Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Novosti

ONLINE radionice -  LAG natječaj, mjera 4.1.1

24.11.2020.

Nastavno na objavljeni LAG-natječaj za mjeru 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, obavještavamo vas da će LAG Sjeverna Istra održati predstavljanje LAG – natječaja putem ONLINE radionice i to u sljedećim terminima:

PLAKAT

Natječaj: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

19.11.2020.

S velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da je dana 16. studenog 2020. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavila 7. LAG-natječaj za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 03.12.2020. godine i traje do 04.01.2021. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 568.389,26 HRK.
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Predmet LAG-natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha LAG-natječaja: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Sve ostale informacije, obrasci i prilozi dostupni su na sljedećoj poveznici: https://www.lag-sjevernaistra.hr/natjecaj/lag-natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-2/

Sufinanciranje nabave obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju za učenike osnovne škole

17.11.2020.

Gradonačelnik Grada Buzeta donio je Odluku kojom se utvrđuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala prema socijalnom kriteriju za učenike osnovne škole koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta  u školskoj 2020./21. godini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. prosinca 2020. godine.

Više detalja o Odluci te pripadajuće obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

ODLUKA

ZAHTJEV

IZJAVA_JEDNORODITELJSKA OBITELJ

IZJAVA O NEOSTVARIVANJU PRIHODA

Javna rasprava o prijedlogu Proračuna Grada Buzeta za 2021. i Projekcije za 2022. i 2023. godinu

13.11.2020.

Javna rasprava traje od 13. studenog do 4. prosinca 2020. godine.

U navedenom roku zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge dostaviti Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta koji će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje.

Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2021. godine.

ZAKLJUČAK

Dokumente možete pronaći na sljedećoj poveznici

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Buzeta

11.11.2020.

Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove nakon održane sjednice dana 10.11.2020. godine temeljem članka 6. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Buzeta ("Službene novine Grada Buzeta", broj 5/14.), objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Buzeta.

Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih (ukoliko je to skupina od najmanje 20 mladih). Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana savjeta mladih.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata traje 15 dana od dana objave ovog poziva (do 25. studenog 2020. godine).

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJEDLOG KANDIDATA

IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
 

Rekonstrukcija i dogradnja - predškolska ustanova Dječji vrtić Grdelin

09.11.2020.

CILJEVI PROJEKTA

• Povećanje prostora za smještaj većeg broja predškolske djece u Ustanovu
• Povećanje kvalitete usluge uz kvalitetniji smještaj i proširenje sadržaja namijenjenih korisnicima
• Zadovoljavanje potreba šire zajednice za smještajem djece
• Usklađivanje rada Ustanove sa Državnim pedagoškim standardima
• Povećanje broja zaposlenih djelatnika
• Gospodarski razvoj u ruralnom području Buzeta
• Podizanje kvalitete života stanovništva Grada Buzeta i smanjenje siromaštva
• Stvaranje ugodnog i sigurnog okruženja kao pretpostavke skladnog razvoja zajednice
• Zadržavanje stanovništva u ruralnom području
• Zaustavljanje depopulacije stanovništva te propadanja ruralnih naselja
• Poticanje društveno - ekonomske održivosti

Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

• Projektom dogradnje povećan je prostor za smještaj predškolske djece za 4 jedinice dnevnog boravka (jaslice i vrtić) odnosno povećana je površina vrtića za 783,30 m2. Uz 4 prostorije za dnevni boravak djece predviđene su i 2 prostorije komunikacije i garderobe, 1 soba za izolaciju, 4 sanitarna čvora za njegu djece, 4 mala sanitarna čvora, 4 terase, 2 trijaže i praonica i spremište rublja te pristupna prometnica do gospodarskog ulaza
• Povećan je kapacitet kuhinje i blagovaonskog prostora rekonstrukcijom i preraspodjelom postojećih prostora za podmirivanje ukupno do 250 djece
• Uređena je i opremljena zbornica sa knjižnicom te 3 ureda za rad osoblja
• Rasterećen je broj djece u postojećim odgojnim skupinama i usklađen s Državnim pedagoškim standardima
• Zaposleno je 7 novih djelatnika

Bodovne liste stipendija za učenike srednjih škola

08.11.2020.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 6. studenog 2020. godine razmatralo zahtjeve za dodjelu učeničkih stipendija za školsku 2020./21. godinu. Na raspisani je natječaj u roku pristiglo i zaprimljeno 80 zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija, a sveukupno će se u školskoj 2020./21. godini dodijeliti 44 učeničke stipendije.
Sukladno članku 16. i članku 18., stavku 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine Grada Buzeta" br., 5/19), pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka ostvarilo je 18 učenika od toga 12 učenika koji polaze srednje škole izvan Buzeta i 6 učenika Srednje škole Buzet.
Dva su učenika ostvarila pravo na potporu u obrazovanju.
            Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Buzeta je sukladno članku 15. st. 1. Pravilnika na sjednici održanoj dana 6. studenog 2020. godine utvrdilo bodovne liste prvenstva:
- za učenike srednjih škola koji se školuju izvan područja Grada Buzeta a koji ostvaruju pravo na 15 novih stipendija (za četverogodišnja usmjerenja 7 stipendija, a za trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja 8 stipendija)
- za učenike koji se školuju u Srednjoj školi Buzet a ostvarili su pravo na 9 stipendija (3 stipendije učenici gimnazijskog usmjerenja, 3 stipendije učenici strukovnog četverogodišnjeg usmjerenja i  3 stipendije učenici trogodišnjih obrtničkih zanimanja).
Učenici imaju pravo prigovora na utvrđene bodovne liste prvenstva u roku od 8 dana od dana objave istih.

STIPENDIJE BEZ PONAVLJANJA NATJEČAJNOG POSTUPKA

STIPENDIJE ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE BUZET - GIMNAZIJA

STIPENDIJE ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE BUZET - TEHNIČARI ZA ELEKTRIČNE STROJEVE S PRIMJENJENIM RAČUNALSTVOM

STIPENDIJE ZA UČENIKE SREDNJE ŠKOLE BUZET - TROGODIŠNJA OBRTNIČKA ZANIMANJA

STIPENDIJE ZA UČENIKE ČETVEROGODIŠNJIH USMJERENJA (ŠKOLOVANJE IZVAN BUZETA)

STIPENDIJE ZA UČENIKE TROGODIŠNJIH INDUSTRIJSKIH I OBRTNIČKIH ZANIMANJA (ŠKOLOVANJE IZVAN BUZETA)

Što učiniti ako ste pozitivni na koronavirus ili ste bliski kontakt

06.11.2020.

Što učiniti ako ste pozitivni na koronavirus ili ste bliski kontakt?

Kratke upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

Dobio sam pozitivan nalaz na COVID-19
o Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana. Dodatne informacije o
kućnoj izolaciji tijekom bolesti COVID-19 možete naći ovdje
o Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (npr. ako su
preopterećene telefonske linije, ako je vikend i Vaš liječnik ne radi i sl.). Liječnik će
vam dati upute o izolaciji te po potrebi otvoriti bolovanje.
o Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i
nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavca odnosno nadležni COVID-19
tim ustanove u kojoj radite, koji će potom kontaktirati teritorijalno nadležnog
epidemiologa radi procjene potrebe daljnjeg postupanja unutar kolektiva.
o Ostanite u izolaciji 10 dana, pri čemu je datum obolijevanja nulti dan, a drugi dan
bolesti je prvi dan izolacije. Nakon 10 dana izolacije osoba nije zarazna za okolinu i ne
treba se ponovno testirati na COVID-19 (izuzetak su teški klinički oblici COVID-19 i
imunokompromitirani bolesnici).
o Obavijestite  svoje bliske kontakate o svojoj bolesti odnosno pozitivnom nalazu
na COVID-19 te ih uputite da se jave svojem izabranom liječniku radi karantene
(samoizolacije). Trebaju biti u karanteni 10 dana od zadnjeg kontakta s Vama, npr.
ako ste sa osobom bili u kontaktu 5. listopada, tada je osoba u karanteni do 15.
listopada, te 16.listopada osoba nastavlja svoje uobičajene svakodnevne aktivnosti
(posao, škola i dr.) pod uvjetom da tijekom karantene nije razvila nikakve simptome
bolesti.
o Bliski kontakti su sve osobe s kojima ste bili u kontaktu unutar 48 sati prije pojave
prvih simptoma bolesti (odnosno od uzimanja brisa ako nemate nikakve simptome
bolesti, a nalaz brisa je pozitivan na SARS-CoV-2) pa sve do trenutka Vašeg odlaska
u izolaciju.
o Pripremite popis bliskih kontakata za poslati nadležnoj epidemiološkoj službi
(nabolje e-mailom) ako joj zatreba.
Podaci o bliskom kontaktu:
 ime i prezime, adresa, kontakt telefon/mobitel
 opis kontakta (datum, mjesto, vrsta i  trajanje kontakta)
 radno mjesto/zanimanje (posebno važno ako se radi o zaposlenima u sustavu
zdravstva ili socijalne skrbi tj. Domovima za starije i nemoćne).

Prijatelj ili kolega s posla mi je javio da ima COVID-19 i da sam njegov bliski kontakt
o Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.
o Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (npr. ako su
preoptrećene telefonske linije, ako je vikend i Vaš liječnik ne radi i sl.).

o Vaš će liječnik uzeti osnovne podatke o oboljeloj osobi sa COVID-19 čiji ste bliski
kontakt radi provjere (uvidom u informatički sustav ili direktnim kontaktiranjem
epidemiologa) i po potrebi otvoriti bolovanje.
o Ostanite u karanteni (samoizolaciji) 10 dana od zadnjeg kontakta s oboljelom
osobom, pri čemu se dan kada ste zadnji put bili u kontaktu računa kao nulti dan, a
sljedeći dan je prvi dan karantene. Npr. ako ste sa oboljelom osobom bili u kontaktu 5.
listopada, zadnji dan karantene je 15. listopada, te 16. listopada možete nastaviti sa
svojim uobičajenim svakodnevnim aktivnostima (posao, škola i dr.) pod uvjetom da
tijekom karantene/ samoizolacije niste razvili nikakve simptome bolesti.
o Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i
nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavca odnosno nadležni COVID-19
tim ustanove u kojoj radite o tome da ste bili u kontaktu za zaraznom osobom te da
morate u karantenu na 10 dana.

UPUTE U PDF-u

Javni poziv za dodjelu potpora ugostiteljima za nabavu grijalica za terase i otvorene prostore

03.11.2020.

Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora ugostiteljima Grada Buzeta za nabavu grijalica za terase i otvorene prostore u 2020. godini.

Potpora će biti odobrena na temelju dostavljenog zahtjeva korisnika sa priloženom potrebnom dokumentacijom uz koje je dostavljen račun te potvrda o izvršenoj uplati sa datumom izdavanja nakon 01. rujna 2020. godine.

Iznos potpore može iznositi 70% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a maksimalno 5.000,00 HRK (slovima: pettisućakuna) po Korisniku. Količina predmeta nabave nije ograničena.

Rok za podnošenje prijave je zaključno do 1. prosinca 2020. godine u 12.00 sati. Sve prijave poslane nakon roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se dostavljaju putem elektroničkog obrasca, koji je dostupan na e-servisu Grada Buzeta: http://grad.buzet.hr/grijalice-za-ugostitelje/

JAVNI POZIV

Donesene Odluke o odabiru projekata na LAG-razini

02.11.2020.

Dana 1. listopada 2020. Upravni odbor LAG-a “Sjeverna Istra” donio je svoje Odluke o odabiru projekata prijavljenih na LAG-natječaj za T.O. 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, objavljenog dana 16. kolovoza 2019. Na predmetni je natječaj fiksne potpore od 110.710,50 HRK po korisniku pristiglo ukupno 29 projektnih prijava, a administrativna se kontrola vršila u razdoblju od siječnja do lipnja 2020.

Temeljem ispunjavanja propisanih kriterija prolaznosti i kvalitete projektne prijave, Upravni je odbor  donio svoje Odluke o odabiru projekata za ukupno 26 projekata, dok su za 3  projekta donesene Odluke o odbijanju na osnovi neudovoljavanja uvjetima propisanih LAG-natječajem.

Ukupni iznos dodijeljenih sredstava iznosi 2.878.473,00 HRK, a Konačna rang listu prijavitelja dostupna je na slijedećoj poveznici: KONAČNA RANG LISTA 

Javni poziv - POS stanovi

26.10.2020.

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“ broj: 11/20), a u svezi s člankom 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (N/N 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19) Gradonačelnik Grada Buzeta, objavljuje slijedeći:

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Buzeta radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Buzeta, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (N/N 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 u daljnjem tekstu: Zakon).

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Buzeta imaju svi građani — državljani Republike Hrvatske.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Buzeta, na adresi II. Istarske brigade kbr. 11, Buzet, ili na WEB stranici Grada Buzeta, www.buzet.hr.

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

1) domovnicu ili presliku osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva,

2) rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),

3) uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana koje izdaje policijska postaja (ne starije od dana objave poziva),

4) u izvorniku – izjava ovjerena kod Javnog bilježnika dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju i nikada nisu imali na području Grada Buzeta u vlasništvu stan, kuću, nekretnine stambeno poslovne namjene i građevinsko zemljište (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

5) dokumentacija kojom se dokazuje stambeni status:

a) ugovor o najmu stana ovjeren kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva

b) izjava podnositelja zahtjeva, potpisana od najmodavca i dva svjedoka o stanovanju u stanu ili kući osoba koje nisu u srodstvu s podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim/izvanbračnim drugom, ovjerena kod Javnog bilježnika

c) izjava podnositelja zahtjeva o stanovanju u zajedničkom stanu sa fizičkom osobom koja je u srodstvu s podnositeljem zahtjeva odnosno njegovim bračnim ili izvanbračnim drugom

6) izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, danu pod kaznenom odgovornošću i ovjerenu od strane javnog bilježnika,

7) dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma),

8) dokaz o školovanju djece – potvrda/uvjerenje škole ili visokog učilišta,

9) rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,

10) potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,

11) potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva.

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.

Podnositelj zahtijeva dužan je izvornike podnijeti na uvid članovima Povjerenstva Grada Buzeta najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno u pisarnicu Grada Buzeta ili šalje preporučenom poštom do zaključno 26. studenog 2020. godine na adresu: Grad Buzet, II. Istarske brigade kbr. 11, Buzet, uz naznaku:

„Zahtjev za kupnju stana po Programu POS - NE OTVARAJ“.

Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta („Službeni novine Grada Buzeta“ br. 11/20).

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Buzeta. Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Buzeta u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Buzeta, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik.

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Buzeta, po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

KLASA: 370-01/20-01/1

URBROJ: 2106/014-03/01-20-13

Buzet, 26.10.2020.

 

GRAD BUZET

GRADONAČELNIK

Siniša Žulić v.r.

Potrebne obrasce možete ispuniti pomoću aplikacije na stranici grad.buzet.hr

Obrazac 1. - Zahtjev za kupnju stana

Obrazac 2. - Izjava o vlasništvu stana ili kuće

Obrazac 3. - Izjava o prvom stjecanju nekretnine

Obrazac 4. - Izjava o neodgovarajućoj kući ili stanu

Obrazac 5. - Izjava o izvanbračnoj zajednici

Obrazac 6. - Izjava o stanovanju kod člana obitelji

Startup akademija u Buzetu: Online edukacija za poduzetnike i oni koji to žele postati

23.10.2020.

Startup akademija dolazi u Buzet! Odlična je ovo novost za sve one koji razmišljaju o ulasku u poduzetništvo i pokretanju vlastitog posla, ili su postojeći poduzetnici s novim projektima na vidiku i željni dodatne edukacije.

Akademija je u Buzetu na rasporedu od 28.-30. listopada (16:30-20:00h), a održat će se online.

Prijaviti se možete putem linka u nastavku: https://forms.gle/nDd6XQUTPatHJay9A.

Startup akademija u Buzetu provodi se u suradnji Start-Up udruge, Grada Buzeta i Istarske razvojne agencije.

Što možete očekivati na akademiji?!

Bez obzira na to da li se već bavite poduzetništvom, ili tek trebate realizirati svoju ideju, na Startup akademiji pronađite ono što vam je potrebno: poduzetnička znanja, sve pogodnosti koje vam se nude, razmjenu iskustva i ideja i mogućnost sklapanja novih poslovnih suradnji.

Kroz trodnevnu besplatnu edukaciju savladat ćete osnove poduzetništva i steći nova znanja i vještine te različite metode i tehnike koje će vam biti korisne u vašem uspješnom poslovanju.

Osim edukacije, postoji natjecateljski dio koji nije obvezan, a u njemu mogu sudjelovati svi oni koji imaju vlastitu ideju. Dakle, akademija je namijenjena i onima koji trenutno nemaju poslovnu ideju, već su samo željni dodatne edukacije, networkinga…

Vrhunski predavači i radionice

Koji su besplatni marketinški alati i kako ih efikasno koristiti. Obrt ili tvrtka: kako izabrati pravni oblik. Da li je bolje Facebook ili Instagram oglašavanje. Kada je dobro koristiti Google Ads? Kako najbolje izraditi i koristiti web stranicu/webshop i kako je covid promijenio biznis. Koji su poticaji dostupni iz nacionalnih i EU fondova. Koje mogućnosti nude novi venture capital fondovi u Hrvatskoj?

Odgovore na ova pitanja dati će vrhunski stručnjaci iz cijele Hrvatske, a ukupno po izdanjima po gradovima sudjelovati će 20-ak predavača i 5 mentora iz različitih područja (marketing, financije, prodaja, IT i dr.).

Najbolje ideje u utrci za 10.000 kuna

Osim edukativnog dijela, sudionici akademije koji imaju ideju (pojedinačno ili timski), ukoliko žele mogu sudjelovati i u natjecateljskom dijelu.

U svakom gradu proglašavaju se najbolje ideje, koje ulaze u Grand Finale na kojem se odabiru pobjednici koji dobivaju vrijedne nagrade (mentorstvo, početni kapital i opremu).

Pobjednička ideja osvaja 10.000 kn, a nagradu u cijelosti osigurava Istarska razvojna agencija. Sponzor projekta Startup akademija je Zagrebačka banka.

Što dobivaju sudionici?

Nakon tri dana sudjelovanja u programu Startup akademije dobivate certifikat o akademiji, ali i mnoštvo informacija i kontakata koji će vam pomoći u uspješnom pokretanju ili nastavku poslovanja.

Što dobivaju poduzetnici početnici? Za njih je Startup akademija edukativno-mentorski program koji im može pružiti podršku za početnu fazu poslovanja.

Što dobivaju postojeći poduzetnici? Oni na Startup akademiji mogu upoznati brojne inovativne modele i njihove primjene u praksi, dobiti informacije za uspješno vođenje poduzeća i rast, povezati se i sklopiti suradnje s ostalim poduzetnicima, pronaći kupce i dobavljače te potencijale zaposlenike.

Sudjelovanje je besplatno, a broj sudionika je ograničen. Nakon uspješne prijave obavijestit ćemo vas o detaljima i programu.

Novosti o Startup akademiji pratite na facebook stranicama, a za upite se možete javiti i na mail: akademija.startup@gmail.com ili na 098 965 2335.

NOVA KREDITNA LINIJA - PODUZETNIK IŽ 2020.

16.10.2020.

Istarska županija, istarski gradovi i Istarska razvojna agencija sklopile su sporazum o provedbi nove kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ za istarske male i srednje poduzetnike, obrtnike i zadruge ukupnog kreditnog potencijala 385 milijuna kuna.

Ugovori su sklopljeni s osam poslovnih banaka koje su temeljem javnog poziva iskazale interes, a to su:

 • Erste banka,
 • Hrvatska poštanska banka,
 • Istarska kreditna banka Umag,
 • OTP banka,
 • Privredna banka Zagreb,
 • Raiffeisen banka,
 • Zagrebačka banka,
 • Addiko banka te
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Prema sklopljenim ugovorima, predmetna kreditna linija osigurava zainteresiranim poduzetnicima, obrtnicima i zadrugama najpovoljnije kamate na tržištu. U nastavku se nalazi dokumentacija s uputama za podnositelje zahtjeva te poveznica na Zahtjev za poduzetnički kredit. Prije popunjavanja zahtjeva molimo Vas da detaljno proučite upute te da pripremite svu potrebnu dokumentaciju iz sekcije br. 6 zahtjeva (popis potrebne dokumentacije nalazi se u uputama). 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE

JAVNI POZIV

PROGRAM KREDITIRANJA PODUZETNIKA

ZAHTJEV ZA PODUZETNIČKI KREDIT

Za sva pitanja, obratite se na sljedeće kontakte:

MR.SC. EDO CETINA
STRUČNI SAVJETNIK

+385 52 381 900
edo.cetina@ida.hr

FILIP ŠETIĆ
STRUČNI SURADNIK

+385 52 381 900
filip.setic@ida.hr

ANDI KALČIĆ
SURADNIK

+385 52 381 900
andi.kalcic@ida.hr

Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu

07.10.2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je raspisao Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima - registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

TEKST JAVNOG POZIVA

IZJAVE

Detalji o Javnom pozivu su dostupni na sljedećem linku: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

48-satno online natjecanje COOPAthon

06.10.2020.

STEP RI, znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, je otvorio prijave za online COOPAthon, odnosno virtualno natjecanje u trajanju od 48 sati orijentirano na razvijanje društveno korisnih ideja.

Što je online COOPAthon?
Online COOPAthon je virtualni hackathon, odnosno vikend natjecanje tijekom kojeg će se razvijati i razrađivati ideje iz ovih područja/tema:
•Svijet bez siromaštva,
•Zdravlje i blagostanje,
•Kvalitetno obrazovanje,
•Dostojanstven rad i ekonomski rast,
•Mir, pravda i snažne institucije

Kome je COOPAthon namijenjen?
Sudjelovati mogu svi zainteresirani, neovisno o tome imaju li već razrađenu ideju ili ne. Ukoliko imate ideju ona mora biti iz jedne od prethodno navedenih tema/područja.
Prijaviti se možete sami ili u timu. Ukoliko nemate tim, STEP RI će se pobrinuti da vas spoji s pojedincima s kojima dijelite interese.

Što vas očekuje?
COOPAthon kreće u petak, 23.10. u 16h, kada će sudionici biti podijeljeni u timove te početi raditi na svojim idejama uz vodstvo mentora. Osim pomoći mentora, timovi će imati priliku pratiti virtualna predavanja iz poduzetničkih vještina.
COOPAthon završava u nedjelju u 16h završnim natjecanjem na kojem će se prezentirati ideje. Natjecanje će biti otvoreno za javnost.
Cijeli događaj će se odvijati u virtualnom okruženju, korištenjem online alata kao što su Zoom i Slack.

Što dobivaš sudjelovanjem u programu?

•Mogućnost sudjelovanja u IN SITU @ STEP RI Playpark šestomjesečnom programu podrške koji je namijenjen pojedincima ili timovima s idejom za pokretanje društveno korisne profitne ili neprofitne priče (udruge ili poduzeća),
•Sudjelovanje na državnom finalu u svibnju 2021., na kojem vas očekuje natjecanje s pobjednicima drugog COOPAthona koji će se održati početkom 2021. godine.

Pobjednički tim na državnom finalu odlazi na studijsko putovanje u Veliku Britaniju u srpnju 2021.
O najboljim idejama odlučivat će nezavisni stručni žiri.

Postupak prijave
Prijave su otvorene od 5. do 19.10. do 12h, a zaprimaju se popunjavanjem prijavnice na: https://forms.gle/vrrrRowchtaD3XbK7. Broj mjesta je ograničen.

Detalji su dostupni na linku: https://www.step.uniri.hr/event/webinar/coopathon
 

Natječaj za učeničke i studentske stipendije

01.10.2020.

Obavještavamo sve učenike i studente da je dana 30. rujna 2020. godine gradonačelnik Grada Buzeta raspisao Natječaj za dodjelu stipendija za obrazovanje za školsku/akademsku 2020./2021. godinu (KLASA: 602-01/20-01/15, 2106/01-03-01-20-3).

Prijave za dodjelu stipendije, zajedno s pripadajućim prilozima, podnose se  u roku od 1. listopada do 16. listopada 2020. godine.

Prijava s traženim prilozima dostavlja se osobno, putem pošte na adresu: Grad Buzet, 2. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili elektroničkim putem na web stranici: http://grad.buzet.hr/stipendije.

Zelena čistka 2020. u sklopu World Cleanup Day-a

16.09.2020.

Poštovani/e,

zadovoljstvo nam je i ove godine pozvati Vas na sudjelovanje u najvećoj nacionalnoj kampanji zaštite okoliša - Zelena čistka 2020 u sklopu World Cleanup Day-a 19. rujna 2020.

Zelena čistka je zajednička akcija čišćenja divljih odlagališta otpada koja se u Lijepoj našoj održava već devetu godinu zaredom. Čišćenjem vlastitog kutka okoliša, zajedničkim snagama, budi se svijest o utjecaju čovjeka na okoliš te važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planeta Zemlje, koji je naše zajedničko dobro.

Prateći trenutni razvoj situacije vezane uz korona virus te poduzete mjere zaštite stanovništva donesene s ciljem sprječavanja širenja virusa ove godine predlažemo, sukladno mogućnostima održavanje akcija čišćenja, sljedeće alternativne aktivnosti:

1. INDIVIDUALNO ČIŠĆENJE, PLOGGING (19. rujna – 28. rujna 2020.):

•             Individualno čišćenje i čišćenje u manjim grupama

•             "Plogging" - skandinavska tjelovježba koja uključuje skupljanje smeća dok se trči. Naziv dolazi od kombinacije švedske riječi "plocka upp", u prijevodu "podići", i riječi "jogging", odnosno trčanje.

Pozivamo sve građane grada Buzeta da sakupljajući smeće prilikom šetnje, trčanja ili druge rekreacije u prirodi doprinesu akciji Zelena čistka 2020. Vaš će se trud evidentirati u bazi sudionika Zelene čistke 2020. koju po završetku akcije podnosimo glavnom organizatoru za područje Hrvatske, udruzi Žmergo.

2. DIGITALNO ČIŠĆENJE (cijelo vrijeme)

Preko polovice stanovništva na Zemlji koristi internet i oblake. Vrlo često nismo ni svjesni da korištenjem oblaka stvaramo virtualni “otpad” zbog kojeg se povećavaju emisije CO2 koje su usporedive s emisijama svjetske zrakoplovne industrije.

Kako se uključiti u kampanju Zelena čistka aktivnostima digitalnog čišćenja:

•             obrisati nepotrebne online dokumente, stare e-poruke, nekorištene aplikacije, duplikate i mutne fotografije i videozapise koji ispunjavaju uređaje za pohranu, virtualne “oblake” i druge online platforme

•             odjaviti pretplatu nepotrebnih mailing lista

•             registrirati rezultate svog digitalnog čišćenja na mrežnoj stranici: https://digital.worldcleanupday.org/

Program Subotine 2020

07.09.2020.

Iako u puno skromnijem i epidemiološki prihvatljivom obliku, od ovog petka u Buzetu kreću programi obilježavanja Dana Grada Buzeta - Subotine 2020.

Ovogodišnji zabavni program sastavljen je od niza glazbeno-zabavnih priredbi koji će se održavati u krugu buzetskih ugostiteljskih objekata. U petak je program prilagođen mlađoj publici, dok se u subotu navečer priremaju svirke buzetskih izvođača na nekoliko lokacija.

Iako, zbog epidemioloških razloga, Subotine po starinski ove godine neće biti, tradicija sajma u Starog gradu Buzetu se nastavlja putem programa "Samanj u Storen grode". Sajam u buzetskoj starogradskoj jezgri odvijat će se od Lopara (Šetališta V. Gortana) pa do Trga Vela šterna, a uključit će domaću ponudu buzetskih oštarija (Melody, Vela vrata, Stara oštarija, Sandy, Sv. Ivan), merkat s bogatom ponudom buzetskih trgovaca i glazbu tradicijskih gunjaca.

Javni poziv - potpore za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu

01.09.2020.

Na temelju Zaključka o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu (KLASA: 402-01/20-01/13 URBROJ: 2163/1-01/11-20-02, od 25. kolovoza 2020. godine) Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije provodi Program poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu i objavljuje

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI ZA 2020. GODINU

JAVNI POZIV (pdf) - cijeli sadržaj

Prijave na Javni poziv podnose se Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo isključivo putem on line sustava Istarske županije, kojem se pristupa putem poveznice: http://javne-potrebe.istra-istria.hr

Korisničke upute za ispunjavanje on line prijave.

Detalje o javnom pozivu možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.istra-istria.hr/index.php?id=6456

Festival Encijan 28. i 29. kolovoza 2020.

26.08.2020.

U sklopu projekta KAŠTELIR održat će se on line Festival Encijan, koji ima za cilj promovirati Ćićariju i sve njezine ljepote s posebnim naglaskom na važnosti ljekovite biljke encijan te poticanju lokalnog stanovništva na njezin uzgoj, ali i uzgoj drugih zaštićenih biljak. Na samom grbu Općine Lanišće, koja zajedno s Istarskom županijom organizira festival, nalazi se upravo biljka encijan te će se kroz Festival Encijan, stanovnike, a i širu publiku, osvijestiti o njezinom značaju.

Sukladno situaciji uzrokovanom COVID-19 virusom, u cilju poštivanja svih epidemioloških mjera, Festival Encijan održat će se u dvije edicije po dva dana, gdje će se prva edicija festivala održati 28. i 29. kolovoza isključivo online, putem Facebook stranice Projekta Kaštelir (https://www.facebook.com/kastelir.interregsihr/). Obje edicije obuhvatit će različite aktivnosti: obrazovne aktivnosti, promociju domaće kuhinje i drugih proizvoda u suradnji s lokalnim ponuđačima, obrtnicima te društvenim poduzećima, promociju bogatstva kulturne baštine gradina, života u njima te botaniku i etnobotaniku projektnog područja.

U sklopu prve edicije Festivala održat će se niz online predavanja i radionica: Život na gradinama, Botanika i etnobotanika, Kulinarska radionica, Ljekovito bilje i njegovo korištenje, Ekološka poljoprivreda/travarstvo, Radionice: obrti.

Dio edukativnog programa održat će se uživo putem ZOOM aplikacije, a potom kroz video prezentacije. Tijekom 30 minutnog ZOOM-a predavači će predstaviti svoju radionicu koja će zatim uslijediti kroz video snimak. U ZOOM javljanja uključiti se može prema sljedećem rasporedu:

28.08.2020. PETAK

11:00   Život na gradinama,  Mario Zaccaria - ZOOM NAJAVA https://zoom.us/meeting/register/tJEucuitpjouG9U-DfVmmHRV3XufUrQu6XsR 

13:30   Obrti i tradicija Ćićarije - ZOOM NAJAVA https://zoom.us/meeting/register/tJEvd-uhrjIqHNPWY1KsRdWOWt2270o9vYsl 

16:00  Hrana od divljih plodova, Pino Kuhar  - ZOOM NAJAVA https://zoom.us/meeting/register/tJcucempqzIjEtNSuuXeP36xy8cV0C_eipV8

18:30 Ljekovito bilje i njegovo korištenje, upoznavanje,  Hrvoje Krivošić - ZOOM NAJAVA https://zoom.us/meeting/register/tJUrd-uvqzMvHdMRDtgi5McfjlQ6Y8JIqWDy

 29.08.2020. SUBOTA

11:30  Ekološka poljoprivreda/travarstvo, Ivan Mihovilović - ZOOM NAJAVA https://zoom.us/meeting/register/tJ0vf-CupzwoHdfy75vbizBn1H9wJMl__hHx 

14:00 Ljekovito bilje i njegovo korištenje, primjena,  Hrvoje Krivošić - ZOOM NAJAVA https://zoom.us/meeting/register/tJwsceqtqjsuHNEczhvoAZ7bPPVutMCp9V3H 

16:30 Radionica: Hrana od divljih plodova - ZOOM NAJAVA https://zoom.us/meeting/register/tJEtde6vrzIuG9HeoAxn7Bg5xLg4EJZ3rwzy 

Festival Encijan dio je projekta “Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam i ruralni razvoj – od Krasa (preko Brkina, Ćićarije i Istre) do Kvarnera” akronima Kaštelir koji se aktivno provodi od 1. listopada 2018. godine. Središnja nit projekta su ostaci gradina (kaštelira), zanemarene kulturne baštine koja potječe još iz prapovijesnog razdoblja - brončanog i željeznog doba (2. i 1. tisućljeća pr. Kr.).

Iznenađujuća gustoća gradina na širem području Primorske, Istre i Kvarnera je dokaz zajedničkih prirodnih vrijednosti i zajedničke povijesti i homogenosti tog područja u prapovijesti. Zarastanjem gradina, iseljavanjem lokalnog stanovništva, gubitkom tradicije i povezanosti sa drevnom prošlošću, izgubilo se i znanje o biljkama koje su u ono vrijeme rasle na tom području te o njihovom korištenju.

Glavni cilj projekta je aktivno očuvanje baštine gradina preko njihovog vrednovanja, zaštite, revitalizacije i promocije, upotrebom neinvazivnih pristupa temeljenih na suvremenoj informacijsko - komunikacijskoj tehnologiji. Projektom se želi predstaviti tadašnji način života – kroz tradicionalnu upotrebu samoniklog bilja (etnobotanika) i uzgoj starih sorti biljaka (botanika i etnobotanika), oživjeti drevnu povezanost ljudi s biljkama te uključiti prirodnu i kulturnu baštinu u inovativnu i održivu turističku ponudu. Baština će u skladu sa modernim vremenom biti predstavljena na način na koji će služiti održivom prekograničnom turizmu, ruralnom razvoju i održivom upravljanju okolišem.

Projekt KAŠTELIR sufinancira EFRR u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.

LETAK

Buzz@teen 2020

20.08.2020.

Program "Buzz@teen" održat će se od četvrtka 20. kolovoza do nedjelje 23. kolovoza. Niz poslastica za mlađi uzrast bit će otvoren animiranim filmom "Raggie", o djevojčici čija krpena lutka oživi. Pozornost će izazvati i talijanski naslov "Moj brat lovi dinosaure". Film o dječaku, koji se srami svog mlađeg brata s Downovim sindromom, osvojio je Nagradu mlade publike Europske filmske akademije. Djeca će doći na svoje i filmom "Rocca mijenja svijet" o nekonvencionalnoj 11-godišnjakinji nalik na modernu Pipi Dugu Čarapu, koja živi s vjevericom. "Putovanje jednog princa" prekrasna je animacija koja u Buzet stiže s međunarodnog festivala animiranog filma u Annecyju. Još jedna animirana poslastica je "Pazi na čarobnjaka", avantura o dječaku Terryju koji zaluta u neobično kraljevstvo.

Švedski film "Faunutland i izgubljena čarolija" prati djevojčicu koja jedina može spasiti čarobnu zemlju punu čudesnih stvorenja. Nespretni dječak koji se želi dokazati, glavni je, pak, lik filma "Odbrojavanje do kaosa". Tu je i niz kratkih filmova za mlađe, a Buzet će i ove godine posjetiti Profesor Baltazar. Najbolji film programa ponovno će izabrati festivalski žiri mladih. 

Starija publika uživat će u atrakcijama iz ovogodišnjeg motovunskog programa. Na programu je "Ajvar", srpski kino hit o raspadu jedne ljubavi, zatim argentinski napeti pljačkaški film "Veličanstveni gubitnici", te prošlogodišnja makedonska uspješnica "Bog postoji, njeno ime je Petrunija". Publiku će zabaviti, a možda i zabrinuti "Selfie", francuski hit o modernom društvu u raljama pretjeranog korištenja tehnologije.

Zbog smanjenog kapaciteta gledališta uvode se dvije popodnevne projekcije u kinu Muzej – u 16 i 18 sati, dok će se večernje projekcije održavati u Kapetanovom kinu i kinu Pjacalet u 21 sat. Popodnevne projekcije su besplatne, a ulaznice se podižu na blagajni, dok se karte za večernje projekcije prodaju po cijeni od 20 kuna na blagajni jedan sat prije početka projekcije. Sve projekcije održat će se uz maksimalne mjere opreza sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

Javni poziv za ugostitelje_organizacija programa u sklopu Dana Grada Buzeta

17.08.2020.

Uslijed nastale epidemije koronavirusa COVID-19 od strane Stožera civilne zaštite RH te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo donesene su odluke i mjere zaštite od širenja bolesti, preporuke o ograničenju broja osoba u javnim okupljanjima, osiguravanju općih higijenskih mjera i mjera fizičkog distanciranja. Stoga, s obzirom na donesene mjere, ovogodišnje obilježavanje Dana Grada Buzeta odnosno programi Subotine i Subotine po starinski neće biti organizirani na tradicionalni način.

U želji da se ovogodišnja Subotina ipak obilježi u epidemiološki prihvatljivim uvjetima, Grad Buzet će dio sredstava planiranih za organizaciju Subotine 2020., putem javnog poziva, buzetskim ugostiteljskim objektima smještenima na području užeg centra grada, dodijeliti nepovratnu potporu za organizaciju kulturnog, zabavnog ili drugog prigodnog programa dana  11. i 12. rujna 2020. godine. Želja nam je na taj način pomoći našim ugostiteljima koji su također ove godine značajno osjetili posljedice navedenih mjera, a našim sugrađanima osigurati primjeren zabavni program, kako dan našega grada ne bi ostao u potpunosti neobilježen.

Rok za podnošenje Prijave za dodjelu potpore je zaključno do 24. kolovoza 2020. godine u 12.00 sati.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora ugostiteljima grada Buzeta za organizaciju prigodnih programa obilježavanja Dana Grada Buzeta u 2020. godini

OBRAZAC PRIJAVE na javni poziv

IZJAVA O POOTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

SKUPNA IZJAVA

Buzet nagrađuje svoje TOP studente

21.07.2020.

Temeljem Zaključka o dodjeli nagradne stipendije studentima koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate (KLASA: 602-01/20-01/12, URBROJ: 2106/01-03-01-20-1 od 21. srpnja 2020. godine), gradonačelnik Grada Buzeta dana 21. srpnja 2020. godine objavljuje   

JAVNI POZIV za dodjelu nagradne stipendije za studente koji su tijekom studija ostvarili iznimne rezultate

 

Više informacija i prijavu možete pronaći na slijedećoj poveznici

Obavijest vinogradarima !

21.07.2020.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze ( NN 48/2018 ), potrebno je izvršiti drugo tretiranje protiv američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), prenositelja (vektora) zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescens doree) u demarkiranom području za sve one koji to još do sada nisu obavili.

Posjednici vinograda  u demarkiranom području obvezni su pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u svoje nasade, pratiti simptome bolesti te provoditi mjere zaštite.

Demarkirano područje  obuhvaća zaraženo područje (žarište) širine 1km od mjesta gdje je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine 5 km od granice zaraženog područja.

Za suzbijanje američkog cvrčka registrirani su slijedeći insekticidi: Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max te ekološki insekticid Abanto, Piretro Natura i Asset Fiv.

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete (večernji sati), a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Izmjena biračkih mjesta na području Grada Buzeta

18.06.2020.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Buzeta, koji su u ožujku odgođeni, održat će se u nedjelju 5. srpnja 2020. godine, istodobno s Izborima za zastupnike u Hrvatski sabor. 

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom COVID-19 i preporuka HZJZ o održavanju izbora, Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora donijelo je novo Rješenje o određivanju biračkih mjesta, u kojem se mijenjaju mjesta održavanja izbora u sljedećim biračkim mjestima:

 • Biračko mjesto br. 2 - BUZET - ZAPAD:

Adresa održavanja: Narodni dom, II istarske brigade 2, Buzet (1. kat)

za birače s prebivalištem u BUZET: 1.MAJA 6-24 (PARNI), 1.MAJA 5-25 (NEPARNI), AUGUSTINA VIVODE, FRANA FLEGA, GORIČICA, HULETI, IVANA SANCINA, MALA HUBA, MANDALENIĆI, SRNEGLA, STJEPANA KONZULA, ŠAKORI, TRG FONTANA, VERONA

 • Biračko mjesto br. 3 - BUZET - STARI GRAD:

Adresa održavanja: Zavičajni muzej Buzet, Rašporskih kapetana 5, Buzet

za birače s prebivalištem u: BUZET: 1.MAJA 2-4 (PARNI), 1.MAJA 1-3 (NEPARNI), 9.SEPTEMBRA, EDE NEMARNIKA, JOAKIMA RAKOVCA, JOSIPA IVANČIĆA, MALA VRATA, MATIJE GUPCA, MATKA TRINAJSTIĆA, MILANA SIROTIĆA, PETRA FLEGA, PINA BUDIČINA, RAŠPORSKIH KAPETANA, ROMANA FLORIDANA, SVETOG JURJA, ŠET.VLADIMIRA GORTANA, TITOV TRG, TRG JOSIPA FABIJANČIĆA, TRG MATKA LAGINJE, TRG VELA ŠTERNA

 • Biračko mjesto br. 16 - VRH:

Adresa održavanja: Društveni dom Vrh, Vrh 46/5, Vrh

za birače s prebivalištem u: BARUŠIĆI: BARUŠIĆI, GREGORIĆI, LUSKIĆI, KLARIĆI: DOBROVA, DOL, KLARIĆI, ŠIMIĆI, MARČENEGLA: MARČENEGLA, MARČENEŠKO POLJE, SLADETIJA, MEDVEJE: MEDVEJE, NEGNAR: KIJEKA, NEGNAR, PALADINI: PALADINI, SENJ: MATIŠKO, SENJ, VRH: VRH, ŠĆULCI:  ŠĆULCI

Ostala biračka mjesta na području Grada Buzeta ostaju na uobičajenim lokacijama, a njihov popis dostupan je na sljedećoj poveznici:

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA - Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Buzeta

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA - Izbori zastupnika u Hrvatski sabor

Natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za financije i knjigovodstvo

17.06.2020.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 21.Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.), točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2020. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 1/2020.), te suglasnosti za raspisivanjem Natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme od strane gradonačelnika Grada Buzeta (KLASA: 112-01/20-01/3, URBROJ: 2106/01-03/01-20-2 od dana 12. lipnja 2020. godine), pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta raspisuje 

NATJEČAJ

za prijam u službu službenika/službenice na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta

- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I KNJIGOVODSTVO

1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Raspisuje se natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Buzet, Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta, za radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I KNJIGOVODSTVO - 1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Stručni i drugi uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.


 

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. 

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim natječajem (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana  izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 10 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Za natječaj - viši stručni suradnik za financije i knjigovodstvo'', na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet. 

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.  

TEKST NATJEČAJA

OBAVIJEST I UPUTE O PROVEDBI NATJEČAJA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Buzeta za 2020. godinu

09.06.2020.

Odbor za javna priznanja Grada Buzeta (dalje: Odbor) na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Buzeta («Službene novine Grada Buzeta», broj 3/11), dana 9. lipnja 2020. godine, objavljuje 

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za javna priznanja  Grada Buzeta za 2020. godinu

Grad Buzet dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos u javnom djelovanju od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Buzeta, a osobito iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i umjetnosti, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

 

Redovita javna priznanja Grada Buzeta su:

 • Zlatni grb Grada Buzeta,
 • Godišnja nagrada Grada Buzeta, te
 • Pohvalnica Grada Buzeta.

 

Javna priznanja Grada Buzeta koja se mogu dodijeliti za cjelokupno životno postignuće su:

 • Nagrada Grada Buzeta za životno djelo,
 • Proglašavanje počasnim građaninom Grada Buzeta.

 

            Odbor poziva sve ovlaštene predlagatelje (fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području Grada Buzeta, skupine građana, mjesni odbori, radna tijela, drugi neformalni organizacijski oblici udruženja građana na području Grada Buzeta, Gradonačelnika Grada Buzeta, zamjenicu gradonačelnika Grada Buzeta i Gradsko vijeće Grada Buzeta) da predlože kandidate za javna priznanja Grada Buzeta u 2020. godini.

Obrazloženi pisani prijedlozi zajedno s popratnim suglasnostima predloženog kandidata mogu se dostaviti Odboru na adresu:

 

Grad Buzet, Odbor za javna priznanja, 

„Prijedlog za dodjelu javnih priznanja“, 

 Buzet, II. Istarske brigade 11

odnosno na e-mail adresu: 

info@buzet.hr

najkasnije do 9. srpnja 2020. godine.

 

Tekst javnog poziva

Obrazac za prijedloge

Obrazac privole

Očitovanje o prihvaćanju kandidature

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA  GRADA BUZETA

Država daje i do 70.000 kuna: Najavljene subvencije za kupnju automobila

09.06.2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krajem lipnja i početkom srpnja 2020. godine raspisat će natječaj za ovogodišnje sufinanciranje kupnje električnih vozila.

Najveći iznos koji će se moći dobiti za kupnju električnog automobila bit će 70.000 kuna.

Više informacija o iznosima ovisno o vrsti i vrijednosti vozila bit će dostupno neposredno prije natječaja. 

Poveznica: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

POSTANI POPISIVAČ POPISA POLJOPRIVREDE 2020.

05.06.2020.

PRIJAVE ZA POPISIVAČE OD 8. DO 15. LIPNJA 2020.

Dana 8. 6. 2020. kreće službena prijava za popisivače na web stranici Državnog zavoda za statistiku; www.popispoljoprivrede.hr
Prijava traje od 8. lipnja do 15. lipnja 2020.
Na web stranici www.dzs.hr će biti objavljen javni poziv i link na prijavu na stranicu www.popispoljoprivrede.hr.

POPIS POLJOPRIVREDE 2020.
Popis poljoprivrede 2020. opsežno je statističko istraživanje čiji je cilj dobivanje što preciznijih podataka o hrvatskoj poljoprivredi i utvrđivanje važnosti te djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo.

U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020.

Kakvi će se podaci prikupljati?

Prikupljati će se podaci o zemljišnom fondu, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, površini voćnjaka, maslinika i vinograda te broju voćnih stabala i trsova vinove loze, navodnjavanju, stočnom fondu, radnoj snazi u poljoprivredi, ostalim dohodovnim djelatnostima, smještaju životinja, gospodarenju stajskim gnojem, mehanizaciji, mjerama potpore ruralnom razvoju te ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Kada će podaci biti dostupni javnosti?

Državni zavod za statistiku će prve rezultate Popisa poljoprivrede objaviti do 30. studenoga 2020., a konačne rezultate najkasnije do 31. prosinca 2021.

Tko će koristiti podatke?

Namjera je dobiti što preciznije podatke o hrvatskoj poljoprivredi i utvrditi važnost ove djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo. Dobiveni podaci bit će pokazatelj preko kojeg će državna i lokalna vlast moći točnije definirati probleme poljoprivredne djelatnosti i u skladu s tim planirati i donositi odgovarajuće odluke i pružiti odgovarajuću potporu za njezin razvoj.

PLAKAT - popis poljoprivrede 2020.

Obavijest o održavanju akcije skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

02.06.2020.

Akcija skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja proizvođača iz Udruge CROCPA održat će se na lokaciji: Poslovni prostor Parka d.o.o., Most 25 (u blizini parkirališta CIMOS), Buzet, dana 17.06.2020.  u periodu od 09.00 – 10.30 h.

 

                                                                                                                                                                                                               

Prezentacija besplatnih usluga Europske poduzetničke mreže EEN

01.06.2020.

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci dana 09.06.2020. održava online prezentaciju besplatnih usluga Europske poduzetničke mreže EEN.

Europska poduzetnička mreža pruža potporu i savjet gospodarstvenicima diljem Europe i svijeta te im pomaže maksimalno iskoristiti mogućnosti Europske unije i jedinstvenog europskog tržišta. To znači da putem EEN mreže poduzetnici mogu na kvalitetan, jeftin i jednostavan način potražiti poslovne partnere za plasman svojih proizvoda, usluga, znanja i tehnologije u svim zemljama Europe, ali i na svim ostalim većim tržištima u svijetu. Uz partnere za distribuciju, mogu potražiti i partnere za zajednički nastup na trećim tržištima, dobavljače sirovina, tehnologije i opreme te partnere za EU projekte.

Više informacija o samom događaju i o načinu prijave putem stranice https://www.step.uniri.hr/event/europska-poduzetnicka-mreza-een/ .

Prijave su otvorene do 08.06.2020.

Energetska obnova obiteljskih kuća

28.05.2020.

Na sjednici Vlade u četvrtak 14. svibnja 2020. godine prihvaćene su Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća. Za energetsku obnovu obiteljskih kuća građani će se moći prijaviti krajem ljeta.

Program energetske obnove Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pripremilo je ranije, ali cijeli postupak odgođen je zbog koronavirusa.

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća raspisat će i provoditi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Poziv bi trebao biti objavljen u lipnju kako bi građani imali barem dva mjeseca za prikupljanje dokumentacije te kako bi krajem ljeta počeli s prijavama. 

U pozivu će detaljno biti navedeni svi uvjeti i dokumentacija za prijavu.


Mjere energetske obnove

 • povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora: 
 1. energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu); 
 2. zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom; 
 • cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE: 
 1. sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima; 
 2. sustavi na drvnu sječku/pelete; 
 3. dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda; 
 4. fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. 

Detaljniji tehnički uvjeti propisat će se u samom tekstu javnog poziva. 

Dokumentacija za prijavu 

Detaljan sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu na poziv bit će također propisan u samom tekstu javnog poziva dok obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključuje: 

 • Energetski certifikat i Izvješće o energetskom pregledu prije energetske obnove te detaljnu ponudu opreme i radova. Navedenim dokumentima potvrđuje se zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu; 
 • U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19); 
 • U slučaju prijave obiteljske kuće koja je dio zaštićene kulturno-povjesne cjeline potrebno je odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja; 
 • Dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine – vrste ovih dokaza detaljno se raspisuju u javnom pozivu.

Više informacija o energetskoj obnovi obiteljskih kuća možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/8324

Uredovanje gradske uprave Grada Buzeta od 18. svibnja 2020. – preporuke i upute

15.05.2020.

Nakon što je u okviru epidemioloških mjera s ciljem sprječavanja koronavirusa i bolesti COVID-19 gradska uprava Grada Buzeta privremeno uredovala u ograničenim uvjetima, te je kontakt sa službenicima gradske uprave bio moguć isključivo putem telefona, pošte ili elektroničke pošte (e-maila), od ponedjeljka 18. svibnja 2020. stranke će u slučaju opravdane potrebe ponovo moći ostvariti neposredni kontakt s nadležnim službenikom / službenicom. Međutim, kad god je to moguće, komunikacija i pružanje tražene usluge odnosno informacije provest će se putem telefona, e-maila ili drugim elektronskim načinom komunikacije.

Slijedom navedenog obavještavamo sve građane da se stranke primaju isključivo uz prethodnu najavu u dogovoru s nadležnim službenikom/službenicom i u unaprijed dogovorenom terminu   putem telefona( 052/662-726) /e-maila info@buzet.hr 

Ulaz u prostorije gradske uprave, kao i sva pritom ostvarena komunikacija, odvijat će se u skladu s preporukama i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Stranke imaju obvezu nošenja maske za lice  i dužne su pridržavati se propisanih uputa o čistoći i dezinfekciji.

Osobama u samoizolaciji te osobama čija je tjelesna temperatura viša od 37,2°C nije dozvoljen ulaz u zgradu gradske uprave, već sve informacije mogu dobiti telefonom ili putem maila.

Početak rada vrtića u posebnim uvjetima

08.05.2020.

U sklopu popuštanja protuepidemijskih mjera izdanih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, koje omogućavaju rad predškolskih ustanova, početak zbrinjavanja djece planira se od ponedjeljaka, 11. svibnja 2020. godine.

Zbrinjavanje one djece za koju su se roditelji izjasnili telefonskim putem tijekom ovog tjedna, organizirati će se rad sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo 29. travnja 2020. godine te u razdoblju od 11. do 22. svibnja 2020. godine.

Obavještavamo roditelje čija će djeca krenuti 11. svibnja 2020. godine u vrtić da ispune Izjavu ( koju mogu preuzeti i na mrežnoj stranici Vrtića) i do subote, 9.svibnja 2020. godine do 20:00 sati ubace u sandučić na glavnom ulazu u vrtić.

Podsjećamo da se prema preporuci Stožera dovođenje djeteta u vrtić preporuča u iznimnim situacijama ukoliko roditelji imaju obavezu raditi, a poslodavci nisu omogućili niti jednom roditelju rad od kuće ili na drugi način.

Izjava roditelja, upute, protokol postupanja i ostale informacije o radu vrtića u posebnim uvjetima dostupni su na sljedećem linku:

https://www.grdelin-buzet.hr/pocetak-rada-vrtica-u-posebnim-uvjetima/

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je nacionalnu internet tržnicu – Tržnica.hr

05.05.2020.

Tržnica.hr je nacionalna internet tržnica domaćih proizvoda, koja na jednom mjestu omogućava kupnju i prodaju domaćih proizvoda s njiva, farmi i ribarica iz cijele Hrvatske.

Poljoprivredni proizvođači na ovaj način dobivaju mjesto za besplatan plasman i brzu prodaju svojih vrijednih proizvoda, a kupci provjerenu lokaciju s jedinstvenim pregledom i najvećim izborom hrane visoke kvalitete, željene svježine i očuvane tradicije.

Kupujmo na Tržnica.hr i podržimo domaće poljoprivrednike i ribare! Svakom kupnjom stvaramo snažan i raznovrstan hrvatski lanac hrane.

Nacionalnoj internet tržnici možete pristupiti putem linka: https://ruralnirazvoj.hr/ministarstvo-poljoprivrede-pokrenulo-je-nacionalnu-internet-trznicu-trznica-hr/

120 milijuna kuna za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

30.04.2020.

Dohodak od poljoprivrednih djelatnosti stanovništvo ruralnih područja nadopunjuje dohotkom od nepoljoprivrednih djelatnosti i ostaje živjeti i raditi u ruralnim krajevima. Ministarstvo poljoprivrede podupire nastojanja daljnjeg razvoja gospodarskih aktivnosti poljoprivrednih gospodarstava i izvan uobičajenih poljoprivrednih aktivnosti, a u cilju očuvanja postojećih radnih mjesta u ruralnim područjima i stvaranja preduvjeta za nova radna mjesta, održivi razvoj ruralnih područja i, u konačnici, smanjenje depopulacije. Sredstvima Programa ruralnog razvoja Ministarstvo poljoprivrede daje potporu upravo takvim investicijama i to do 70 % ukupno prihvatljivih troškova ulaganja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, a koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva (SO) najmanje 2.000 eura i koji ovim ulaganjima razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a po projektu se financira do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 eura, a najviši 200.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovaj natječaj iznosi 120.000.000,00 kuna.

Prihvatljiva su ulaganja u jedan od sektora:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravne prodaje proizvoda, marketing se mora odnositi na predmet prerade, gdje izlazni proizvod ne smije bit proizvod iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije

b) usluga u ruralnim područjima, a koji može obuhvaćati:

– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,

– usluge u društvenim djelatnostima i

– intelektualne usluge

c) tradicijskih i umjetničkih obrta,

d) turizma u ruralnom području.

Prijave na natječaj za operaciju 6.4.1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimat će u razdoblju od 28. svibnja 2020. godine do 28. srpnja 2020. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti na poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedba-tipu-operacije-6-4-1-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/

Grad Buzet donio mjere za rasterećenje poduzetnika

26.04.2020.

Gradsko vijeće Grada Buzeta ja na 28. sjednici održanoj 22. travnja 2020. godine, zbog novonastalih i nepredviđenih okolnosti uslijed pojave koronavirusa COVID-19, usvojilo novi set odluka o nizu mjera pomoći buzetskim gospodarstvenicima. 
Radi ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom odobrava se za 100% smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Buzeta, počevši od mjeseca ožujka 2020. pa do ukidanja mjera zabrane i ograničenja za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja
navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020. godine te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja stožera civilne zaštite RH od
19.03.2020. godine. Svim ostalim poduzetnicima (zakupnicima), smanjuje se zakupnina poslovnog prostora za 50 % do kraja mjera navedenih u prethodnom stavku, a ukoliko mjere prestanu važiti prije kraja mjeseca onda odluka važi do kraja tog mjeseca. Za ostavrivanje prava iz ovih odluka poduzetnici ne koraju podnossiti nikakve zahtjeve, već će im gradske službe narednih dana dostaviti obavijesti i izmjenjena rješenja.
Slijedom okolnosti poduzetnici koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja oslobađaju se plaćanja komunalne naknade
do kraja navedenih mjera, a ukoliko mjere prestanu važiti prije kraja mjeseca onda odluka važi do kraja tog mjeseca.
Poduzetnicima u proizvodnim djelatnostima odgađa se plaćanje komunalne naknade na tri mjeseca (ožujak, travanj i svibanj) sa dospijećem komunalne naknade na dan 31.7, 31.8 i 30.09. 
Gradsko vijeće još je ranije donijelo odluku da se svim obveznicima kojima je utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja za komunalni doprinos od 01. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane odobrava se obročno, beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše 6 mjeseci. Isto tako svim obveznicima obustavljeno je plaćanje spomeničke rente. Za sve obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na
području Grada Buzeta, odgađa se rok dospijeća plaćanja porezne obveze za tri mjeseca.
Gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić, donio je također odluku o oslobađanju od plaćanja dječjeg vrtića i produženog boravka u Osnovnoj školi za vrijeme trajanja mjera za sve polaznike i učenike.

Izdavanja propusnica za stanovnike Grada Buzeta - e-propusnice

17.04.2020.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE NOVIH e-PROPUSNICA iz stavke e) DOSTUPAN JE OVDJE!

Od 6. travnja 2020. godine propusnice za kretanje izvan mjesta prebvališta ili stalnog boravišta dostupne su isključivo putem centralnog sustava e-propusnice. 

Ukoliko imate pitanja oko izdavanja e-propusnica kontaktirajte Stožer civilne zaštite Grada Buzeta na tel. 052 662 854 ili e-mail: stozer@buzet.hr

Propusnice koje je Grad Buzet - Stožer civilne zaštite izdao do 3. travnja, a njihovo je trajanje iza 6. travnja, zamijenjene su novim e-propusnicama i poslane na e-mail adresu podnositelja zahtjeva.

 

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Zabrana iz ove Odluke se ne odnosi na:

a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,

b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

c. izvješćivanje javnosti,

d. stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,

e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština

f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,

g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Sukladno odluci, Stožer civilne zaštite nadležan je izdavanje propusnica iz stavke e) iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, te za sve ostale slučajeve propusnica neće biti odobrena.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE e-PROPUSNICA iz stavke e) DOSTUPAN JE OVDJE!

Za kretanje unutar područja Grada Buzeta propusnica NIJE POTREBNA! 

Popis naselja na području Grada Buzeta između kojih je kretanje dozvoljeno bez propusnice:

 • Buzet 
 • Mala Huba (Huleti, Mandalenići, Srnegla i Šakori)
 • Buzet Stari grad
 • Krušvari (Kortina, Pašutići i Urihi)
 • Juradi  (Čabranija, Čuhrija, Donji Kontići i Gornji Kontići),
 • Kosoriga
 • Martinci (Bakar, Dobrovica i  Racari)
 • Račice (Jezer)
 • Račički Brijeg 
 • Rimjak (Zabrda)
 • Roč
 • Benčići (Grki)
 • Blatna Vas (Breg, Brul, Glistonija, Kuhari, Martinačići, Mejari, Šćaveti, Štuparija)
 • Brnobići (Brda, Breg, Grabri, Grozdani, Kortina, Podpećina, Ravnići, Zubalići)
 • Čiritež (Ilići, Strnadi)
 • Duričići (Iveći, Kavci)
 • Erkovčići (Bartuli, Benečići, Buraj, Marčibreg, Smrekovac, Stancija, Stanica Hum, Škrinjari)
 • Forčići (Birićija, Latini, Rauši, Šavki, Tomičići)
 • Gornja Nugla (Donja Nugla, Mištrići, Nemarniki)
 • Hum (Brižac, Ćuharija, Malinci, Mućan)
 • Kompanj (Klančići, Klobasi, Kosići, Krulčići, Pernići, Špilići)
 • Kotli (Podkrog)
 • Kras (Črnehi, Klanac, Mikci)
 • Krkuž (Grondari, Hrbatija)
 • Ročko Polje (Benčići, Bortulasi, Bršćak, Draga, Fabriši, Kebri, Krbavci, Pahari, Pavletići, Premci, Žulići)
 • Stanica Roč (Hlaji, Jakomasi)
 • Šušići (Puški, Verbanci)
 • Rim (Bujavci, Grgurinčići, Kolinasi, Stražnjak)
 • Sovinjak (Jermanija)
 • Bartolići (Črnehov Brijeg, Puhi, Šimeći, Švikarija, Zugani)
 • Krti (Dršćari, Hrvatini, Klarići, Sušani, Sv. Kirin,  Valice, Valari)
 • Pračana (Beneži, Brnozi, Lokvice, Majeri,  Pigini)
 • Sirotići (Tuki)
 • Sovinjska Brda (Drobežija, Krtov Breg, Majeri)
 • Sovinjsko Polje (Cunjci, Srgobani)
 • Sveti Ivan (Brežac, Korta, Mejica, Praščari, Pintori, Pod Baštion, Sveti Ivan - Dol)
 • Cunj
 • Selca ( Nežići )
 • Strana ( Brgad, Mavrići, Podbreg)
 • Sveti Martin (Kružići, Majcani, Mandaši, Stupari)
 • Krbavčići (Rumeni )
 • Počekaji (Finderli, Željeznička stanica Buzet)
 • Svi Sveti
 • Juričići (Brtonjica, Jagodići, Lokarija, Komušćica, Maruškići i Most)
 • Marinci (Vidaci)
 • Pengari
 • Peničići (Kegji, Kozari) 
 • Podkuk (Mikolići)
 • Podrebar (Petohlebi)
 • Prodani (Korta)
 • Sveti Donat (Brnkali, Bržendi, Čela i Jurcanija)
 • Štrped (Črnci, Jermaniši, Mažinjica i Sveti Duh)
 • Baredine (Abrami,  Mišini)
 • Črnica (Postaje, Požane)
 • Kajini
 • Perci (Podrečak,  Šantići)
 • Salež (Jurati)
 • Škuljari
 • Seljaci (Banici, Hrib)
 • Ugrini (Confi, Goričica,  Jakci, Konti,  Mlini)
 • Zonti (Opatija, Rušnjak, Trkusi)
 • Veli i Mali Mlun (Pruhari)
 • Vrh (Glavići)
 • Barušići (Brižac, Gregorići, Luskići)
 • Klarići (Dobrova , Dol,  Šimići)
 • Marčenegla (Sladetija, Marčeneško Polje)
 • Medveje
 • Negnar (Kjeka) 
 • Paladini
 • Senj (Matiško)
 • Šćulci

Registrirajte svoj OPG na jedinstvenoj web platformi

09.04.2020.

Udruga Inovativni projekti iz Rijeke i Hrvatska zajednica županija zajedno provode projekt "OPGovi Hrvatske". Radi se o web platformi kojoj je za cilj obuhvatiti svih 162.966 OPG-ova
na području 20 županija i Grada Zagreba. 

Temeljna svrha ove platforme je samostalna izrada i upravljanje vlastitom stranicom za svaki pojedini hrvatski OPG. Nažalost, velika većina OPG-ova ne posjeduje vlastitu web stranicu putem koje bi na osobniji način predstavila rad svoje obitelji. Sada će to moći napraviti.

Od dodatnog sadržaja na platformi moći će se pronaći aktualni natječaji od lokalne, preko regionalne i nacionalne pa sve do europske razine. Nadalje, u info kutku će biti svi relevantni dokumenti za OPG-ove, a odnose se na osnivanje, izvještavanje, umrežavanje i slično. Ukratko - polazišno i centralno mjesto svih hrvatskih OPG-ova.

Što se tiče korisnika njihovih usluga, tj. svih građana, oni će jednostavno prema županijama, gradovima, općinama i kategorijama moći pretraživati platformu kako se ona bude nadopunjavala.  Svrha platforme je da svako gospodarstvo samostalno izrađuje i uređuje svoju stranicu koju na koncu može istaknuti i na vizitkama. 

UPUTE ZA REGISTRACIJU OPG-a
 

Odluka o izmjeni ODLUKE o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova prijevoza odnosno smještaja

02.04.2020.

Temeljem Odluke Stožera Civilne Zaštite Republike Hrvatske ( KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine), Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (»Narodne novine«, broj 29/20 i 32/20) i članka 94.Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/18 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Buzeta je dana 2. travnja 2020. godine godine donio Odluku o izmjeni ODLUKE o kriterijima i načinu subvencioniranja troškova prijevoza odnosno smještaja redovitim učenicima srednjih škola za školsku 2019./20. godini.

 

Više informacija o odredbama Odluke možete pronaći na sljedećoj poveznici: 

https://www.buzet.hr/images/uploads/files/izmjena_ODLUKA_prijevoz_smjestaj_2019_2020.pdf

Jednokratne pomoći povodom uskršnjih blagdana

24.03.2020.

Povodom uskršnjih blagdana Grad Buzet i ove godine dodjeljuje jednokratnu pomoć u iznosu od 400,00 kuna osobama slabijeg materijalnog stanja, bolesnim i nemoćnim osobama s prebivalištem na području Buzeta. Zaključkom Vijeća za socijalnu politiku Grada Buzeta jednokratnu će pomoć dobiti 98 osoba. S obzirom na trenutne okolnosti isplata sredstava započet će ranije nego inače kako bi se osiguralo da svi korisnici prime pomoć do Uskrsa. Uz prigodnu čestitku sredstva će biti doznačena putem poštanske uputnice na kućne adrese.

Iz Proračuna Grada Buzeta za ovu pomoć utrošit će se 39.200,00 kuna.

Popis obrtnika i tvrtki s područja Grada Buzeta koji vrše dostavu

24.03.2020.

Grad Buzet u suradnji s Udruženjem obrtnika Grada Buzeta objavljuje popis obrtnika i tvrtki s područja Grada Buzeta koji vrše uslugu dostave.

 • Pizzeria Ježić, obrt za ugostiteljstvo, vl. Dinko Sirotić, A.C. Tonića 15, Buzet Opis dostave: pizze, salate i tjestenine Broj telefona: 091 205 2433 E-mail adresa: pizzeria.jezic@gmail.com
 • Poljoprivredna proizvodnja i stočarstvo „Majcani“, vl. Mladen Draščić, Buzet, Sveti Martin 9/3 Opis dostave: mlijeko i mliječni proizvodi Broj telefona: 098 938 1050 E-mail adresa: majcani.buzet@gmail.com
 • Zajednički obrt za savjetovanje, servis i prodaju računalnog hardvera i softvera Matrix računala Opis dostave: proizvodi iz redovne ponude: računalni hardware i software, potrošni materijal za pisače, mobitele, tablete i oprema za iste, servisne usluge na daljinu Broj telefona: 091/1694049, 091/5186838 E-mail adresa: prodaja.buzet@matrix-racunala.hr
 • Elmac, obrt za elektromehaniku, vl. Kristijan Majer, Mandalenići 17, Buzet Opis dostave: elektromaterijal, bijela tehnika, kućanski aparati Broj telefona: 052 557 326 e-mail adresa:  elmacelektroshop@gmail.com
 • BIOEM d.o.o. , Opis dostave: blitva, poriluk, špinat, raštika, matovilac, presadnice povrća, razne sorte i sadnice cvijeća, mladi krumpir. Broj telefona: 0994027906, 098434625 e-mail: bioembuzet@inet.hr. Vrijeme dostave: po dogovoru tijekom cijelog dana osim nedjelje.
 • Trgovina Salamander (E&D Trade) - uredski materijal i pribor (samo za poslovne korisnike) Telefon: 091 727 2202, fax: 052 694 458, e-mail: salamander.buzet@gmail.com, dostava utorkom i četvrtkom prema dogovoru.
 • Restoran SANDY (Jassa d.o.o.) - tople marende i ručkovi sukladno dnevnom meniju. Telefon: 095 397 00 97. Dostava od ponedjeljka do petka u vremenu od 9.30 do 14.00 sati.
 • CLIVUS d.o.o. - Opis dostave: redovna ponuda - boje, ležajevi, remenje, alat, radna odjeća (samo poslovni korisnici). Telefon: 052 663 297, 098 594 253 E-mail: clivus@optinet.hr. Dostava radnim danom prema dogovoru.


 

Kontakt za slanje upita i dobivanje pravovaljanih informacija - stožer civilne zaštite Grada Buzeta

24.03.2020.

Grad Buzet u cilju sprječavanja daljnjeg širenja koronavirusa COVID-19, a u cilju zaštite svih naših sugrađana, od danas uspostavlja  telefonsku liniju i e-mail adresu na koju građani mogu slati upite i dobiti sve pravovaljane informacije o radu upravnih odjela gradske uprave, o načinu dostave upita,  primanja informacija iz djelokruga rada gradske uprave te o aktivnostima Grada Buzeta i preventivnim mjerama radi suzbijana širenja COVID -19  virusa.  

INFO PODACI

Odluke Stožera civilne zaštite RH (21.3.2020.)

22.03.2020.

Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite

19.03.2020.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, radi zaptite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, donio je  

- Odluku o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
- Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

Odluke stupaju na snagu 19. ožujka 2020. godine.

Pozivamo sve građane da se drže donesenih odluka i preporuka Stožera civilne zaštite.

Telefon Crvenog križa Buzet za pitanja i pomoć

19.03.2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Buzet otvorilo je telefon za pozive građana koji imaju pitanja ili im treba savjet i pomoć, vezano uz koronavirus. Broj telefona je 052 662 445, a telefon je na raspolaganju svakog dana od 10 do 18 sati. 

Crveni križ poziva svoje korisnike i građane u potrebi, osobe starije od 60 godina života, osobe koje žive u samačkim ili staračkim domaćinstvima te osobe koje trenutno nisu u mogućnostii izaći zbog bolesti kao i osobe koje su u samoizolaciji s izdanim valjanim rješenjem, a nemaju nikoga da im pomogne, da im se jave telefonom ukoliko su im potrebni hrana ili lijekovi, kako bi im Crveni križ osigurao dosatvu hrane i lijekova putem svojih volontera.

Upućuje se apel svim stanovnicima Grada Buzeta da kontaktiraju svoje najbliže, rodbinu, i susjede, pogotovo starije i nemoćne osobe treba li im pomoć, dostava hrane i lijekova, te da na taj način pomognu svojim najbližima.

Info centar Stožera civilne zaštite Istarske županije

18.03.2020.

Poštovane/i,

Stožer civilne zaštite Istarske županije ustrojio je Info centar Stožera koji će imati radno vrijeme od 7 do 19 sati, svakog dana (i vikendom) za potrebe Stožera , koordinacije aktivnosti i servisa građanima. Ukoliko imate upit, slobodno se obratite na kontakte:

Tel: 052/352 – 112, te na e-mail adresu info.stozer@istra-istria.hr.

 

 

S poštovanjem,

Nova odluka Stožera civilne zaštite Istarske županije (14.3.2020.)

14.03.2020.

Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je Odluku o ograničenju rada i mjerama ponašanja od 15. ožujka do 14. travnja 2020. godine, u svrhu suzbijanja epidemije koronavirusa u Istarskoj županiji.

1. ograničenje rada trgovačkih centara do 18h ( uz obavezno poštivanje svih protuepidemijskih mjera)
2. trgovine prehrane ( manje veličine, uključujući i trgovine na benzinskim pumpama) do 18h (uz obavezno poštivanje svih protuepidemijskih mjera)
3. ugostiteljski objekti svih kategorija - PREKID RADA
4. uslužne djelatnosti koje dolaze u bliski kontakt sa klijentima: frizeri, pedikeri, brijači, kozmetičari i slične uslužne djelatnosti - PREKID RADA
5. ostaju na snazi preporuke da djeca vrtićke i školske dobi ostaju kod kuće do 14.travnja 2020. Do tog datuma ti se prostori izbjegavaju kao mjesta okupljanja.

ODLUKA

Ministartsvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je Odluku o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija)

ODLUKA 

 Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je Uputu o postupanju s osobama koje su u zadnjih 14 dana prije ulaska u Hrvatsku boravile na području
zahvaćenom epidemijom COVID-19: zdravstveni nadzor nad osobama bez simptoma/znakova bolesti i postupak s osobom koja pokazuje simptome/znakove bolesti i njezinim kontaktima

UPUTA

LETAK SAMOIZOLACIJA

Nove protuepidemijske mjere i odluke (13.3.2020.)

13.03.2020.

Sukladno protuepidemijskim mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa COVID-19 Stožera civilne zaštite Istarske županije, gradonačelnik Grada Buzeta je dana 13. ožujka 2020. godine donio sljedeće odluke:

1) Odluka o ograničenju rada u ugostiteljskim objektima

2) Odluka o postupanju trgovačkih centara i trgovina hranom i živežnim namirnicama

3) Odluka o postupanju uslužnih djelatnosti 

 

Zbog smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19 na području Istarske županije do 14. travnja 2020. godine na području Grada Buzeta:

 • odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru
 • do daljnjega se obustavlja rad Dječjeg vrtića "Grdelin" Buzet
 • Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet i Srednja škola Buzet, sukladno smjernicama Ministartsva znanosti i obrazovanja od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine organizirat će nastavu na daljinu
 • za javnost se zatvaraju kino-dvorana, gradska knjižnica, zavičajni muzej i gradska vijećnica
 • za javnost se zatvaraju sportski objekti na području Grada Buzeta
 • za javnost se zatvaraju prostori društvenih domova na cijelom području Grada Buzeta
 • ugostiteljskim objektima na području Grada Buzeta iz skupina “Restorani”, “Barovi” i “Objekti jednostavnih usluga” ograničava se radno vrijeme od 6:00 do 18:00 sati
 • udrugama civilnog društva preporuča se otkazivanje svih okupljanja članova
 • sprovodi i ispraćaji pokojnika odvijat će se u krugu obitelji
 • preporuča se da se prije odlaska liječniku u Dom zdravlja pacijent telefonom javi svom liječniku i dogovori daljnje postupanje
 • u Domu za starije osobe Buzet nisu dozvoljeni posjeti korisnicima
 • odgađa se tradicionalni sajam (tržnica) na prostoru Mašimova škuja koji se održava prvog petka i trećeg četvrtka u mjesecu
 • preporuča se građanima i korisnicima usluga da komunikaciju prema javnim ustanovama i institucijama (Grad Buzet, Pučko otvoreno učilište “Augustin Vivoda” Buzet, Dom za starije osobe Buzet, Dječji vrtić “Grdelin”, Javna vatrogasna postrojba Buzet, Istarski vodovod Buzet, Park d.o.o., Plzet d.o.o.) u najvećoj mjeri svedu na pozive telefonom i slanje e-mailom

ODLUKE:

Odluka TD Park o načinu organizacije i održavanja pogreba i ispraćaja pokojnika zbog sprječavanja širenja koronavirusa COVID 19

Odluka TD Park o odgodi tradicionalnog sajma u Gradu Buzetu zbog sprječavanja širenja koronavirusa COVID 19

Odluka - Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet

Obavijest o izuzimanju dijela zemljišta iz natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

12.03.2020.

Na temelju članka 33. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19) te članka 9. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, KLASA: 021-05/20-01/1, URBROJ:2106/01-01/01-20-8, od 30. siječnja 2020. godine, Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Buzeta  donosi obavijest o izuzimanju dijela zemljišta iz natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, koja je upućena svim članovima Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta.

OBAVIJEST o izuzimanju dijela zemljišta iz natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buzeta

Zatvaranje Dječjeg vrtića Grdelin - OBAVIJEST

12.03.2020.

Predškolska ustanova Dječji vrtić "Grdelin" zatvara se sukladno priopćenju Vlade RH 

od 13. ožujka do 14. travnja 2020. godine

s mogućnošću ranijeg otvaranja ustanove,

a u skladu s zakonskim odredbama ("stanje neposredne ugroženosti svih dionika odgojno-obrazovnog procesa").

Roditelji se oslobađaju plaćanja usluga vrtića za dane kad je vrtić zatvoren.

ODLUKA

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE

Odluke i preporuke o postupanjima na području Grada Buzeta zbog sprječavanja širenja koronavirusa

11.03.2020.

Sukladno preporuci Stožera civilne zaštite Istarske županije, Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 11. ožujka 2020. godine donio sljedeće odluke:

 1. Odluku o odgađanju svih kulturnih i sportskih događanja u Gradu Buzetu
 2. Odluku o zatvaranju sportskih objekata za javnost
 3. Odluku o ograničenju rada ugostiteljskim objektima


Zbog smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19 na području Istarske županije do 14. travnja 2020. godine na području Grada Buzeta:

 • odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru
 • za javnost se zatvaraju kino-dvorana, gradska knjižnica, zavičajni muzej i gradska vijećnica
 • za javnost se zatvaraju sportski objekti na području Grada Buzeta
 • za javnost se zatvaraju prostori društvenih domova na cijelom području Grada Buzeta
 • ugostiteljskim objektima na području Grada Buzeta iz skupina “Restorani”, “Barovi” i “Objekti jednostavnih usluga” ograničava se radno vrijeme od 6:00 do 23:00 sata
 • udrugama civilnog društva preporuča se otkazivanje svih okupljanja članova
 • preporuča se da se sprovodi odvijaju u krugu obitelji
 • preporuča se da se prije odlaska liječniku u Dom zdravlja pacijent telefonom javi svom liječniku i dogovori daljnje postupanje
 • u osnovnoj i srednjoj školi odgođeni su svi roditeljski sastanci
 • u Dječjem vrtiću “Grdelin” Buzet nije dozvoljeno donošenje igračaka od kuće u vrtić, roditelje i članove obitelji koji dolaze po djecu moli se da se ne zadržavaju u garderobama i ostalim prostorijama vrtića  već da nakon dovođenja i odvođenja djeteta napuste prostorije ustanove. Odgođeni su i svi roditeljski sastanci, predavanja te kraći programi plesa i engleskog jezika
 • u Domu za starije osobe Buzet nisu dozvoljeni posjeti korisnicima
 • preporuča se građanima i korisnicima usluga da komunikaciju prema javnim ustanovama i institucijama (Grad Buzet, Pučko otvoreno učilište “Augustin Vivoda” Buzet, Dom za starije osobe Buzet, Dječji vrtić “Grdelin”, Javna vatrogasna postrojba Buzet, Istarski vodovod Buzet, Osnovnoj školi Vazmoslav Gržalja Buzet, Srednjoj školi Buzet, Park d.o.o., Plzet d.o.o. te ispostavama županijskih i državnih institucija) u najvećoj mjeri svedu na pozive telefonom i slanje e-mailom

ODLUKE:

- Odluka TD Park o načinu organizacije i održavanja pogreba i ispraćaja pokojnika zbog sprječavanja širenja koronavirusa COVID 19

- Odluka TD Park o odgodi tradicionalnog sajma u Gradu Buzetu zbog sprječavanja širenja koronavirusa COVID 19

- Odluka - Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet

Rezultati natječaja za udruge u 2020. godini

11.03.2020.

Na temelju članka 30. stavka 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br.12/15) Povjerenstvo za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja kulture, djeca i mladi, sporta i rekreacije te Povjerenstvo za kvalitativnu procjenu pristiglih prijava za prioritetna područja razvoj civilnog društva, socijalna skrb i zaštita zdravlja dana 11. ožujka 2020. godine donijeli su Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija organizacija civilnog društva u 2020. godini:

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u područjima razvoj civilnog društva i socijalna skrb i zaštita zdravlja u 2020. godini

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u područjima kultura, djeca i mladi te sport i rekreacija u 2020. godini

Obavještavaju se sve OCD-a kojima su odobrena sredstva za financiranje u 2020. godini da do 25. ožujka 2020. godine putem elektroničke pošte: helena.sculac-jerman@buzet.hr, dostave sljedeće priloge potrebne za potpisivanje ugovora:

- usklađene obrasce proračuna s odobrenim sredstvima (Obrazac OCD 2),

- obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OCD 3),

- dokaz da se protiv odgovorne osobe OCD-a i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak (uvjerenje putem sustava e-Građani ili uvjerenje nadležnog općinskog suda ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja).

Zaključci Stožera civilne zaštite IŽ za sprječavanje epidemije bolesti uzrokovane koronavirusom

10.03.2020.

Slijedom pojava prvih slučajeva obolijevanja od COVID-19 u Istarskoj županiji i širenja epidemije u susjednoj Italiji, a u svrhu sprječavanja pojave epidemije iste bolesti u Istri, Stožer civilne zaštite Istarske županije, na sjednici održanoj 10. ožujka 2020. godine donio je Zaključke.
1.) Do daljnjega nalaže se odgađanje svih okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru, zatvaranje kino-dvorana, knjižnica i čitaonica te klubova, zatim prostora udruga civilnog društva, saveza i zajednica udruga, kao i prostora koje te udruge koriste za manifestacije. Također, preventivno će se zatvoriti i svi sportski objekti, dvorane, bazeni, sportski tereni i igrališta.
2.) Turističke zajednice dužne su putem sustava e-visitor evidentirati sve pristigle turiste iz Republike Italije, te će informacije o istima dostaviti nadležnoj sanitarnoj inspekciji radi daljnjih postupanja
3.) Od Nacionalnog stožera civilne zaštite RH traži se zatvaranje svih predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te visokoobrazovnih institucija na području Istarske županije do 14. travnja 2020. godine
4.) Od Nacionalnog stožera civilne zaštite RH traži se odgoda svih prvoligaških i drugih sportskih natjecanja, odnosno mogućnost održavanja istih  bez prisustva gledatelja.
Molimo vas za suradnju i odgovorno postupanje na dobrobit svih građana Grada Buzeta.

ZAKLJUČCI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU PREDAVANJA O PROGRAMIMA I FONDOVIMA EU

05.03.2020.

Poštovani,

obavještavamo Vas kako se otkazuje predavanje o programima i fondovima EU. Zbog opravdane spriječenosti predavača, gosp. Daniela Mondekara, predavanje o programima i fondovima EU, koje se trebalo održati večeras, 5. ožujka 2020., sa početkom u 19.00 sati, se nažalost otkazuje.

O novom datumu održavanja predavanja bit ćete obaviješteni na vrijeme.

Hvala na razumijevanju.

BESPLATNI TEČAJEVI STRANIH JEZIKA - engleski, njemački i talijanski jezik

04.03.2020.

Obavještavamo Vas da se u sklopu projekta REI II nastavlja sa provođenjem aktivnosti pod nazivom „Intervencije na tržištu rada Istarske županije“, a u sklopu kojeg je i organizacija besplatnih specijaliziranih tečajeva stranih jezika za engleski, njemački i talijanski jezik.

Radionice su namijenjene osobama koje se namjeravaju zaposliti u sektoru turizma i ugostiteljstva, a prvenstveno za konobare i sobarice. Planirano je da se provode u 4 istarska grada, a trenutno se vrše upisi za Umag i Pazin.

Uvjeti za upis:

 Nezaposlene osobe

•             do 29 godina starosti

•             žene svih dobi

•             osobe s invaliditetom

UPISI I INFORMACIJE: 

Diopter – Otvoreno učilište Pula

Telefon: 501-500

e-mail: diopter@diopter.hr 

Novo izdanje Turističke akademije po Istri: prvo izdanje u Buzetu!!

03.03.2020.

Nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja Turistička akademija stiže u novom ruhu! Zbog velikog odaziva i pozitivnih iskustava sudionika, u ovoj godini se širi na cijelu Hrvatsku.

Akademija će se u 2020. održati u 7 gradova diljem Hrvatske, a prva na redu su izdanja po Istri – u Buzetu i Poreču.

Jedinstven koncept u Hrvatskoj

Turistička akademija je dvodnevna edukacija namijenjena malim iznajmljivačima i svima koji to žele postati.

Jedinstveni je to koncept u Hrvatskoj u kojem sudionici na jednom mjestu, potpuno besplatno, mogu dobiti sve što je potrebno za uspješno poslovanje u turizmu.

Osim iznajmljivačima, akademija je namijenjena i poduzetnicima, dodatnoj ponudi iz turizma, studentima, profesionalcima, kao i svima onima koji se jednostavno žele upoznati s novim trendovima u turizmu.

Unaprjeđenje i razvoj poslovanja

Glavni cilj je razvoj potrebnih kompetencija sadašnjih i budućih malih iznajmljivača kako bi unaprijedili svoje poslovanje.

Kroz akademiju sudionici će imati priliku razvijati znanja i vještine koje su im važne za njihovu uspješnost, povezati se s ostalim iznajmljivačima, upoznati dionike iz turizma (agencije, JLRS, potporne institucije, TZ…).

Predavanja i radionice

Program akademije obuhvaća sva područja koja su važna za njihovo uspješno poslovanje poput zakonske regulative, online oglašavanja, izrade web stranica, uređenja interijera i eksterijera, novih trendova i tehnologija u turizmu, gastro ponude, multimedije, infrastrukture, dodatne ponude, upravljanja kriznim situacijama…

Edukacije će držati 20 profesionalaca iz prakse, pa će tako predavanja imati Deniz Zembo (Hotel & Restaurant Amfiteatar), Ivan Sapundžić (360 Agency), Amel Hadžipašić (Start-Up udruga), Hari Vidović, TZ Buzet, Dražen Tovernić (360 Project), Ivana Vinko (360 Agency), Anita Šimek (Istra Buzz), Adisa Kljajić (Ad Stamina), Aleksandra Pekica (OPG Pekica) i dr.

Osim predavanja, na panelima će se predstaviti uspješne turističke priče u kojima će primjere dobre prakse predstaviti vlasnici obiteljskog smještaja, OPG-a, hotelijeri, vinari, maslinari te dodatna ponuda u turizmu.

Turneja po Istri

Turistička akademija započinje put po Istri: prvi na redu su Buzet i Poreč, i to u slijedećim terminima.

Buzet (10.-11. ožujak), 16-20h,  
Poreč (30.-31. ožujak), 16-20h.

Zbog velikog interesa, a ograničenog mjesta za sudjelovanje, preporuka je da svoju prijavu izvršite što ranije.

Turistička akademija provodi se u organizaciji Start-Up udruge i gradova/općina u kojima se održava.

Kako se prijaviti

Za sudjelovanje u Turističkoj akademiji možete se prijaviti putem linka u nastavku: https://forms.gle/DHkQxGd79ZYG88Za6

O detaljima i programu dobit ćete obavijest putem e-maila po prikupljenim prijavama za pojedinu lokaciju. Dodatne informacije moguće je dobiti na broj 098 965 2335.

Više informacija

Više informacija o rasporedu i predavačima Turističke akademije možete pratiti i na Facebook stranicama.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

26.02.2020.

Na temelju članka 53. točka 5. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16 i 98/19), te članka 25. alineja 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Buzeta (“Službene novine Grada Buzeta”, broj 7/11), Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora donosi RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA.

Protuepidemijske mjere sprječavanja koronavirusa Službe za epidemiologiju ZZJZ

25.02.2020.

U Puli je 24. veljače održan sastanak kriznog stožera Istarske županije za koronavirus (COVID-19). Prema uputi Službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od 24. veljače područja zaražena epidemijom novog koronavirusa su Kina, Južna Koreja te pokrajine Lombardia i Veneto u Italiji. S navedenim danom stupaju na snagu sljedeće protuepidemijske mjere:

1. Osobe koje dolaze iz tih područja, a zdrave su, stavljaju se pod zdravstveni nadzor koji uključuje 14-dnevni aktivni nadzor u samoizolaciji u vlastitom domu. Osoba prati svoje zdravstveno stanje na prisutnost simptoma bolesti uzrokovane novim koronavirusom (COVID -19) tijekom 14 dana od zadnje izloženosti i javlja se svakodnevno epidemiologu i ne izlazi iz kuće. Ako je kroz tih 14 dana osoba ostala zdrava, nadzor s time završava. Ako osoba tijekom 14-dnevnog zdravstvenog nadzora razvije simptome bolesti sumnjive na koronavirus infekciju (nagli početak sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja, kratki dah) treba se javiti nadležnom epidemiologu, koji će organizirati daljnje postupanje.
Svi kontakti osoba koje su podvrgnute zdravstvenom nadzoru (obitelj, prijatelji) mogu se kretati bez ograničenja (škola, posao i slično).

2. Za osobe koje u Hrvatsku dolaze turistički ili poslovno na kratkotrajni boravak, kod kojih nije moguće provesti samoizolaciju, kretanje neće biti ograničeno sve dok nemaju simptome bolesti. Temeljem rješenja graničnog sanitarnog inspektora, bit će obavezni svakodnevno javljati nadležnom epidemiologu svoje zdravstveno stanje, a pri eventualnoj pojavi prvih simptoma respiratorne bolesti, trebaju ostati u smještaju bez doticaja s drugim putnicima/kolegama i nazvati nadležnog epidemiologa koji će organizirati daljnje postupanje.

3. Osobe koje su 24. veljače stavljene pod zdravstveni nadzor, a vratile su se iz regija Lombardia i Veneto prethodnih dana, ne moraju više provoditi zdravstveni nadzor te se mogu sutra vratiti u škole i na posao.

4. Do daljnjega ne preporučamo stanovništvu putovanja u navedena rizična područja.

Navedene mjere će se dalje ažurirati u skladu s novim spoznajama o prijenosu i suzbijanju infekcije novim koronavirusom (COVID-19), a sve informacije bit će dostupne na službenim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Krizni stožer Istarske županije aktivno će pratiti situaciju i poduzimati sve mjere u cilju sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti, a sve u koordinaciji i prema preporukama nadležnih institucija, prvenstveno Kriznog stožera pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske. Također, sve nadležne službe u stalnom su kontaktu, dobro organizirane i koordinirane, te educirane u slučaju mogućih zaraza koronavirusom.

U Općoj bolnici Pula osiguran je dio Odjela za infektologiju za moguće pacijente s  koronavirusom.

Objava kandidacijskih i zbirnih listi za izbore za mjesne odbore

24.02.2020.

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta objavljuje kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta.

MO Buzet

Kandidacijska lista MO Buzet

Zbirna lista MO Buzet

MO Buzet - Stari grad

Kandidacijska lista MO Buzet - Stari grad

Zbirna lista MO Buzet - Stari grad

MO Krušvari

Kandidacijska lista MO Krušvari

Zbirna lista MO Krušvari

MO Roč

Kandidacijska lista MO Roč

Zbirna lista MO Roč

MO Sovinjak

Kandidacijska lista MO Sovinjak

Zbirna lista MO Sovinjak

MO Sveti Ivan

Kandidacijska lista MO Sveti Ivan

Zbirna lista MO Sveti Ivan

MO Sveti Martin

Kandidacijska lista MO Sveti Martin

Zbirna lista MO Sveti Martin

MO Svi Sveti

Kandidacijska lista MO Svi Sveti

Zbirna lista MO Svi Sveti

MO Štrped

Kandidacijska lista MO Štrped

Zbirna lista MO Štrped

MO Veli i Mali Mlun

Kandidacijska lista MO Veli i Mali Mlun

Zbirna lista MO Veli i Mali Mlun

MO Vrh

Kandidacijska lista MO Vrh

Zbirna lista MO Vrh

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Buzeta

17.02.2020.

Gradsko vijeće Grada Buzeta, na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, Klasa: 021-01/19-01/5, Urbroj: 2106/01-01/01-19-11 od 13. lipnja 2019. godine, te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta, Klasa: 021-05/20-01/1, Urbroj: 2106/01-01/01-20-8, od 30. siječnja 2020. godine, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Buzeta

 

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada  Buzeta u katastarskim općinama koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta predviđeno za zakup u katastarskim općinama:

1. k.o. Buzet

2. k.o. Črnica

3. k.o. Hum

4. k.o. Marčenegla

5. k.o. Račice

6. k.o. Roč

7. k.o. Salež

8. k.o. Senj

9. k.o. Sovinjak

10. k.o. Sovišćina

11. k.o. Svi Sveti

12. k.o. Vrh

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Buzet predviđene za povrat i ostale namjene daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Buzet predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Zainteresirani se mogu u roku od 17. veljače 2020. do 18. ožujka 2020. godine prijaviti na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buzeta. Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: ''Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj'' na adresu Grada Buzeta, II. istarske brigade 11,52420 Buzet, najkasnije do 18. ožujka 2020. godine. Prijave pristigle nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje.

JAVNI NATJEČAJ 

OBRAZAC PONUDE

GOSPODARSKI PROGRAM

IZJAVE

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta

07.02.2020.

Gradsko vijeće Grada Buzeta je dana 30. siječnja 2020. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta. 

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 29. ožujka 2020. godine.

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora donosi sljedeće dokumente:

1. Redoslijed izbornih radnji MSGB - I

2. Obavezni obrasci MSGB - II

3. a. VMOGB - 1 (prijedlog liste - stranka)

3. b. VMOGB - 2 (prijedlog liste - birači)

3. c. VMOGB - 2-1 (popis birača koji podržavaju listu birača)

3. d. VMOGB - 3 (očitovanje o prihvaćanju kandidature)

3. e. VMOGB - 4 (izjava - birački odbori)

3. f. VMOGB - 4 A (izjava GIP)

3. g. VMOGB - 5 (rješenje o imenovanju BO)

3. h. VMOGB - 6 (rješenje o BM)

3. i. VMOGB - 7 (glasački listić)

3. j. VMOGB - 8 (zapisnik o radu BO)

3. k. VMOGB - 9 (zapisnik o radu GIP)

4. Odustajanje od kandidature MSGB - III

5. Promatrači MSGB - IV

6. Način uređenja biračkog mjesta MSGB - V

7. Glasanje birača koji ne mogu pristupiti na b.m. MSGB - VI

8. Imenovanje članova biračkih odbora MSGB VII

9. Podaci o sjedištu i kontaktima IP

10. Potreban broj potpisa za nezavisnu listu

Natječaj za imenovanje pročelnika

05.02.2020.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 21.Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2020. godinu, gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta

 

1. Pročelnik - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta.

 

2. Stručni i drugi uvjeti za raspoređivanje na radno mjesto:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

 

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim natječajem (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 5 godina.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

 

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

 

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za prijem u službu.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj za prijem u službu.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

 

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Za natječaj - pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Buzeta“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

 

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

GRADONAČELNIK

Siniša Žulić

NATJEČAJ

UPUTE O PROVEDBI NATJEČAJA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

Prof. dr. sc. Velimir Srića: UPRAVLJANJE VREMENOM I PRIORITETIMA

05.02.2020.

U sklopu projekta InCITY+, Grad Buzet nastavlja sa edukacijama i motivacijskim predavanjima za poduzetnike, ali i za sve zainteresirane osobe koje imaju cilj unaprijediti osobni i organizacijski  razvoj. Tim će povodom u Buzetu (Gradska vijećnica Narodnog doma), u ponedjeljak 10. veljače 2020. godine, s početkom u 19.00 sati, gostovati prof. dr. sc. Velimir Srića.

Prof. dr.sc. Velimir Srića sveučilišni je profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i konzultant iz menadžmenta i informatike u niz hrvatskih i međunarodnih tvrtki (Coca Cola, Ericsson Nikola Tesla, Riviera holding, LURA, INA, Agrokor, SRC.SI, NLB, Krka, Gorenje, PBZ itd.). U Buzetu će održati predavanje na temu ''UPRAVLJANJE VREMENOM I PRIORITETIMA: Kako postaviti ciljeve i prioritete i efikasno koristiti vrijeme''.

Ukoliko ste u mogućnosti prisustvovati predavanju, bit će nam drago.

Objavljeni javni pozivi za subvencije u poljoprivredi i poduzetništvu u 2020. godini

05.02.2020.

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poljoprivrede dodijelit će potpore male vrijednosti u vidu nepovratnih novčanih sredstava – subvencija za poljoprivrednu proizvodnju u 2020. godini za sljedeće namjene:

 1. SUFINANCIRANJE NABAVE SADNOG MATERIJALA
 2. PREMIJE OSIGURANJA BILJNE I STOČARSKE PROIZVODNJE, PLASTENIKA I STAKLENIKA
 3. TROŠKOVA ISHOĐENJA SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA/PRATITELJA ŽIVOTINJA
 4. TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
 5. TROŠKOVE NADZORA I SUSTAVA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ I INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI
 6. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE
 7. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE
 8. NABAVA NOVIH KOŠNICA I PČELARSKE OPREME
 9. ZAŠTITA NASADA I STOKE OD DIVLJAČI
 10. SUFINANCIRANJE NABAVE AUTOMATA ZA IZRAVNU PRODAJU   MLIJEKA (MLJEKOMATA)
 11. NABAVA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME
 12. OSTALE MJERE RURALNOG RAZVOJA
 13. POTPORA PROJEKTU IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PUTEM INTERNETA
 14. TEKUĆA DONACIJA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE I LEGALIZACIJU GOSPODARSKIH OBJEKATA  NAMIJENJENIH SMJEŠTAJU STOKE TE SKLADIŠTENJU I PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2020. godini kroz sljedeće mjere:

 1. POTPORE PODUZETNICIMA - POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO,
 2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE I CERTIFICIRANJE,
 3. POTPORE PODUZETNICIMA - INOVATORIMA ZA UVOĐENJE INOVACIJE U PROIZVODNJU,
 4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE,
 5. SUBVENCIJA TROŠKOVA POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA O   STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA U OBRTNIŠTVU,
 6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA  NEZAPOSLENIH OSOBA,
 7. KAPITALNE POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI,
 8. KAPITALNE POTPORE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA GOSPODARSKE  OBJEKTE,
 9. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM,
 10. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA REKLAME I PROMIDŽBE  SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST NA PODRUČJU ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE I
 11. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE OPREME I DIDAKTIČKOG MATERIJALA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE DJELATNOST DADILJA OBAVLJAJU KAO OBRTNICI.  

Detalje o Javnim pozivima možete pronaći OVDJE

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (PISANO TESTIRANJE)

04.02.2020.

Po proteku oglasnog roka povjerenstvo za provedbu oglasa oglašava poziv za testiranje kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa na pisano testiranje i intervju za  prijam u službu na određeno vrijeme, VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I PRISILNU NAPLATU – (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust) uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

04.02.2020.

Na temelju odredbi članaka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08; 61/11; 04/18. i 112/19.) u daljnjem tekstu Zakon), članka 30. i 31. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/17. i 7/19.) te točke II. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2020. godinu, pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Grada Buzeta objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I PRISILNU NAPLATU – (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust) uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

2. Stručni i drugi uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • dobro poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

Služba se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom nije drukčije određeno.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim oglasom (preslika),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj u čijem je programu obuhvaćen rad na računalu, ili vlastoručno potpisana  izjava o poznavanju rada na računalu),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (presliku svjedodžbe odgovarajućeg razreda srednje, više škole ili fakulteta iz kojeg je vidljivo da je uspješno položen predmet iz stranog jezika, ili presliku potvrde ovlaštenog organizatora tečaja iz kojeg je vidljivo da je uspješno završen tečaj stranog jezika, ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju određenog stranog jezika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu. Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, sukladno članku 28. ZSN-a.

Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su izričito suglasni da Grad Buzet kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679.od 27. travnja 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu za prijem u službu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas za prijem u službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisanu prijavu na oglas s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 10 dana od objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Oglas za prijem u službu – viši stručni suradnik za naplatu potraživanja i prisilnu naplatu“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Oglas će se objavit na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta. Za računanje roka mjerodavan je dan objave na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNIK

Elvis Šterpin

OGLAS za prijem u službu

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

POZIV NA PISANO TESTIRANJE 

Nove mjere aktivnog zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a)

30.01.2020.

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta.

Krajem prošle godine Hrvatski zavod za zapošljavanje osvježio je postojeće mjere aktivne politike zapošljavanja. Poticanje samozapošljavanja, jedna od najpopularnijih mjera iz Vladina paketa, dobila je dodatni impuls novim povećanjem iznosa za subvencije.

Novih 9 mjera aktivne politike zapošljavanja zamijenile su one koje su bile aktivne do kraja 2017. godine kako bi bile jasnije i pristupačnije svima koji ih mogu iskoristiti. Bilo da ste poslodavac, posloprimac ili sezonski radnik, ovim mjerama i njihovim kombiniranjem možete iskoristiti poticaje kako biste unaprijedili svoj radni odnos ili tvrtku. Različitim financijskim subvencijama i programima obrazovanja i usavršavanja omogućite si zapošljavanje novih radnika, dodatnu edukaciju, očuvanje radnog mjesta ili uključivanje u programe javnih radova.

Mjere HZZ-a:

1. Potpore za zapošljavanje 

2. Potpore za usavršavanje

3. Potpore za samozapošljavanje 

4. Obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih

5. Osposobljavanje na radnom mjestu

6. Mjera za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

7. Javni rad

8. Potpore za očuvanje radnih mjesta

9. Stalni sezonac

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije o 9 mjera aktivne politike zapošljavanja: http://mjere.hr/

Energetska obnova obiteljskih kuća

27.01.2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavljuje objavu javnog poziva za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u kućanstvima gdje će građanima biti na raspolaganju 142 milijuna kuna. Raspisivanje javnog poziva predviđa se krajem prvog kvartala ove godine te će u njemu detaljno biti razrađeni svi tehnički uvjeti, sadržaj dokumentacije kao i način prijave.

Kao predlagatelj Programa, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja predviđa dodjelu iznosa od oko 28,4 milijuna kuna ranjivim skupinama građana koje su u opasnosti od energetskog siromaštva, dok je preostali dio novca namijenjen ostalim vlasnicima obiteljskih kuća.

S obzirom na to, bit će prilagođeni i iznosi financiranja Fonda. Socijalno ugroženim građanima će se mjere energetske učinkovitosti financirati u 100%-tnom iznosu, dok će za sve ostale stopa sufinanciranja biti jednaka i iznositi 60%.

Na javni poziv bit će moguće prijaviti energetsku obnovu obiteljske kuće u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima ili najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena odnosno legalna, a mogućnost prijave ovisit će i o energetskom razredu objekta. Na javni poziv moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz  primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže.

U okviru energetske obnove kuća, sredstva će se dodjeljivati za sufinanciranje sljedećih mjera:

- povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora

 • energetsku obnovu vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr.);
 • zamjenu dotrajale stolarije ovojnice grijanog prostora novom

- cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:

 • sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima;
 • sustavi na drvnu sječku/pelete;
 • dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;
 • fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Buzet u inovativnom projektu mapiranja klizišta

24.01.2020.

Na Rudarsko geološkom naftnom fakultetu u Zagrebu održana je danas svečanost službenog početka provedbe znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za planiranje namjene zemljišta primjenom LiDAR tehnologije“ (LandSlidePlan). Ovim projektom planira se razviti metodu za izradu karata klizišta korištenjem inovativne LiDAR tehnologije, kako bi se pokazala područja na kojima mogu nastati klizišta.

Veliki dio projekta odvijati će se na području Grada Buzeta, pa će tako projektom biti obuhvaćeno 20 kvadratnih kilometara područja na prostorima Mjesnih odbora Krušvari, Svi Sveti i Vrh. Uz Grad Buzet projekt će obuhvatiti područje gradova Zagreb i Lepoglava te Općine Bednja.

- Klizišta su, kako smo danas imali prigodu čuti, druga najčešća elementarna nepogoda na svijetu, a  s promjenom klimatskih promjena nažalost biti će sve češća pojava. Cilj nam je stoga na području Grada Buzeta evidentirati sva potencijalna mjesta, kako bi kroz prostorno planiranje i sustav civilne zaštite pokušali smanjiti na minimum eventualne buduće pojave - rekao je tom prigodom Siniša Žulić, gradonačelnik Buzeta.
Projekt provode Rudarsko-geološko-naftni fakultet iz Zagreba i Građevinski fakultet iz Rijeke u suradnji s eminentnim znanstvenicima iz područja klizišta iz Italije i Slovenije, a trajati će do konca 2023. godine. Predstavljanju projekta prisustvovao je i Željko Ulhir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog planiranja, koji je naglasio kako klizišta u Hrvatskoj dosad nisu bila sustavno mapirana i evidentirana, pa je ovo odličan pilot projekt koji bi mogao pokazati put u prevenciji značajnih nepogoda u budućnosti.

Uskoro kreću radovi na izgradnji dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici

16.01.2020.

Grad Buzet ostvario je potporu u iznosu od 119.040,00 kn za projekt Uređenja dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici u Gradu Buzetu. Ukupna vrijednost projekta je 148.800,00 kn, od kojih se 80 % financira sredstvima Europske unije, dok je 20 % vrijednosti investicije osigurano u Proračunu Grada Buzeta za 2020. godinu. Navedenim projektom izvršit će se neophodni  građevinski radovi (uklanjanje niskog raslinja, iskopi, izrada podloge, betoniranje podloge za dječje sprave i postavljanje geotextila, rubnjaka i riječnih oblutaka) te će se nabaviti i ugraditi igrala sa pripadajućim zaštitnim antistres gumenim podlogama, montirat će se ograda oko prostora igrališta te samo igralište urediti urbanom opremom i dodatno hortikulturno oplemeniti.

Projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici u Gradu Buzetu prijavljen je putem natječaja Lokalne akcijske grupa “Sjeverna Istra” na potpore iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”.

Igralište je locirano u naselje Sjeverna ulica, na prijedlog buzetskog Društva Naša djeca, s obzirom da u tom dijelu grada do sada nije bilo adekvatnih sadržaja za najmlađe Buzećane kojih u ovom naselju ima sve više, a vjerujemo da će se taj trend i nastaviti s obzirom da se upravo u ovom dijelu grada namjerava započeti s projektom izgradnje POS stanova, prvenstveno namijenjenih mladim buzetskim obiteljima. 

Uređenje dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici jedan je od brojnih projekata i aktivnosti namijenjenih djeci na području Grada Buzeta koji se planiraju izvršiti u 2020. godini, za koje su u ovogodišnjem Proračunu Grada Buzeta ukupno osigurana sredstva u iznosu od 11.189.430,00 kn, odnosno više od četvrtine ukupnog Proračuna Grada Buzeta namijenjeno je investicijama, programima i aktivnostima u korist povećanja kvalitete života i životnog standarda djece i mladih što još jednom potvrđuje i status Grada Buzeta kao istinskog Grada prijatelja djece.

Sterilizacija mačaka u Istri po akcijskim cijenama

15.01.2020.

Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove godine u dogovoru s navedenim  veterinarskim ambulantama organizira akciju sterilizacije mačaka. Akcija  će započeti od 15. siječnja 2020, zbog velike zainteresiranosti Građana i traje  cijelu veljaču, a produžuje se i ožujak, dakle trajat će do 15. 3. 2020. godine.  

Svi građani Istre imaju priliku sterilizirati jednu ili više mačaka s velikim popustom, u partnerskim veterinarskim ambulantama diljem Istre. Cijena zahvata je od 160-205 za mužjake, te 205-250 kn za ženke ovisno o veterinarskoj ambulanti i spolu mačke. Napominjemo da su pune cijene sterilizacije bez popusta od 400-500 kn, ovisno od ambulante do ambulante u Hr. Zbog velikog interesa poželjno je naručiti se čim prije.

Najbliže veterinarske ambulante koje sudjeluju u akciji:

Privatna veterinarska praksa“ PET-VET“

Sjeverna ulica 5, Buzet

Tel:052/694054, 0915784157,

 

Veterinarska Bolnica Poreč, d.o.o.

Mate Vlašića 45 ,Poreč
tel: 052/432 -128, 0911495607,  0915216783 hitni, 


Veterinarska ambulanta Vet-centar d.o.o. Poreč                          

Stancija Portun 2, Poreč

tel: 052/433- 221, 091/4332214

 

Specijalistička veterinarska praksa, Vet. K&K d.o.o 

Jože Šurana 12, Poreč

tel.052/ 452- 928

 

Specijalizirana veterinarska ambulanta za male životinje, Benčić, Pazin
Istarskih narodnjaka 24, Pazin 

tel: 052/621- 921, 0981973355
 

VET. K&K d.o.o. Umag

Joakima Rakovca 10d, Umag 

tel: 052/741 -725

Javni natječaj za udruge u 2020. godini

11.01.2020.

Gradonačelnik Grada Buzeta dana 10. siječnja 2020. godine objavljuje "Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu".

Grad Buzet poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Grada Buzeta a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Grada Buzeta da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2020. godinu

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, popunjavaju putem računala te šalju ovjerene i potpisane u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima.

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše dva (2) projekta te istovremeno može biti partner na više projekata.

Obrazac opisa projekta OCD 1 i Obrazac proračuna OCD 2 dostavljaju se obvezno i u elektroničkom obliku (kao word i excel dokument) putem mrežne stranice: http://grad.buzet.hr.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni su na mrežnim stranicama Grada Buzeta (www.buzet.hr i http://grad.buzet.hr)

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) šalje se poštom, kurirom ili osobno (predaje se u pisarnici Grada Buzeta) na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje projekata OCD-a za 2020. godinu – ne otvarati.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita do zaključno 5. veljače 2020. godine na adresu elektronske pošte: udruge@buzet.hr ili putem mrežne stranice http://grad.buzet.hr.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a najkasnije do 10.2.2020. Razmatrat će se samo projekti koji su dostavljeni u zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Detaljne upute o uvjetima, načinu prijavljivanja i postupku provedbe ovog Javnog natječaja (postupanju s dokumentacijom, dostavi dokumentacije, postupku pregleda dostavljenih prijava, procjeni prijava, donošenju odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenju prigovora, ugovaranju, i sl.) kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog natječaja dostupnim na mrežnim stranicama Grada Buzeta (www.buzet.hr i http://grad.buzet.hr).

Buzet podržao Piran za kandidaturu za EPK2025

10.01.2020.

Grad Buzet podržao je kandidaturu Općine Piran za Europsku prijestolnicu kulture 2025. 

Općina Piran-Pirano zajedno s partnerima, Obalnim općinama Koper, Izola i Ankaran, nalazi se među kandidatima za titulu Europske prijestolnice kulture (ECoC – European Capital of Culture) za 2025. godinu u Sloveniji. Razvoj kandidature “Piran-Pirano 4 Istria 2025” proizlazi iz dugoročnog cilja ovih općina koji je jačanje regionalne suradnje temeljem zajedničke kulturne misije. Jačanje regionalne suradnje razvijati će se  uključivanjem lokalnih, nacionalnih i europskih umjetnika, kulturnih organizacija i građana. Kandidatura “Piran-Pirano 4 Istria 2025” za titulu Europske kulturne prijestolnice predstavlja sredstvo promjene i zajedničkog izazova za cjelokupno područje istarskog poluotoka. Na temama identiteta, okoliša, mladih i budućnosti izrađuje se održivi visokokvalitetni kulturni program koji se kroz godine priprema razvija kako bi 2025. godine dostigao svoj vrhunac. Želja i namjera kandidata je da  rezultati ovog procesa budu vidljivi i u godinama nakon dobivanja titule, trajno mijenjajući kulturnu ponudu.

"Piran-Pirano 4 Istria 2025" temelji se na dijalogu, suradnji i zajedničkom stvaranju u sjevernojadranskoj obalnoj regiji Europe. Imajući na umu zajedničku  prošlost i povijest sa željom stvaranja usuglašenih budućih planova, Općina Piran-Pirano (u svojstvu općine kandidata) te Grad Buzet pokazali su obostrani interes za zajedničkim radom utvrđujući područja suradnje te razvijajući projekte u sklopu programa "Piran-Pirano 4 Istria 2025".

Ova će suradnja, zajedno s ostalim mogućim inicijativama, povećati vidljivost i vjerodostojnost kandidature te ojačati regionalna i europska partnerstva, kako za Grad Buzet tako i za zajedničku inicijativu Pirana, Kopra, Izole i Ankarana.

Ukoliko će kandidatura "Piran-Pirano 4 Istria 2025" biti odabrana za završnu fazu (o čemu će se odlučivati u veljači 2020.) ovo će Pismo namjere predstavljati temelj za preciznije i konkretnije planiranje zajedničkih aktivnosti te njihovog uvrštenje u završni dokument (bid-book). Ukoliko "Piran-Pirano 4 Istria 2025" dobije titulu ECoC 2025, izradit će se jasno definiran plan ostvarivanja aktivnosti.

Plan javnih natječaja za financiranje OCD-a u 2020. godini

30.12.2019.

Na temelju članka 14. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Buzet koje provode udruge (Službene novine Grada Buzeta br. 12/15), sukladno Proračunu Grada Buzeta za 2020. godinu (Službene novine Grada Buzeta br. 9/19) i članka 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 12/18 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Buzeta dana 30. prosinca 2019. godine donosi

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD BUZET KOJE PROVODE ORGANIZACIJE  CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

KALENDAR JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD BUZET ZA 2020. GODINU

Blagdanska čestitka gradonačelnika

24.12.2019.

Drage Buzećanke i Buzećani, poštovane sugrađanke i sugrađani,

iza nas je još jedna godina puna truda i nastojanja da nastavimo graditi Buzet kao grad ugodnog i poticajnog okruženja, grad po mjeri njegovih stanovnika. Želim se stoga zahvaliti svima vama koji ste svojim aktivnostima i radom u 2019. godini pripomogli brojim uspješnim rezultatima kojima se ovaj grad može podičiti.

Ovu godinu obilježio je završetak nekoliko višemilijunskih projekata. Završeni su građevinski radovi na kaštelu Petrapilosa i u proljeće on će otvoriti svoja vrata brojnim posjetiteljima, ali i postati jedinstvena kulisa mnogim manifestacijama i događajima. Svečanim otvorenjem Mjeseca hrvatske knjige ujedno je otvorena i novouređena Gradska knjižnica koja je svojim modernim i privlačnim izgledom postala dnevni boravak grada i mjesto znanja, zabave i druženja. Završeno je i proširenje gradskog groblja u Buzetu, a pri kraju su i radovi na poduzetničkom inkubatoru Verzi. Kraj godine zaključen je potpisivanjem ugovora za nadogradnju Dječjeg vrtića "Grdelin" i krajem sljedeće godine on će otvoriti vrata svim buzetskim mališanima. Zbog velikog interesa tijekom upisa u pedagošku 2019./2020. godinu, tijekom ljetnih mjeseci uređene su i opremljene i dvije privremene dislocirane jasličke skupine čijim je otvaranjem broj neupisane djece sveden na minimum. U 2019. godini započele su i pripremne aktivnosti oko početka izgradnje POS stanova sa željom da mlade obitelji našega grada budu stambeno zbrinute i svoj životni put nastave upravo u svom Buzetu.

Ova će godina ostati upamćena i po izuzetnom razvoju kvalitete zdravstvenih usluga u buzetskom Domu zdravlja. Zaposleni su pedijatar i radiolog, a uskoro će u Buzetu s većim brojem radnih dana započeti i ginekološka ambulanta. Zapošljavanjem dodatnih farmaceuta novoobnovljena buzetska ljekarna otvorena je tijekom cijelog dana. Posebno veseli činjenica da su svi zaposleni lječnici i farmaceuti mladi ljudi koji su se nakon završenog obrazovanja vratili u rodni Buzet. Zdravstvene usluge proširene su ove godine i Savjetovalištem za prehranu kojega organizira Zavod za javno zdravstvo istarske županije, a početkom sljedeće godine s radom će započeti i Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih.

Za razvoj Buzeta svoj su izniman doprinos dali i buzetski gospodarstvenici i obrtnici. Izuzetnu suradnju s njima nastavili smo i u ovoj godini putem projekta InCity+ u kojemu je uz predavanja za gospodarstvenike s radom nastavi gospodarsko vijeće u kojemu buzetski gospodarstvenici zajedno s djelatnicima javne uprave kreiraju programe poticanja gospodarstva te ostale aktivnosti osnaživanja i konkurentnosti buzetskih poduzetnika. Posebno veseli podatak da je u 2019. godini Buzet imao najveći broj zaposlenih sugrađana, odnosno više od polovice ukupnog stanovništva Buzeta je u radnom odnosu, dok je broj nezaposlenih i u ovoj godini bio najniži u RH. 

U želji da zajedno nastavimo sa projektima i aktivnostima kojima ćemo unaprijediti kvalitetu života u našem Buzetu, Vama i vašim najmilijima želim miran i sretan Božić te novu godinu punu zdravlja, ljubavi i zajedništva!

Vaš gradonačelnik,

Siniša Žulić

Početak gradnje predškolske ustanove Dječji vrtić Grdelin

20.12.2019.

Danas je u Buzetu održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen EU projekt „Rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova Dječji vrtić „Grdelin“ u Buzetu, te je potpisivanjem ugovora o izvođenju građevinskih radova i polaganjem „kutije dobrih želja“  obilježen početak izvođenja građevinskih radova.
„Izuzetno mi je drago da smo nakon uspješne prijave na mjeru 7.4. programa Ruralnog razvoja stigli do početka same realizacije nadogradnje i rekonstrukcije buzetskog Dječjeg vrtića “Grdelin”, nama izuzetno značajne ustanove, za kojom iz godine u godinu kod upisa raste interes. Podsjetimo se da smo nakon upisa u pedagošku 2019.- 2020. godinu zbog vrlo velikog broja prijavljenih uredili i opremili dvije dislocirane jasličke skupine. Nadogradnjom vrtića ti će polaznici biti premješteni u adekvatni smještaj, otvorit će se mjesta za ostalu neupisanu djecu s područja Buzeštine, a i zadovoljit će se propisani pedagoški standardi, kako u postojećim skupinama, tako i u onima koji će tek započeti s radom.Napominjem da je to treći u nizu projekata iz programa Ruralnog razvoja koji provodi Grad Buzet. Buzet je apsolutni rekorder po povlačenju sredstava iz programa Ruralnog razvoja. Grad Buzet te javne tvrtke Istarski vodovod Buzet te Istarski vodozaštitni sustav iz programa Ruralnog razvoja ukupno su u protekle dvije godine povukli 58 milijuna kuna.“ – izjavila je Ana Pernić, zamjenica gradonačelnika
Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.085.308,88 kn od čega 9.602.593,88 kuna iznose građevinski radovi, 143.750,00 kuna iznosi stručni nadzor građenja te opremanje koje iznosi ukupno 338.965,00 kuna. Cjelokupna investicija sufinancirana je u iznosu od 5.913.600,00 kuna u sklopu mjere 7.4.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020, dok preostali dio financira Grad Buzet.
„Zahvat rekonstrukcije postojeće zgrade vrtića od 1258 m2 obuhvaća dogradnju novog dijela na istočnoj strani od ukupno 857 m2 nove bruto površine na dvije etaže, u kojima će biti smještene prostorne jedinice za 4 odgojne skupine, sanitarni čvorovi, terase i prostorije za stručno osoblje vrtića. Dogradnjom i rekonstrukcijom Dječjeg vrtića „Grdelin“ ostvariti će se glavni i specifični ciljevi ovog projekta od kojih su najznačajniji stvaranje uvjeta za prihvat ukupno 250 djece, usklađenje postojećih skupina sa državnim pedagoškim standardima, povećanje kvalitete usluge i proširenje sadržaja namijenjenih korisnicima, povećanje kvalitete života lokalnog stanovništva,  stvaranje ugodnog i sigurnog okruženja u zajednici, poticanje društveno – ekonomske održivosti.“ – izjavila je Meri Vivoda, viša savjetnica za razvojne projekte Grada Buzeta
„Izuzetno mi je drago i sretna sam da je nakon 45 godina od osnutka jedine predškolske ustanove na području Grada Buzeta potpisan ugovor o radovima za treću dogradnju vrtića. Potrebe za smještajem djece su svakim danom sve veće, te će se ovim projektom u potpunosti zadovoljiti potrebe roditelja za organiziranim predškolskim institucionalnim odgojem i obrazovanjem.“ – izjavila je Silvana Pavletić, ravnateljica Dječjeg vrtića Grdelin.
Polaznici Dječjeg vrtića Grdelin svojom su „kutijom dobrih želja“ položili temelje za buduće sretno odrastanje u novom vrtiću.

POSJET DELEGACIJE MINISTARSTVA RADA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE REPUBLIKE TURSKE

17.12.2019.


U Buzetskoj gradskoj upravi u petak je upriličen svečani prijem delegacije Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Republike Turske na čelu s Consu Gevik, projektnom konzultanticom iz Fondazione Giacomo Brodolini i Tatjanom Tihomirović, koordinatoricom posjeta turske delegacije Hrvatskoj. Gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić je zajedno sa zamjenicom dogradonačelnika Anom Pernić i suradnicima prezentirao projekt „InCITY“, kao jedan od 33 primjera najbolje prakse suradnje lokalne samouprave i gospodarstva na razini Europske unije. Delegacija Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Republike Turske boravila je u posjetu Gradu Buzetu, zainteresirana za buzetska iskustva na provođenju EU projekta „InCITY“ i „INCITY +“ koji je još uvijek u fazi provedbe i čije se aktivnosti dijelim oslanjaju na rezultate projekta INCITY. Organizacija studijskog posjeta delegacije Gradu Buzetu jedna je od aktivnosti u sklopu projekta tehničke pomoći koji pomaže Turskoj u pripremi operativnog programa za područje razvoja ljudskih potencijala.


Delegacija Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Republike Turske tijekom svog boravka u Hrvatskoj posjetila je, osim Grada Buzeta, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao i korisnike na drugim ESF projektima u Hrvatskoj.


Grad Buzet je 2017. godine dobio priznanje za najbolju praksu u kategoriji Grad gospodarstva i to za projekt „InCITY“. Kroz projekte „InCITY“ i „InCITY+“ ostvaren je učinkovit i održiv socijalni dijalog između gospodarstvenika i javne uprave te uključenost gospodarstvenika u kreiranje mjera za poticanje poduzetništva, održano je više od petnaest sjednica gospodarskog vijeća, edukacije za zaposlenike gradske uprave, individualna poslovna savjetovanja za gospodarstvenike, izrađen je Akcijski plan razvoja gospodarstva Grada Buzeta, web portal www.poslovni.buzet.hr, priprema, brošure ''Poslovni Buzet''' i “U nekoliko koraka do vlastitog posla” namijenjene poduzetnicima – početnicima, osposobljavanje za predstavnike Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije i brojne druge aktivnosti.


Vrijednost projekata ''InCITY'' i ''InCITY+'' je nešto više od milijun kuna i oba su 100% financirana iz Europskog socijalnog fonda, a odobreni su u sklopu Javnog poziva „Jačanje socijalnog dijaloga faza II i faza III“.

 

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za blagdane

13.12.2019.

Na temelju članka 9. stavka 3. podstavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 85/15, 121/16 i 99/18), članka 8. stavka 1. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Grada Buzeta“, br. 6/18) te članka 94. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 7/17), gradonačelnik Grada Buzeta dana 12. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU o radnom vremenu ugostiteljskih objekata tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

12.12.2019.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Buzeta donijelo je rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Buzeta na predstojećim izborima za predsjednika Republike Hrvatske 2019. godine. 

RJEŠENJE

Advent na sjeveru

05.12.2019.

Petak i subota, 13. i 14. prosinca 2019. godine rezervirani su za Advent na sjeveru, bajkovitu zabavnu manifestaciju punu glazbe, blagdanskih okusa i mirisa. Uz glavnu zvijezdu ovogodišnjeg Adventa na sjeveru Jacquesa Houdeka posjetitelje očekuje bogat program za sve uzraste!

PETAK 13.12.2019.

17,00 Kuhano vino i fritule, cimet i jabuke, božićne loptice i lampice, čestitke i borove grančice
19,30 Zabavni glazbeni program: SUPERCOVER BAND
- šest vrsnih glazbenika, žanrovski raznovrsni, garantiraju
kvalitetan repertoar i dobru zabavu!
22,00 Uz božićne hitove zabava se nastavlja do kasno u noć
Xmass DJ FuturistiX

SUBOTA14.12.2019.
17,00 Adventski sajam na Loparu
17,30 – 18,00 Nastup Udruge Mali veliki Mikrofon
- predstavljanje pjevačkih snaga udruge MVM
18,00 Zabavni glazbeni program: POP GUNZ
- raznoliki repertoar, dinamičnost i vedra atmosfera dobitna
su kombinacija za zabavu svih generacija!
19,00 – 20,00 Program za djecu Triko cirkus teatar
- profesionalna neovisna kazališna družina, redom vrhunski
akrobati, zabavljači i animatori! Vatreni show, vilenjaci te Jelka i
Djed Božičnjak na štulama čekaju vas na Loparu!
20,00 – 21,00 Dolazak Djeda Božičnjaka
- Reci Djedu Božičnjaku svoju adventsku želju, možda ti se
baš ostvari!
21,00 Paljenje 1000 prskalica!
21,15 – 22,30 Zabavni glazbeni program: JACQUES HOUDEK
- najbolji hrvatski vokal mlađe generacije, dobitnik prestižnih
glazbenih nagrada i stalno prisutan na listi 10 najizvođenijih
izvođača u Hrvatskoj! Pet srebrnih ploča te po jedna zlatna,
platinasta i dijamantna i više su nego dovoljan razlog za
uživanje u glazbenoj bajci na Loparu!
22,30 Zabavni glazbeni program: Xmass DJ Petar
Uz božićne hitove zabava se nastavlja do kasno u noć

- Besplatan parking na lokaciji Mašimova škuja
- Osiguran besplatan kombi prijevoz Trg Fontana - Stari grad
Upozorenje: Ponesite kape, šalove i rukavice. Garantiramo sniježni Advent!

Buzetska božićna čarolija

03.12.2019.

U prosincu će se u Buzetu održati dvadesetak blagdanskih programa namijenjenih svim dobnim skupinama. Programi započinju od 3. prosinca a traju sve do 31. prosinca kada se po prvi puta, u organizaciji Društva Naša djeca Buzet organizira i Doček u podne za djecu.

Uz nove programe kao što su prosinačke pričaonice “Pod božićnom jelkom” u novoj Gradskoj knjižnici u Buzetu te orijentacijskog natjecanja “Obiteljska potraga za božićnom čarolijom”, je i mnoštvo tradicionalnih programa. U organizaciji sudjeluju: Grad Buzet, Pučko otvoreno učilište “Augustin Vivoda” Buzet, Turistička zajednica Grada Buzeta, Park d.o.o. Buzet, Dječji vrtić “Grdelin” Buzet, Društvo Naša djeca Buzet, MO Vrh, GD “Sokol” Buzet, Osnovna škola “Vazmoslav Gržalja” Buzet, Vokalna skupina “Vetta” Vrh, ŽKUD “Renato Pernić” Roč


PROGRAM:

 

3.12.2019.        11.00 sati        “Pod božićnom jelkom 1”, prosinačka pričaonica

Buzet, Gradska knjižnica

 

5.12.2019.        17.00 sati        Doček Sv. Nikole

Buzet, Trg Fontana

 

9.12.2019.        18.00 sati        Božićna priča, kazališna predstava za djecu

Buzet, Narodni dom

 

10.12.2019.        11.00 sati        “Pod božićnom jelkom 2”, prosinačka pričaonica

Buzet, Gradska knjižnica

 

11.12.2019.        18.00 sati        “Blagdanska paleta”, božićno-novogodišnja              

 Buzet, Narodni dom                  izložba radova buzetskih likovnih stvaratelja        

 

13.12.2019.        17.00            Školska blagdanska priredba PŠ Vrh

Vrh, osnovna škola


 

13. i 14.12.2019.    17.00 sati        Advent na sjeveru

Buzet, Stari grad

 

14.12.2019.        17.00 sati        60. obljetnica ŽKUD-a “Renato Pernić” Roč

Roč, Dom kulture 

 

15.12.2019.         18.00 sati        Božićni koncert: Vokalna skupina “Vetta” i gosti

Vrh, Župna crkva 

 

16.12.2019.        17.00 sati        Školska blagdanska priredba PŠ Roč

Roč, osnovna škola

 

17.12.2019.        11.00 sati        “Pod božićnom jelkom 3”, prosinačka pričaonica

Buzet, Gradska knjižnica

 

19.12.2019.        17.00 sati        Školska blagdanska priredba MŠ Buzet

Buzet, osnovna škola

 

20.12.2019.        9.30 i 10.30 sati    Vrtuljak želja, kazališna predstava za djecu

Buzet, Narodni dom

 

21.12.2019.        19.30 sati        Novogodišnja čestitka, koncert GD “Sokol” i gostiju

Buzet, Narodni dom               


 

22.12.2019.        17.00 sati        Božićno-novogodišnji koncert ŽKUD-a “Renato Pernić” Roč i gostiju

Roč, Dom kulture   

 

24.12.2019.        18.00 sati        Badnjak na Vrhu

Vrh, Župna dvorana i trg

 

27.12.2019.        19.00 sati        “Glazbeni dar”, blagdanski koncert Mješovitog 

Buzet, Župna crkva                   pjevačkog zbora “Sokol” Buzet, klape  Pinguentum i Mješovite vokalne skupine   Carrilon ZT Pula 

 

30.12.2019.        11.00 sati        “Potraga za božićnom čarolijom - obiteljska potraga za blagom”, orijentacijsko natjecanje za djecu

Buzet, terasa nasuprot Narodnog doma   


 

31.12.2019.        11.30 sati        Doček za djecu u podne

Buzet, terasa nasuprot Narodnog doma 

Bodovne liste za studentske stipendije

27.11.2019.

Grad Buzet srednjoškolcima i studentima u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini dodjeljuje sveukupno 122 stipendije, od toga 45 učeničkih i  77 studentskih stipendija. 

Ove akademske godine 37 je studenata ostvarilo pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka, 22 stipendije dodijeljene su studentima koji se školuju za zanimanja prirodnih i tehničkih znanosti a 18 stipendija studentima koji se školuju za zanimanja društvenih i humanističkih znanosti.   

Bodovne liste prvenstva utvrdilo je Povjerenstvo za dodjelu stipendija, sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Grada Buzeta”, broj 5/19) među kojima su najvažniji prosjek ocjena i godina studiranja/školovanja. 

Visina stipendije za srednjoškolce koji pohađaju Srednju školu Buzet iznosi 200,00 kuna, za učenike koje se školuju izvan buzetskog područja za četverogodišnja usmjerenja, izuzev gimnazijskih usmjerenja 400,00 kuna, dok je visina stipendije za učenike koji pohađaju trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja izvan buzetskog područja ove školske godine povećana te iznosi 500,00 kuna mjesečno zbog deficita radne snage navedenih obrazovnih programa na tržištu rada. Potpora srednjoškolcima u obrazovanju za posebne programe iznosi 400,00 kuna mjesečno. Visina studentske stipendije je 600,00 kuna mjesečno, koliko iznosi i stipendija za utvrđeno deficitarno (srednjoškolsko) zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege, dok za studente ovoga deficitarnog usmjerenja visina stipendije iznosi 900,00 kuna mjesečno.

Potpisivanje ugovora sa studentima održat će se 24. prosinca 2019. godine u 10.00 sati u Narodnom domu u Buzetu (gradska vijećnica).

Molimo stipendiste da se odazovu pozivu. 

Bodovne liste možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Zaključak Povjerenstva za dodjelu stipendija o ostvarivanju prava bez ponavljanja natječajnog postupka

Bodovna lista prvenstva za studente prirodnih i tehničkih usmjerenja

Bodovna lista prvenstva za studente društvenih i humanističkih usmjerenja

Istarska županija pomaže nezaposlenima

25.11.2019.

Više od 500.000 kuna za samozapošljavanje

Istarska županija je objavila novi Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja. Radi se o jednoj u nizu mjera koje Istarska županija proteklih godina kontinuirano provodi, a sve s ciljem jačanja poduzetništva te posljedično dodatnog razvoja istarskog gospodarstva.

Potpora je namijenjena svim nezaposlenim osobama bez obzira na dužinu nezaposlenosti, radni staž, zanimanje i kvalifikaciju. Također, potporu za samozapošljavanje mogu koristiti sve nezaposlene osobe koje ne trebaju biti prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, već je dovoljno da ispune propisan obrazac gdje svojim potpisom potvrđuju da su nezaposleni.

Potpora na temelju ovog Javnog poziva može se odobriti i osobama koje namjeravaju koristiti potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali pod uvjetom da se neće ostvariti financijska sredstva za iste stavke troškovnika koje će se financirati ovom potporom.

Da bi se ostvarila mogućnost za poticaje za samozapošljavanje prije svega potrebno je  sastaviti dobar poslovni plan i troškovnik. Popunjenost poslovnog plana, financijska održivost projekta, procjena konkurencije na tržištu i sve ostalo u poslovnom planu se ocjenjuje.

Uz poslovni plan potrebno je sastaviti i troškovnik iz kojeg je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta. To su troškovi koji se odnose na registraciju poslovnog subjekta, troškovi nabave opreme, troškovi računovodstvenih usluga, troškovi zakupa poslovnog prostora te troškovi doprinosa i drugo.

Detalji javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
 • Grad Buzet
 • II. istarske brigade 11
 • 52420 Buzet