Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Dokumenti

Proračun Grada Buzeta

PRORAČUN 

PRORAČUN U MALOM (pdf)
Proračun Grada Buzeta za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (EXCEL, PDF)
Obrazloženje Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (WORD, PDF)
Program javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2024. godinu (WORD, PDF)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu (WORD, PDF)
Program javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu (WORDPDF)
Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu (WORD, PDF)
Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu (WORDPDF)
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2024. godinu (WORD, PDF)
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2024. godinu (WORD, PDF)
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (EXCEL, PDF)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (EXCEL, PDF)
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu (WORD, PDF)
Odluka o rasporedu prihoda od komunalne naknade (WORD, PDF)

 

NACRT PRORAČUNA 
Zaključak (PDF)
Nacrt Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (EXCEL, PDF)
Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (WORD, PDF)
Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2024. godinu (WORD, PDF)
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu (WORD, PDF)
Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2024. godinu (WORDPDF)
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu (WORD, PDF)
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu (WORDPDF)
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2024. godinu (WORD, PDF)
Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2024. godinu (WORD, PDF)
Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (EXCEL, PDF)
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (EXCEL, PDF)
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2024. godinu (WORD, PDF)
Odluka o rasporedu prihoda od komunalne naknade (WORD, PDF)

NACRT PRORAČUNA 
1. Zaključak (PDF)
2. Nacrt Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (EXCEL, PDF)
3. Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (WORD, PDF)
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (WORD, PDF)
5. Odluka o rasporedu prihoda od komunalne naknade (WORD, PDF)
6. Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu (WORD, PDF)
7. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu (WORD, PDF)
8. Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu (WORDPDF)
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu (WORD, PDF)
10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu (WORDPDF)
11. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu (WORD, PDF)
12. Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2023. godinu (WORD, PDF)
13. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (EXCEL, PDF)
14. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (EXCEL, PDF)

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU 
JAVNA RASPRAVA 
Javna rasprava traje od 24.11.2022. do 08.12.2022. godine
. U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti elektroničkom poštom na info@buzet.hr.
Upravni odjeli za financije i gospodarstvo Grada Buzeta će sastaviti Izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje.
Obrazac za podnošenje prijedloga i primjedbi.

PRORAČUN
PRORAČUN U MALOM (pdf)
1. Proračun Grada Buzeta za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu (PDF, EXCEL)
2. Obrazloženje (PDF, WORD)
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (PDF, WORD)
4. Odluka o rasporedu prihoda od komunalne nakanade (PDF, WORD)
5. Program javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu (PDF, WORD)
6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu (PDF, WORD)
7. Program javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu (PDF, WORD)
8. Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu (PDF, WORD)
9. Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu (PDF, WORD)
10. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu (PDF, WORD)
11. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (PDF, EXCEL)
12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (PDF, EXCEL)
13. Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2023. godinu (PDF, WORD)

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

1. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (Excel, PDF)
Obrazloženje 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (Word, PDF)

1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu (Word, PDF)
1. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2023. godini (Word, PDF)
1. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Excel, PDF)
1. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Excel, PDF)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu (WORD, EXCEL, PDF)
Prilog1: Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (WORDPDF)
Prilog 2: Posebni izvještaji (WORDPDF)

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

2. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (ExcelPDF)
Obrazloženje 2. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (WordPDF)

2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2023. godinu (Word, PDF)
2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu (WordPDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu (WordPDF)
2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu (WordPDF)
2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu (WordPDF)
2. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (ExcelPDF)
2. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (Excel, PDF)

Odluka o rasporedu prihoda od komunalne naknade (WORD, PDF)

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2023. GODINU
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2023. godinu (Excel, PDF)
Obrazloženje (Word, PDF)
Posebni izvještaji (Word, PDF)
Odluka o raspodjeli rezultata po godišnjem obračunu Proračuna za 2023. godinu (Word, PDF)

PRORAČUN 

PRORAČUN U MALOM 2022. - Vodič za građane (PDF)
Proračun Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (PDF)
Proračun Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (Excel)
Proračun Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (CSV)
Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (PDF)
Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (Excel)
Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (CSV)
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (PDF)
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (Word)
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (CSV)
Odluka o rasporedu prihoda od komunalne nakanade (PDF)
Odluka o rasporedu prihoda od komunalne nakanade (Word)
Odluka o rasporedu prihoda od komunalne nakanade (CSV)
Program javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (PDF)
Program javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (Word)
Program javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (CSV)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (PDF)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (Word)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (CSV)
Program javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (PDF)
Program javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu  (Word)
Program javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu  (CSV)
Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu (PDF)
Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu (Word)
Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu  (CSV)
Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (PDF)
Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (Word)
Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (CSV)
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (PDF)
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (Word)
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (CSV)
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (PDF)
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu  (Word)
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture zan 2022. godinu (CSV)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (PDF)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (Word)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (CSV)
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu (PDF)
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu  (Word)
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu  (CSV)
Obrazloženje (PDF)
Obrazloženje (Word)
Obrazloženje (CSV)

 

1. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (Excel)
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (csv)
I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (word)
I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (csv)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (word)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (csv)
I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (word)
I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (csv)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (word)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (csv)
I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (word)
I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (csv)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (PDF)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (word)
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (csv)
Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (PDF)
Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (word)
Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (csv)
I. izmjene i dopune Programa Poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2022. godini (PDF)
I. izmjene i dopune Programa Poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2022. godini (word)
I. izmjene i dopune Programa Poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2022. godini (csv)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (PDF)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (word)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (csv)
Odluka o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne nakande u Proračunu za 2022. godinu (PDF)
Odluka o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne nakande u Proračunu za 2022. godinu (word)
Odluka o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne nakande u Proračunu za 2022. godinu (csv)

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu (WORD, EXCEL, PDF)
Prilog1: Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (WORDPDF)
Prilog 2: Posebni izvještaji (WORDPDF)

 

2. IZMJENE PRORAČUNA

2. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (WORD, EXCEL, PDF)
Obrazloženje 2. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (WORDPDF)
Odluka o rasporedu namjenskog prihoda od komunalne nakande u Proračunu za 2022. godinu (WORD, PDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (WORD, PDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (WORD, PDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (WORD, PDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (WORD, PDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2022. godini (WORD, PDF)
2. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (WORD, PDF)
2. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (EXCEL, PDF)
2. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (EXCEL, PDF)
2. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu (WORD, PDF)

3. IZMJENE PRORAČUNA

3. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (EXCEL, PDF)
Obrazloženje (PDF, WORD)
3. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (WORD, PDF)
3. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (WORD, PDF)
3. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (WORD, PDF)
3. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (WORD, PDF)
3. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2022. godini (WORD, PDF)
3. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (EXCEL, PDF)
3. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (EXCEL, PDF)

 

JAVNA RASPRAVA - Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu

Javna rasprava traje od 12. studenog do 2. prosinca 2021. godine.

U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje.

Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2022. godine.

Zaključak

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (PDF)

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (Excel)

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (CSV)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (PDF)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (Excel)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu (CSV)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (Word)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu  (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu  (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu  (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu  (Excel)

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture zan 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (Excel)

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (CSV)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu  (Word)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2022. godinu  (CSV)

Obrazloženje (PDF)

Obrazloženje (Word)

Obrazloženje (CSV)

Obrazac za podnošenje prijedloga i primjedbi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2022. GODINU
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu (Excel, PDF)
Obrazloženje (Word, PDF)
Posebni izvještaji (Word, PDF)
Odluka o raspodjeli rezultata po godišnjem obračunu Proračuna za 2022. godinu (Word, PDF)
 

PRORAČUN

Proračun Grada Buzeta za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu (PDF)

Proračun Grada Buzeta za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu (Excel)

Proračun Grada Buzeta za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu (csv)

 

PRORAČUN U MALOM 2021 - Vodič za građane (PDF)

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Word)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2021. godinu (PDF)

Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2021. godinu (Word)

Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2021. godinu (csv)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (PDF)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (Word)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (csv)

Program javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (PDF)

Program javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (Word)

Program javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (csv)

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu (PDF)

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu (Word)

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu (csv)

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (PDF)

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (Word)

Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (csv)

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za zaštiti zdravlja za 2021. godinu (PDF)

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za zaštiti zdravlja za 2021. godinu (Word)

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za zaštiti zdravlja za 2021. godinu (csv)

Program projekta "Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta" (PDF)

Program projekta "Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta" (Word)

Program projekta "Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta" (csv)

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Word)

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu ( PDF)

Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu ( Word)

Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (csv)

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Word)

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

 

I. IZMJENE PRORAČUNA

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)   

