Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Natječaji i javne nabave

E-savjetovanja

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2024. GODINI (pdf)

PLAN IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2024.GODINI

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrt prijedloga ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta.

Savjetovanje traje od 20.6.2024. do 20.7.2024. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@buzet.hr .

LINK NA DOKUMENTE:
Nacrt prijedloga ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta
Važeća Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

GRAD BUZET na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22 ), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrt prijedloga ODLUKE o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Buzeta.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 4.7.2024. godine.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga mogu se dati putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt prijedloga Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Buzeta
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke  o izmjeni i dopuni Odluke o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKE NAMJENE - UGOSTITELJSKO TURISTIČKE TURISTIČKO PODRUČJE RUJAVAC

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarsko namjene - ugostiteljsko turističko turističko područje Rujavac.

Savjetovanje traje od 14.5.2024. do 27.5.2024. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@buzet.hr .

LINK NA DOKUMENTE:
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKE NAMJENE - UGOSTITELJSKO TURISTIČKO PODRUČJE RUJAVAC
Obrazloženje uz prijedlog Odluke UPU - TP Rujavac
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrt prijedloga Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2024. godini

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete. . . . . . . u 2024. godini.

Pozivamo predstavnike zainteresiranih javnosti  najkasnije do 29. veljače 2024. godine  dostaviti svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu: elena.grah-ciliga@buzet.hr .
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisan, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke i pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da jasno istaknete pri slanju prijedloga.

LINK NA DOKUMENTE:
Nacrt prijedloga Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2024. godini Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Izvješće o provedenom savjetovanju
 

PLAN O II. IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA
PLAN O IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2023. GODINI
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2023. GODINI (pdf)

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE - PROIZVODNE MALA HUBA II

Grad Buzet otvara Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE - PROIZVODNE MALA HUBA II.

Savjetovanje traje od 28.11.2023. do 11.12.2023. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@buzet.hr .

ODLUKA O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE - PROIZVODNE MALA HUBA II (pdf)
OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE GOSPODARSKE NAMJENE – PROIZVODNE MALA HUBA II (pdf)
Obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju (pdf)
Izvješće o provedenom savjetovanju
 

JAVNA RASPRAVA - NACRT PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU
Grad Buzet otvara javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. 
Zaključak
Detaljnije informacije s pripadajućom dokumentacijom pronađite na linku  odabirom godine 2024 .
Popunjeni obrazac molimo dostavite na adresu elektroničke pošte pisarnica@buzet.hr , zaključno s 4.12.2023. godine. Javna rasprava traje od 23.11.2023. do 4.12.2023. godine. Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu Izvještaj o provedenom savjetovanju 

 

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Buzeta

Grad Buzet otvara Javno Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', broj 25/1385/1569/22 ) uvid u te dostavljanje mišljenja i primjedbu na izrađeni nacrt. prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja iu konačnosti ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 10. studenog do 10. prosinca 2023. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem elektronske pošte na adresu: pisarnica@buzet.hr.

Nacrt Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Buzeta
Obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o porezima Grada Buzeta

Grad Buzet otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o porezima Grada Buzeta.
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22) uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnosti ugrađeno u istu.

Savjetovanje traje od 3. studenog do 4. prosinca 2023. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, 2. Istarske brigade 11, 54240 Buzet ili putem e-mail adrese: pisarnica@buzet.hr.

Nacrt Odluke o porezima Grada Buzeta s obrazloženjem
Obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Grad Buzet otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.
Savjetovanje traje od 30. listopada do 30. studenoga 2023. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, 2. Istarske brigade 11, 54240 Buzet ili putem e-mail adrese: pisarnica@buzet.hr.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI (pdf)
OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE (pdf)
Obrazac savjetovanja Pravilnika o jednostavnoj nabavi (pdf)
Izvješće o provedenom savjetovanju (pdf)

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Buzeta

Grad Buzet otvara javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Buzeta.
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22) uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnosti ugrađeno u istu.
Savjetovanje traje od 13. listopada do 13. studenog 2023. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, 2. Istarske brigade 11, 54240 Buzet ili putem e-mail adrese: pisarnica@buzet.hr.

Nacrt Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Buzeta s obrazloženjem
Obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Grada Buzeta

GRAD BUZET na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), obavještava javnost o održavanju SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Grada Buzeta.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 6.11.2023. godine.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt plana gospodarenja otpadom mogu se dati putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt ODLUKE o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Grada Buzeta
OBRAZLOŽENJE uz prijedlog nacrta Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Grada Buzeta
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Grada Buzeta
 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Buzeta

Grad Buzet otvara Javno Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Buzeta.

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'', broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi Plan djelovanja civilne zaštite.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', broj 25/1385/1569/22) uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnosti ugrađeno u istu.

Savjetovanje traje od 6. listopada do 6. studenog 2023. godine, a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem e-mail adrese: pisarnica@buzet.hr.

Nacrt Odluke o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Buzeta
Plan djelovanja CZ Grada Buzeta
Mjere CZ po ugrozama
Prilozi CZ
Obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta

Prijedlog 1. izmjene i dopune odluke s obrazloženjem (pdf)
Trenutno važeća Odluka objavljena u SNGB 1_2022 (pdf)
Obrazac za sudjelovanje u e-savjetovanju (pdf)
 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke. . . . . . . o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta.
Pozivamo predstavnike zainteresiranih javnosti najkasnije do 24. rujna 2023. godine dostaviti svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu: elena.grah-ciliga@buzet.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisan, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke i pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da jasno istaknete pri slanju prijedloga.

LINK NA DOKUMENTE:
Nacrt prijedloga Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 
Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta (SNGB 11/20)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta (SNGB 7/21)
Izvješće o provedenom Savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu nacrta Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta. Popunjeni obrazac s eventualnom prilogom dostaviti na adresu elektroničke pošte info@buzet.hr, zaključno s 31.7.2023. godine u 10:00 sati.

Odluka o izradi V ID PPUG Buzeta_za javno savjetovanje
Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju
Izvješće o provedenom Savjetovanju

PLAN IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2022. GODINI

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2022. GODINI  (objavljeno 24.12.2022. godine)

JAVNA RASPRAVA - NACRT PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
Grad Buzet otvara javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. 
Javna rasprava traje od 24.11.2022. do 08.12.2022. godine.
Detaljnije informacije s pripadajućom dokumentacijom pronađite na linku  odabirom godine 2023 .
Popunjeni obrazac molimo dostavite na adresu elektroničke pošte info@buzet.hr , zaključno s 08.12.2022. godine. 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Izvještaj o provedenom savjetovanju

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG PODRUČJA RUJAVAC (objavljeno 22. 11. 2022. godine)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog područja Rujavac. Popunjeni obrazac s eventualnom prilogom dostaviti na adresu elektroničke pošte info@buzet.hr , zaključno s 13. 12. 2022. godine u 10:00 sati. 

Važeća odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog područja Rujavac

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističkog područja Rujavac

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA BUZETA (objavljeno 04. 11. 2022.godine)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Buzeta. Popunjeni obrazac s eventualnom prilogom dostaviti na adresu elektroničke pošte info@buzet.hr,  zaključno s 05. 12. 2022. godine.

Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Buzeta

Važeća odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Buzeta

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Buzeta

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE (objavljeno 24.10.2022.)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.
Popunjeni obrazac uz eventualnu prilogu dostavite na adresu elektronske pošte:  info@buzet.hr  zaključno s 23.11.2022. godine do 10:00 h.

Odluka
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju


SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJDELOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA

Na temelju članka 11. Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br.25/13., 85/15. i 69/22.) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata objavljenog u Službenim novinama Grada Buzeta br. 5/19.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. kolovoza 2022. dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet  ili slanjem e-maila na adresu elektroničke pošte:     pisarnica@buzet.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Pravilnika na koji se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Pravilnika i pristiglih prijedloga formirat će se konačni tekst Pravilnika koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata ("SNGB", 5/19)
Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJELOGA ODLUKE O MJERILIMA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA "GRDELIN" BUZET OD RODITELJA-KORISNIKA USLUGA

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 24. srpnja 2022. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu: elena.grah-ciliga@buzet.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisan, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja-korisnika usluga

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA  (objavljeno 24.06.2022.)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta.
Popunjeni obrazac uz eventualnu prilogu dostavite na adresu elektronske pošte:  info@buzet.hr  zaključno s 25.07.2022. godine.
Odluka
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI (objavljeno 23.06.2022.)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
Popunjeni obrazac uz eventualnu prilogu dostavite na adresu elektronske pošte:  info@buzet.hr  zaključno s 23.07.2022. godine.

Odluka
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA U SVRHU ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA TE UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU GRADA BUZETA (objavljeno 10.3.2022.)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta.

Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom zaključno sa 11.04.2022. dostavite na adresu elektronske pošte: nikola.nemarnik@buzet.hr

Odluka
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2021. GODINI

PLAN IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2021. GODINI

PLAN O II. IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2021. GODINI

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA BUZETA (objavljeno 24.12.2021.)

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja usluge javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid, te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi bilo predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, prihvaćeno od strane donositelja iu konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 24. prosinca 2021. do 24. siječnja 2022. godine . Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka poštom na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili elektronskom poštom na adresu: info@buzet.hr

Na savjetovanju se javno objavljuju sljedeći dokumenti:

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA

ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid, te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi bilo predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, prihvaćeno od strane donositelja iu konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 15. studenog 2021. do 15. prosinca 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili elektronskom poštom na adresu: info@buzet.hr

Na savjetovanju se javno objavljuju sljedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Buzeta s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga akata:

 • Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta
 • Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada
 • Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Buzeta
 • Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Buzet ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) Buzeta
 • Odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Buzet
 • Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid u dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi bilo predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, prihvaćeno od strane donositelja iu konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 21. listopada  2021. do 21. studenog 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr 

Na savjetovanju se javno objavljuju slijedeći dokumenti:

NACRT STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA BUZETA

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU - STATUT GRADA BUZETA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta

NACRT POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU - POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta

NACRT ODLUKE O RADNIM TIJELIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU - ODLUKA O RADNIM TIJELIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Buzeta

NACRT ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA GRAD BUZET IMA UDJELE U VLASNIŠTVU (KAPITALU DRUŠTVA)BUZETA

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU - ODLUKA O NADZORNIM ODBORIMA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Buzet ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva)

NACRT ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BUZET

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJA - ODLUKA O UPRAVNIM VIJEĆIMA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Buzet

NACRT ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA BUZETA

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU - ODLUKA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU JUO GRADA BUZETA

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o ustrojstvu  i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Buzeta

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna odluke o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna odluke o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvide te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 21. rujna 2021. do 21. listopada 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr

Na savjetovanju se javno objavljuju slijedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Izmjene i dopune odluke o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta s obrazloženjem
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SUFINANCIRANJU DJELATNOSTI DADILJA IZ PRORAČUNA GRADA BUZETA

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. listopada 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu: elena.grah-ciliga@buzet.hr .
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koji se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

LINK NA DOKUMENTE
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKE NAMJENE - UGOSTITELJSKO TURISTIČKE TURISTIČKO PODRUČJE RUJAVAC

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarsko namjene – ugostiteljsko turističkog Turističkog područja Rujavac.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid, te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi bilo predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, prihvaćeno od strane donositelja iu konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 8. veljače 2021. do 10. ožujka 2021. godine.

Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka poštom na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili elektronskom poštom na adresu:  info@buzet.hr .

Na savjetovanju se javno objavljuju sljedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarsko namjene - ugostiteljsko turističke Turističko područje Rujavac s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU STATUTA GRADA BUZETA

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/2009) Grad Buzet putem Odbora za statutarno – pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Buzeta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Grada Buzeta. Zainteresirana će javnost moći podnijeti primjedbe, prijedloge te očitovanja na nacrt predmetnog akta putem priloženog obrasca. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga objavit će se izvješće o savjetovanju.

Odbor za statutarno – pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Buzeta predlaže nacrt novog Statuta Grada Buzeta radi usklađivanja navedenog akta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/2020) te sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima (NN br.144/2020).

Savjetovanje traje od 29. siječnja 2021. do 28. veljače 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka poštom na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili elektronskom poštom na adresu:  info@buzet.hr

Na savjetovanju se javno objavljuju sljedeći dokumenti:

Dokument za savjetovanje

Prijedlog Statuta Grada Buzeta

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2020. GODINI

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid, te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi bilo predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, prihvaćeno od strane donositelja iu konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 8. prosinca 2020. do 7. siječnja 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili putem elektronske pošte na adresu: 

Na savjetovanju se javno objavljuju slijedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja grada Buzeta s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUZETA 

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvide te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 8. prosinca 2020. do 7. siječnja 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr

Na savjetovanju se javno objavljuju slijedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE MAŽINJICA

Grad Buzet otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Mažinjica.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, uvid, te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je isto stručno i na zakonu utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnici ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 8. prosinca 2020. do 7. siječnja 2021. godine. Primjedbe i prijedlozi mogu se poslati do navedenog roka putem pošte na adresu: Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. Istarske brigade 11, 52420 Buzet; ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr 

Na savjetovanju se javno objavljuju slijedeći dokumenti:

Nacrt prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Mažinjica s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. kolovoza 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu: elena.grah-ciliga@buzet.hr .

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koji se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirati će se konačni tekst Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta koji će biti upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

NACRT ODLUKE o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta. 

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Buzeta.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ​o nacrtu Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 89/12, 7/13, 26/1, 57/18 i 66/19) , a s obzirom da je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. siječnja 2020. godine, donijeta Odluka o uključenju Grada Buzeta u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje („Službene novine Grada Buzeta“ broj: 1/20), pristupilo se izradi Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta kako bi se što prije pristupilo izgradnji stanova.

Naime, temeljem ukazanih potreba u cilju provođenja mjera za zadovoljavanje stambenih potreba građana i poboljšanja kvalitete stanovanja. Grad Buzet je pokrenuo postupak kojim bi se krenulo u realizaciju navedenog te je utvrdio stambene potrebe i interes za kupnju ili najam stanova na svom području. Sukladno aktima kojima se uređuje navedena problematika glavni preduvjet je da jedinica lokalne samouprave u ovom slučaju Grad Buzet osigura zemljište za njihovu izgradnju, što je i učinjeno kupnjom katastarskih čestica broj: 938 i 939/1, oranica, obje k.o. Buzet-Stari Grad. Nakon što se realiziralo prethodno donijeta je Odluka o uključenju Grada Buzeta u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje. U planu i programu realizacije izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje slijedeći korak je donošenje predmetne odluke kojom će se utvrditi mjerila i postupak za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta. Navedenom Odlukom utvrditi će se radnje koje će dovesti do utvrđivanja Liste prvenstva koja će biti temelj za daljnje radnje u postupku.

Sukladno gore navedenom pred vama je nacrt Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta koji će biti na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću slijedećih 30 dana te na njega možete uputiti vaše primjedbe ukoliko ih imate.

PROČELNIK, Elvis Šterpin, dipl. ing.

Početak savjetovanja:15.07.2020., završetak savjetovanja:15.08.2020.

Nacrt Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2019. GODINU

PLAN O IZMJENI PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2019. GODINU

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ​o nacrtu prijedloga Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. godine

Grad Buzet otvara Javno Savjetovanje o nacrtu prijedloga Strateškog plana razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. godine. Strateški plan razvoja turizma financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020., a izrađuje ga Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije. Strateški plan razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. je dokument koji objedinjuje sve segmente turizma na području Grada Buzeta, planirana ulaganja u turizmu, projekte u turizmu i sl.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Strateškog plana, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnosti ugrađeno u isti.

Savjetovanje traje od 17.12.2019. do 17.1.2019., a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr.

NA SAVJETOVANJU SE JAVNO OBJAVLJUJU SLIJEDEĆI DOKUMENTI:

Strateški plan razvoja turizma na području Grada Buzeta za razdoblje 2020. – 2026. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ​o Nacrtu prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Buzeta

Grad Buzet otvara Javno Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Buzeta. Temeljem čl.17. stavak 1 Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi Procjenu rizika od velikih nesreća.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Buzet temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima koji uključuju:

 • Standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih učesnika
 • Prikupljanja svih bitnih podataka u jednom cjelovitom dokumentu
 • Pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata
 • Unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, investiranja, osiguranja te sličnim aktivnostima.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Procjene, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnosti ugrađeno u istu.

Savjetovanje traje od 25. veljače do 27. ožujka 2019., a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr.

NA SAVJETOVANJU SE JAVNO OBJAVLJUJU SLIJEDEĆI DOKUMENTI:

PRIJEDLOG Procjene rizika Grada Buzeta

Kartografski prikaz ugroza na području Grada Buzeta

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrt prijedloga ODLUKE o izmjeni i dopuni ODLUKE o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buzeta.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 13.12.2019. godine.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt plana gospodarenja otpadom mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt prijedloga ODLUKE o izmjeni i dopuni ODLUKE o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buzeta
Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Izmjene odluke
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju 
Izvješće o provedenom savjetovanju 
 

Nacrt prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. kolovoza 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem e-maila na adresu elektroničke pošte: helena.sculac-jerman@buzet.hr .

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Pravilnika na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Pravilnika i vaših pristiglih prijedloga, formulirati će se konačni tekst Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji će biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata

OBRAZAC_javno savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), obavještava zainteresiranu javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o donošenju Odluke o visini paušalnog poreza

Obaveza i cilj javnog savjetovanja je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o visini paušalnog poreza, provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 21. siječnja 2019. godine.

Javni uvid u Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza vršiti će se u razdoblju od 4.  do 21. siječnja  2019. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica e-savjetovanja Grada Buzeta.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

NA SAVJETOVANJU SE JAVNO OBJAVLJUJU SLIJEDEĆI DOKUMENTI:

PRIJEDLOG Odluke o visini paušalnog poreza Grada Buzeta s obrazloženjem
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članaka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog prijedloga Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen prijedlog nacrta Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 20. siječnja 2019. godine.

Javni uvid u prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade vršiti će se u razdoblju od 21. prosinca 2018. godine do 20. siječnja 2019. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenje prostorom svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica Grada Buzeta, u odjeljku 'E-savjetovanje' .

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu
Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu 
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju  
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članaka 95. stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog prijedloga Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen prijedlog nacrta Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 20. siječnja 2019. godine.

Javni uvid u prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade vršiti će se u razdoblju od 21. prosinca 2018. godine do 20. siječnja 2019. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenje prostorom svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica Grada Buzeta, u odjeljku 'E-savjetovanje'.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi
Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi 
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju  
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), obavještava zainteresiranu javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o donošenju novog Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta

Obaveza i cilj javnog savjetovanja je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Pravilnika,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 17. prosinca 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt novog Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta vršiti će se u razdoblju od 16. studenog do 17. prosinca 2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenja prostorom, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica e-savjetovanja Grada Buzeta.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o komunalnom redu mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

NA SAVJETOVANJU SE JAVNO OBJAVLJUJU SLIJEDEĆI DOKUMENTI:

PRIJEDLOG Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta s obrazloženjem
Obrazloženje uz Nacrt novog Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta odluke i općeg akta

GRAD BUZET na temelju članaka 98. stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog prijedloga Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen prijedlog nacrta Odluke ,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 21. studenog 2018. godine.

Javni uvid u prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade vršiti će se u razdoblju od 23. listopada do 21. studenog 2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenje prostorom svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica Grada Buzeta, u odjeljku 'E-savjetovanje' .

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta odluke i općeg akta
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članaka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17) obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o zaštiti životinja, uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 21. studenog 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta vršiti će se u razdoblju od 23. listopada do 21. studenog  2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta Upravnog odjela za gospodarenje prostorom svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica e-savjetovanja Grada Buzeta .

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta  mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta odluke i općeg akta

GRAD BUZET na temelju članaka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu odluke o komunalnom redu Grada Buzeta

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke o komunalnom redu Grada Buzeta,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o zaštiti od buke uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 21. studenog 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt odluke o komunalnom redu vršiti će se u razdoblju od 23. listopada do 21. studenog  2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenja prostorom, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica Grada Buzeta, u odjeljku 'E-savjetovanja'.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o komunalnom redu mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Odluka o komunalnom redu Grada Buzeta
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta odluke i općeg akta

Grad Buzet otvara Javno Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o 3. izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta i Nacrtu prijedloga Poslovničke odluke o 3. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta.
Ovim izmjenama i dopunama Statut  i Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta usklađuju se sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/17).
Savjetovanje traje od 11. listopada 2018. do 11. studenog 2018., a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o 3. izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta
>> Obrazac <<
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o 3. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta.
>> Obrazac <<
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, broj 94/13, 73/17 ) obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Grada Buzeta za razdoblje do 2022. godine.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta Plana gospodarenje otpadom Grada Buzeta za razdoblje do 2022. godine,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Plana ,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u isti..

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 21. ožujka 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom vršiti će se u razdoblju od 19. veljače do 21. ožujka  2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica e-savjetovanja Grada Buzeta .

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt plana gospodarenja otpadom mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Plan gospodarenja otpadom GRADA BUZETA za razdoblje do 2022. godine
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

 Izvješće o provedenom savjetovanju

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Buzet i Pazin, te općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća devet jedinica lokalne samouprave i to gradove Buzet i Pazin, te općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Buzet u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), proveo je prethodnu javnu raspravu Projekta od 13.03.2017. do 12.04.2017.

Datum otvaranja rasprave: 8.11.2017.

Datum zatvaranja rasprave: 8.12.2017.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.buzet@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI BUZET) zaključno do 8.12.2017. u 14 sati.

Dokumentacija je dostupna OVDJE.

Na temelju članka 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst) te članka 8. Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Buzet („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/14.), Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 31. svibnja 2017. godine donio

ZAKLJUČAK

o objavljivanju javne rasprave na nacrt Pravilnika o
pravilima, uvjetima i postupcima za
provođenje „jednostavne“ nabave
naručitelja Grada Buzeta

Javna rasprava o nacrtu Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta (u daljnjem tekstu: Pravilnik), trajat će od 1. lipnja do 30. lipnja 2017. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u nacrt Pravilnika u Gradu Buzetu, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen nacrt Pravilnika s obrazloženjem i tekstom važećeg Pravilnika.

Cilj javne rasprave je prikupiti mišljenje građana i zainteresirane javnosti o predloženom tekstu nacrta Pravilnika, a kojom će se utvrditi pravila, uvjeti i postupci za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge na tekst nacrta Pravilnika, uz jasna obrazloženja.

Nakon završetka procesa savjetovanja pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Buzeta, uz obrazloženja o prihvaćanju ili neprihvaćanju.

Za dostavu primjedaba, prijedloga i dodatnih upita vezano uz postupak savjetovanja sve zainteresirane osobe mogu se obratiti na adresu elektroničke pošte: info@buzet.hr, osobno ili poštom u Gradu Buzetu, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, Koordinator za savjetovanje za zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Zaključak gradonačelnika

Nacrt Pravilnika 

Izvješće s javnog savjetovanja

 

KLASA: 030-02/17-01/1

URBROJ: 2106/01-03/01/17-3

Buzet, 31. svibanj 2017.

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta

Gradska uprava Grada Buzeta  ovim putem poziva zainteresiranu javnost da do dana 18. siječnja 2018. godine dostavi svoje komentare i mišljenja na Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada napodručju Grada Buzeta  na e-mail: info@buzet.hr.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom /ZOGO/ (NN  broj, 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. ZOOGO predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj, 50/17). 

Svaka jedinica lokalne samouprave je dužna na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada (dalje u tekstu: javna usluga). Javna usluga u smislu ove Odluke podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika  i prijevoz tog otpada do spremnika ovlaštene osobe za obradu otpada. Korisnik usluge je, sukladno članku 5.Zakona, vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik pojedinog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio korisnika usluge.

Davatelj usluge je, sukladno čl.30 st.4 i članku 31. st.1 trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave , javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave ili pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji, a koji obavljaju javnu uslugu. 
Javnu uslugu na području grada Buzeta  pruža trgovačko društvo PARK d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 12/1, Buzet.

Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta.

Sadržaj Odluke o načinu pružanja javnih usluga propisan je čl. 30. st. 7. Zakona i čl.4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ 50/17).

Sukladno članku 30. stavku 7. i 8. Odluku o načinu pružanja javne usluge donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Po donošenju odluke predstavničko tijelo dužno je istu bez odlaganja dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i objaviti je u službenom glasilu i na mrežnim stranicama.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Nacrt prijedloga odluke javno je objavljen na internetskim stranicama Grada Buzeta. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je najkasnije do 18. siječnja 2018. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:  info@buzet.hr

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada na području Grada Buzeta, možete preuzeti na slijedećoj poveznici:  Odluka o načinu prikupljanja

Obrazac za dostavu primjedaba i prijedloga na Odluku, možete preuzeti ovdje: Obrazac 

Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 29. lipnja 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: iris.jakac@buzet.hr ili putem pošte na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta s obrazloženjem nalazi se u privitku.

Javno savjetovanje - OBRAZAC

ODLUKA o agrotehničkim mjerama - NACRT PRIJEDLOGA

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Buzet pokreće postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Buzeta.

Pozivamo predstavnike zainteresiranih javnosti najkasnije do 9. srpnja 2018. godine dostaviti svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, poštom ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte. , II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem emaila na adresu: helena.sculac-jerman@buzet.hr .

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisan, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti koji je objavljen na internet stranicama Grada Buzeta predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke. Tekst ove objave objavit će se na internetskom službenom portalu Grada Buzeta u rubrici E-savjetovanja.

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

OBRAZAC_javno savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet