Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

Grad Buzet imenovan bazom Sveučilišta u Rijeci

27.01.2022.

Grad Buzet je odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci, a na prijedlog Ekonomskog fakulteta imenovan bazom Sveučilišta u Rijeci.
Cilj Sveučilišta je povezati se s gospodarstvom, ustanovama i drugim pravnim osobama iz okruženja u svrhu provođenja znanstvenog i stručnog rada u praksi.

Podaci o upisu baze u registar nalaze se na mrežnim stranicama Sveučilišta. Grad Buzet je moguće pronaći u bazi putem sljedeće poveznice.

ODLUKA

OTVOREN PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI U BUZETU

26.01.2022.

EU PROJEKT VRIJEDAN SEDAM MILIJUNA KUNA

OTVOREN PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI U BUZETU -  "Dom" će ondje pronaći novoosnovana poduzeća i obrti, a zaposlit će se i desetak Buzećana

Rekonstrukcija i prenamjena starogradske barokne palače iz 17. stoljeća u mali centar za potporu poduzetništvu, nastavak je revitalizacije starogradske jezgre

25.01.2022 14:23 | Autor: Gordana ČALIĆ ŠVERKO, Glas Istre

 

Poduzetnički inkubator Verzi u istoimenoj palači iz 17. stoljeća u samom centru staroga grada Buzeta, simbolično su, prerezavši vrpcu, otvorili ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak i gradonačelnik Buzeta Damir Kajin.

Bilo je puno kontroverzi oko ovog projekta kojeg je, rekao je Kajin, Grad Buzet trebao sufinancirati s nešto ispod tri posto. Danas to izgleda bitno drugačije, Grad obnovu palače financirao je s više od 55 posto.

- Otvaranje palače Verzi budućeg poduzetničkog inkubatora na neki je način nastavak revitalizacije starogradske jezgre. Dobili smo obnovljenu zgradu u kojoj će se uskoro zaposliti nadam se desetak Buzećana, a siguran sam da će nam u promociji sadržaja pomoći kako Infobip, tako i Atlantic grupa što će na neki način Buzet početi pozicionirati možda na toj nekoj karti IT događanja, ne industrije jer smo premali, ali nekih događanja, istaknuo je Kajin. Dodao je kako su pred Buzetom još dvije velike investicije financirane i europskim novcem, dogradnja Doma za starije i Aglomeracija koja bi trebala stajati oko 130 milijuna kuna.

Mali centar za potporu poduzetništvu u rekonstruiranoj i prenamjenjenoj baroknoj palači s grbom obitelji Verzi, namijenjen je novoosnovanim poduzećima i obrtima te onima do tri godine poslovanja. Poduzetnički inkubator sastoji se od šest zasebnih uredskih poslovnih prostora i šest do osam boks ureda te jedne polivalentne dvorane i pratećih sadržaja, sveukupno 487 četvorna metra korisne površine.

- Razvoj poslovne infrastrukture jedan je od svjetlijih primjera korištenja fondova Europske unije u razdoblju 2014.-2020.. Kada govorimo o poduzetničkim, poslovnim inkubatorima, akceleratorima i svim prostorima koji trebaju pružati početnu i stručnu podršku poduzetnicima u početnim fazama razvoja, ali onda pratiti ih i kasnije, važno je naglasiti da je u Hrvatskoj kroz razvoj poslovne infrastrukture ugovoreno 46 ovakvih projekata, više od 618 milijuna kuna, poručila je tom prigodom ministrica Tramišak.

Svečanosti su prisustvovali i državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Velimir Žunac, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman te zamjenik župana Tulio Demetlika.

Poduzetnički inkubator realiziran je u okviru poziva Ministarstva gospodarstva "Razvoj poslovne infrastrukture" i financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, operativnog programa Konkurentnost i kohezija u visini od 3,9 milijuna kuna, što je tada u odnosu na ukupnu procijenjenu vrijednost projekta od 4,1 kuna milijuna kuna iznosilo 97,4 postotno učešće. Projekt je službeno započeo u rujnu 2017. godine, a zbog specifične lokacije, stanja građevine, dodatnih radova, konzervatorskih i restauratorskih zahtjeva, raskida ugovora s izvođačem te pandemije koja je bitno otežala uvjete rada, produžen je rok realizacije te povećana prvobitna vrijednost na ukupno sedam milijuna kuna, za što je dodatna sredstva osigurao Grad Buzet iz gradskog proračuna.

Vodeći partner projekta je Grad Buzet, projektni partner gradska tvrtka "Plzet", a suradnici su Istarska razvojna agencija, Istarska regionalna energetska agencija, Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti te konzultantska kuća ADVISO d.o.o. iz Rijeke. 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva

18.01.2022.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu

Grad Buzet poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Grada Buzeta a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Grada Buzeta da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2022. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a najkasnije do 18.2.2022. Razmatrat će se samo projekti koji su dostavljeni u zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Forma za unos osnovnih obrazaca nalazi se na web adresi: grad.buzet.hr/predaja-dokumentacije-natjecaj-za-udruge

Link na dokumentaciju:

01_Pravilnik o udrugama _Grad_Buzet

02_Odluka_natjecaj_raspodjela22

03_Javni_natjecaj_OCD_2022

04_Upute za prijavitelje_2022

05_Obrazac_opisa_projekta_OCD1

06_Obrazac_proracuna_OCD2

07_Izjava_dvostruko_financiranje_OCD3

08_izjava_partnerstvo_OCD4

09_Popis_clanova_OCD5

10_Izjava_ispunjene_obveze_OCD6

11_Obrazac_formalni_uvjeti_OCD7

12_Obrazac_kvalitativna_procjena_OCD8

13_Kontrolna lista_popis_prilogaOCD2022

Novogodišnja čestitka gradonačelnika

31.12.2021.


Dragi sugrađani, Buzećanke i Buzećani,
godina na izmaku bila je izazovna i nadasve zahtjevna. U novu godinu ulazimo optimistično s vjerom da će se taj optimizam odraziti na razvoj našega Buzeta.

 

Od srca svima želim zdravu, sretnu i uspješnu 2022. godinu!
 

Gradonačelnik Damir Kajin
 

Sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu obiteljskih kuća

27.12.2021.

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije u sklopu javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća, KLASA: 351-01/21-01/16, URBROJ: 2106/01-03-01-21-1 od 24. prosinca 2021. godine, Gradonačelnik Grada Buzeta raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije u sklopu javnog poziva

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije u sklopu javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Javni poziv provodi Grad Buzet (u tekstu: Provoditelj).

Poziv  je otvoren od 24. prosinca 2021. do 21. veljače 2022. godine. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Provoditelja može ostvariti fizička osoba na postojećem objektu koji se nalazi na području grada Buzeta, a koji je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).

OPRAVDANI TROŠKOVI

Provoditelj će subvencionirati troškove izrade projektne dokumentacije koja uključuje sljedeće mjere:

 1. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće;
 2. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).

VISINA SUBVENCIJE I BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 30.000,00 kuna, a osiguran je kroz sredstva Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu.

Opravdani troškovi bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od:

 - maksimalno 1.000,00 kuna za mjeru 1. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće

i

- maksimalno 2.000,00 kuna za mjeru 2. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).

Iznos subvencije u cijelosti će biti sufinanciran iz sredstava Grada Buzeta.

Sufinanciranje će se odobravati do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Buzeta za 2021. godinu, po principu pravovremene prijave sa potpunom dokumentacijom, s time da prednost ostvaruje podnositelj prijave čija je prijava pristigla ranije. Grad Buzet zadržava pravo povećati iznos osiguranih sredstava za predmetne subvencije.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac (Prilog 1);

2. Potpisana i cjelovito popunjena Izjava da se osnovni podaci o Podnositelju prijave objave na službenoj Internet stranici Provoditelja te u drugim izvještajima  (Prilog 2);

3. Presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA);

4. Račun za opravdane troškove sukladno točki 2. ovog Poziva;

5. Dokaz o uplati kojim se dokazuje izvršeno plaćanje za opravdane troškove iz točke 2. ovog Poziva;

6. Dokaz o prijavi na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća (elektronička pošta obavijesti o uspješnom podnošenju prijave na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-2/21), sa datumom podnošenja i evidentiranim rednim brojem prijave).

Podnositelj prijave ne smije imati dugovanja prema Gradu Buzetu po bilo kojoj osnovi. Provjera o dugovanju/nedugovanju izvršit će se uvidom u službenu evidenciju Grada Buzeta.

Sve podnesene Prijave predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata. Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, te podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

NAČIN PRIJAVE, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava na javni poziv se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave na adresu Provoditelja Natječaja:

Grad Buzet

Upravni odjel za gospodarenje prostorom

II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, 

uz naznaku:

Ne otvaraj – prijava na javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Zadnji rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2022. godine. Prijave se mogu podnijeti osobno putem Pisarnice Grada Buzeta do 15:00 h, odnosno putem pošte na način da je vidljiv datum i sat podnošenja.

OSTALE INFORMACIJE

Tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascima (Prilog 1 i Prilog 2) objavljen je na oglasnoj ploči Grada Buzeta i službenoj Internet stranici Grada Buzeta.

Dostavljanjem dokumentacije, korisnik sredstava daje odobrenje Provoditelju natječaja da osnovne podatke o Podnositelju prijave objavi na službenoj Internet stranici Provoditelja te u drugim izvještajima (Prilog 2).

JAVNI POZIV

Obrazac_Prilog 1.

Obrazac_Prilog 2.

Povodom božićnih blagdana iz proračuna Grada Buzeta dodijeljene jednokratne pomoći

27.12.2021.

Povodom božićnih blagdana i nadolazeće nove 2022. godine Grad Buzet i ove je godine dodijelio jednokratnu pomoć u iznosu od 400,00 kuna osobama slabijeg materijalnog stanja, bolesnim i nemoćnim osobama te osobama s intelektualnim teškoćama. Zaključkom Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta dodijeljene su ove godine 84 jednokratne pomoći.

Prigodnim poklon paketima darivani su korisnici buzetskog Doma za starije osobe (njih 50) dok su poklon pakete dobili i Buzećani smješteni u ustanovama socijalne skrbi i udomiteljskim obiteljima izvan Buzeta (njih 16).

Iz proračuna Grada Buzeta iz programa socijalne skrbi za dodijeljene pomoći utrošeno je sveukupno cca. 38.600,00 kuna.

Konačne bodovne liste prvenstva za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2021./2022. godinu

22.12.2021.

Utvrđene su konačne bodovne liste prvenstva za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2021./2022. godinu.

Konačna bodovna lista prvenstva - prirodne i tehničke znanosti

Konačna bodovna lista prvenstva - društvene i humanističke znanosti

Konačna bodovna lista prvenstva - prema kriteriju posebnih okolnosti

Zbog epidemiološke situacije ni ove se godine neće održati zajedničko potpisivanje ugovora, već će studenti biti pojedinačno obaviješteni o terminu potpisivanja svog ugovora.

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Buzeta

20.12.2021.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta da je dana 22. studenoga 2021. godine na mrežnoj stranici Grada Buzeta te oglasnoj ploči Grada Buzeta objavljen javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta.

Zainteresirani se mogu u roku od 22.11.2021. do 22.12.2021. godine prijaviti na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: ''Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj'' na adresu Grada Buzeta, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, najkasnije do 22.12.2021. godine. Prijave pristigle nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje.

JAVNI NATJEČAJ

Obrazac_PONUDA

Prilog 1_zemljište koje je predmet natječaja

Obrazac_ZAHTJEV za izdavanje Potvrde o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Obrazac 1_IZJAVA da se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Obrazac 2_IZJAVA o povezanim osobama_pravne osobe podnositelji ponude

Obrazac 3_IZJAVA o korištenju osobnih podataka

Obrazac 4_IZJAVA o ispunjavanju gospodarskog programa

Obrazac 5_GOSPODARSKI PROGRAM

Popis prijavitelja na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2021.

17.12.2021.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje popis svih prijavitelja koji su podnijeli prijavu na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća.
Popis sadrži ime i prezime prijavitelja, grad/mjesto te vrijeme zaprimanja, u skladu s kojim je prijaviteljima dodijeljen redni broj. Prijave će se razmatrati prema rednom broju zaprimanja.

Popis prijavitelja na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2021

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet

16.12.2021.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 I 127/19), članka 37. stavak 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka  42.   Statuta Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet  i Odluke Upravnog vijeća od 7.12. 2021. g. Upravno vijeće,  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja pored uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:

 • ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i
 • koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj će biti imenovan na mandat četiri (4) godine.

 

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 3. dokaz o  državljanstvu
 4. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od 6 mjeseci;
 5. potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od 6 mjeseci;
 6. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene  zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od 6 mjeseci;
 7. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radno – pravnog statusa iz baze podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja);
 8. životopis

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su

dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu

prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-RAVNATELJ“  potrebno je dostaviti poštom na adresu:

Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet II. istarske brigade 19, 52420 Buzet

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavaju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana  15.12.2021. godine i traje do dana 23.12. 2021. godine.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama  i na mrežnim stranicama  vrtića.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet može prikupljati, koristit i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18).

                                                                                 

                                                                       PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                  Sanja Krulčić

 

TEKST NATJEČAJA 

NATJEČAJ za prijam u službu - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO

15.12.2021.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 21.Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.), točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2021. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/21.), te suglasnosti za raspisivanjem Natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme od strane gradonačelnika Grada Buzeta (KLASA: 112-02/21-01/1, URBROJ: 2106/01-03/01-21-2 od dana 9. prosinca 2021. godine), pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu službenika/službenice na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta

- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO

1 izvršitelj/izvršiteljica

Raspisuje se natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Buzetu, Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta, za radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Stručni i drugi uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili tehničke struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenu ovim natječajem (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana  izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 10 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Za natječaj - viši stručni suradnik za gospodarstvo'', na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta. Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

TEKST NATJEČAJA

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

POZIV NA TESTIRANJE

Bodovne liste prvenstva za studente

09.12.2021.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je na sjednici održanoj 9. prosinca 2021. godine razmatralo prijave za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2021./2022. godini. Na raspisani je natječaj pristiglo sveukupno 96 prijava studenata.

Nakon razmatranja i rješavanja zamolbi Povjerenstvo je donijelo Zaključak o dodjeli stipendija studentima bez ponavljanja natječajnog postupka u akademskoj 2021./2022. godini kojim je pravo na nastavak primanja stipendije ostvarilo 37 studenata. Povjerenstvo je sukladno odredbama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Grada Buzeta“, broj 5/19),  Zaključka Gradonačelnika o broju i visini mjesečnog iznosa stipendije za akademsku 2021./2022. godinu („Službene novine Grada Buzeta„ broj 7/21) i Odluci Gradonačelnika o dodjeli stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja prema kriteriju posebnih okolnosti za akademsku 2021./2022. godinu, utvrdilo i donijelo:

 • Bodovnu listu prvenstva za dodjelu stipendija studentima koji se školuju za zanimanja prirodnih i tehničkih znanosti u  akademskoj 2021./2022. godini,
 • Bodovnu listu prvenstva za dodjelu stipendija studentima koji se školuju za zanimanja društvenih i humanističkih znanosti u akademskoj 2021./2022. godini,
 • Bodovnu listu prvenstva za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja prema kriteriju posebnih okolnosti u akademskoj 2021./2022. godini.

Studenti imaju pravo prigovora na utvrđene bodovne liste prvenstva u roku od 8 dana od dana objave istih.

Pravo na stipendiju u akademskoj 2021./22. godini ostvarilo je ukupno 79 studenata.

Zaključak o dodjeli stipendija studentima bez ponavljanja natječajnog postupka u akademskoj 2020./2021. godini

Bodovna lista prvenstva - prirodne i tehničke znanosti

Bodovna lista prvenstva - društvene i humanističke znanosti

Bodovna lista prvenstva - posebne okolnosti

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buzeta

09.12.2021.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da je na oglasnoj ploči Grada Buzeta objavljen (raspisan), natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buzeta.

Sve informacije mogu se dobiti na br. telefona 662-726, int. 123.

NATJEČAJ

GRAD BUZET

Sveti Nikola daruje buzetske višečlane obitelji

06.12.2021.

Povodom dana Svetog Nikole u 2021. godini gradonačelnik Grada Buzeta donio je Zaključak da se obiteljima koje imaju prebivalište na području Grada Buzeta, a imaju petero i više djece, isplate sredstava u iznosu od po 200,00 kuna po djetetu do navršene 15. godine života.

Navedena sredstva isplaćena su danas za 28 djece iz pet buzetskih obitelji.

OGLAS ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKIH POSLOVA - PLZET D.O.O.

06.12.2021.

Temeljem članka 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Plzet d.o.o. od 11. prosinca 1997. godine i Odluke Skupštine društva od 3. prosinca 2021. godine, direktorica društva raspisuje

OGLAS ZA RADNO MJESTO

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKIH POSLOVA

1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne djelatnice

(rodiljni i roditeljski dopust)

 

Kandidat/kinja za voditelja/icu, osim uvjeta propisanih Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studije ekonomske struke i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci ili završen stručni studij ekonomske struke u trajanju od najmanje 3 godine i najmanje 5 godine radnog iskustva radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računalu; Vozačka dozvola B kategorije, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na oglas, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail), kandidat/kinja je dužan/na priložiti:

 • životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz oglasa
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struka
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca)
 • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidno ispunjenje uvjeta iz točke 1. ovog javnog natječaja
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe, preslika dokaza o uspješno položenom predmetu, preslika potvrde ovlaštenog organizatora tečaja)
 • preslika vozačke dozvole

Oglas za radno mjesto raspisuje se na određeno radno vrijeme, radi zamjene duže odsutne djelatnice (rodiljni i roditeljski dopust), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom oglasu. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu neće se smatrati kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas.

S kandidatima i kandidatkinjama koji/e su ispunili/e formalne uvjete iz ovog oglasa provest će se razgovor/intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova iz ovog oglasa, a o svemu će isti/e biti obavješteni putem e-maila. Za kandidata/kinju koji ne pristupi razgovoru/intervju smatrat će se da je povukao/la prijavu te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Prijavljeni kandidati/kinje biti će obaviješteni o rezultatima.

Nakon objave oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se donosi i objavljuje odluka o poništenju oglasa protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ovaj oglas objavit će se na web stranicama trgovačkog društva, web stranicama i oglasnoj ploči Grada Buzeta, te web stranicama HZZ-a.

Prijava, zajedno s dokazima o uvjetima ispunjavanja ovog oglasa, podnosi se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: PLZET d.o.o. II istarske brigade 13/1, 52420 Buzet, s naznakom: oglas za radno mjesto – voditelj/ica računovodstveno financijskih poslova – ne otvarati.

Opis poslova radnog mjesta:

 • obavlja uredske i administrativne poslove vezane uz rad Društva,
 • priprema izvješća o radu i  financijska izvješća Društva,
 • osigurava vođenje zapisnika o sjednicama skupštine,
 • brine o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad Društva,
 • vodi financijsko poslovanje Društva te
 • obavlja druge poslove po nalogu direktora Društva.

Prijavom na ovaj oglas kandidati/kinje daju suglasnost trgovačkom društvu Plzet d.o.o. da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora na radno mjesto voditelja/ice računovodstveno financijskih poslova, te da po okončanju postupka čuva njihove prijave u skladu s zakonskim odredbama.

TEKST NATJEČAJA

ODLUKA  ODABIRU KANDIDATA

LAG Sjeverna Istra - Bioekonomija i obnovljivi izvori energije u poljoprivredi

02.12.2021.

Projekt „Bioekonomija i obnovljivi izvori energije u poljoprivredi“ projekt je LAG-a „Sjeverna Istra“ unutar Javnog poziva Istarske županije za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede za 2021. godinu te je sufinanciran sredstvima Istarske županije u iznosu od 5.000,00 Kn.

Cilj projekta je educirati širu javnost, a posebice poduzetnike i poljoprivrednike, o konceptu bioekonomije kao novom gospodarskom modelu Europske unije usmjerenom na održiv gospodarski razvoj temeljen na smanjenju emisija ugljika i postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Zbog zacrtanih gospodarskih i klimatskih ciljeva, Europska je komisija u Europskom zelenom planu istaknula nužnost prelaska na kružnu bioekonomiju kao jedan od razvojnih prioriteta, za što će se u aktualnom programskom razdoblju 2021.-2027. izdvojiti značajna financijska sredstva putem europskih strukturnih i investicijskih fondova. Obzirom na to, svrha projekta je potaknuti prilagodbu poljoprivrednika i poduzetnika novom gospodarskom modelu  na način da se oni upoznaju sa pojmom bioekonomije, poslovnim prilikama koje ona  otvara te mogućnostima financiranja ulaganja unutar europskih fondova i programa.

Informativna brošura

Video

Konačne bodovne liste prvenstva za dodjelu stipendija učenicima

23.11.2021.

Utvrđene su konačne bodovne liste prvenstva za dodjelu stipendija učnicima:

KONAČNA BODOVNA LISTA - Izvan Buzeta, trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja

KONAČNA BODOVNA LISTA - Srednja škola Buzet - trogodišnja usmjerenja

KONAČNA BODOVNA LISTA - Izvan Buzeta, četverogodišnja usmjerenja

KONAČNA BODOVNA LISTA - Srednja škola Buzet - četverogodišnja usmjerenja

KONAČNA BODOVNA LISTA - Srednja škola Buzet - opća gimnazija

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Buzeta

22.11.2021.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta da je dana 22. studenoga 2021. godine na mrežnoj stranici Grada Buzeta te oglasnoj ploči Grada Buzeta objavljen javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta.

Zainteresirani se mogu u roku od 22.11.2021. do 22.12.2021. godine prijaviti na javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: ''Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj'' na adresu Grada Buzeta, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, najkasnije do 22.12.2021. godine. Prijave pristigle nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje.

JAVNI NATJEČAJ

Obrazac_PONUDA

Prilog 1_ZEMLJIŠTE koje predmet natječaja

Obrazac_Prilog 2._GOSPODARSKI PROGRAM

Obrazac_ZAHTJEV prema prema Državnom odvjetništvu

Obrazac_ZAHTJEV za izdavanje Potvrde o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Obrazac 1_IZJAVA da se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Obrazac 2_IZJAVA o kupljenim površinama poljoprivrednog zemljišta RH

Obrazac 3_IZJAVA o korištenju osobnih podataka

Obrazac 4_IZJAVA o ispunjavanju gospodarskog programa

JAVNA RASPRAVA - Prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu

15.11.2021.

Javna rasprava traje od 12. studenog do 2. prosinca 2021. godine.

U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje.

Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2022. godine.

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici: https://www.buzet.hr/proracun/proracun-grada-buzeta 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja

11.11.2021.

Obavještavamo studente da je gradonačelnik Grada Buzeta temeljem Ugovora o donaciji zaključenog između Grada Buzeta i OTP banke d.d. dana 11. studenoga 2021. godine raspisao Natječaj za dodjelu dviju (2) novih stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja prema kriteriju posebnih okolnosti za akademsku 2021./2022. godinu (KLASA: 602-01/21-01/24, URBROJ: 2106/01-03-01-21-4).

Visina ove stipendije iznosit će 750,00 kuna mjesečno.

Zahtjev za dodjelu stipendije, zajedno s pripadajućim prilozima, podnosi se  u roku od 11. studenoga do 26. studenoga 2021. godine.

Studenti koji su već dostavili prijavu za stipendiju temeljem natječaja za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2021./2022. godinu (KLASA: 602-01/21-01/19, URBROJ: 2106/01-03-01-21-3, od 30. rujna 2021. godine) nisu obvezni podnositi novi zahtjev već samo izvršiti nadopunu dokumentacije (dostaviti dodatne priloge te ukazati na eventualne izmjene činjeničnog stanja).

Detaljnije:

Odluka

Natječaj

Obrazac 1_stipendije_posebne okolnosti

Obrazac 2_stipendije_posebne okolnosti_nadopuna

Obrazac 3_Izjava

Obrazac 4d_Izjava

BODOVNE LISTE PRVENSTVA ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

09.11.2021.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 8. studenog 2021. godine razmatralo zahtjeve za dodjelu učeničkih stipendija za školsku 2021./22. godinu. Na raspisani su natječaj u roku pristigla i zaprimljena ukupno 62  zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija, a sveukupno će se u školskoj 2021./22. godini dodijeliti 42 učeničke stipendije.
Sukladno članku 16. i članku 18., stavku 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine Grada Buzeta" br., 5/19), pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka ostvarilo je 17 učenika od toga 12 učenika koji polaze srednje škole izvan Buzeta i 5 učenika Srednje škole Buzet. Jedan je učenik ostvario pravo na potporu u obrazovanju.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je sukladno članku 15. st. 1. Pravilnika na sjednici održanoj dana 8. studenog 2021. godine utvrdilo bodovne liste prvenstva:

 • za učenike koji se školuju u Srednjoj školi Buzet, a ostvarili su pravo na 9 stipendija (3 stipendije učenici gimnazijskog usmjerenja, 3 stipendije učenici strukovnog četverogodišnjeg usmjerenja i  3 stipendije učenici trogodišnjih obrtničkih zanimanja),
 • za učenike srednjih škola koji se školuju izvan područja Grada Buzeta a koji ostvaruju pravo na 15 novih stipendija (i to za četverogodišnja usmjerenja 7 stipendija, za trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja 5 stipendija, a obzirom da se nisu popunila mjesta za ovu grupu školovanja, na temelju postignutih bodova prema uspjehu u obrazovanju popunila se ova bodovna lista kandidatima sa zbirne liste pristiglih prijava za dodjelu stipendija učenicima izvan Buzeta te su pravo ostvarila još 3 učenika koja se školuju za četverogodišnja usmjerenja izvan Buzeta).

Učenici imaju pravo prigovora na utvrđene bodovne liste prvenstva u roku od 8 dana od dana objave istih.

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Izvan Buzeta, trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Srednja škola Buzet - opća gimnazija

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Izvan Buzeta, četverogodišnja usmjerenja

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Srednja škola Buzet - četverogodišnja usmjerenja

BODOVNA LISTA PRVENSTVA - Srednja škola Buzet - trogodišnja usmjerenja

ZAKLJUČAK - Učeničke stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka

POZIV ZA UVID U PLAN GOSPODARENJA ŠUMAMA

08.11.2021.

Hrvatske šume, uprava šuma podružnica Buzet, poziva javnost na uvid osnovnih elemenata izrađenog plana gospodarenja – NACRT PROGRAMA GOSPODARENJA SA PLANOM UPRAVLJANJA PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE - za  državne šume u gospodarskoj jedinici ''MIRNA''.

JAVNA RASPRAVA ODRŽAT ĆE SE U UTORAK,

9. studenoga 2021. godine u 11 sati

u prostorijama lugarnice Livade u Livadama

JAVNI UVID JE MOGUĆ u prostorijama Šumarije Buzet, Naselje Goričica 6, u razdoblju od 20. listopada do 18. studenog 2021. godine od 11 do 14 sati.

Sudjelovanjem svih zainteresiranih, želi se prilikom postupka izrade i konačnog prihvaćanja dugoročnih planova gospodarenja šumama na vrijeme pružiti informaciju, odgovoriti na pitanja i dati svima mogućnost uključivanja u postupak, kako bi se obostrano  usklađeno i odgovorno moglo koristiti šume i šumska zemljišta, koja su dobra od interesa za Republiku i imaju njezinu osobitu zaštitu kao prirodnog bogatstva, a sve s ciljem održanja biološke raznolikosti te osiguranja gospodarenja na načelima gospodarske održivosti, socijalne odgovornosti i ekološke prihvatljivosti.

Primjedbe ili sugestije mogu se uputiti usmeno na javnom uvidu ili na adresu Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA , do 25.11.2021.

Sufinanciranje nabave obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju

05.11.2021.

Gradonačelnik Grada Buzeta donio je Odluku kojom se utvrđuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju za učenike osnovne škole koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta  u školskoj 2021./22. godini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. prosinca 2021. godine.

Više detalja o Odluci te pripadajuće obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećim poveznicama: 

 

Odluka

Zahtjev

Izjava o neostvarivanju prihoda

Izjava o statusu jednoroditeljske obitelji

JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR I IMENOVANJE direktora/ice - člana/ice Uprave PLZET d.o.o.

02.11.2021.

Temeljem članka 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Plzet d.o.o. od 11. prosinca 1997. godine, Skupština društva dana 2. studeni 2021. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR I IMENOVANJE

direktora/ice - člana/ice Uprave

1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine (mandat)

 

Kandidat/kinja za direktora/icu – član/icu Uprave, osim uvjeta propisanih Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, pravne ili građevinske  struke; 5 godina radnog iskustva u struci ili na poslovima upravljanja trgovačkim društvom ili ustanovom; poznavanje rada na računalu; vozačka dozvola B kategorije
 2. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
  - da kandidat/kinja nije kažnjen/a za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen/a, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;
  - da kandidatu/kinji nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail), kandidat/kinja je dužan/na priložiti:

 • životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz natječaja
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struka
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca)
 • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidno ispunjenje uvjeta iz točke 1. ovog javnog natječaja
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (nije potrebno ovjeravati);
 • plan i program poslovanja društva za mandatno razdoblje od 4 godine. Podaci za izradu istog (izvještaji o poslovanju društva, financijski podaci i drugi dokumenti javno su dostupni na http://www.plzet.hr)
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe, preslika dokaza o uspješno položenom predmetu, preslika potvrde ovlaštenog organizatora tečaja)
 • preslika vozačke dozvole
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

Direktor/ica – član/ica Uprave trgovačkog društva Plzet d.o.o. imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

S kandidatima i kandidatkinjama koji/e su ispunili/e formalne uvjete ovog Natječaja provest će se razgovor/intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova iz ovog natječaja, a o svemu će isti/e biti obavješteni putem e-maila. Za kandidata/kinju koji ne pristupi razgovoru/intervju smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Po završetku javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni o rezultatima.

Nakon objave ovoj javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se donosi i objavljuje odluka o poništenju javnog natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ovaj javni natječaj objavit će se na web stranicama trgovačkog društva, web stranicama i oglasnoj ploči Grada Buzeta, te web stranicama HZZ-a.

Prijava na natječaj, zajedno s dokazima o uvjetima ispunjavanja natječaja, podnosi se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: PLZET d.o.o. II istarske brigade 13/1, 52420 Buzet, s naznakom: Natječaj za radno mjesto – direktor/ica – ne otvarati.

Opis poslova direktora/ice – član/ice Uprave:

Uprava društva sastoji se od jednog člana/ice uprave – direktora/ice društva.

Pri vođenju poslovanja društva direktor/ica, odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

 • zastupa i predstavlja društvo te upravlja poslovima društva u skladu s osnivačkim aktima društva i važećeg Zakona o trgovačkim društvima,
 • brine o zakonitosti rada u društvu i provođenju odluka Skupštine društva, odnosno osnivača,
 • društva,
 • ostvaruje suradnju s tijelima gradske uprave, ustanovama i organizacijama te društvima sličnog djelokruga rada,
 • na sjednicama Skupštine društva iznosi prijedloge akta važne za poslovanje društva i provođenje odluka,
 • obavlja druge poslove koje mu naloži Skupština, odnosno osnivač društva.

Prijavom na ovaj Natječaj kandidati/kinje daju suglasnost trgovačkom društvu Plzet d.o.o. da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora na radno mjesto direktora/ice, te da po okončanju postupka čuva njihove prijave u skladu s zakonskim odredbama.

TEKST NATJEČAJA

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Digitalna akademija prvi put u Buzetu

29.10.2021.

Digitalna akademija u Buzet dolazi 9.-10. studenog (17-20:30h), u organizaciji Start-Up udruge i Grada Buzeta. Održati će se u Narodnom domu, a u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije prebaciti na online izdanje.

Koncept akademije

Digitalna akademija daje uvod u digitalni svijet kroz stjecanje digitalnih vještina sudionika neovisno o dobi i interesima. Iz širokog područja digitala polaznici će dobiti osnove iz najvažnijih područja.

Sudionici će biti u prilici izraditi vlastiti digitalni projekt odnosno napraviti web stranicu i  vlastitu marketinšku kampanju.

Kako bi to uspješno napravili akademici će steći osnove i iz drugih područja poput grafičkog dizajna, društvenih mreža, copywritinga, programiranja, online poslovanja i prodaje (pokretanje webshopova), pokretanja digitalne karijere ili posla.

Da li je za vas digitalna priča?

Ukoliko je bilo koji odgovor na slijedeća pitanja DA, onda je Digitalna akademija za vas:

 • Želite iskoristiti digitalna znanja u poslu ili tvrtci u kojem trenutno radite?
 • Planirate pokrenuti vlastiti posao?
 • Planirate pokrenuti webshop?
 • Hoćete poboljšati poslovanje vlastite tvrtke kroz digitalizaciju?
 • Želite početi s freelanceom, dropshippingom ili možda postati digitalni nomad?
 • Želite poboljšati rezervacije u vašem apartmanu, vili za odmor ili hotelu?
 • Hoćete se upoznati s najnovijim trendovima i alatima iz područja digitalnih tehnologija?
 • Studirate i želite proširiti znanja iz digitalnih tehnologija?
 • Želite ostvariti digitalnu karijeru?

Program akademije

– Digitalna transformacija: kako digitalno mijenja svijet u kojem živimo i radimo;

– Kako brendirati sebe ili svoj proizvod na društvenim mrežama; Osmišljavanje vlastite kampanje na Facebooku i Instagramu;

– Izrada web stranice. Iz nule ili koristeći CMS, WordPress, Wix, primjena i uloga SEO, Google Analytics, Google Adsi, važnost dobrog copywritinga;

– Vizualni identitet: Brendiranje, izrada logotipa, paleta boja, fotografije, ilustracije, alati (Canva, Photoshop);

– Pokretanje vlastitog webshopa: kako uspješno prodavati vlastiti proizvod online, troškovi pokretanja i održavanja, odabir tehnologije;

– Digitalno u poduzetništvu: kako poboljšati poslovanje u iznajmljivanju smještaja, nekretninama, OPG-ovima ili uslužnoj djelatnosti;

– Digitalna karijera: najtraženiji poslovi i niše, kako preživjeti selekcijski postupak te najlakše i najbrže dobiti posao;

– Freelance karijera: kako krenuti, usavršiti znanja, pronaći poslove i krenuti zarađivati na platformama (Fiverr, Upwork, Freelancer i dr.);

– Newsletter kampanje: kako prikupiti i iskoristiti bazu, korištenje i primjena besplatnih alata (Mailchimp);

– Osnove programiranja: kodiranje, developerska karijera, kako surađivati s programerom.

Što dobivaju sudionici?

Nakon dva dana sudjelovanja u programu dobiva se certifikat o završenoj Digitalnoj akademiji, ali i mnoštvo informacija i kontakata koji će im pomoći u digitalnoj karijeri ili poslovanju.

Znanje dobiveno kroz edukaciju sudionici mogu primijeniti kroz realizaciju svojih projekata, pokretanjem posla, unaprjeđenjem svog posla (postojeći poduzetnici) ili u digitalnoj karijeri (zaposlenje u digitalnom sektoru, freelance svijetu, digitalnom nomadstvu..).

Način prijave

Prijaviti se možete besplatno putem prijavnog obrasca u nastavku: https://forms.gle/5dyzyA9onya13TbN8, a preporuka je da zbog velikog interesa i ograničenog mjesta učinite to što ranije. Nakon uspješne prijave biti ćete obaviješteni o detaljima i programu.

Broj sudionika je ograničen kako bi se svakom polazniku posvetilo dovoljno pažnje te osiguralo distancu i zdravstvene standarde. Shodno, tome polaznici ne trebaju imati COVID potvrde. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije akademija će se održati online.

Više informacija

Novosti o akademiji pratite na facebook stranicama, a više informacija možete dobiti putem maila: digital.akademija@gmail.com.

Viši stručni suradnik u Turističkom uredu Turističke zajednice Buzet

27.10.2021.

Temeljem odredbe članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/2017, 72/2017, 52/2019), članka 37. i 38. Statuta Turističke zajednice Grada Buzeta od 28. listopada 2020. godine (objavljenog u Službenim novinama Grada Buzeta, broj 13/2020.), članka 14. Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Buzeta od dana 24. ožujka 2016. godine i članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Buzeta od dana od dana 12. listopada 2020. godine   te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Buzeta od 28. rujna 2021. godine Turističko vijeće Turističke zajednice Buzet raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto Viši stručni suradnik

u Turističkom uredu Turističke zajednice Buzet

 

1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca.

Sukladno odredbama članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) i članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/1, 52/19), kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustava u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 • da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu;
 • da ima vozačku dozvolu B kategorije.

U prijavi na natječaj  potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • potvrda ranijeg poslodavca, odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
 • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju jednog stranog jezika)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indeksa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Opis poslova:

Viši stručni suradnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice;
 • izrađuje polugodišnje i godišnje analize financijskog poslovanja Zajednice te sudjeluje u izradi financijskog plana;
 • kontrolira materijalnu i financijsku ispravnost dokumenata za knjiženje;
 • inicira i koordinira aktivnosti na unaprjeđenju organizacije i metodologije rada Zajednice;
 • na temelju analize predlaže direktoru poduzimanje konkretnih promidžbenih aktivnosti na turističkim tržištima;
 • priprema materijale za sjednice Turističkog vijeća i Skupštine;
 • vodi dokumentaciju Turističkog vijeća i Skupštine,
 • saziva konferencije za medije te redovito informira članove Turističke zajednice o aktualnim događanjima i novostima,
 • oblikuje ugovore o poslovnoj suradnji;
 • surađuje sa Hrvatskom turističkom zajednicom, Ministarstvom turizma i ostalim turističkim zajednicama i institucijama;
 • obavlja druge poslove i zadatke koje mu povjeri direktor/ica Zajednice;
 • za svoj rad odgovara direktoru/ici Zajednice.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Turistička zajednica Buzeta kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja  na službenim stranicama Turističke zajednice Buzet www.tz-buzet.hr  te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Turističke zajednice Grada Buzeta, Šetalište V. Gortana 9, 52420 Buzet sa naznakom „NE OTVARATI - „Natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Buzeta“.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje prijavljenog/prijavljene na javni natječaj, obavit će se intervju.

Za kandidata/kandidatkinju koji/koja ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni elektroničkom poštom u roku od 15 dana od donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Buzeta.

Turistička zajednica Buzeta zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

TEKST NATJEČAJA

Obavijest o zaštiti ukrasnog bilja

26.10.2021.

U noćnim satima sa 26. na 27. listopada 2021. godine, Dezinsekcija d.o.o., kreće sa radovima zaštite ukrasnog bilja na javnim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova. Molimo sve vozače i prolaznike za dodatan oprez.

OBAVIJEST

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme -VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

25.10.2021.

Na temelju odredbi članaka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08.,  61/11., 4/18., 112/19. u daljnjem tekstu Zakon), članka 30. i 31. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2021. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/2021.), pročelnica Upravnog odjela za  opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi povećanog opsega posla na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE- 1 izvršitelj

Stručni i drugi uvjeti:

    • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

    • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

   • položen državni stručni ispit,

    • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Služba se zasniva na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom nije drukčije određeno

Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenu ovim oglasom (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Kandidati prilažu uz prijavu skenirane originale dokumenata, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu predočit će se izvornik. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima, dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu za prijem u službu te pod točkom 8. ovog oglasa. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu pisanu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na oglas s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Oglas za prijem u službu – viši stručni suradnik za pravne poslove'', na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Oglas će se objavit na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici http://www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nakon objavljenog oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se donosi i objavljuje odluka o poništenju oglasa protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Osobni podaci podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe oglasa. Dostavom dokumentacije na ovaj oglas, kandidati daju suglasnost za obradu i korištenje njihovih osobnih podataka.

TEKST NATJEČAJA

UPUTE O PROVEDBI OGLASA

POZIV ZA PISANO TESTIRANJE I INTERVJU

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Doma za starije osobe Buzet

25.10.2021.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 46/99, 35/08 i 127/19), članka 153., 154. i 155. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14,99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i članka 28. i 30. Statuta Doma za starije osobe Buzet, Upravno vijeće Doma za starije osobe Buzet, na temelju  Odluke od 19.10.2021. godine raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Doma za starije osobe Buzet

 

Za ravnatelja/-icu Doma za starije osobe Buzet (u daljnjem tekstu: Dom) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

2. najmanje pet (5) godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri (3) godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,

3. da ne postoji zapreka za rad u djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,

4. hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. Podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/-icu doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/-icu Doma imenuje Upravno vijeće Doma na mandat od četiri (4) godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/-icu.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. životopis,

2. elektronički zapis iz knjige državljana ili presliku osobne iskaznice,

3. diplomu (ovjerenu presliku kao dokaz o stečenom akademskom zvanju i akademskom stupnju),

4. dokaz o radnom stažu (zapis potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

5. dokaz o ostvarenom radnom stažu na poslovima traženog akademskog zvanja i akademskog stupnja (potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik obavljao),

6. izjavu kandidata da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 17/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20),

7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, pribavit će poslodavac po službenoj dužnosti (Dom).

Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom podnose se na adresu:

Dom za starije osobe Buzet, Naselje Goričica 1/1, 52420, Buzet, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/-icu – ne otvarati“.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u javnom glasilu „Glas Istre“, na oglasnim pločama i internetskim stranicama: Doma za starije osobe Buzet, Grada Buzeta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podnošenjem prijave na Natječaj, kandidati su izričito suglasni da Dom za starije osobe

Buzet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave. Pravovaljana  prijava je ona prijava koja  sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

ODLUKA

Informativna radionica za otvorene natječaje za tipove operacija 6.3.1. i 6.1.1.

18.10.2021.

Grad Buzet u suradnji s poduzećem Poslovni biro Pbiro d.o.o. iz Rijeke (www.pbiro.hr) organizira Informativnu radionicu za otvorene natječaje za tipove operacija 6.3.1. i 6.1.1. koja će se održati u utorak, 26. listopada u 16:00 sati, u Pučkom otvorenom učilištu, II. istarske brigade 2, Buzet, prostor Vijećnice. 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 12. listopada 2021. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« i Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

Putem Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. mala poljoprivredna gospodarstva mogu ostvariti 15.000 eura uz 100% intenziteta potpore.

Putem Natječaja za provedbu tipa operacije 6.1.1. mladi poljoprivrednici od 18 do 40 godina mogu ostvariti 50.000 eura uz 100% intenziteta potpore.


Kako bi se omogućio lakši pristup informacijama te znanju o mogućnostima i prilikama razvoja poslovanja uz sredstva iz EU fondova, održati će se radionica koja obuhvaća sljedeće teme:

1. Natječaj za tip operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

               - Prihvatljivost prijavitelja,

               - Prihvatljivost aktivnosti/troškova,

               - Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu,

2. Natječaj za tip operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima«

               - Prihvatljivost prijavitelja,

               - Prihvatljivost aktivnosti/troškova,

               - Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu,

3. Pitanja i rasprava


Održavanje radionice sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te je prisustvovanje radionici besplatno.

Prijava na radionicu je obavezna i to putem maila na e-adresu poduzetnik@pbiro.hr ili telefonski na 051/452-600.

Rok prijave je do 25. listopada 2021. godine do 12 sati ili do popunjenja kapaciteta grupe.

Dvorana Vijećnice prilagođena je novim mjerama SCZRH, te omogućava održavanje razmaka od 2 metra. Prostor će biti opremljen sredstvima za dezinfekciju ruku i redovno prozračivan. Molimo da sa sobom ponesete zaštitne maskice.

Trajanje radionice je maksimalno 1 sat i 30 minuta.

Nakon održane radionice, sudionicima radionice savjetnici PBIRO-a stajati će na raspolaganju i za individualno savjetovanje.

Sve dodatne informacije o radionici dostupne su na tel. 051/452-600 i/ili e-mail: poduzetnik@pbiro.hr.

Obavijest o raspisanim natječajima Grada Buzeta

13.10.2021.

O B A V I J E S T

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da su na oglasnoj ploči Grada Buzeta objavljeni (raspisani), natječaji za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buzeta, zakup zemljišta, zakup poslovnih prostora i zakup javnih površina na području Grada Buzeta.

Sve informacije mogu se dobiti na br. telefona 662-726, int. 123.

Natječaj za prodaju nekretnina 

Natječaj za zakup javnih površina

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Natječaj za zakup zemljišta

Natječaj za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

13.10.2021.

Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
e) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014.

POTENCIJALNI KORISNICI

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Zadruga za poljoprivrednu djelatnost

PODRUČJE

Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)), kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU, operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva., kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 112.500.000,00 HRK.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja: 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Visina javne potpore: Fiksni iznos od 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Datum prijave: 15.11.2021

Kraj prijave: 28.12.2021

Detalji su dopstupni na sljedećoj poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-2/

Natječaj za tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

13.10.2021.

Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju i pod uvjetima kako su propisani Prilogom 1 ovoga Natječaja.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:
a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili
b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.
 

POTENCIJALNI KORISNICI

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Mladi poljoprivrednici

PODRUČJE

Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 152.563.412,00 HRK.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja: 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Visina javne potpore: Fiksni iznos 50.000,00 EUR/ u protuvrijednosti u kunama.

Datum prijave: 15.11.2021

Kraj prijave: 28.12.2021

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-2/

Biciklistička ruta EuroVelo 9 - obavijest

04.10.2021.

EuroVelo ili europska mreža biciklističkih ruta, projekt je ECF – Europske biciklističke federacije (European Cyclists’ Federation) i nacionalnih i regionalnih partnera, a glavni mu je cilj povezati postojeće i planirane nacionalne i regionalne biciklističke rute u jedinstvenu europsku mrežu.

Kroz Istarsku županiju prolaze dvije rute – EuroVelo 8 ili Mediteranska ruta i EuroVelo 9 ili ruta Baltik - Jadran.

Mediteranska biciklistička ruta (EV8) ukupne je duljine 5.888 km i prolazi kroz 11 europskih zemalja. U Istarskoj županiji cijelom dužinom prolazi obalom od graničnog prijelaza Sečovlje - Plovanija do Pule i Labina.

EuroVelo 9 je ukupne duljine oko 1.900 km i prolazi kroz 6 europskih zemalja. Počinje na obali Baltičkog mora, a prolazi Poljskom, Češkom, Austrijom, Slovenijom i Italijom, te završava u Puli. U Istarskoj županiji je ukupno 132 km glavne rute, dvije alternativne dionice od 12 i 19 km, jedno skretanje s rute od 6 km te 32 točke interesa (atrakcije) s pripadajućim pristupnim pravcima.

Euro Velo 9 prolazi kroz područje grada Buzeta, a više informacija o ruti moguće je dobiti putem sljedeće poveznice: https://en.eurovelo.com/ev9/croatia

Besplatni online trodnevni program ubraznog razvoja i unapređenja poduzetničkih ideja

01.10.2021.

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija, sa svojim partnerom STEP RI znanstveno-tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci, otvara prijave na besplatni online trodnevni program ubraznog razvoja i unapređenja poduzetničkih ideja primjenjivih u području turizma i ugostiteljstva.

Najbolji timovi će dobiti mogućnost uključivanja u besplatni šestomjesečni program edukacija i mentoriranja RCK HUB Opatija.

Prijave traju do 18. listopada, a više informacija o samom projektu i natječaju možete pronaći na https://www.step.uniri.hr/event/akceleracijski-bootcamp-vol-2/.   

Natječaj za učeničke i studentske stipendije

30.09.2021.

Obavještavamo sve učenike i studente da je gradonačelnik Grada Buzeta dana 30. rujna 2021. godine raspisao Natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2021./22. godinu  (KLASA: 602-01/21-01/19, 2106/01-03-01-21-3).

Prijave za dodjelu stipendije, zajedno s pripadajućim prilozima, podnose se u roku od 1. listopada do 15. listopada 2021. godine.

Prijava s traženim prilozima dostavlja se:

 • osobno, putem pošte na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili
 • elektroničkim putem na web stranici: http://grad.buzet.hr/stipendije

Ukoliko se prijava podnosi osobno ili putem pošte obrasci se mogu preuzeti s web stranice http://grad.buzet.hr/stipendije ili https://www.buzet.hr/eobrasci/e-obrasci-razno.

BESPLATNA RADIONICA za građane o Programu sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća

27.09.2021.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Istarskom županijom, organizirat će besplatnu radionicu za građane o Programu sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća, koja će se održati u Labinu u utorak, 5. listopada 2021. godine, s početkom u 17:00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta, (Rudarska 2, Labin).

Na radionici će djelatnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavit uvjete sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije kao i način prijave na javni poziv nakon čega će građani imati priliku postavljati i konkretna pitanja.

Za sudjelovanje na Radionici potrebno je imati važeću EU digitalnu COVID potvrdu.

Prijava na radionicu je obavezna putem poveznice

Također, radionicu će biti moguće pratiti putem prijenosa uživo, kao i postavljati pitanja u sobi za razgovor (chat), a sve putem Zoom platforme. Zoom poveznica za spajanje na radionicu bit će aktivna u utorak, 5. listopada 2021. godine, od 16:30 sati, na mrežnoj stranici Istarske županije.

KABINET ŽUPANA ISTARSKE ŽUPANIJE

Poziv na samopopisivanje pomoću sustava e-Građani

21.09.2021.

Pozivamo sve građane da izvrše samopopisivanje s pomoću sustava e - Građani.

Građani mogu samostalno popisati sebe i sve članove svoga kućanstva prijavom u elektronički sustav e - Građani.

Pravilo samopopisivanja jest jedna vjerodajnica - jedno kućanstvo, što znači da ako se i više članova u kućanstvu koristi sustavom e - Građani, samo jedan član kućanstva popisuje ostale članove kućanstva, kućanstvo i stan.

OBAVIJEST

Javni poziv (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća

15.09.2021.

Fond dodjeljuje sredstva za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu odnosno za sufinanciranje mjera sukladno Tehničkim uvjetima Poziva. 

Mjere koje se sufinanciraju: 

A1. - cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije 
A2. - povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće
A3. - ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

 • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati, isključivo putem sustava za e-prijavu.

Otvoren: 15.09.2021.

Detalji su dostupni na sljedećoj poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=165

Europsko prvenstvo u brdskom automobilizmu „40. INA Buzetski dani“

14.09.2021.

268 prijava za 40. izdanje – na listi i 28 formula i protutipova

Buzet će za vikend biti domaćin Europskom prvenstvu u brdskom automobilizmu „40. INA Buzetski dani“. Na listi prijava našlo se 218 imena u službenoj konkurenciji te još 50 vozača koji će nastupati u promotivnim vožnjama. Dakle, ukupno je za Buzetske dane prijavljeno 268 vozača i vozačica!

„Natjecatelji dolaze iz 13 europskih zemalja: Hrvatske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Švicarske, Srbije, Poljske, Češke, Slovenije, Slovačke, Francuske, Italije, Mađarske. Veseli dolazak 20 modernih i 8 povijesnih formula i protutipova“, izjavio je na sinoć održanoj konferenciji na Mostu u Buzetu Branko Bašić, direktor utrke.

Dolazak u grad oktana najavila su velika imena europskog automobilizma. U PH prijavljeni su trenutno najbolji: Domagoj Pereković, Dejan Dimitrijević, Matija Jurišić. Od ukupno trenutno 10 najboljih, dolazak u kategoriji 1 je potvrdilo njih 9. Dolaze i svi natjecatelji kategorije 2 (formule). Što se pak PE tiče, prijavljeno je svih 5 najboljih u kategoriji 1 i kategoriji 2.

„Jedna od najljepših promocija Grada Buzeta svakako je autoutrka. Ona se organizira 40 godina, prva kad sam se vratio iz vojske. Znači, prolazi vrijeme, mi starimo, ali s tom utrkom grad je bio mlad i bit će i ubuduće. Hvala svima onima koji su dali sebe u organizaciju natjecanja, kojima grad treba biti zahvalan na pruženoj usluzi. Hvala i svima prijavljenima iz 13 zemalja što će dolaskom uveličati naš dan“, izjavio je Damir Kajin, gradonačelnik Grada Buzeta.

Utrka se vozi po već uhodanoj putanji: od Mosta do Svih Svetih i Peničića. Staza je dužine 5,001 metar i zadnjih godina zbog sigurnosne ograde postavljene gotovo duž cijele natjecateljske dionice simboličnog je naziva „bob staza“. Buzetski dani su 12., ujedno i zadnja stanica u kalendaru Prvenstva Europe. Utrka se još boduje za: Prvenstvo Hrvatske, Prvenstvo Slovenije i Centralnu europsku zonu za povijesna vozila.

„Zbog epidemioloških mjera, ovogodišnje izdanje Buzetskih dana sadrži samo sportski program. Proslava 40. obljetnice ostavlja se za neka „sigurnija“ vremena. Nisu nas zaustavile ni ratne devedesete, neće ni COVID 19.“, istaknuo je predsjednik AK Buzet, Damir Rupena.

U petak su na rasporedu prijem, verifikacija i tehnički pregled vozila. U funkciji parka vozača bit će parkirališta na Mostu kod Cimosa, kod Istarskog vodovoda te na Mašimovoj škuji. U subotu će se održati dva treninga. Prvi je na rasporedu u 9,30, drugi u 13,30 sati. Finale Buzetskih dana očekuje se u nedjelju kada su i predviđene 2 vožnje: prva u 9,00, druga u 13,30 sati. Svečanost otvaranja simbolično će se upriličiti istoga dana u 13,15 sati. Cijena ulaznice je 50 kuna. Autobusi za publiku neće voziti.

REKORDER STAZE: Christian Merli (ITA), 2017., vrijeme 2:04,689 minuta, prosječna brzina 144,388 km/sat

VAŽNO!

Da bi mogli pristupiti utrci potrebno je zadovoljiti 1 od 3 uvjeta:

1. Posjedujete COVID putovnicu

2. Preboljeli ste COVID unutar 6 mjeseci

3. Imate negativan brzi antigenski test

Brzi antigenski test moguće je napraviti u danima održavanja utrke (17. – 19. rujna 2021.) na lokaciji benzinske crpke Crodux u Buzetu. Cijena brzog antigenskog testa je 50,00 kn.

 

OBAVIJEST O ZATVARANJU PROMETNICA I PARKIRALIŠTA

Zbog održavanje Međunarodne brdske auto utrke 40. INA Buzetski dani županijska cesta na dionici Most – Prodani te lokalna cesta na dionici Svi Sveti – Sveti Donat bit će zatvorena za sav javni promet u subotu 18. rujna te nedjelju 19. rujna 2021. godine od 7,30 do 18,00 sati. Parkirališta Mašimova škuja, kod Cimosa i Istarskog vodovoda bit će u funkciji parka natjecatelja od četvrtka od 15,00 sati. To znači da se sve do nedjelje do 22,00 sata na navedenim parkiralištima neće moći parkirati.

Obavijest - 40. INA Buzetski dani

10.09.2021.

Zbog održavanja međunarodne brdske auto utrke 40. INA Buzetski dani 2021., županijska cesta na dionici MOST - PRODANI te lokalna cesta na dionici SVI SVETI - SVETI DONAT, bit će zatvorena za sav javni promet dana:

 • 18. rujna 2021. godine (subota) u vremenu od 7,30 do 18,00 sati
 • 19. rujna 2021. godine (nedjelja) u vremenu od 7,30 do 18,00 sati

Obavijest

PRVI DIGITALNI POPIS STANOVNIŠTVA U RH: PUTEM SUSTAVA E-GRAĐANI BIT ĆE OMOGUĆENO SAMOPOPISIVANJE!

10.09.2021.

U prvoj fazi popisivanja, od 13. do 26. rujna 2021., građani će kroz elektronički sustav e-Građani moći samostalno popisati sebe i članove svog kućanstva!

 
Državni zavod za statistiku provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., a popisivanje će se provoditi od 13. rujna do 17. listopada. Popis stanovništva, kao najsloženije i najopsežnije statističko istraživanje, od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodit će se u dvije faze i na dva načina.

U prvoj fazi, od 13. do 26. rujna 2021., građani će se moći samostalno popisati kroz elektronički sustav e-Građani.

U drugoj fazi, od 27. rujna do 17. listopada, popisivači na terenu popisivat će sve popisne jedinice, koje nisu popisane u prvoj fazi Popisa, putem osobnog intervjua sa stanovništvom.

S ciljem što veće uključenosti stanovništva te smanjenja fizičkog kontakta, građani mogu iskoristiti  mogućnost samopopisivanja sebe i svih članova svoga kućanstva putem sustava e-Građani od 13. do 26. rujna u prvom digitalnom Popisu stanovništva. Više informacija dostupno je na www.popis2021.hr.

SAMOPOPISIVANJE - Obavijest


STVORIMO ZAJEDNO SLIKU HRVATSKE!

Subotina 2021.

02.09.2021.

Rujanski programi u Buzetu u znaku su obilježavanja Dana Grada. U skromnijem i epidemiološki prihvatljivom obliku, već od četvrtka 2. 9. 2021. u Buzetu počinju sportski i kulturni programi kojima se ove godine obilježava Dan Grada Buzeta - Subotina 2021.

U organizaciji Katedre Čakavskog sabora Buzet u petak, 3. rujna 2021. održava se 52. znanstveni skup Buzetski dani posvećen 500. obljetnici rođenja Stipana Konzula Istranina. Program 52. znanstvenog skupa Buzetski dani možete pogledati OVDJE.

Sportska zajednica Grada Buzeta u subotu 4. rujna 2021. organizira Buzetactive.

U petak 10. rujna osim glazbeno-zabavnih priredbi u krugu buzetskih ugostiteljskih objekata, na programu je koncert alternativne glazbe Kaj će ljudi reć?

Središnji program ovogodišnje Subotine odvijat će se u subotu 11. rujna 2021. u Starome gradu u Buzetu od 14.00 do 00.00 sati. Zbog epidemioloških razloga Subotinu po starinski ove godine zamjenjuje program Subotina po koroni. Ovogodišnji sajam Subotina po koroni odvijat će se ponovo na prostoru cijele starogradske jezgre i uključivat će domaću ponudu buzetskih oštarija, tradicijsku glazbu, merkat i artište na Pjacaletu, a tradicionalnu fritodu s tartufima nudit će ugostitelji na svojim lokacijama u vremenu od 15.00 do 16.00 sati i od 18.00 do 19.00 sati.

PROGRAM SUBOTINE 2021.

Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran

31.08.2021.

Savez Alpe Jadran otvorio je 01. lipnja 2021. Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje do 30. rujna 2021. godine.

Na Javni poziv mogu se javiti organizacije koje provode međunarodni projekt, u koji su kao partneri uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 11 regija članica Saveza koje obuhvaćaju Istarsku, Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku županiju, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, Vas iz Mađarske te Republiku Sloveniju.

Savez Alpe Jadran podržava:

 • troškove pripreme prijave projekta u okviru odgovarajućih programa EU (npr. Europa za građane, ERASMUS+, Kreativna Europa itd.)
 • provedbu projekata sufinanciranih od EU
 • zajedničke projekte koji su u općem zajedničkom interesu mreže za suradnju

Zainteresirani prijavitelji mogu svoj projektni prijedlog prijaviti na prijavnom obrascu koji je objavljen na službenoj web stranici Saveza Alpe Jadran (https://alps-adriatic-alliance.org/call-for-financial-applications/), odnosno putem nadležnih Tematskih koordinacijskih točaka (TCP) koje obuhvaćaju područja: Umjetnost i kultura, Prevencija nepogoda, Gospodarstvo, Energija i okoliš, Jednake mogućnosti, Europa, Zdravstvo, Inkluzija, Cjeloživotno učenje, Ruralni razvoj i etnička baština, Sport i Turizam.

U Smjernicama za provedbu projekata financijski podržanih od strane Saveza Alpe Jadran (Implementation Guidelines for Projects Financially Supported by the AAA) mogu se pronaći informacije o uvjetima koje projekti moraju zadovoljavati da bi bili prihvatljivi, a koje su objavljene u prilogu obrasca projektne aplikacije - https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

Ovim putem se pozivaju sve zainteresirane organizacije s područja Istarske županije, koje planiraju provedbu projekta koji je u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran, da prijave svoje projektne prijedloge.

Sve projektne prijave moraju biti poslane odgovornoj Tematskoj koordinacijskoj točki (TCP) zaključno do 30. rujna 2021. godine do 23,59 sati. Adrese TCP-a navedene su na prijavnom obrascu kao i na poveznici: http://alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.

Javni poziv

Radionica - bespovratna sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća

27.08.2021.

Pozivamo sve zainteresirane građane na informativnu radionicu koju organizira Grad Buzet, u suradnji s tvrtkom ITC d.o.o., na temu „Kako dobiti 60% bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća''. Radionica je za građanstvo potpuno besplatna, a bit će održana u srijedu, 1. rujna 2021. godine u 18:00 sati, na adresi II. istarske brigade 2, Narodni dom, kino dvorana.

Cilj ovih programa je nastaviti poticati primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Na taj će se način smanjiti količina potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora odnosno osigurati energetske i financijske uštede i povećati kvaliteta boravka u prostoru. Građanima se tako, neovisno o lokaciji, sa do 60% sredstava sufinancira povećanje toplinske zaštite vanjskih zidova, stropa, poda, krova, zamjena stolarije energetski učinkovitijom te ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući i fotonaponske sustave za proizvodnju električne energije.

Maksimalni iznosi sufinanciranja određeni su za svaku pojedinačnu mjeru, a kombinacijom različitih mjera kućanstvo može dobiti i do 204.000,00 kuna bespovratnih sredstava.

Na Javni poziv Fonda mogu se prijaviti građani čije kuće imaju do 600m2 ili do 3 stambene jedinice te više od 50% površine namijenjene stanovanju. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je kuća u potpunosti legalna. Mogućnost prijave ovisi i o energetskom razredu pa se tako mogu prijaviti građani čije kuće imaju energetski razred C ili niže. Građani mogu donijeti dokumentaciju svog objekta te potražiti savjet na radionici vezano uz mjere, dokaz legalnosti objekta, vlasništvo.

Dobrodošli!

Obavijest o zaštiti ukrasnog bilja

11.08.2021.

U noćnim satima sa 11. na 12.08.2021. Dezinsekcija d.o.o. kreće sa radovima zaštite ukrasnog bilja, na javnim površinama na području grada Buzeta. Skrećemo pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova. Molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje prostorom

04.08.2021.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 21. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2021. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/21.), gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje prostorom

 

Pročelnik - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Buzeta.

Stručni i drugi uvjeti za raspoređivanje na radno mjesto:

magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske, pravne ili tehničke struke,
najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
položen državni stručni ispit,
dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim natječajem (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 5 godina.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana  izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Za natječaj - pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

                                                                                                                                                          GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                             Damir Kajin, v.r.

Tekst natječaja

Opis poslova, podaci o plaći i pravni izvori

Poziv na testiranje

Javni poziv za dodjelu nagradne stipendije Buzetski TOP studenti

26.07.2021.

Temeljem Zaključka o dodjeli nagradne stipendije studentima koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate (KLASA: 602-01/21-01/14, URBROJ: 2106/01-03-01-21-1 od 26. srpnja 2021. godine), gradonačelnik Grada Buzeta dana 26. srpnja 2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu nagradne stipendije studentima koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate

Rok za podnošenje prijave je 09. kolovoza 2021. godine.

Prijava za ostvarivanje prava temeljem Javnog poziva s traženim prilozima dostavlja se putem elektroničke pošte Grada Buzeta: pisarnica@buzet.hr 

Više informacija, kao i obrazac prijave možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADNE STIPENDIJE

OBRAZAC PRIJAVE

ZAKLJUČAK O DODJELI NAGRADNE STIPENDIJE

Buzz@teen u našem gradu!

22.07.2021.

Od četvrtka 22.7. do nedjelje 25.7.2021. rezervirajte svoje večeri za filmski festival u Starom gradu Buzetu.

Dječje projekcije filma prikazuju se u 18h (Kino Muzej) i 21h (Kapetanovo kino), a za odrasle u 21.15h (Kino Pjacalet).

Na PLAKATU pogledajte o kojim je filmovima riječ.

Sve projekcije u 18h su besplatne, a one u 21h i 21.15h koštaju 25kn. Ulaznice ćete na dan projekcije prije svakog filma moći kupiti u Turističkoj zajednici Buzet u Starom gradu.

Vidimo se na Buzz@teenu! 
 

Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Buzeta za 2021. godinu

19.07.2021.

Odbor za javna priznanja Grada Buzeta (dalje: Odbor) na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta («Službene novine Grada Buzeta», broj 3/11), dana 19. srpnja 2021. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za javna priznanja
Grada Buzeta za 2021. godinu

Grad Buzet dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos u javnom djelovanju od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Buzeta, a osobito iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i umjetnosti, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Redovita javna priznanja Grada Buzeta su:

 1. Zlatni grb Grada Buzeta,
 2. Godišnja nagrada Grada Buzeta, te
 3. Pohvalnica Grada Buzeta.

Javna priznanja Grada Buzeta koja se mogu dodijeliti za cjelokupno životno postignuće su:

 1. Nagrada Grada Buzeta za životno djelo,
 2. Proglašavanje počasnim građaninom Grada Buzeta.

Odbor poziva sve ovlaštene predlagatelje (fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području Grada Buzeta, skupine građana, mjesni odbori, radna tijela, drugi neformalni organizacijski oblici udruženja građana na području Grada Buzeta, Gradonačelnika Grada Buzeta i Gradsko vijeće Grada Buzeta) da predlože kandidate za javna priznanja Grada Buzeta u 2021. godini.

Obrazloženi pisani prijedlozi zajedno s popratnim suglasnostima predloženog kandidata mogu se dostaviti Odboru na adresu:

Grad Buzet, Odbor za javna priznanja,
„Prijedlog za dodjelu javnih priznanja“, 
Buzet, II. Istarske brigade 11

odnosno na e-mail adresu:
info@buzet.hr

najkasnije do 9. kolovoza 2021. godine.

 

                                                                                               ODBOR
ZA JAVNA PRIZNANJA
GRADA BUZETA

Tekst javnog poziva
Obrazac
Očitovanje
Privola

Obavijest

12.07.2021.

Danas smo s tugom primili vijest da nas je u 88. godini života napustio

Leonildo Chiesi (Nildo)

Nildo je bio veliki prijatelj našeg Grada i jedna od najznačajnijih osoba u svim oblicima suradnje s našom bratimljenom općinom Quattro Castella. U svaki naš susret uložio je svu svoju snagu, upornost, predanost, energiju, entuzijazam, volju i neumornu želju za zajedničkim napretkom i jačanjem veza naših udaljenih zavičaja, kako bi istinska poruka mira i prijateljstva postala poveznicom dvaju naroda.  

2003. godine dodijeljena mu je Zlatna plaketa Grada Buzeta, a 2008. godine zahvalnica prijatelja Grada Buzeta u znak priznanja za nezaobilazne i trajne rezultate razvoja prijateljstva i suradnje između žitelja Buzeta i Quattro Castella. Dragi Nildo, hvala ti od sveg srca na svemu, ostat ćeš nam u trajnom sjećanju.

Izražavamo iskrenu sućut obitelji te Općini Quattro Castella.

Obavijest o zaštiti ukrasnog bilja

07.07.2021.

U noćnim satima sa 7. na 8. srpnja 2021. godine, Dezinsekcija d.o.o. kreće sa radovima zaštite ukrasnog bilja na javnim površinama na području grada Buzeta. Mole se građani da se ne zadržavaju u blizini mjesta izvođenja radova. Također, mole se vozači i prolaznici za dodatan oprez.

Dezinsekcija d.o.o.

Predstavljeni rezultati transparentnosti proračuna - Grad Buzet dobio peticu!

07.07.2021.

Institut za javne financije predstavio je rezultate sedmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih županija, gradova i općina. 

Cilj istraživanja bio je utvrditi objavljuju li sve županije, gradovi i općine svake godine pravovremeno pet ključnih proračunskih dokumenata na svojim mrežnim stranicama, a to su: 

 

 

 • izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2019.;
 • izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2020.;
 • prijedlog proračuna za 2021.;
 • izglasani proračun za 2021.;
 • proračunski vodič za građane za 2021.

Objava ovih pet ključnih proračunskih dokumenata može se smatrati tek prvim, ali temeljnim korakom prema potpunijoj transparentnosti i participaciji građana, odnosno neophodnim preduvjetom za educiranje građana i njihovo uključivanje u lokalne proračunske procese. Samo se proračunski obrazovani i pravovremeno informirani građani, vijećnici i novinari mogu konstruktivno uključiti u odlučivanje o prikupljanju i potrošnji lokalnih sredstava te u kontrolu odgovornosti lokalnih vlasti.

Kako bi dobiveni rezultati bili što dostupniji i pregledniji, Institut je objavio interaktivnu kartu koja prikazuje stanje u svim županijama, gradovima i općinama. Detaljna analiza istraživanja objavljena je u Osvrtima Instituta za javne financije pod naslovom Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2020. – travanj 2021. 

Popis stanovništva 2021.

29.06.2021.

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u Popisu trebaju na mrežnim stranicama Popisa (www.popis2021.hr) popuniti prijavu za popisivača/kontrolora, odgovarajući na pitanja o osobnim podacima, iskustvu u poslovima anketiranja, informatičkoj pismenosti te na demografska pitanja.

Rok za podnošenje prijava je od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. Kandidat može samo jedanput popuniti prijavu. Pri popunjavanju prijave obavezan je priložiti obostrano skeniranu fotokopiju osobne iskaznice.

Uvjeti za prijavu kandidata za popisivača/kontrolora jesu:

 • državljanstvo Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj;
 • navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave;
 • završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje;
 • poznavanje rada na računalu;
 • valjana adresa elektroničke pošte.

JAVNI POZIV

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Buzeta

18.06.2021.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Buzeta održana je dana 17. lipnja 2021. godine u Kino dvorani Narodnog doma na kojoj je svečano prisegnulo svih  13 vijećnika koliko sukladno zakonskim izmjenama od sada broji Gradsko vijeće Grada Buzeta. U sastav Gradskog vijeća Grada Buzeta izabrani su:

•          s kandidacijske liste grupa birača - 5 vijećnika

Dean Prodan, Davor Prodan, Nena Jakovljević, Leana Petohleb Krota i Nenad Šćulac

•          s kandidacijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) - 4 vijećnika

Sandi Černeka, Vedran Majcan, Dubravka Črnac Dujanić i Elena Jerman

•          te s kandidacijske liste Istarskog demokratskog sabora (IDS) -  4 vijećnika

Ana Pernić, Darko Jakac, Michela Blagonić i Elvis Černeka.

Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Buzeta jednoglasno je izabran Davor Prodan s kandidacijske liste grupe birača, dok su za potpredsjednike također jednoglasno izabrani od strane predstavničke većine vijećnik Vedran Majcan s liste Socijaldemokratske partije Hrvatska (SDP) te od strane predstavničke manjine vijećnik Darko Jakac s liste Istarskog demokratskog sabora (IDS).

Novoizabran predsjednik Gradskog vijeća Grada Buzeta, Davor Prodan, zahvalio se svim vijećnicima na izboru te poželio uspješan rad i zajedničku suradnju u narednom mandatu.

Zbog određene mjere samoizolacije, konstituirajućoj sjednici nije prisustvovao gradonačelnik Grada Buzeta Damir Kajin, ali je putem predstavnika Grada Buzeta uputio srdačne čestitke i zaželio novom sastavu gradskog vijeća učinkovit i plodonosan rad na dobrobit svih građana Grada Buzeta.

7. utrka SIGNUM MAX FORMULA DRIVER

14.06.2021.

Dana 19. i 20. lipnja 2021. godine u Buzetu se održava auto utrka SIGNUM MAX FORMULA DRIVER.

Skica staze

Program

Plakat

Obavijest o zatvaranju parkirališta i ceste

Zbog održavanja auto utrke SIGNUM MAX FORMULA DRIVER u nedjelju, 20. lipnja 2021. od 8.00 do 19.00 sati za sav će promet biti zatvorena dionica županijske ceste od Mašimove škuje do Sv. Svetih, te lokalna cesta od Sv. Svetih do Sv. Donata.

Parkiralište CIMOSA bit će zatvoreno:

 • u subotu, 19. lipnja od 5:00 do 24:00 sata (radnicima noćne smjene bit će omogućen izlaz s parkirališta)
 • u nedjelju, 20. lipnja od 0:00 do 22:00 sata

Tijekom oba dana za radnike Cimosa bit će osigurano zatvoreno parkiralište na ''drugoj strani'' Mirne, odnosno kod nogometnog igrališta na Mostu.

Parkiralište Mašimova škuja u subotu 19. i nedjelju 20. lipnja bit će u funkciji parka vozača.

Obavijest

AK Buzet Autosport

JAVNI POZIV NA CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19 BOLESTI

14.06.2021.

Stožer civilne zaštite Istarske županije poziva sve zainteresirane odrasle osobe s područja Istarske županije, koje se nisu cijepile protiv COVID-19 bolesti da slobodno pristupe cijepljenju bez zakazanog termina, a prema rasporedu koji dajemo OVDJE.

Mogu se cijepiti samo osobe koje do sada nisu cijepljene i koje imaju boravište ili prebivalište u Istarskoj županiji i koje imaju zdravstvenu iskaznicu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Cijepljenje školske djece: Cjepivo Comirnaty (BioNTech i Pfizer) odobreno je za primjenu u djece dobi iznad 12 godina.

Pozivamo roditelje da se jave nadležnom školskom liječniku Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, radi dogovora o cijepljenju djece.

Kontakti specijalista školske i adolescentne medicine (tzv. školski liječnici) nalaze se na mrežnoj stranici Zavoda.

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

10.06.2021.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dvanaesti natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 500.000 EUR, odnosno

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Detaljnije možete pogledati ovdje.

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

10.06.2021.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila vrijedan 90 milijuna kuna. U program sufinanciranja se prijavilo 45 zastupnika vozila s 86 marki i 499 modela vozila za koja je moguće ostvariti do maksimalno 40% opravdanih troškova nabavke vozila. Najviši iznos sredstava Fonda po vozilu ovisi o kategoriji vozila i vrsti pogona.

Za građane i tvrtke prijavu podnose prodavatelji vozila putem prijavne aplikacije Fonda i to od 10.6.2021.

Prijava podrazumijeva unos obveznih podataka i učitavanje potrebne dokumentacije u aplikaciju od strane prodajnog mjesta, kako bi se za prijavitelja automatski rezervirao odgovarajući iznos poticaja. Uspješnost rezervacije potvrđuje potvrda koju će prodajno mjesto ispisati i dati kupcu, a na kojoj se nalaze uneseni podaci, redni broj prijave, kao i upute za plaćanje obveznog minimalnog predujma koji ovisno o kategoriji i cijeni vozila iznosi 7% traženih sredstava Fonda. Rezervacije će biti moguće dok god iznos rezerviranih sredstava u prijavnoj aplikaciji ne dosegne 90 milijuna kuna, nakon čega će se Javni poziv za građane i pravne osobe privremeno zatvoriti.

Listu vozila za koje je moguće ostvariti sufinanciranje i listu prodajnih mjesta moguće je naći na stranici vozimoeko.fzoeu.hr, na kojoj će od 10.6. biti moguće pratiti i dostupnost sredstava.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećem linku: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=155

Obavijest o održavanju radionica za poduzetnike

18.05.2021.

Poštovani poduzetnici,

Grad Buzet u suradnji s poduzećem Poslovni biro Pbiro d.o.o. iz Rijeke (www.pbiro.hr) organizira radionice u Pučkom otvorenom učilištu, II. istarske brigade 2, Buzet, prostor Vijećnice. Radionice su namijenjene novim i postojećim poduzetnicima koji žele proširiti svoje znanje i dobiti kvalitetnu informaciju o poduzetničkim temama.

Teme radionica su:

1. Otvoreni i najavljeni EU, nacionalni i lokalni natječaji, u četvrtak, 27.5.2021., od 15.00 do 16.30 sati

Potencijalnim prijaviteljima najveći problem predstavlja razumijevanje složenih natječajnih uvjeta, te prepoznavanje vlastite i investicijske sukladnosti s istima. U sklopu informativne radionice biti će predstavljeni otvoreni i najavljeni EU, nacionalni i lokalni natječaji, uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i projekta, kao i uvjeti prijave na iste.

2. Poslovno planiranje, u srijedu, 2.6.2021., od 15.00 do 16.30 sati

Postupak kojim se postavljaju ciljevi i određuju budući zadaci te aktivnosti za njihovo ostvarivanje naziva se planiranje, a rezultat planiranja jest plan. Poslovni plan je "alat" koji pomaže u dobivanju odgovora na pitanja kolika dobit (dohodak) će se ostvariti u provedbi plana, odnosno kakav će biti cjelokupan rezultat poslovne aktivnosti. Poslovni plan je osnovni instrument pri realizaciji kredita od banaka, privlačenja investitora i ostvarivanja bespovratnih potpora jer omogućava procjenu profitabilnosti i održivosti poslovne aktivnosti. U sklopu informativne radionice biti će predstavljene mjere za pripremu poslovnog plana, alati analize i metodologija izrade poslovnih planova koji će obuhvatiti detaljan sadržaj (koncept) poslovnog plana te važnost pojedinog poglavlja.

Održavanje radionica sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te je za poduzetnike prisustvovanje radionicama besplatno.

Prijava na radionicu je obavezna i to putem maila na e-adresu poduzetnik@pbiro.hr ili  iris.jakac@buzet.hr, odnosno telefonski na 051/452-600 ili 052/662-726.

Rok prijave za prvu radionicu je do 26. svibnja 2021. godine ili do popunjenja kapaciteta grupe.

S obzirom na preporuke SCZRH, ograničen je pristup predavanjima na maksimalno 13 osoba. Prostor održavanja radionica je prilagođen novim mjerama SCZRH, te omogućava održavanje razmaka od 2 metra. Prostor će biti opremljen sredstvima za dezinfekciju ruku i redovno prozračivan. Molimo da sa sobom ponesete zaštitne maskice.

Nakon održanog predavanja, sudionicima radionice savjetnici PBIRO-a stoje na raspolaganju i za individualno savjetovanje.

Sve dodatne informacije o radionicama dostupni su na tel. 051/452-600, e-mail: poduzetnik@pbiro.hr te na web stranicama: www.pbiro.hr.

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ «GRDELIN» BUZET ZA PEDAGOŠKU 2021./22. GODINU

11.05.2021.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97,107/07, 94/13), Statuta i Pravilnika o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Grdelin» Buzet, a nakon prethodne suglasnosti Osnivača, Upravno vijeće na 40. sjednici održanoj 10.5.2021. godine donijelo je Odluku o prijavi za upis djece u Dječji vrtić «Grdelin» Buzet za pedagošku 2021./22. godinu.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić «Grdelin» Buzet zaprimat će zahtjeve za upis djece rane i predškolske dobi, za djecu koja će navršiti godinu dana do 31. kolovoza 2021. godine u:

REDOVITI PROGRAM RADA VRTIĆA:

a) 10-satni jaslički program (od 6:30 do 16:30 sati)       24 djece
b) 10-satni vrtićki program  (od 6:30 do 16:30 sati)       26 djece                               

   UKUPNO: 50 djece

KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE - namijenjen djeci koja su u godini prije polaska u školu, kraći program u trajanju od minimalno 250 sati godišnje

     UKUPNO: 20 djece

     SVEUKUPNO: 70 djece                       

UPISNA DOKUMENTACIJA – obvezna dokumentacija i ostali dokazi za ostvarivanje prednosti pri upisu  

1. Rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih
2. Osobne iskaznice roditelja/skrbnika
3. Za dijete zaposlenih roditelja/skrbnika – elektronički zapis (e-radna knjižica) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju oba roditelja ne starije od 30 dana ili obrtnica
4. Za dijete čiji je roditelj student na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju
5. Za dijete iz obitelji s troje i više djece – za svako dijete koje je roditelj/skrbnik dužan obvezno zakonski uzdržavati rodni list ili izvadak iz matice rođenih,  za dijete starije od 18 godina dokaz o redovnom školovanju
6. Za dijete roditelja koji primaju dječji doplatak – rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu i/ili dokaz o isplati sredstava za prethodni mjesec
7. Za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinsko rata – pravomoćno rješenje nadležnog ministarstva o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata
8. Za dijete samohranog roditelja – ovisno o kategoriji samohranog roditelja: preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti  i oduzimanju roditeljske skrbi, potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi ili uzdržava dijete
9. Za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
10. Za djecu s teškoćama u razvoju – rješenje nadležnog tijela, odnosno mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi i medicinska dokumentacija specijaliste (nalazi stručnjaka zdravstvene ustanove)
11. Za dijete iz obitelji težeg zdravstvenog stanja – potvrda liječnika specijaliste o težem oboljenju ili invaliditetu člana obitelji, rješenje nadležnog tijela za drugo dijete u obitelji s teškoćama u razvoju

Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja dio je upisne dokumentacije, no roditelji ne dostavljaju Uvjerenja tijekom predaje prijave, već će Dječji vrtić službeno zatražiti podatke od Policijske postaje Buzet.

PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS

Roditelj/skrbnik djeteta ispunjava on-line obrazac i prilaže upisnu dokumentaciju u sustavu e-upisi pokretanjem aplikacije na linku  http://grad.buzet.hr/e-vrtic/

Roditelj može pristupiti sustavu e-upisi u periodu od 12. do 22.5.2021. godine.

Prilikom upisa podataka u sustav roditelj snimi i sprema podatke po završetku prijave te potvrđuje prijavu.

Nakon potvrde prijave, roditelj dobiva obavijest da je prijava za dijete uspješno izvršena pod određenom šifrom (identifikacijski broj), a potvrda će biti poslana na kontakt e-mail koji roditelj prethodno navodi u aplikaciji.

Dobivena šifra služi za identifikaciju djeteta na Odluci o rezultatima upisa djeteta u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet za pedagošku 2021./2022. godinu.

Preporuka je roditeljima da prije nego što krenu ispunjavati prijave i slati putem sustava e-upisi, pripreme podatke i dokumentaciju koju je potrebno priložiti prijavi.

Za dodatne informacije roditelji se mogu obratiti pedagoginji Dariji Zornada na mobitel 091/272 50 84 u razdoblju od 12. do 22.5.2021. godine u vrijeme od 11:30 do 13:00 sati.

Dječji vrtić zadržava pravo na pristup dokumentaciji u originalu.

UPISI ZA DJECU RODITELJA-SKRBNIKA IZ DRUGIH OPĆINA I GRADOVA

Roditelji/skrbnici  iz drugih općina i gradova mogu upisati svoju djecu pod istim uvjetima samo uz priloženu suglasnost svoje Općine ili Grada o sufinanciranju sukladno uvjetima Osnivača Vrtića ili na način da sami plaćaju punu ekonomsku cijenu.

OBJAVA REZULTATA PRIJAVE ZA UPIS

Rezultati prijava za upis djece biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića «Grdelin» Buzet i na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića www.grdelin-buzet.hr od  7. lipnja 2021. godine.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o ostvarenim bodovima i pravu na upis imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

       

       PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA                                     Sanja Krulčić                                             

STEP RI organizira Summer business camp 2021

10.05.2021.

STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, uz podršku Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu, od 23. do 27. lipnja 2021. organizira Summer business camp.

Sudjelovanje na kampu je besplatno i uključuje smještaj i prehranu.

Program Summer business camp-a je namijenjen svima koji imaju poslovnu ideju ili prototip koji žele unaprijediti kroz petodnevni intenzivni program mentoriranja.

Prednost kod prijave ove godine imaju gaming projekti, što ne isključuje mogućnost sudjelovanja timova iz drugih industrija.

Program se provodi osmu godinu za redom i do sada ga je pohađalo 118 timova iz cijelog svijeta koji su prikupili preko 2,9 milijuna dolara investicija. Sudjelovanje na Summer business campu je idealna prilika za sve one koji žele u kratko vrijeme doći do velikih rezultata.

Tijekom Summer business camp-a odabrani kandidati će imat priliku raditi s mentorima, uspješnim poduzetnicima i investitorima, koji će im pomoći da svoj projekt razviju u održivi poslovni pothvat.

Osim izvanrednog mentoriranja najbolji timovi imat će priliku osvojiti:

1. mjesto - Apple 12.9'' iPad Pro
2. mjesto - Apple 10.9'' iPad Air 4
3. mjesto - Apple 10.2'' iPad 8

Prijave su otvorene od 10. svibnja do 6. lipnja 2021., a zaprimaju se putem web stranice https://www.step.uniri.hr/summer-business-camp/.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, slobodni ste kontaktirati Janu Blažević Marčelja na e-mail: jbmarcelja@uniri.hr, tel. 051 265 962, 099 241 4849.

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci je poduzetnička potporna institucija koju je 2008. godine osnovalo Sveučilište u Rijeci. Našim savjetodavnim uslugama, programima i edukacijama želimo hrvatskom gospodarstvu učiniti dostupna najnovija svjetska znanja inoviranja i upravljanja kojima vodeće tvrtke brže, uspješnije i jeftinije stvaraju inovacije, postaju konkurentnije i osvajaju nova tržišta. Samostalno i s partnerima u Hrvatskoj i Europi stvaramo i provodimo projekte financirane od Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, iz hrvatskih nacionalnih i lokalnih programa te iz sredstava velikih hrvatskih tvrtki koje podupiru inovacije i poduzetništvo.

Otvoren natječaj za male projekte u zajednici “Mali projekti za bolje sutra”

28.04.2021.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva raspisala je Natječaj za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“.

Projekte na ovaj natječaj uz udruge, mogu podnijeti i ustanove te mjesni odbori, važno je da je sjedište prijavitelja registrirano u gradovima i općinama koji su članovi Fonda gradova i općina: Buje, Buzet, Funtana, Labin, Lanišće, Ližnjan, Marčana, Medulin, Novigrad, Pazin, Poreč, Rovinj, Svetvinčenat, Vodnjan i  Vrsar.

Mali projekt podrazumijeva skupinu aktivnosti pokrenutu od strane skupine građana u lokalnoj zajednici koji djeluju kroz udruge, ustanove ili mjesne odbore za dobrobit šire lokalne zajednice. Cilj malog projekta je doprinijeti rješavanju konkretnih problema u lokalnoj zajednici.

Mali projekt se može provoditi u jednom od slijedećih prioritetnih područja:

1.       Razvoj lokalne zajednice

2.       Očuvanje, valorizacija i promocija istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja

U sklopu ovog natječaja, potiče se i dodatno boduje umrežavanje udruga, ustanova i mjesnih odbora te volonterstvo kako bi se povećao društveni kapital u lokalnim zajednicama i doprinijelo rješavanju zajedničkih problema, ali u konačnici i stvorio temelj za daljnje projekte razvoja lokane zajednice. Sve aktivnosti projekta moraju biti besplatne za korisnike.

Ukupan fond sredstava iznosi 250.000,00 kuna a prijavitelj za svoj projekt može ostvariti financiranje do 25.000,00 kuna. Svi prijavljeni projekti moraju se provoditi u gradovima i općinama članovima Fonda gradova i općina u maksimalnom trajanju do 6 mjeseci u razdoblju od 01.08.2021. do 01.03.2022. godine.

Rok za prijavu na natječaj je 26.05.2021. godine, a cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na web stranici Zaklade: www.civilnodrustvo-istra.hr u dijelu „Otvoreni natječaji“.

Lokalni izbori 2021

16.04.2021.

Rješenje o ispravku Odluke o pravu na naknadu i visini nakande troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika Grada Buzeta 2021.

Rješenje o ispravku Odluke o pravu na naknadu i visini nakande troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Buzeta 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini nakande troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika Grada Buzeta 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini nakande troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Buzeta 2021.

Izvješće o visini troškova lokalnih izbora održanih 16. i 30. svibnja 2021. godine i o načinu njihova korištenja - IZVJEŠĆE

KONAČNI REZULTATI GLASOVANJA ZA GRADONAČELNIKA GRADA BUZETA PROVEDENIH 30. SVIBNJA 2021.

REZULTATI DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA GRADONAČELNIKA GRADA BUZETA PROVEDENIH 30. SVIBNJA 2021.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. GODINE

 

REZULTATI IZBORA GRADONAČELNIKA GRADA BUZETA PROVEDENH 16. SVIBNJA 2021. GODINE

REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BUZETA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. GODINE

ODLUKA O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BUZETA

 

PRAVOVALJANE KANDIDATURE, KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNE LISTE

Pravovaljane kandidature, kandidacijske liste i zbirne liste

 

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Rješenje

 

RASPORED DEŽURSTVA

Obavijest o rasporedu dežurstva

 

PRIOPĆENJE VEZANO UZ EPIDEMIOLOŠKE PREPORUKE

Dana 16. svibnja 2021. godine održat će se lokalni izbori. U svezi navedenog, preporuča se predlagateljima kandidacijiskih listi i kandidata da ovjere potpisa i podnošenje listi ovome izborom povjerenstvu najave telefonskim putem, a u svrhu poštivanja epidemioloških mjera.

Sjedište gradskog izbornog povjerenstva Grada Buzeta: Buzet, II. istarske brigade 11

Broj telefona: 052 662 854

Broj telefaksa: 052 662 676

e-mail: gip.buzet@izbor.hr

Sastav i kontakt brojevi Gradskog izbornog povjerenstva Grada Buzeta:

1. EMINA PEKAS, predsjednica                               +38598536995

2. NATAŠA MAREČIĆ ŠIMEK, potpredsjednica      +38598440406

3. TIJANA BENČIĆ, članica                                      +385917961312

4. SANDRA ŠVERKO, članica                                  +385912725058

5. TATJANA MERLIĆ, članica                                  +385916950661

6. JASMINA STOKOVIĆ, članica.                            +385917902702

Ujedno se obavještavaju predlagatelji kandidacijiskih listi i kandidata te birači da sve informacije vezane za kandidature pa tako i epidemiološke mjere u svezi predstojećih izbora se objavljuju na web stranici Državnog izbornog povjerenstva: https://www.izbori.hr/site/.

Predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva Grada Buzeta

Emina Pekas, v.r.

PRIOPĆENJE

Obavijest za sudionike lokalnih izbora

14.04.2021.

Stožer civilne zaštite Istarske županije naložio je strankama, nezavisnim listama i kandidatima na lokalnim izborima 2021. godine, da za aktivnosti organizacije izbornih političkih skupova i okupljanja na razini jedinica lokalne samouprave, zatraže pribavljanje suglasnosti Stožera
civilne zaštite Istarske županije, prije dobivanja Rješenja o korištenju javnih površina - u svrhu prevencije pojavnosti i širenja epidemije bolesti COVID-19 te zaštite sudionika izbornih procesa.

OBAVIJEST

AKCIJA SAKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

09.04.2021.

Poštovani poljoprivrednici,

dana 15. travnja 2021. godine u vremenu od 09,00 do 10,30 sati u Buzetu, parkiralište ispred B-voda d.o.o., Sveti Ivan 6, održat će se akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Organizator ove akcije je Udruga CROCPA, a provodi je tvrtka C.I.A.K., partner Udruge u projektu CROCPA EKO MODEL, koja je ovlaštena za sakupljanje takvog otpada. Akcija je namijenjena svim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su takvu ambalažu dužna zbrinuti na zakonom propisan način. Ambalaža koja se skuplja mora biti prazna.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Stockton, Syngenta Agro.

Ambalažni otpad ostalih tvrtki neće biti prihvaćen pa se mole poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda. Posjednici otpada ne snose nikakve troškove prilikom vraćanja prazne ambalaže.

Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, tvrtka C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti ispravno popunjeni prateći list. Na taj način poljoprivrednik ima dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list poljoprivrednik je dužan pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša prilikom obilaska terena.

Velike potrošače sredstava za zaštitu bilja koji na svojim vlastitim skladištima (imanjima) imaju više od 100 kg ili 1 m³ prazne ambalaže pozivamo da upute molbu za pojedinačni odvoz otpada direktno tvrtki C.I.A.K. (01/3463-521). Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, navedena tvrtka također će im ovjeriti prateći list.

GRAD BUZET

Jednokratne pomoći povodom uskršnjih blagdana

31.03.2021.

Povodom Uskrsa Grad Buzet i ove je godine dodijelio jednokratnu pomoć u iznosu od 400,00 kuna osobama slabijeg materijalnog stanja, bolesnim i nemoćnim osobama, obiteljima koje imaju sedmero i više djece te osobama s intelektualnim teškoćama. Zaključkom Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta dodijeljene su 93 jednokratne pomoći.
Uz prigodnu čestitku sredstva će biti doznačena putem poštanske uputnice na kućne adrese korisnika.

Zaključkom Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta dodijeljena je i jedna uvećana jednokratna pomoć u iznosu od 7.000,00 kuna za nabavu komunikatora za potrebe djeteta predškolskog uzrasta.

Iz proračuna Grada Buzeta iz programa socijalne skrbi za dodijeljene pomoći utrošit će se sveukupno 44.200,00 kuna.

Uvođenje nužnih epidemioloških mjera na području Istarske županije

30.03.2021.

Dana 29. ožujka 2021. Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera na području Istarske županije.

Odluka uključuje:

- zabranu svih treninga u zatvorenim prostorima osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te treninga i natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta.

- obustavu rada radionica, uključivši dječje i plesne radionice te plesne škole i igraonica

- škole stranih jezika, Pučka otvorena učilišta i autoškole predavanja mogu održavati isključivo na daljinu, online

ODLUKA

Rezultati natječaja za udruge u 2021. godini

23.03.2021.

Na temelju članka 30. stavka 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) Povjerenstvo za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja kulture, djeca i mladi, sporta i rekreacije te Povjerenstvo za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja razvoj civilnog društva, socijalna skrb i zaštita zdravlja dana 23. ožujka 2021. godine donijeli su Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija organizacija civilnog društva u 2021. godini:

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u područjima razvoj civilnog društva i socijalna skrb i zaštita zdravlja u 2021. godini

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u područjima kultura, djeca i mladi te sport i rekreacija u 2021. godini

Obavještavaju se sve OCD-a kojima su odobrena sredstva za financiranje u 2021. godini da će o daljem postupku sklapanja ugovora biti obaviještene putem elektroničke pošte.

Natječaj za imenovanje zapovjednika JVP Buzet

17.03.2021.

Na temelju članka 34. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) i Odluke Upravnog vijeća JVP Buzet (u nastavku teksta: upravno vijeće), KLASA: 810-01/21-04 URBROJ:2106/01-26-21-7 od 20.01.2021. godine, Upravno vijeće raspisuje

N A T J E Č A J za imenovanje Zapovjednika JVP Buzet (1 izvršitelj - m/ž)

TEKST NATJEČAJA

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta

10.03.2021.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 21. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2021. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/21.), gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za  financije i gospodarstvo Grada Buzeta

1. Pročelnik - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.

2. Stručni i drugi uvjeti za raspoređivanje na radno mjesto:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim natječajem (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 5 godina.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana  izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz koje je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Za natječaj - pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.  

                                               GRADONAČELNIK

                                       Siniša Žulić, v.r.

UPUTE O PROVEDBI NATJEČAJA

POZIV NA PISANO TESTIRANJE

Antigensko testiranje za putovanje u Republiku Sloveniju i u Buzetu

10.03.2021.

Sukladno Odluci o načinu ulaza u Republiku Sloveniju radi kontrole zaraze i širenja bolesti COVID -19 u primjeni od 15. ožujka 2021. Ministarstva unutarnjih poslova Republike Slovenije, svi koji iz bilo kojeg razloga putuju u Republiku Sloveniju, osim u tranzitu, na graničnom prijelazu trebaju imati PCR test, ili brzi antigenski test.

Stožer civilne zaštite Istarske županije podsjeća da je testiranje za administrativne potrebe moguće obaviti svakodnevno u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, u Puli, na adresi Nazorova 23, uz najavu na tel./mob. 099-529-8222; 529-063; e-mail: covidtest@zzjziz.hr

Radi iskazane potrebe, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije obavljat će testiranja za administrativne potrebe lokalno u Buzetu, Umagu i Poreču, i u subotu 13. ožujka 2021. godine. Sve informacije možete dobiti na navedenim kontaktima i mrežnim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Trodnevni online program razrađivanja poduzetničkih ideja iz područja turizma i ugostiteljstva

09.03.2021.

STEP RI otvorio prijave za akceleracijski Bootcamp – Trodnevni online program razrađivanja poduzetničkih ideja iz područja turizma i ugostiteljstva

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija, sa svojim partnerom STEP RI znanstveno-tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci, otvara prijave na besplatan trodnevni program ubraznog razvoja i unapređenja poduzetničkih ideja iz područja turizma i ugostiteljstva. Najbolji timovi će dobiti mogućnost uključivanja u besplatni šestomjesečni program edukacija i mentoriranja RCK HUB Opatija.

Akceleracijski Bootcamp će krenuti u utorak, 30. ožujka u 17h, kad će sudionici započeti rad na svojim idejama uz vodstvo mentora. Rad na idejama podrazumijeva virtualna predavanja i mentoriranja. Teme koje će se pokrivati jesu definiranje problema i pronalaženje rješenja, definiranje konkurencije, resursa, aktivnosti te hodograma provedbe.

Događaj završava u četvrtak u 19h, a najbolji timovi će dobiti mogućnost sudjelovanja u RCK HUB-u. RCK HUB je besplatan šestomjesečni program edukacije i mentoriranja koji se odvija pri Regionalnom centru kompetentnosti Opatija i koji je namijenjen svima koji imaju ideju ili novu tehnologiju iz područja ugostiteljstva i turizma, koja je po nečemu posebna ili nova u odnosu na postojeća rješenja i koju žele plasirati na tržište.

Polaznici šestomjesečnog programa RCK HUB-a će dobiti edukacije iz poduzetničkih znanja i vještina, individualno poslovno savjetovanje i podršku profesionalnih mentora iz područja marketinga, organizacije i upravljanja te digitalnih rješenja i novih tehnologija u turizmu i ugostiteljstvu. Najboljim timovima će se pružiti prilika za zaštitu žiga ili industrijskog dizajna, realizaciju prototipa kulinarsko-prehrambeno-ugostiteljskih proizvoda i izradu biotehnološke, kemijske ili organoleptičke analize proizvoda.

Bootcamp će se odvijati putem digitalnih alata poput ZOOM-a i Conceptboarda. Moguća je prijava u timu ili individualno, neovisno o tome da li imate već razrađenu ideju ili ne. Ukoliko se tim ili pojedinac prijavljuje s postojećom idejom, važno je da je ona usmjerena na rješavanje nekog problema iz domene turizma i ugostiteljstva.

Prijave kreću 8. ožujka te traju do 22. ožujka, a više informacija o samom projektu i natječaju možete pronaći na https://www.step.uniri.hr/event/akcija/akceleracijski-bootcamp-vol-1/.  

RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu uspostavlja se kao centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru ugostiteljstva i turizma na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije. RCK će biti usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada.

Ukupna vrijednost projekta RCK RECEPT iznosi 58.683.119,88 kuna, od čega 100 % financira Europska unija bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Razdoblje provedbe projekta je od 01.04.2020. do 01.12.2023. godine.

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

19.02.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD BUZET

Upravni odjel za opće poslove društvene djelatnosti i razvojne projekte

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2106/01-05/01-21-1

Buzet, 19. veljače 2021.

 

Na temelju odredbi članaka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19. u daljnjem tekstu Zakon), članka 30. i 31. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2021. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/2021.), pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta objavljuje

 

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE- 1 izvršitelj

 

Stručni i drugi uvjeti:

• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

• najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

• položen državni stručni ispit,

• dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Služba se zasniva na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom nije drukčije određeno

Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim oglasom (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Kandidati prilažu uz prijavu skenirane originale dokumenata, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu predočit će se izvornik. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima, dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu za prijem u službu te pod točkom 8. ovog oglasa. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu pisanu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na oglas s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Oglas za prijem u službu – viši stručni suradnik za pravne poslove'', na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Oglas će se objavit na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nakon objavljenog oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se donosi i objavljuje odluka o poništenju oglasa protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Osobni podaci podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe oglasa. Dostavom dokumentacije na ovaj oglas, kandidati daju suglasnost za obradu i korištenje njihovih osobnih podataka.

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

 

PROČELNICA

Elena Grah Ciliga, v.r.

Konačna lista prvenstva za kupnju stanova iz programa POS

02.02.2021.

Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz
Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta („Službene
novine Grada Buzeta“ broj: 11/20), 26. listopada 2020. godine objavljen je Javni
poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane
stanogradnje (POS) na području Grada Buzeta radi utvrđivanja Liste reda prvenstva.
Po isteku roka objavljenog u Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za kupnju
stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada
Buzeta radi utvrđivanja Liste reda prvenstva, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste
prvenstva za kupnju POS stanova na području Grada Buzeta, je zapisnički izvršilo je
otvaranje i bodovanje pristiglih zahtjeva te utvrdilo Prijedlog liste reda prvenstva za
kupnju stana prema programu POS na području Grada Buzeta koja je na Oglasnoj
ploči Grada Buzeta i WEB stranici objavljena 15. siječnja 2021. godine. Na navedenu
Listu, podnositelji zahtjeva imali su pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog
Liste prvenstva Povjerenstvu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja
prijedloga Liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Buzeta. S obzirom da je
istekao rok za podnošenje prigovora, a u navedenom roku nije zaprimljen niti jedan
prigovor Gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu prvenstva te se ista objavljuje na
oglasnoj ploči i web stranici Grada Buzeta.

KONAČNA LISTA ZA KUPNJU STANA IZ PROGRAMA POS

Natječaj za udruge 2021

18.01.2021.

Na temelju članaka 15. i 21. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15), sukladno Godišnjem planu javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2021. (KLASA: KLASA: 007- 01/20-01/66, URBROJ: 2106/01-03-01-20-2 od 28. prosinca 2020. godine) i članku 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/18. - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Buzeta dana 18. siječnja 2021. godine objavljuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu

Grad Buzet poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Grada Buzeta a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Grada Buzeta da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2021. godinu.

 Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a najkasnije do 18.2.2021. Razmatrat će se samo projekti koji su dostavljeni u zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Forma za unos osnovnih obrazaca nalazi se na web adresi: grad.buzet.hr/udruge

 

Pravilnik o udrugama

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava

Tekst javnog natječaja za 2021. godinu

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa projekta OCD1

Obrazac proračuna OCD2

Izjava o dvostrukom financiranju OCD3

Izjava o partnerstvu OCD4

Popis članova OCD5

Izjava o ispunjenim obavezama OCD6

Obrazac formalni uvjeti OCD7

Obrazac o kvalitativnoj procjeni OCD8

Predložak adresiranja omotnice

Kontrolna lista popisa priloga

Obrazac ugovora

Prijedlog liste prvenstva za kupnju stana prema programu POS na području Grada Buzeta

15.01.2021.

Temeljem Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje na području Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ br. 11/20), Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju POS stanova na području Grada Buzeta utvrđuje i objavljuje Prijedlog Liste prvenstva za kupnju stana prema programu POS na području Grada Buzeta.

Rok za podnošenje prigovora je 25. siječnja 2021. godine.

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA PREMA PROGRAMU POS NA PODRUČJU GRADA BUZETA

COOPAthon virtualno vikend natjecanje

12.01.2021.

Online COOPAthon je virtualni hackathon, odnosno vikend natjecanje s ciljem razvoja ideja koje adresiraju društvene probleme i izazove. Prijaviti se može pojedinačno ili u timu, s idejom ili bez nje.

Prijave su otvorene do 26.01. do 12h, a zaprimaju se popunjavanjem prijavnice na https://forms.gle/vrrrRowchtaD3XbK7. Broj mjesta je ograničen.

COOPAthon kreće u petak, 29.01. u 16h, kada će sudionici biti podijeljeni u timove te početi raditi na svojim idejama uz vodstvo mentora. Osim pomoći mentora, timovi će imati priliku pratiti virtualna predavanja iz poduzetničkih vještina. Događaj završava u nedjelju u 16h završnim natjecanjem na kojem će se prezentirati ideje.

Prva tri tima idu dalje na državno natjecanje i osvajaju:

 • Mogućnost sudjelovanja u IN SITU @ STEP RI Playpark šestomjesečnom programu podrške koji je namijenjen pojedincima ili timovima s idejom za pokretanje društveno korisne profitne ili neprofitne priče (udruge ili poduzeća),
 • Sudjelovanje na državnom finalu u svibnju 2021., na kojem se natječu s pobjednicima prvog COOPAthona.

Pobjednički tim na državnom finalu odlazi na studijsko putovanje u Veliku Britaniju u srpnju 2021. te osvaja novčanu nagradu u iznosu od 7.500,00 kn. Drugoplasirani tim osvaja novčanu nagradu u iznosu od 5.000,00 kn, a trećeplasirani tim osvaja novčanu nagradu od 3.500,00 kn.

O najboljim idejama odlučivat će nezavisni stručni žiri. Cijeli događaj će se odvijati u virtualnom okruženju, korištenjem online alata kao što su Zoom i Slack.

Detalji su dostupni OVDJE

Plan javnih natječaja za financiranje OCD-a u 2021. godini

31.12.2020.

Na temelju članka 14. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br. 12/15), sukladno Proračunu Grada Buzeta za 2021. godinu (Službene novine Grada Buzeta br. 14/20) i članka 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 12/18 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Buzeta dana 28. prosinca 2020. godine donosi

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD BUZET KOJE PROVODE ORGANIZACIJE  CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

KALENDAR JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD BUZET ZA 2021. GODINU
 

E-propusnice

20.12.2020.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.
Od 23. prosinca 2020. godine u druge županije moći će putovati isključivo one kategorije na koje se, sukladno Odluci, ova zabrana ne odnosi, a ostali će moći putovati isključivo uz predočenje e-propusnica.
E-propusnice izdaju županijski stožeri civilne zaštite, odnosno u iznimnim slučajevima Ravnateljstvo civilne zaštite putem sustava e-propusnice dostupnog na linku: https://epropusnice.gov.hr/ ili ukoliko osoba koja traži propusnicu nema mogućnost pristupa sustavu e-propusnice može propusnicu zatražiti putem e-maila.
Za stanovnike s mjestom prebivališta odnosno boravišta u Istarskoj županiji e-mail adresa na koju je moguće zatražiti propusnicu je propusnice@istra-istria.hr
U zahtjevu je potrebno upisati sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • OIB
 • Adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija)
 • Relacija putovanja (mjesto/grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja)
 • Obrazloženje opravdanosti zahtjeva


Detalji oko traženja i izdavanja propusnica dostupni su u sljedećim dokumentima:
ODLUKA O ZABRANI NAPUŠTANJA ŽUPANIJE
UPUTE ZA IZDAVANJE E-PROPUSNICA
POTVRDA POSLODAVCA

Bodovne liste prvenstva za studente

08.12.2020.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je na sjednici održanoj 8. prosinca 2020. godine razmatralo prijave za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2020./2021. godini. Na raspisani je natječaj pristiglo sveukupno 100 prijava studenata.

Nakon razmatranja i rješavanja zamolbi Povjerenstvo je donijelo Zaključak o dodjeli stipendija studentima bez ponavljanja natječajnog postupka u akademskoj 2020./2021. godini kojim je pravo na nastavak primanja stipendije ostvarilo 38 studenata. Povjerenstvo je sukladno odredbama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Grada Buzeta“, broj 5/19) i Zaključka Gradonačelnika o broju i visini mjesečnog iznosa stipendije za akademsku 2020./2021. godinu („Službene novine Grada Buzeta„ broj 12/20), utvrdilo i donijelo:

 • Bodovnu listu prvenstva za dodjelu stipendija studentima koji se školuju za zanimanja prirodnih i tehničkih znanosti u  akademskoj 2020./2021. godini i
 • Bodovnu listu prvenstva za dodjelu stipendija studentima koji se školuju za zanimanja društvenih i humanističkih znanosti u akademskoj 2020./2021. godini.

Studenti imaju pravo prigovora na utvrđene bodovne liste prvenstva u roku od 8 dana od dana objave istih.

Pravo na stipendiju u akademskoj 2020./21. godini ostvarilo je ukupno 78 studenata.

Zaključak o dodjeli stipendija studentima bez ponavljanja natječajnog postupka u akademskoj 2020./2021. godini

Bodovna lista prvenstva - prirodne i tehničke znanosti

Bodovna lista prvenstva - društvene i humanističke znanosti

ONLINE radionice -  LAG natječaj, mjera 4.1.1

24.11.2020.

Nastavno na objavljeni LAG-natječaj za mjeru 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, obavještavamo vas da će LAG Sjeverna Istra održati predstavljanje LAG – natječaja putem ONLINE radionice i to u sljedećim terminima:

PLAKAT

Natječaj: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

19.11.2020.

S velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da je dana 16. studenog 2020. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavila 7. LAG-natječaj za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 03.12.2020. godine i traje do 04.01.2021. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 568.389,26 HRK.
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Predmet LAG-natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha LAG-natječaja: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Sve ostale informacije, obrasci i prilozi dostupni su na sljedećoj poveznici: https://www.lag-sjevernaistra.hr/natjecaj/lag-natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-2/

Sufinanciranje nabave obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju za učenike osnovne škole

17.11.2020.

Gradonačelnik Grada Buzeta donio je Odluku kojom se utvrđuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju za učenike osnovne škole koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta  u školskoj 2020./21. godini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. prosinca 2020. godine.

Više detalja o Odluci te pripadajuće obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

ODLUKA

ZAHTJEV

IZJAVA_JEDNORODITELJSKA OBITELJ

IZJAVA O NEOSTVARIVANJU PRIHODA

Javna rasprava o prijedlogu Proračuna Grada Buzeta za 2021. i Projekcije za 2022. i 2023. godinu

13.11.2020.

Javna rasprava traje od 13. studenog do 4. prosinca 2020. godine.

U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje.

Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2021. godine.

ZAKLJUČAK

Dokumente možete pronaći na sljedećoj poveznici

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Buzeta

11.11.2020.

Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove nakon održane sjednice dana 10.11.2020. godine temeljem članka 6. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 5/14.), objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Buzeta.

Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih (ukoliko je to skupina od najmanje 20 mladih). Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana savjeta mladih.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata traje 15 dana od dana objave ovog poziva (do 25. studenog 2020. godine).

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJEDLOG KANDIDATA

IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
 

IZVJEŠĆE ODBORA O PRIMLJENIM KANDIDATURAMA

Rekonstrukcija i dogradnja - predškolska ustanova Dječji vrtić Grdelin

09.11.2020.

CILJEVI PROJEKTA

• Povećanje prostora za smještaj većeg broja predškolske djece u Ustanovu
• Povećanje kvalitete usluge uz kvalitetniji smještaj i proširenje sadržaja namijenjenih korisnicima
• Zadovoljavanje potreba šire zajednice za smještajem djece
• Usklađivanje rada Ustanove sa Državnim pedagoškim standardima
• Povećanje broja zaposlenih djelatnika
• Gospodarski razvoj u ruralnom području Buzeta
• Podizanje kvalitete života stanovništva Grada Buzeta i smanjenje siromaštva
• Stvaranje ugodnog i sigurnog okruženja kao pretpostavke skladnog razvoja zajednice
• Zadržavanje stanovništva u ruralnom području
• Zaustavljanje depopulacije stanovništva te propadanja ruralnih naselja
• Poticanje društveno - ekonomske održivosti

Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

• Projektom dogradnje povećan je prostor za smještaj predškolske djece za 4 jedinice dnevnog boravka (jaslice i vrtić) odnosno povećana je površina vrtića za 783,30 m2. Uz 4 prostorije za dnevni boravak djece predviđene su i 2 prostorije komunikacije i garderobe, 1 soba za izolaciju, 4 sanitarna čvora za njegu djece, 4 mala sanitarna čvora, 4 terase, 2 trijaže i praonica i spremište rublja te pristupna prometnica do gospodarskog ulaza
• Povećan je kapacitet kuhinje i blagovaonskog prostora rekonstrukcijom i preraspodjelom postojećih prostora za podmirivanje ukupno do 250 djece
• Uređena je i opremljena zbornica sa knjižnicom te 3 ureda za rad osoblja
• Rasterećen je broj djece u postojećim odgojnim skupinama i usklađen s Državnim pedagoškim standardima
• Zaposleno je 7 novih djelatnika

Bodovne liste stipendija za učenike srednjih škola

08.11.2020.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 6. studenog 2020. godine razmatralo zahtjeve za dodjelu učeničkih stipendija za školsku 2020./21. godinu. Na raspisani je natječaj u roku pristiglo i zaprimljeno 80 zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija, a sveukupno će se u školskoj 2020./21. godini dodijeliti 44 učeničke stipendije.
Sukladno članku 16. i članku 18., stavku 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine Grada Buzeta" br., 5/19), pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka ostvarilo je 18 učenika od toga 12 učenika koji polaze srednje škole izvan Buzeta i 6 učenika Srednje škole Buzet.
Dva su učenika ostvarila pravo na potporu u obrazovanju.
            Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je sukladno članku 15. st. 1. Pravilnika na sjednici održanoj dana 6. studenog 2020. godine utvrdilo bodovne liste prvenstva:
- za učenike srednjih škola koji se školuju izvan područja Grada Buzeta a koji ostvaruju pravo na 15 novih stipendija (za četverogodišnja usmjerenja 7 stipendija, a za trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja 8 stipendija)
- za učenike koji se školuju u Srednjoj školi Buzet a ostvarili su pravo na 9 stipendija (3 stipendije učenici gimnazijskog usmjerenja, 3 stipendije učenici strukovnog četverogodišnjeg usmjerenja i  3 stipendije učenici trogodišnjih obrtničkih zanimanja).
Učenici imaju pravo prigovora na utvrđene bodovne liste prvenstva u roku od 8 dana od dana objave istih.

STIPENDIJE BEZ PONAVLJANJA NATJEČAJNOG POSTUPKA

STIPENDIJE ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE BUZET - GIMNAZIJA

STIPENDIJE ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE BUZET - TEHNIČARI ZA ELEKTRIČNE STROJEVE S PRIMJENJENIM RAČUNALSTVOM

STIPENDIJE ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE BUZET - TROGODIŠNJA OBRTNIČKA ZANIMANJA

STIPENDIJE ZA UČENIKE ČETVEROGODIŠNJIH USMJERENJA (ŠKOLOVANJE IZVAN BUZETA)

STIPENDIJE ZA UČENIKE TROGODIŠNJIH INDUSTRIJSKIH I OBRTNIČKIH ZANIMANJA (ŠKOLOVANJE IZVAN BUZETA)

Što učiniti ako ste pozitivni na koronavirus ili ste bliski kontakt

06.11.2020.

Što učiniti ako ste pozitivni na koronavirus ili ste bliski kontakt?

Kratke upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

Dobio sam pozitivan nalaz na COVID-19
o Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana. Dodatne informacije o
kućnoj izolaciji tijekom bolesti COVID-19 možete naći ovdje
o Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (npr. ako su
preopterećene telefonske linije, ako je vikend i Vaš liječnik ne radi i sl.). Liječnik će
vam dati upute o izolaciji te po potrebi otvoriti bolovanje.
o Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i
nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavca odnosno nadležni COVID-19
tim ustanove u kojoj radite, koji će potom kontaktirati teritorijalno nadležnog
epidemiologa radi procjene potrebe daljnjeg postupanja unutar kolektiva.
o Ostanite u izolaciji 10 dana, pri čemu je datum obolijevanja nulti dan, a drugi dan
bolesti je prvi dan izolacije. Nakon 10 dana izolacije osoba nije zarazna za okolinu i ne
treba se ponovno testirati na COVID-19 (izuzetak su teški klinički oblici COVID-19 i
imunokompromitirani bolesnici).
o Obavijestite  svoje bliske kontakate o svojoj bolesti odnosno pozitivnom nalazu
na COVID-19 te ih uputite da se jave svojem izabranom liječniku radi karantene
(samoizolacije). Trebaju biti u karanteni 10 dana od zadnjeg kontakta s Vama, npr.
ako ste sa osobom bili u kontaktu 5. listopada, tada je osoba u karanteni do 15.
listopada, te 16.listopada osoba nastavlja svoje uobičajene svakodnevne aktivnosti
(posao, škola i dr.) pod uvjetom da tijekom karantene nije razvila nikakve simptome
bolesti.
o Bliski kontakti su sve osobe s kojima ste bili u kontaktu unutar 48 sati prije pojave
prvih simptoma bolesti (odnosno od uzimanja brisa ako nemate nikakve simptome
bolesti, a nalaz brisa je pozitivan na SARS-CoV-2) pa sve do trenutka Vašeg odlaska
u izolaciju.
o Pripremite popis bliskih kontakata za poslati nadležnoj epidemiološkoj službi
(nabolje e-mailom) ako joj zatreba.
Podaci o bliskom kontaktu:
 ime i prezime, adresa, kontakt telefon/mobitel
 opis kontakta (datum, mjesto, vrsta i  trajanje kontakta)
 radno mjesto/zanimanje (posebno važno ako se radi o zaposlenima u sustavu
zdravstva ili socijalne skrbi tj. Domovima za starije i nemoćne).

Prijatelj ili kolega s posla mi je javio da ima COVID-19 i da sam njegov bliski kontakt
o Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.
o Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (npr. ako su
preoptrećene telefonske linije, ako je vikend i Vaš liječnik ne radi i sl.).

o Vaš će liječnik uzeti osnovne podatke o oboljeloj osobi sa COVID-19 čiji ste bliski
kontakt radi provjere (uvidom u informatički sustav ili direktnim kontaktiranjem
epidemiologa) i po potrebi otvoriti bolovanje.
o Ostanite u karanteni (samoizolaciji) 10 dana od zadnjeg kontakta s oboljelom
osobom, pri čemu se dan kada ste zadnji put bili u kontaktu računa kao nulti dan, a
sljedeći dan je prvi dan karantene. Npr. ako ste sa oboljelom osobom bili u kontaktu 5.
listopada, zadnji dan karantene je 15. listopada, te 16. listopada možete nastaviti sa
svojim uobičajenim svakodnevnim aktivnostima (posao, škola i dr.) pod uvjetom da
tijekom karantene/ samoizolacije niste razvili nikakve simptome bolesti.
o Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i
nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavca odnosno nadležni COVID-19
tim ustanove u kojoj radite o tome da ste bili u kontaktu za zaraznom osobom te da
morate u karantenu na 10 dana.

UPUTE U PDF-u

Javni poziv za dodjelu potpora ugostiteljima za nabavu grijalica za terase i otvorene prostore

03.11.2020.

Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora ugostiteljima Grada Buzeta za nabavu grijalica za terase i otvorene prostore u 2020. godini.

Potpora će biti odobrena na temelju dostavljenog zahtjeva korisnika sa priloženom potrebnom dokumentacijom uz koje je dostavljen račun te potvrda o izvršenoj uplati sa datumom izdavanja nakon 01. rujna 2020. godine.

Iznos potpore može iznositi 70% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a maksimalno 5.000,00 HRK (slovima: pettisućakuna) po Korisniku. Količina predmeta nabave nije ograničena.

Rok za podnošenje prijave je zaključno do 1. prosinca 2020. godine u 12.00 sati. Sve prijave poslane nakon roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se dostavljaju putem elektroničkog obrasca, koji je dostupan na e-servisu Grada Buzeta: http://grad.buzet.hr/grijalice-za-ugostitelje/

JAVNI POZIV

Donesene Odluke o odabiru projekata na LAG-razini

02.11.2020.

Dana 1. listopada 2020. Upravni odbor LAG-a “Sjeverna Istra” donio je svoje Odluke o odabiru projekata prijavljenih na LAG-natječaj za T.O. 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, objavljenog dana 16. kolovoza 2019. Na predmetni je natječaj fiksne potpore od 110.710,50 HRK po korisniku pristiglo ukupno 29 projektnih prijava, a administrativna se kontrola vršila u razdoblju od siječnja do lipnja 2020.

Temeljem ispunjavanja propisanih kriterija prolaznosti i kvalitete projektne prijave, Upravni je odbor  donio svoje Odluke o odabiru projekata za ukupno 26 projekata, dok su za 3  projekta donesene Odluke o odbijanju na osnovi neudovoljavanja uvjetima propisanih LAG-natječajem.

Ukupni iznos dodijeljenih sredstava iznosi 2.878.473,00 HRK, a Konačna rang listu prijavitelja dostupna je na slijedećoj poveznici: KONAČNA RANG LISTA 

Javni poziv - POS stanovi

26.10.2020.

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj: 11/20), a u svezi s člankom 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (N/N 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19) Gradonačelnik Grada Buzeta, objavljuje slijedeći:

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Buzeta radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Buzeta, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (N/N 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 u daljnjem tekstu: Zakon).

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Buzeta imaju svi građani — državljani Republike Hrvatske.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Buzeta, na adresi II. Istarske brigade kbr. 11, Buzet, ili na WEB stranici Grada Buzeta, www.buzet.hr.

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

1) domovnicu ili presliku osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva,

2) rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),

3) uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana koje izdaje policijska postaja (ne starije od dana objave poziva),

4) u izvorniku – izjava ovjerena kod Javnog bilježnika dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju i nikada nisu imali na području Grada Buzeta u vlasništvu stan, kuću, nekretnine stambeno poslovne namjene i građevinsko zemljište (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

5) dokumentacija kojom se dokazuje stambeni status:

a) ugovor o najmu stana ovjeren kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva

b) izjava podnositelja zahtjeva, potpisana od najmodavca i dva svjedoka o stanovanju u stanu ili kući osoba koje nisu u srodstvu s podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim/izvanbračnim drugom, ovjerena kod Javnog bilježnika

c) izjava podnositelja zahtjeva o stanovanju u zajedničkom stanu sa fizičkom osobom koja je u srodstvu s podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim ili izvanbračnim drugom

6) izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, danu pod kaznenom odgovornošću i ovjerenu od strane javnog bilježnika,

7) dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma),

8) dokaz o školovanju djece – potvrda/uvjerenje škole ili visokog učilišta,

9) rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,

10) potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,

11) potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva.

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.

Podnositelj zahtijeva dužan je izvornike podnijeti na uvid članovima Povjerenstva Grada Buzeta najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno u pisarnicu Grada Buzeta ili šalje preporučenom poštom do zaključno 26. studenog 2020. godine na adresu: Grad Buzet, II. Istarske brigade kbr. 11, Buzet, uz naznaku:

„Zahtjev za kupnju stana po Programu POS - NE OTVARAJ“.

Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta („Službeni novine Grada Buzeta“ br. 11/20).

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Buzeta. Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Buzeta, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik.

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Buzeta, po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

KLASA: 370-01/20-01/1

URBROJ: 2106/014-03/01-20-13

Buzet, 26.10.2020.

 

GRAD BUZET

GRADONAČELNIK

Siniša Žulić v.r.

Potrebne obrasce možete ispuniti pomoću aplikacije na stranici grad.buzet.hr

Obrazac 1. - Zahtjev za kupnju stana

Obrazac 2. - Izjava o vlasništvu stana ili kuće

Obrazac 3. - Izjava o prvom stjecanju nekretnine

Obrazac 4. - Izjava o neodgovarajućoj kući ili stanu

Obrazac 5. - Izjava o izvanbračnoj zajednici

Obrazac 6. - Izjava o stanovanju kod člana obitelji

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet