Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Natječaji i javne nabave

Objave

JEDNOSTAVNA NABAVA - OBJAVE

23/04_0070 - IZVOĐENJE RADOVA UREĐENJA PLATOA U PODUZETNIČKOJ ZONI MALA HUBA II SA KAMENIM MATERIJALOM DONIRANIM OD STRANE RH - II. FAZA (objavljeno 20.7.2023. godine)

Rok za dostvu ponude: 26.7.2023. godine do 11:00 h

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1 - Ponudbeni list

Prilog 2 - Ponudbeni troškovnik

Prilog 3 - Izjava o nekažnjavanju

Zapisnici otvaranja, pregleda i ocjene ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

 

23/04_0071 - USLUGA PRIJEVOZA OD RH DONIRANOG KAMENOG MATERIJALA IZ LOKACIJE KAMENOLOM VRANJA DO PODUZETNIČKE ZONE MALA HUBA II - II. FAZA (objavljeno 20.7.2023. godine)

Rok za dostavu ponude: 26.7.2023. godine do 11:00 h

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1 - Ponudbeni list

Prilog 2 - Ponudbeni troškovnik

Prilog 3 - Izjava o nekažnjavanju

Zapisnici otvaranja, pregleda i ocjene ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

 

23/04_0070 - IZVOĐENJE RADOVA UREĐENJA PLATOA U PODUZETNIČKOJ ZONI MALA HUBA II SA KAMENIM MATERIJALOM DONIRANIM OD STRANE RH (objavljeno 19.6.2023. godine)

Rok za dostvu ponude: 23.6.2023. godine do 8:00 h

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1 - Ponudbeni list

Prilog 2 - Ponudbeni troškovnik

Prilog 3 - Izjava o nekažnjavanju

Zapisnici otvaranja, pregleda i ocjena ponuda sa Upisnikom zaprimljenih ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

 

23/04_0071 - USLUGA PRIJEVOZA OD RH DONIRANOG KAMENOG MATERIJALA IZ LOKACIJE KAMENOLOM VRANJA DO PODUZETNIČKE ZONE MALA HUBA II (objavljeno 19.6.2023. godine)

Rok za dostavu ponude: 23.6.2023. godine do 8:00 h

Produljenje roka za dostavu ponuda do 26.6.2023. godine u 8:00h

Javni poziv za dostvu ponude

Javni poziv za dostavu ponuda - I. Izmjena (objavljeno 22.6.2023. godine)

Prilog 1 - Ponudbeni list

Prilog 2 - Ponudbeni troškovnik

Prilog 2 - Ponudbeni troškovnik - I. Izmjena (objavljeno 22.6.2023.)

Prilog 3 - Izjava o nekažnjavanju

Zapisnici otvaranja, pregleda i ocjene ponuda sa Upisnikom zaprimljenih ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponudtelja

 

22/05_0014 - NABAVA SLUŽBENOG VOZILA ZA POTREBE GRADA BUZETA (objavljeno 22.11.2022.godine u 14:00h)

Rok za dostavu ponude: 6.12.2022. godine do 11:00 h

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1 - Ponudbeni list

Prilog 2 - Tehničke specifikacije

Prilog 3 - Ponudbeni Troškovnik

Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju

Prilog 5 - Izjava o dodatnom jamstvenom roku i dodatnom ograničenju kilometraže

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude

 

 

22/04_0095-SANACIJE ŠUMSKIH I POLJSKIH PUTEVA

(objavljeno 14. 11. 2022. godine u 10:00 h)

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 17. 11. 2022. godine do 10:00 sati

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1_Ponudbeni troškovnik za 1. grupu_MO SOVINJAK

Prilog 2_Ponudbeni troškovnik za 2. grupu_MO SVI SVETI

Prilog 3_Ponudbeni troškovnik za 3. grupu_MO KRUŠVARI

Prilog 4_Ponudbeni troškovnik za 4. grupu_MO VRH

Prilog 5_Ponudbeni troškovnik za 5. grupu_MO ROČ

Prilog 6_Ponudbeni troškovnik za 6. grupu_MO MLUN

Prilog 7_Ponudbeni troškovnik za 7. grupu_MO SVETI IVAN

Prilog 8_Ponudbeni troškovnik za 8. grupu_MO ŠTRPED

Prilog 9_Ponudbeni troškovnik za 9. grupu_MO SVETI MARTIN

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 

Obavijest o odabiru najpovoljnijih ponuda

 