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)     

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu  (PDF)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2021. godinu (PDF)   

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2021. godinu (word)   

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2021. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (word)

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (word)

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu (word)

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (word)

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (word)

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

I. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu ( PDF)

I. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (word)

I. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (csv)

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (word)

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (Excel)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (PDF)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (csv)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2021 (Excel)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2021 (PDF)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2021 (csv)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Word)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (Word)

Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (PDF)

Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (csv)

 

II. IZMJENE PRORAČUNA

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2021. godini (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2021. godini (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu ( PDF)

II. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (word)

II. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (csv)

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Word)

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

 

III. IZMJENE PRORAČUNA

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

III. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)

III. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (Word)

III. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (Word)

II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (Word)

III. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (Word)

III. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2021. godini (PDF)

III. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2021. godini (Word)

III. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2021. godini (csv)

III. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Word)

III. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Word)

III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

III. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu ( PDF)

III. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (Word)

III. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (csv)

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Word)

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

 

JAVNA RASPRAVA - Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu

Javna rasprava traje od 13. studenog do 4. prosinca 2020. godine.

U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje.

Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2021. godine.

Zaključak

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (PDF)

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (Excel)

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (CSV)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (PDF)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (Excel)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu (CSV)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Word)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2021. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu  (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu  (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu  (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (CSV)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu (Word)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu (CSV)

Prijedlog Programa projekta ''Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta'' (PDF)

Prijedlog Programa projekta ''Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta'' (Word)

Prijedlog Programa projekta ''Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta'' (CSV)

Prijedlog Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  (Word)

Prijedlog Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture zan 2021. godinu (CSV)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu (PDF)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu  (Word)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu  (CSV)

Obrazloženje (PDF)

Obrazloženje (Word)

Obrazloženje (CSV)

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2021. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (Excel) 

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2021. godinu (csv)

Odluka o raspodjeli rezultata po godišnjem obračunu Proračuna za 2021. godinu (PDF)

Odluka o raspodjeli rezultata po godišnjem obračunu Proračuna za 2021. godinu (csv)

Godišnje izvješće o utrošku sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj - prosinac 2021.godine (PDF)

Godišnje izvješće o utrošku sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe Grada Buzeta za razdoblje siječanj - prosinac 2021.godine (csv)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (PDF) 

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu (word)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (PDF)

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (csv)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godine (PDF)

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godine (csv)

PRORAČUN

VODIČ ZA GRAĐANE - PRORAČUN U MALOM 2020

Proračun Grada Buzeta za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu (PDF)

Proračun Grada Buzeta za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu (EXCEL)

Proračun Grada Buzeta za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu (WORD)

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu 

Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2020. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu

Program javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu

Program održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2020. godinu

5. izmjene Programa projekta Poduzetnički inkubator Verzi

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu

 

I. IZMJENE PRORAČUNA

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Excel)   

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)     

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu (Word)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu (PDF)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu  (PDF)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2020. godinu (PDF)   

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2020. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu (PDF)

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu (csv)

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu (Excel)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu (PDF)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu (csv)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2020 (Word)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2020 (PDF)

Ostvarenje plana razvojnih programa Grada Buzeta za razdoblje siječanj-lipanj 2020 (csv)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Word)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (Word)

Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (PDF)

Zaključak o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (csv)

Polugodišnje ostvarenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Word)

Polugodišnje ostvarenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (PDF)

Polugodišnje ostvarenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (csv)

Polugodišnje ostvarenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Word)

Polugodišnje ostvarenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (PDF)

Polugodišnje ostvarenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (csv)

 

II. IZMJENE PRORAČUNA

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Excel)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2020. godini (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja u 2020. godini (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (csv)

II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (PDF)

II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (csv)

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

 

III. IZMJENE PRORAČUNA

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Excel)

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (csv)

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

 

IV. IZMJENE PRORAČUNA

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Excel)

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu ( csv)

IV. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

IV. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civinoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u civinoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu (csv)

IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (PDF)

IV. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene Programa juavnih potreba u kulturi za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene Programa juavnih potreba u kulturi za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu (PDF)

III. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu (csv)

III. Izmjene Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrrastrukture (PDF)

III. Izmjene Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrrastrukture (csv)

I. Izmjene Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2020. godini (PDF)

I. Izmjene Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2020. godini (csv)

Obrazloženje IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Obrazloženje IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2020. GODINU 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Excel)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

Ostvarenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu (Excel)

Ostvarenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu (PDF)

Ostvarenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu (csv)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (Word)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (PDF)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu (csv)

Godišnje izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe za 2020. godinu (PDF)

Godišnje izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe za 2020. godinu (csv)

Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu (PDF)

Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu (csv)

 

JAVNA RASPRAVA - Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu

Javna rasprava traje od 22. studenog do 9. prosinca 2019. godine.

U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje.

Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2020. godine.

Zaključak

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (PDF)

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (Excel)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti te vatrogastvu za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2020. godinu

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture zan 2020. godinu

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Prijedlog 5. izmjena Programa projekta ''Poduzetnički inkubator Verzi''

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2020. godinu

Obrazloženje

PRORAČUN

>> VODIČ ZA GRAĐANE 2019. (Proračun u malom) <<

Proračun Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (PDF)

Proračun Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (EXCEL)

Proračun Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (WORD)

Proračun Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (csv)

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu    (csv)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu      (csv)

Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2019. godinu     (csv)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu     (csv)

Program javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu     (csv)

Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu     (csv)

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu     (csv)

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu     (csv)

Program projekta "RESTAURA" za 2019. godinu     (csv)

Program održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     (csv)

Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu     (csv)

 

I. IZMJENE PRORAČUNA

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (PDF)    

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Excel)     

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Word)     

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (csv)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu     (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene Programa projekta ''RESTAURA'' za 2019. godinu     (csv)

Program projekta ''KulTourSpirit'' za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     (csv)

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu (PDF)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu (Excel)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu (Word)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu (csv)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

Realizacija programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za siječanj-lipanj 2019. godine     (csv)

 

II. IZMJENE PRORAČUNA

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Excel)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Word)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (csv)

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu     (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2019. godinu    (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu    (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu    (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu    (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu     (csv)

I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu     (csv)

II. izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu     (csv)

II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     (csv)

IV. izmjene Programa projekta Poduzetnički inkubator Verzi     (csv)

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

 

III. IZMJENE PRORAČUNA

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (PDF)

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Excel)

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Word) 

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2019. godinu     (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu     (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu     (csv)

III. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu     (csv)

II. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu     (csv)

III. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     (csv)

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2019. GODINU 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Excel)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (csv)

Ostvarenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu (Excel)

Ostvarenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu (PDF)

Ostvarenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu (csv)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (Word)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (PDF)

Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu (csv)

Godišnje izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe za 2019. godinu (PDF)

Godišnje izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe za 2019. godinu (csv)

Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu (PDF)

Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu (csv)

 

JAVNA RASPRAVA - Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu

Javna rasprava otvorena je od 29. studenog do 11. prosinca 2018. godine. U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje. Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2019.


Zaključak     (csv)

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu    (csv)

Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu      (csv)

Obrazloženje Proračuna Grada Buzeta za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zašti te vatrogastvu za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu     (csv)

Prjedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu     (csv)

Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu     (csv)

PRORAČUN 2018.

<<PRORAČUN ZA GRAĐANE>>

Proračun Grada Buzeta za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu
Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2018. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu 
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2018. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
Program javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu
Program projekta "RESTAURA" za 2018. godinu
Program projekta „KulTourSpirit“
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Program projekta „Life SEC Adapt“ za 2018. godinu 
Program projekta "Poduzetnički inkubator Verzi" za 2018. godinu
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu

I. IZMJENE PRORAČUNA
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Excel)

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Word)

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2018. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2018. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

I. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu

I. izmjene Programa projekta "RESTAURA" za 2018. godinu

I. izmjene Programa projekta „KulTourSpirit“

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I. izmjene Programa projekta „Life SEC Adapt“ za 2018. godinu 

I. izmjene Programa projekta "Poduzetnički inkubator Verzi" za 2018. godinu

Obrazloženje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna (PDF)

Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna (excel)

Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna (Word)

Obrazloženje uz polugodišnje izvješće Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za siječanj - lipanj 2018. godine

Realizacija Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za siječanj - lipanj 2018. godine

II. IZMJENE PRORAČUNA 
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (excel)

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Word)

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2018. godinu

II. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu

II. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu

II. izmjene javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

II. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu

II. izmjene Programa projekta Poduzetnički inkubator-Verzi

II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Program projekta 'InCITY+'

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu 

III. IZMJENE PRORAČUNA 
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (excel)

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Word)

III. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu

III. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu

III. izmjene javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

III. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu

I. izmjene Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu

I. izmjene Programa projekta 'InCITY+'

II. izmjene Programa projekta „KulTourSpirit“

II. izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu

Obrazloženje III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu 

IV. IZMJENE PRORAČUNA 
IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)

IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (excel)

IV. izmjne i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Word)

IV. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Excel)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu (Word)

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2018.

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

JAVNA RASPRAVA - Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

Javna rasprava otvorena je od 24. studenog do 8. prosinca 2017. godine. U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje. Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2018.

Zaključak

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2018. godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu 
Obrazloženje odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu

Obrazloženje Proračuna Grada Buzeta za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u civilnoj zašti te vatrogastvu za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
Prjedlog Programa javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2018. godinu
Prijedlog Programa projekta "RESTAURA" za 2018. godinu
Prijedlog Programa projekta „KulTourSpirit“ za 2018. godinu
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Prijedlog Programa projekta „Life SEC Adapt“ za 2018. godinu 
Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu
Prijedlog Programa projekta Poduzetnički inkubator "Verzi" za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
Proračun Grada Buzeta za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu

Plan razvojnih programa Grada Buzeta za 2017. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
Obrazloženje Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2017. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu
Program javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2017. godinu
Program projekta "RESTAURA" za 2017. godinu
Program projekta „KulTourSpirit“
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Program projekta „Life SEC Adapt“ za 2017. godinu
Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2017. godini

>> Proračun za građane (Proračun u malom) <<

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2017. godinu
I. izmjene i dopune javnih potreba u civilnoj zaštiti i vatrogastvu za 2017. godinu
I. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu
I. izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu
I. izmjene i dopune javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
I. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
I. izmjene programa RESTAURA za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu
II. izmjene javnih potreba u civilnoj zaštiti i vatrogastvu za 2017. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2017. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu
II. izmjene javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
I. izmjene javnih potreba u sportu za 2017. godinu
I. izmjene programa projekta KulTourSpirit 
Program - Buzet-grad tartufa
Program - Poduzetnički inkubator-Verzi
II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
II. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu (PDF)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za 2017. godinu (Excel)
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2017.
Izvješće o ostvarenju Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

Upute za izradu proračuna
Model financijskog plana
Proračun Grada Buzeta za 2016. godinu
Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2016. godini
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2016. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
Program javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2016. godinu
Program projekta Life SEC Adapt za 2016. godinu
Program projekta InCITY za 2016. godinu
Program projekta Stand UP za 2016. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2016. godini
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
I. izmjene plana razvojnih programa Grada Buzeta za 2016. godinu
I. izmjene programa projekta Life SEC Adapt za 2016. godinu
I. izmjene programa projekta InCITY
Program projekta REN
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
Program projekta RESTAURA
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
Polugodišnje izvješće o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
FINA - potvrda o preuzetom polugodišnjem izvještaju 2016.
FINA - obrasci za polugodišnji obračun 2016.
III. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
III. izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu
II. izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2016. godinu
III. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
III. izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2016. godinu
I. izmjena Programa projekta Stand UP za 2016. godinu
II. izmjena Programa projekta InCITY za 2016. godinu
I. izmjena Programa projekta RESTAURA za 2016. godinu
III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
III. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2016. godinu
Obrazloženje ostvarenja Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Proračun Grada Buzeta za 2015. godinu
Odluka o izvršavanju proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Buzeta u 2015. godini
Program javnih potreba u zaštiti i spašavanju te vatrogastvu za 2015. godinu
Program mjavnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi za 2015. godinu
Program javnih potreba u školstvu za 2015. godinu
Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
Program projekta REVITAS II za 2015. godinu
Program projekta REN za 2015. godinu
Program projekta Think-UP za 2015. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede u 2015. godini
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede
za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa projekta REVITAS II za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa projekta Think-UP za 2015. godinu
Polugodišnji obračun Grada Buzeta za 2015. godinu
Obrazloženje Polugodišnjeg obračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci predškolske dobi za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
II. izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program projekta „InCITY“ za 2015. godinu
Program projekta Life SEC Adapt za 2015. godinu
Godišnji obračun Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Buzeta za 2015. godinu
Obrazloženje ostvarenja Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet