Pristupačnost

T.: 052/662-726 // F: 052/662-676 //
E: info@buzet.hr // Facebook // Youtube

Dokumenti

Urbanistički plan

Urbanistički plan uređenja Grada Buzeta

Grad Buzet je, temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), izradio i usvojio Izvješće  o stanju u prostoru Grada Buzeta, te donio Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (SN Grada Buzeta 6/02). Pomenutim dokumentima iskazana je potreba i obveza izrade i donošenja Prostornog plana uređenja Grada Buzeta. Izradi Prostornog plana uređenja Grada Buzeta pristupilo se iz slijedećih razloga:

  • u potpunosti zamijeniti i u jedinstvenom planu objediniti važeći preuzeti Prostorni plan Općine Buzet (SN Grada Buzeta 1/93), 1. izmjenu i dopunu Prostornog plana Općine Buzet u dijelu Grada Buzeta (SN Istarske županije 6/98) i 2. izmjenu i dopunu Prostornog plana Općine Buzet u dijelu Grada Buzeta (SN Istarske županije 4/02), a sve u skladu s utvrđenom zakonskom obvezom i rokovima,
  • radi potrebe usklađenja važećih 1. i 2. izmjene Prostornog plana Općine Buzet u dijelu Grada Buzeta s odredbama Prostornog plana Istarske županije kao važećeg prostornog plana šireg područja koji je donesen početkom 2002. godine,
  • novi prostorno-planski dokument potrebno je grafički i sadržajno uskladiti s važećim Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04 i 45/04).


Temeljem ugovora između Grada Buzeta i Urbis-a 72 d.d. Pula pristupilo se realizaciji zacrtanih ciljeva i izradi Prostornog plana uređenja Grada Buzeta (dalje: Plan).

U skladu sa stavom Grada Buzeta pri određivanju osnovne koncepcije uređenja prostora u cijelosti su primijenjena prostorna rješenja iz Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Buzet (SN Istarske županije 6/98) i Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Buzet u dijelu Grada Buzeta (SN Istarske županije 4/02), koja su se odnosile na područje Grada Buzeta, novelirana prema stanju u prostoru te usklađena s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04 i 45/04) i Prostornim planom Istarske županije (SN Istarske županije 2/02 i 1/05) koji su u međuvremenu doneseni i stupili na snagu.

Grad Buzet provodio je postupak izrade, prethodne i javne rasprave prema Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN 101/98).

Grad Buzet

Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. Zaljubi se u suncem obasjane zidine. Udahni mirise njegovih šuma. Kušaj bogate okuse domaćih delicija. Prepusti se doživljajima, upoznaj njegove najskrovitije kutke, osjeti avanturu, postani dio prirode. U Buzetu pronađi sebe.

Kontaktirajte nas
  • Grad Buzet
  • II. istarske brigade 11
  • 52420 Buzet