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PREDMETNU NABAVU:

22/04-0022_RADOVI REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA

(objavljeno 29. 09. 2022. godine u 08:00 sati)

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 06. 10. 2022. godine do 10:00 sati

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1_Ponudbeni list-word

Prilog 1_Ponudbeni list-pdf

Prilog 2_Ponudbeni troškovnik-excel

Prilog 2_Ponudbeni troškovnik-pdf

Prilog 3_Izjava o nekažnjavanju-word

Prilog 3_Izjava o nekažnjavanju-pdf

Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

 

OBAVIJEST-Poništava se postupak jednostavne nabave: RADOVI REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA (objavljeno 28. 09. 2022. godine u 14:30 sati)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o poništenju postupka javne nabave

22/04-0022_RADOVI REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA

(objavljeno 14.09.2022. godine u 10:30 h)

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 23.09.2022. godine do 10:00 h

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1_Ponudbeni list-word

Prilog 1_Ponudbeni list-pdf

Prilog 2_Ponudbeni troškovnik-excel

Prilog 2_Ponudbeni troškovnik-pdf

Prilog 3_Izjava o nekažnjavanju-word

Prilog 3_Izjava o nekažnjavanju-pdf

 

22/04-0086-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE SPORTSKOG POSJETITELJSKOG CENTRA BUZET (objavljeno 09.08.2022.godine u 12:30 h)

Rok za dostavu ponude-12.08.2022. godine do 13:00 h

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1_Ponudbeni list

Prilog 2_Opis poslova

Prilog 3_Ponudbeni troškovnik - pdf

Prilog 3_Ponudbeni troškovnik - excel

Prilog 4_Izjava o nekažnjavanju

 

22/04-0054 - USPOSTAVA GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNIH PODATAKA (objavljeno 04.08.2022.godine)

Rok za dostavu ponude-10.08.2022. godine do 10:00h

Javni poziv za dostavu ponude

Prilog 1_Ponudbeni list

Prilog 2_Opis poslova

Prilog 3_Troškovnik

Prilog 4-Izjava o nekažnjavanju

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni

Obavijest odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

 

22/05_0005 - POŠTANSKE USLUGE ZA POTREBE GRADA BUZETA

Rok za dostavu ponuda: 28. veljače 2022. godine, do 12:00 sati

Obavijest o odabiru

JAVNI POZIV za dostavu ponude

Prilog 1_Ponudbeni list

Prilog 2_Troškovnik

Prilog 3_Izjava 

 

21/04_0044 - NABAVA URBANE OPREME ZA EDUKATIVNU STAZU „ŠUME – ZELENO BLAGO BUZEŠTINE“
Rok za dostavu ponuda: 9. kolovoza 2021. godine, do 13:00 sati
Ponude se zaprimaju isključivo putem portala AGRONET - PORTAL PONUDA na elektroničkoj aplikaciji namijenjenoj za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.
Poveznica na portal ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx
Na portalu ponuda potrebno je izabrati sljedeće:
Mjera: 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
Prihvatljivo ulaganje: Uspostava, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu
ID Poziva: 18145

21/05_0001 - PROMIDŽBA PROJEKTA I VIDLJIVOST, ORGANIZACIJA PRESS POČETNE KONFERENCIJE I ZAVRŠNE KONFERENCIJE, DOGAĐAJ OTVARANJA IZVANINSTITUCIONALNOG DIJELA (objavljeno 16. srpnja 2021.)

Rok za dostavu ponuda: 29. srpnja 2021. godine, do 9:00 sati

Obavijest o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda zajedno s upisnikom zaprimljenih ponuda

Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem

Javni poziv za dostavu ponuda  - ispravak od dana 23.7.2021.

Javni poziv na dostavu ponuda

Prilog 1_Ponudbeni list - ispravak od dana 22.7.2021.

Prilog 1_Ponudbeni list

Prilog 2_Opis poslova - ispravak od dana 23.7.2021.

Prilog 2_Opis poslova

Prilog 3_Troškovnik - ispravak od dana 23.7.2021.

Prilog 3_Troskovnik

Prilog 4_Izjava

 

 

 

21/04_0046 - IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA EDUKATIVNOJ STAZI „ŠUME – ZELENO BLAGO BUZEŠTINE“

Rok za dostavu ponuda: 5. svibnja 2021. godine, do 12:00 sati

Ponude se zaprimaju isključivo putem portala AGRONET - PORTAL PONUDA na elektroničkoj aplikaciji namijenjenoj za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Poveznica na portal ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

Na portalu ponuda potrebno je izabrati sljedeće:

Mjera: 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Prihvatljivo ulaganje: Uspostava, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu

ID Poziva: 17849

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru

 

21/04_0028 - IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE NERAZVRSTANIH CESTA

Rok za dostavu ponuda: 16. ožujka 2021. godine, do 10:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje za izvođenje radova sanacije nerazvrstanih cesta

Troškovnik

OBAVIJEST O ODABIRU

10/2020 - OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U SJEVERNOJ ULICI U GRADU BUZETU

Rok za dostavu ponuda: 28.10.2020. do 15:00 sati

Ponude se zaprimaju isključivo putem portala AGRONET (ID Poziva: 15721) na elektroničkoj aplikaciji namijenjenoj za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Poveznica na portal ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

Odgovori na pitanja gospodarskih subjekata

OBAVIJEST O ODABIRU

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

OBAVIJEST - poništava se postupak jednostavne nabave: Opremanje dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici u gradu Buzetu

10/2020 - OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U SJEVERNOJ ULICI U GRADU BUZETU

Rok za dostavu ponuda: 25.10.2020. do 16:00 sati

Ponude se zaprimaju isključivo putem portala AGRONET (ID Poziva: 15689) na elektroničkoj aplikaciji namijenjenoj za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Poveznica na portal ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

 

20/05_0017 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE NA SANACIJI POSTOJEĆEG KROVA CRKVE SV. MARIJE MAGDALENE NA KAŠTELU PETRAPILOSA

 Datum objave: 1.10.2020.

Rok za dostavu ponuda: 8.10.2020.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

OBAVIJEST O ODABIRU

 

3/2020 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU OPREME I INSTALACIJE PRISTUPNIH TOČAKA ZA JAVNI BEŽIČNI INTERNET TE USLUGE ODRŽAVANJA PRISTUPNIH TOČAKA U OKVIRU PROGRAMA WIFI4EU NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Datum objave: 18.3.2020. godine

Rok za dostavu ponuda: 30. ožujka 2020. do 12.00 sati  

Poziv za dostavu ponuda
Sporazum sa Agencijom INEA

Pojašnjenje na upite gospodarskih subjekata_25.3.2020.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

OBAVIJEST o odabiru

 

OBAVIJEST - poništava se postupak jednostavne nabave opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični internet te usluge internet prometa za pristupne točke u okviru programa WIFI4EU na području Grada Buzeta, objavljen dana 16. ožujka 2020. godine

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

3/2020 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU OPREME I INSTALACIJE PRISTUPNIH TOČAKA ZA JAVNI BEŽIČNI INTERNET TE USLUGE INTERNET PROMETA ZA PRISTUPNE TOČKE U OKVIRU PROGRAMA WIFI4EU NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Datum objave: 16.3.2020. godine

Rok za dostavu ponuda: 26. ožujka 2020. do 12.00 sati

Poziv za dostavu ponuda
Sporazum sa Agencijom INEA

 

11/2019 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA STRUČNI NADZOR GRAĐENJA

Datum objave: 22.11.2019. godine

Rok za dostavu ponuda: 02.12.2019. do 11:00 sati

1. izmjena Poziva za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda 

Troškovnik.pdf

Troškovnik.xlsx

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

Obavijest o odabiru (objavljeno: 18.12.2019.)

Obavijest o sklapanju dodatka 1. Ugovora (objavljeno: 4.6.2020.)

Obavijest o sklapanju dodatka 2. Ugovora (objavljeno: 23.07.2020.)

Obavijest o sklapanju dodatka 3. Ugovora (objavljeno: 19.10.2020.)

Obavijest o sklapanju dodatka 4. Ugovora (objavljeno: 3.12.2020.)

 

11/2019 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA REKONSTRUKCIJU NERAZVRSTANIH CESTA

Rok za dostaku ponuda: 12.11.2019. do 10:00 sati
Dokumentacija
Troškovnik 
Odluka o odabiru 

12/2018 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA BUZETA ZA RAZDBOLJE 2020. - 2026.
Rok za dostavu ponuda: 15.1.2019. do 23:59 sati

Ponude se zaprimaju isključivo putem portala AGRONET na elektroničkoj aplikaciji namijenjenoj za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi. Poveznica na portal ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

11/2018 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA ZA IZVOĐENJE RADOVA UREĐENJA POUČNO-PJEŠAČKIH STAZA

Rok za dostavu ponuda: 06.12.2018. do 09:00 sati
Dokumentacija za nadmetanje 
Odluka o odabiru

10/2018 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE NERAZVRSTANIH CESTA
Rok za dostavu ponuda: 17.10.2018. do 10:00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

09/2018 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE PRAVNE, FINANCIJSKE, EKONOMSKE I ANALIZE TRŽIŠNIH POTREBA TE AKCIJSKOG PLANA USPOSTAVE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA PALAČU BIGATTO 
Rok za dostavu ponuda: 27.09.2018. do 11:00 sati
Tekst poziva i dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

01/2018 - POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU USLUGA IZRADE KONCEPTUALNOG PLANA PALAČE BIGATTO U SKLOPU PROJEKTA RESTAURA (izrada snimka postojećeg stanja, konzervatorska istraživanja i idejno rješenje)
Rok za dostavu ponuda: 11.5.2018. do 11:00 sati
Tekst poziva i dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

09/2017 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGE IZRADE KONCEPTUALNOG DIJELA SADRŽAJA I PLANA MULTIMEDIJE ZA PALAČU MORETTI I KAROLININU KUĆU U SKLOPU PROJEKTA KULTOURSPIRIT
Rok za podnošenje ponuda: 4. siječnja 2018. do 13.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Projektni zadatak
Troškovnik

08/2017 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG KROVA CRKVE SV. ROKA U ROČU
Rok za podnošenje ponuda: 30. studeni 2017. do 13.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Statički elaborat
Obavijest o odabiru

07/2017 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZGRADNJU KOLNO-PJEŠAČKE PROMETNICE U INDUSTRIJSKOJ ZONI MAŽINJICA

Rok za podnošenje ponuda: 23.10.2017. do 9.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

06/2017 PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PALAČU MORETTI I KAROLININU KUĆU
Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Buzeta, objavljuje poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave usluga izrade tehničke dokumentacije za Palaču Moretti i Karolininu kuću.
Poziv na prethodno savjetovanje
Obrazac za prethodno savjetovanje
Dokumentacija za nadmetanje
Prilozi_1. grupa usluga
Prilozi_2. grupa usluga
Prilozi_3. grupa usluga
Projektni zadatak_1. grupa usluga
Projektni zadatak_2. grupa usluga
Projektni zadatak_3. grupa usluga
Troškovnik_1. grupa usluga
Troškovnik_2. grupa usluga
Troškovnik_3. grupa usluga 
Izvod iz konzervatorske podloge_Karolinina kuća
Izvod iz konzervatorske podloge_Palača Moretti
Geodetski situacijski nacrt_Karolinina kuća
Geodetski situacijski nacrt_Palača Moretti
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

05/2017  PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKO SONDIRANJE ZIDOVA, STROPOVA I STOLARIJE, IZRADA KONZERVATORSKOG ELABORATA I KONZERVATORSKE PODLOGE ZA PALAČU MORETTI I KAROLININU KUĆU
Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Buzeta, objavljuje poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave usluga: Arheološka istraživanja, konzervatorsko-restauratorskih sondiranje zidova stropova i stolarije, izrada konzervatorskog elaborata i konzervatorske podloge za Palaču Moretti i Karolininu kuću
Poziv na prethodno savjetovanje
Obrazac za prethodno savjetovanje
Dokumentacija za nadmetanje
Prilozi_1. grupa usluga
Prilozi_2. grupa usluga
Projektni zadatak
Izvod iz konzervatorske podloge_Karolinina kuća
Izvod iz konzervatorske podloge_Palača Moretti
Geodetski situacijski nacrt_Karolinina kuća
Geodetski situacijski nacrt_Palača Moretti
Izvješće o provedenom savjetovanju

04/2017 IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA BUZETA
Rok za predaju dokumentacije: 10.03.2017. do 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

03/2017 DOKUMENTACIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA BAGATELNE NABAVE KONZULTANTSKIH USLUGA IZRADE INTEGRIRANOG PLANA REVITALIZACIJE STAROGRADSKE JEZGRE GRADA BUZETA
Rok za predaju dokumentacije:15.03.2017. u 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Izmjene dokumentacije za nadmetanje
Odgovor na upit gospodarskog subjekta o predmetu nabave
Obavijest o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

02/2017 IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 01.03.2017. do 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Odluka o poništenju

 

01/2017 IZGRADNJA PUSTOLOVNOG PARKA "BUZET OUTDOOR ADVENTURE"

Rok za predaju dokumentacije: 03.03.2017. do 11.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik

 

05/2016 SANACIJA CRKVE SV. MARIJE MAGDALENE (KAŠTEL PETRAPILOSA)

Rok za predaju dokumentacije: 03.10.2016. do 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

04/2016 IZVOĐENJE RADOVA ASFALTIRANJA NA
PODRUČJU GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 15.06.2016. do 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

03/2016 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE GRADSKE UPRAVE GRADA BUZETA – ZAMJENA PEĆI NA LOŽIVO ULJE SA PEĆI NA PELET

Rok za predaju dokumentacije: 30.05.2016. do 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Grafički prikaz
Troškovnik
I. izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje
Odluka o odabiru

 

02/2016 KONZULTANTSKE USLUGE ZA RAZRADU PROJEKTA "RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA, PRIHVATLJIVOG ZA FINANCIRANJE IZ EU STRUKTURNIH FONDOVA, ZA PODRUČJE GRADOVA BUZET I PAZIN TE OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LANIŠĆE, LUPOGLAV, MOTOVUN, SVETI PETAR U ŠUMI U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA"

Rok za predaju dokumentacije: 09.05.2016. u 12.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
I. izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje
II. izmjene i dopune dokumentacije za nadmetanje
Obavijest o odabiru

 

01/2016 USLUGE ORGANIZACIJE STRUČNIH SAVJETOVANJA, EDUKACIJA I OKRUGLIH STOLOVA TE ANALIZE STRATEŠKIH DOKUMENATA I IZRADE AKCIJSKOG PLANA RAZVOJA GOSPODARSTVA GRADA BUZETA ZA POTREBE PROJEKTA InCITY

Rok za predaju dokumentacije: 07.03.2016. u 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Odluka o odabiru

 

09/2015 NASTAVAK NUŽNIH RADOVA SANACIJE KROVA ODMARALIŠTA U VRSARU

Rok za predaju dokumentacije: 14.12. 2015. do 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

08/2015 SANACIJA KAMENIH ZIDINA STAROGRADSKE JEZGRE GRADA BUZETA

Rok za predaju dokumentacije: 03.12.2015. u 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

07/2015 IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE - GORIČICA DONJA

Rok za predaju dokumentacije: 11.11. 2015. u 10.00 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Situacija
Uzdužni pregled
Odluka o odabiru

 

06/2015 IZGRADNJA SEMAFORIZIRANOG RASKRIŽJA (II. ISTARSKE BRIGADE)

Rok za predaju dokumentacije: 28.10.2015 u 10.00 sati
Dokumenatacija za nadmetanje
Troskovnik
Projekt raskrižja
Obavijest o odabiru

 

05/2015 REKONSTRUKCIJA ODMARALIŠTA U VRSARU (PREKRIVANJE KROVA I UREĐENJE S-I FASADE)

Rok predaje dokumentacije: 27.10.2015 do 10 sati
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o odabiru

 

04/2015 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SANACIJE ODLAGALIŠTA GRIŽA

Rok predaje dokumentacije: 02.10.2015 do 10 sati.
Dokumentacija za nadmetanje
Odluka o odabiru

 

03/2015 SANACIJA ZIDINA KAŠTELA PETRAPILOSA (VII. FAZA)

Rok predaje dokumentacije: 11.09.2015. u 10 sati.
Izmjena dokumentacije za nadmetanje:
Stavak 4.1.3. u Dokumentaciji za nadmetanje briše se.
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Obavijest o prihvaćanju


02/2015 SANACIJA ZIDINA - ISPOD VELIH VRATA

Rok predaje dokumentacije: 20.08.2015. u 10 sati.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Pozicija sanacije
Pozicija sanacije (detaljni prikaz)
Poprečni presjek zidina

 

01/2015 SANACIJA ZIDINA - GROBLJE STARI GRAD

Rok predaje dokumentacije: 06.02.2015. u 12 sati
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Skica

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet