T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Natječaji i javne nabave

E-savjetovanja

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2019. GODINU

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ​o Nacrtu prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Buzeta

Grad Buzet otvara Javno Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Buzeta. Temeljem čl.17. stavak 1 Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi Procjenu rizika od velikih nesreća.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Buzet temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima koji uključuju:

  • Standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih učesnika
  • Prikupljanja svih bitnih podataka u jednom cjelovitom dokumentu
  • Pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata
  • Unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, investiranja, osiguranja te sličnim aktivnostima.

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Procjene, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja i u konačnosti ugrađeno u istu.

Savjetovanje traje od 25. veljače do 27. ožujka 2019., a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr.

NA SAVJETOVANJU SE JAVNO OBJAVLJUJU SLIJEDEĆI DOKUMENTI:

PRIJEDLOG Procjene rizika Grada Buzeta

Kartografski prikaz ugroza na području Grada Buzeta

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), obavještava zainteresiranu javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o donošenju Odluke o visini paušalnog poreza

Obaveza i cilj javnog savjetovanja je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o visini paušalnog poreza, provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 21. siječnja 2019. godine.

Javni uvid u Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza vršiti će se u razdoblju od 4.  do 21. siječnja  2019. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica e-savjetovanja Grada Buzeta.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

NA SAVJETOVANJU SE JAVNO OBJAVLJUJU SLIJEDEĆI DOKUMENTI:

PRIJEDLOG Odluke o visini paušalnog poreza Grada Buzeta s obrazloženjem
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članaka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog prijedloga Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen prijedlog nacrta Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 20. siječnja 2019. godine.

Javni uvid u prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade vršiti će se u razdoblju od 21. prosinca 2018. godine do 20. siječnja 2019. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenje prostorom svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica Grada Buzeta, u odjeljku 'E-savjetovanje' .

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu
Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu 
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju  
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članaka 95. stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog prijedloga Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen prijedlog nacrta Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 20. siječnja 2019. godine.

Javni uvid u prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade vršiti će se u razdoblju od 21. prosinca 2018. godine do 20. siječnja 2019. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenje prostorom svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica Grada Buzeta, u odjeljku 'E-savjetovanje'.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi
Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi 
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju  
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), obavještava zainteresiranu javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o donošenju novog Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta

Obaveza i cilj javnog savjetovanja je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Pravilnika,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 17. prosinca 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt novog Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta vršiti će se u razdoblju od 16. studenog do 17. prosinca 2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenja prostorom, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica e-savjetovanja Grada Buzeta.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o komunalnom redu mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

NA SAVJETOVANJU SE JAVNO OBJAVLJUJU SLIJEDEĆI DOKUMENTI:

PRIJEDLOG Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta s obrazloženjem
Obrazloženje uz Nacrt novog Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta odluke i općeg akta

GRAD BUZET na temelju članaka 98. stavka 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog prijedloga Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen prijedlog nacrta Odluke ,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 21. studenog 2018. godine.

Javni uvid u prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade vršiti će se u razdoblju od 23. listopada do 21. studenog 2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenje prostorom svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica Grada Buzeta, u odjeljku 'E-savjetovanje' .

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Nacrta odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Nacrt odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta odluke i općeg akta
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članaka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17) obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o zaštiti životinja, uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 21. studenog 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta vršiti će se u razdoblju od 23. listopada do 21. studenog  2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta Upravnog odjela za gospodarenje prostorom svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica e-savjetovanja Grada Buzeta .

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta  mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Buzeta
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta odluke i općeg akta

GRAD BUZET na temelju članaka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu odluke o komunalnom redu Grada Buzeta

Obaveza i cilj je da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke o komunalnom redu Grada Buzeta,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o zaštiti od buke uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u istu.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je zaključno sa 21. studenog 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt odluke o komunalnom redu vršiti će se u razdoblju od 23. listopada do 21. studenog  2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta, Upravnog odjela za gospodarenja prostorom, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica Grada Buzeta, u odjeljku 'E-savjetovanja'.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt odluke o komunalnom redu mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Odluka o komunalnom redu Grada Buzeta
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu nacrta odluke i općeg akta

Grad Buzet otvara Javno Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o 3. izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta i Nacrtu prijedloga Poslovničke odluke o 3. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta.
Ovim izmjenama i dopunama Statut  i Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta usklađuju se sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/17).
Savjetovanje traje od 11. listopada 2018. do 11. studenog 2018., a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do navedenog roka putem pošte na adresu Grad Buzet, Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 54240 Buzet, ili putem elektronske pošte na adresu: info@buzet.hr

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o 3. izmjenama i dopunama Statuta Grada Buzeta
>> Obrazac <<
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o 3. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buzeta.
>> Obrazac <<
Izvješće o provedenom savjetovanju

GRAD BUZET na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, broj 94/13, 73/17 ) obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Grada Buzeta za razdoblje do 2022. godine.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta Plana gospodarenje otpadom Grada Buzeta za razdoblje do 2022. godine,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Plana ,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja  i u konačnosti ugrađeno u isti..

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 21. ožujka 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom vršiti će se u razdoblju od 19. veljače do 21. ožujka  2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Grada Buzeta svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, odnosno putem mrežnih stranica e-savjetovanja Grada Buzeta .

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt plana gospodarenja otpadom mogu se dati  putem propisanog obrasca na e-mail adresu: info@buzet.hr  ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Plan gospodarenja otpadom GRADA BUZETA za razdoblje do 2022. godine
OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU - PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

 Izvješće o provedenom savjetovanju

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Buzet i Pazin, te općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća devet jedinica lokalne samouprave i to gradove Buzet i Pazin, te općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Buzet u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), proveo je prethodnu javnu raspravu Projekta od 13.03.2017. do 12.04.2017.

Datum otvaranja rasprave: 8.11.2017.

Datum zatvaranja rasprave: 8.12.2017.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.buzet@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI BUZET) zaključno do 8.12.2017. u 14 sati.

Dokumentacija je dostupna OVDJE.

Na temelju članka 33. stavak 3. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta“, broj 3/13. - pročišćeni tekst) te članka 8. Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Buzet („Službene novine Grada Buzeta“, broj 2/14.), Gradonačelnik Grada Buzeta je dana 31. svibnja 2017. godine donio

ZAKLJUČAK

o objavljivanju javne rasprave na nacrt Pravilnika o
pravilima, uvjetima i postupcima za
provođenje „jednostavne“ nabave
naručitelja Grada Buzeta

Javna rasprava o nacrtu Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta (u daljnjem tekstu: Pravilnik), trajat će od 1. lipnja do 30. lipnja 2017. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u nacrt Pravilnika u Gradu Buzetu, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen nacrt Pravilnika s obrazloženjem i tekstom važećeg Pravilnika.

Cilj javne rasprave je prikupiti mišljenje građana i zainteresirane javnosti o predloženom tekstu nacrta Pravilnika, a kojom će se utvrditi pravila, uvjeti i postupci za provođenje „jednostavne“ nabave naručitelja Grada Buzeta.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge na tekst nacrta Pravilnika, uz jasna obrazloženja.

Nakon završetka procesa savjetovanja pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Buzeta, uz obrazloženja o prihvaćanju ili neprihvaćanju.

Za dostavu primjedaba, prijedloga i dodatnih upita vezano uz postupak savjetovanja sve zainteresirane osobe mogu se obratiti na adresu elektroničke pošte: info@buzet.hr, osobno ili poštom u Gradu Buzetu, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, Koordinator za savjetovanje za zainteresiranom javnošću, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Zaključak gradonačelnika

Nacrt Pravilnika 

Izvješće s javnog savjetovanja

 

KLASA: 030-02/17-01/1

URBROJ: 2106/01-03/01/17-3

Buzet, 31. svibanj 2017.

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta

Gradska uprava Grada Buzeta  ovim putem poziva zainteresiranu javnost da do dana 18. siječnja 2018. godine dostavi svoje komentare i mišljenja na Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada napodručju Grada Buzeta  na e-mail: info@buzet.hr.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom /ZOGO/ (NN  broj, 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. ZOOGO predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj, 50/17). 

Svaka jedinica lokalne samouprave je dužna na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada (dalje u tekstu: javna usluga). Javna usluga u smislu ove Odluke podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika  i prijevoz tog otpada do spremnika ovlaštene osobe za obradu otpada. Korisnik usluge je, sukladno članku 5.Zakona, vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik pojedinog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio korisnika usluge.

Davatelj usluge je, sukladno čl.30 st.4 i članku 31. st.1 trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave , javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave ili pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji, a koji obavljaju javnu uslugu. 
Javnu uslugu na području grada Buzeta  pruža trgovačko društvo PARK d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 12/1, Buzet.

Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Buzeta.

Sadržaj Odluke o načinu pružanja javnih usluga propisan je čl. 30. st. 7. Zakona i čl.4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ 50/17).

Sukladno članku 30. stavku 7. i 8. Odluku o načinu pružanja javne usluge donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Po donošenju odluke predstavničko tijelo dužno je istu bez odlaganja dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i objaviti je u službenom glasilu i na mrežnim stranicama.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Buzeta uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke,  provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke,  kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Nacrt prijedloga odluke javno je objavljen na internetskim stranicama Grada Buzeta. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je najkasnije do 18. siječnja 2018. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:  info@buzet.hr

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada na području Grada Buzeta, možete preuzeti na slijedećoj poveznici:  Odluka o načinu prikupljanja

Obrazac za dostavu primjedaba i prijedloga na Odluku, možete preuzeti ovdje: Obrazac 

Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 29. lipnja 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: iris.jakac@buzet.hr ili putem pošte na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Buzeta s obrazloženjem nalazi se u privitku.

Javno savjetovanje - OBRAZAC

ODLUKA o agrotehničkim mjerama - NACRT PRIJEDLOGA

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Buzet započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Buzeta.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 9. srpnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, putem pošte ili osobno na adresu: Grad Buzet, Upravni odjel za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet ili slanjem emaila na adresu: helena.sculac-jerman@buzet.hr .

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Buzeta. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti koji je objavljen na internet stranicama Grada Buzeta predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke. Tekst ove objave objavit će se na internetskom službenom portalu Grada Buzeta u rubrici E-savjetovanja.

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

OBRAZAC_javno savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Korisni linkovi

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet