja 2017. godine donio Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekta tijekom uskršnjih blagdana.

Povodom uskršnjih blagdana odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata do 03,00 sata i to za sljedeće dane:

u noći 14. na 15. travnja 2017. godine (petak na subotu),
u noći 15. na 16. travnja 2017. godine (subotu na nedjelju) za Uskrs i
u noći 16. na 17. travnja 2017. godine (nedjelju na ponedjeljak) za Uskršnji ponedjeljak.

ODLUKA

100LICA - akcija Poludnevnog boravka Buzet

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre - Poludnevni boravak Buzet, u okviru obilježavanja jubilarne desete godišnjice okupljanja i pete godišnjice preseljenja u prostorije u naselju Verona, priprema veliku akciju u koju želi uključiti što veći broj sudionika.
Ideja je podariti nova lica stolicama i to njih 100 koje je Udruga na poklon dobila od Osnovne škola „V. Gržalja“ iz Buzeta i Srednje talijanske škola „Leonardo da Vinci“ iz Buja.Oslikane stolice moći će se nabaviti uz dobrovoljni prilog, a prikupljenim prilozima uredit će se prostor Poludnevnog boravka.

Iz poziva sudionicima prenosimo poziv korisnika Poludnevnog boravka: "Vjerno koristeći mnogim učenicima svaka je 100lica donijela svoju priču, skrivene simpatije, poneku formulu iz matematike, ali i izgubila na svom sjaju. I tu sad nastupamo svi mi, podarit ćemo stolicama novu svježinu i orginalnost, izraziti svoju kreativnost, upisati unikatni autorski potpis, pustiti mašti nek nas vodi i stvoriti 100 lica 100lica.
Temelje smo već odradili, pilingirali smo ih brusnim papirom, ranjene noge stolica stručno su tretirane aparatom za varenje AB motors-a Buzet, dobile su novu pokrivnu lak boju Alpina, sponzora poduzeća Caparol u suradnji s Metalopremom Buzet i dragim volonterima koji su uskočili kad god je bila prilika. Cijela je akcija pod pokroviteljstvom Grada Buzeta.
Ne ostavljajte doma svoju maštu, osmijeh, puno srce, osobnost, jedinstvenost i volju, a ukoliko posjedujete pokoji kist ili imate želju i materijale za izražavanje nekom drugom tehnikom osim oslikavanja, ponesite ih sa sobom. Pridružite se ovom događaju gdje je prioritet različitost, koja čini našu zajednicu još snažnijom i bogatijom!"


Zaokružite datum na kalendaru i budite jedan/a od mnogih na betonskom igralištu pokraj Srednje škole, 24.04. u 10:00.
Radi što bolje organizacije, molimo vas da se javite voditeljici Sanji Pernić na broj 095/ 252 5553.

Buz@VITA - program zaštite i promocije zdravlja u Buzetu

U suradnji s buzetskom podružnicom Matice umirovljenika, Grad Buzet pokrenuo je novi program pod nazivom Buz@VITA kojemu je osnovni cilj povezano i koordinirano provođenje programa i aktivnosti u području zaštite zdravlja i socijalne skrbi na području Grada Buzeta. Uz koordinaciju, provodit će se različite aktivnosti informiranja građana o pravima, mogućnostima te dostupnim programima, promocija zdravlja za sve dobne skupine, analizirat će se postojeći resursi te pokrenuti nove aktivnosti na temelju utvrđenih potreba.

Uz Maticu umirovljenika, u program se uključilo dvadesetak udruga i ustanova s područja Grada Buzeta koji među svojim aktivnostima provode i programe u području zaštite i promocije zdravlja.

Namjerava se izdati publikacija sa svim dostupnim informacijama, kao i baza podataka vezana uz programe, aktivnsoti te prava naših sugrađana. Novi projekti kandidirat će se na nacionalne i europske natječaje.

Ovo je još jedan u nizu programa Grada Buzeta s ciljem podizanja zdravstvenog standarda Buzećana.

“Hoditi i zdravi biti” u subotu i u Buzetu

Grad Buzet se i ove godine priključio manifestaciji Hoditi i zdravi biti. Pješačenje će se održati u subotu 8. travnja 2017. godine.  Okupljanje je od 9 sati ispred društvenog doma u Sv. Duhu, nakon čega slijedi mjerenje šećera i tlaka sudionicima te vježbe razgibavanja. U 10 sati započinje samo pješačenje po kružnoj stazi Sv. Duh - Črnica - Sv Duh. Po povratku je organiziran ručak za sve sudionike.

Osim središnje akcije Hoditi i zdravi biti u Buzetu ove godine prvi put Eko udruga „Buzetska margerita“ tijekom mjeseca ožujka i travnja u suradnji s Osnovnom školom Vazmoslav Gržalja Buzet provodi projekt  „Poskoči, potrči, pobijedi“. U projekt su uključeni učenici četvrtih razreda matične škole u Buzetu te trećih i četvrtih razreda područnih škola Vrha i Roča sa ukupno 61 učenicom i učenikom. Svaki razred dobio je po dva pedometra koji mjere prijeđene korake te ih pretvara u kilometre. Prijeđeni kilometri se svakodnevno bilježe u razdoblju od 15.3. do 15.4.2017.Najuspješnijem razredu uručit će se prijelazni pehar, svi učenici primit će medalju, a učenik s najviše pojedinačno prijeđenih kilometara dobit će i posebno priznanje.

U akciju Hoditi i zdravi biti uključio se i Dječji vrtić "Grdelin". U utorak 4.4 te srijedu 5.4. polaznici vrtića te svi djelatnici pješačili su po ulicama Buzeta i dijelili letke s pozivom na subotnju manifestaciju.

Inicijator i organizator manifestacije je Zavod za javno zdravstvo Istarske županije uz suorganizaciju gradova Pula, Poreč, Pazin, Buzet, Umag, Labin i Rovinj. 

Suorganizatori za područje Grada Buzeta su Eko udruga „Buzetska margerita“, Dječji vrtić „Grdelin“, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet,  Srednja škola Buzet,  Dom za starije osobe Buzet, HPD „Planik“ Umag – Podružnica Buzet, Udruga antifašista Grada Buzeta, MUH – Udruga Buzet i GD Crvenog križa Buzet.

Sutra akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Gradsko društvo Crvenog Križa Buzet organizira prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će se održati 15. veljače od 10 do 13 sati u Srednjoj Školi u Buzetu. Budući da se plan akcija DDK na razini cijele županije promijenio zbog trenutno manjih potreba Transfuziološke službe ovo će biti jedina akcija u veljači za područje Buzeta. Daljnje akcije predviđene su za travanj, srpanj, kolovoz i studeni, po jednom u mjesecu, dok je broj doza ograničen. Za sve informacije oko održavanja akcija dobrovoljnog darivanja krvi GDCK Buzet stoji na raspolaganju.

Inače, u 2011. godini od planiranih šest akcija održano je njih pet. Dobrovoljnom davanju krvi pristupilo je 488 darivatelja, od toga 382 muškaraca i 106 žena. Novih darivatelja bilo je 31: muškaraca 23, žena 8.

Korisni linkovi

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter kako biste primali novosti i informacije vezane uz Grad Buzet